Sonett 95, av William Shakespeare – How sweet and lovely dost thou make the shame

I sonett 95 blir avskjeden lettere å bære. Her er mange positive ord.

Sonnet 95

How sweet and lovely dost thou make the shame
Which, like a canker in the fragrant rose,
Doth spot the beauty of thy budding name!
O! in what sweets dost thou thy sins enclose.
That tongue that tells the story of thy days,
Making lascivious comments on thy sport,
Cannot dispraise, but in a kind of praise;
Naming thy name blesses an ill report.
O! what a mansion have those vices got
Which for their habitation chose out thee,
Where beauty’s veil doth cover every blot
And all things turns to fair that eyes can see!
Take heed, dear heart, of this large privilege;
The hardest knife ill-used doth lose his edge.

Min oversettelse

Sonett 95

Hvor søt og deilig gjør du skammen
Lik makken i en velduftende rose
Flekker til skjønnheten i ditt spirende navn!
O! i hvilken sødme lukker du dine synder.
Den tungen som forteller historien om dine dager
Og gjør lystfulle bemerkninger om din moro
Kan ikke skjemme deg, men priser deg på en måte
Ved å nevne ditt navn, velsigner en dårlig rapport
O! I hvilken herskapsbolig har disse lastene tilhold
Hvilket for deres habitat å velge ut deg
Hvor skjønnhets slør dekker hver en flekk
Og alle ting vender seg til skjønnhet som øye kan se!
Ta deg i akt, kjære hjerte, for det store privillegium;
Den skarpeste kniv mister sin egg av dårlig bruk.

Kommentar til oversettelsen

Det er ikke klart hva skammen (shame) i linje 1 viser til, men lest i sammenheng med de foregående sonettene, har det noe å gjøre med at den skjønne ungdom ikke er så god innvendig, som han er i det ytre. Det er noen hint om at han kan ha forrådt ham. Jeg skriver «makken» og ikke «marken» for canker, det er et skadedyr som ødelegger plantene. Fragrant betyr «velduftende». I linje 3 er det vanskelig å få med alt innholdet over til norsk. Doth spot (eller does spot) kan bety «får øye på», men betyr her «flekker til», bud er som substantiv «knopp», eller «spire», mens verbet to bud er «å skyte knopper» eller «å spire». Her er det budding, brukt som adjektiv, altså «spiriende», «knoppskytende» eller i litt overført betydning, «vordende». Det er knoppskytingen av navnet det er snakk om, altså i det navnet hans skal bli kjent. Og det er skammen han er skyld i, som lik den makken i rosen, flekker til skjønnheten rosen – og han selv – er. Analogien holder godt i linje 4, der rosen er skjønnheten som dekker makken, mens den skjønne ungdoms ytre skjønnhet og herlighet dekker synden han har gjort.

Lascivious er noe sånt som «lystig», «kåt», «seksuelt begjær». Jeg oversetter med det litt unorske «lystfulle», uten å være helt fornøyd med det. Sport er her fritidsaktivitet, eller «moro», i klartekst det seksuelle eventyret han måtte ha hatt. Dispraise er en vanskelighet. Praise er «å prise» eller «å rose», dispraise er det motsatte, men vi har ikke noe ord for «ikke-prise». Jeg bruker det beslektede, også mildt religiøse ordet, «skjemme». Det er altså tungen som forteller historien i linje 5, som ikke kan la være å prise egenskapene den skjønne ungdom tross alt har. Han kan ikke snakke stygt om ham. Det er også slik – som vi ser i linje 8 – at bare ved å nevne navnet til den skjønne, så vil han overskygge alt negativt han ellers måtte si om ham, fordi han er så skjønn, at alle som vet hvem han er, vil beundre ham og være glad i ham. Det er noe sånt som blir sagt, det er i denne sonetten på ny overjordisk beundring. Jeg har oversatt linjene 5 – 8 i hensikt å få meningen klar på norsk, på bekostning av riktig ordlyd. Rapport er ikke «rapport», men «historien om ham».

Mansion er «herskapsbolig», et flott hus, prakthus. Vice er her «last» eller «lyte». Lastene er skammen (shame) i linje 1, moroa (sport) i linje 6, altså den pletten som har skitnet til den skjønne ungdoms gode navn og rykte. De har tilhold i et prakthus, fordi de har tilhold i den skjønne ungdommen selv. Veil er «slør».