Klut og drit

Et hverdagsdikt i diktsamling i dag.

Klut og drit

I dag

Har jeg vasket

Kjøkkenet

Drit fløt

Min lille klut

Vred ut

Uker med graps

Og mat

Som nå var graps

Og hår og Drit

Og min klut

Vred og vred

Og du verden

Som jeg følte meg

Da jeg drev på med det

Jeg tenkte dette

Dette

Må jeg

Skrive

Ned

Nr. 135