Det er greit å være meg

Det tar tid å utvikle en blogg, og for denne ser det ut til å ha tatt en måned. Det vil fremover ut året i hverdagene bli dikt jeg selv har skrevet, i helgene dikt fra verdenslitteraturen. Det skal være forskjell på hverdag og helg. Og det er flest hverdage. Den siste setningen har ikke noe med noenting å gjøre. Torsdagen vil nå bli en dag der jeg poster forskjellige typer dikt, der hva som helst kan komme, bare det er jeg som har skrevet det. Og da kan hva som helst komme. Den siste setningen har med torsdager å gjøre.

Det er greit

 

Det er greit å være meg

Det er greit

sier jeg

ES, Korte og greie dikt, Nr 2