Jeg lengter

Vi har kommet til dikt nummer åtte i den for meg ganske sterke, men for andre ganske bitte lille historien. Det skal være ganske lett å bla seg tilbake i disse diktene, klikk bare på «en bitte liten historie». Det skal være ganske klart hva det går i. Og om jeg ikke helt klarer å uttrykke det så sterkt som det lyriske jeg i diktene føler det, så vet jeg hvor sterkt jeg ønsker det skal være og hvor sterkt det var. Kunne jeg skrive ut følelsen jeg følte, er hva som ville være tilfelle om jeg lyktes.

Jeg lengter

Jeg lengter

så blodet flyter ut av kroppen

så følelsene svømmer rundt i rommet

og ut vinduet

og omfavner

hele verden

som deretter

legger seg

rundt meg

og presser meg

sammen

slik at jeg

til slutt blir

et konsentrert

punkt

av lengsel

som et svart

hull.

Nr. 8