Sang, av Øyvind Rimbereid

Øyvind Rimbereid er en kar jeg ikke kjenner så altfor godt som poet. Jeg har skumlest noen av verkene hans, Seine topografier, fra år 2000, som dagens dikt er hentet fra, og den lange teksten om Jimmen, hesten, som han har fått mange gode kritikker for. Det samme gjelder for Solaris korrigert, som han gav ut i 2004, og som vel var det som gjorde at han fikk plass i en liste over de 25 viktigste forfatterne i norgeshistorien, eller hvordan det var (jeg har sjekket og funnet at det var verket som fikk plass blant de 25 viktigste verkene i Norgeshistorien, litt av en bragd). Han har jobbet ved nordisk institutt i Bergen, hvor han var min kollokvieleder et semester, den gang han var en gryende og på vei mot å bli en anerkjent, forfatter. Jeg mener også han har vært tilknyttet skrivekunstakademiet i Bergen.

Rimbereid er fra Stavanger, og mange av diktene hans i Seine topografier har tema fra Stavanger, og de er alle sammen skrevet på dialekt. Noen av dem er helt enkle, som «Det enkle muliga», der alt som skjer over de fire linjene i diktet er at noen reiser frem og tilbake med Egersund for å kjøpe pølser med «den heilt spesielle regesalaten». Andre er svært ambisiøse, og går over flere sider, slik som diktet med tittelen «Stavanger», i tillegg til «Orkanen i Danmark 3.-4. desember, 1999» og «Synagoge», for å nevne noen få. Disse peker fremover mot Solaris korrigert, vil jeg si, uten at jeg kjenner Rimbereid godt nok til at jeg kan si dette med tyngde.

Jeg bør nok holde meg nede på jorden og lese diktet «Sang» helt for seg selv. Det er et enkelt, kort dikt, jeg har sett det før i andre sammenhenger, så jeg tror det er ganske berømt, og det består av 8 korte linjer, alt i en setning. Kanskje spiller det litt på den klassiske sangen til Stavangerensemblet, «De’ e’kje greit å vera foggel i dag», kanskje er det lån fra Hemmingways verdens korteste novelle om den ubrukte barnevognen som var til salgs, men ingen av disse referansene er nødvendige for å ha glede og utbytte av diktet.

Sang

Mens eg ein moning alt i februar hørte
trosten udenfor vinduet mitt, altså i ein by
kor trosten òg hørre te, tenkte eg
her eg ligge, dressen i skabet
ennå ikkje brukt, at ein dag,
ein dag skal du òg, trosten
ska du òg,
trosten

Fra Seine topografier, 2000

Kommentar til diktet

Jeg skal være forsiktig med å gå for langt i tolkningen av dette diktet. Jeg er ikke så vant med å lese denne type dikt, og ikke med å lese dikt av Rimbereid. Jeg har heller ikke diskutert det noe særlig med kjennere, eller folk som kan korrigere meg, så min egen mening og egen tolkning har fått utfolde seg fritt.

Etter min mening er det viktig med rytmen i dette diktet. Det begynner som en lang og litt klønete setning, der den som fremsier diktet stadig må korrigere seg, der det ikke er noe stramt hva som får lov til å være med, der det flommer litt over av ord og betydninger som til og med krasjer litt i hverandre, og så ender det opp i enkle ord og meninger som gjentar seg, verselinjene blir kortere, og til slutt står det bare igjen ett ord: trosten.

Diktet er antagelig ikke laget for å leses altfor nøye. Det passer godt til opplesning, der den tunge, overlessede starten vil stå i fin kontrast til den enklere slutten. Så i det følgende vil jeg bare peke på forskjellige ideer som kanskje kan ligge i diktet, og forklare litt for de som ikke får så mye ut av det.

Morgenen er i februar, det gir assosisasjoner til en kald og mørk morgen, vinduet er også kaldt. Trosten er en av våre fineste sangfugler, den kan flere melodier og til og med immitere andre, noe jeg ikke tror er poenget her. Det er en trekkfugl, men mange av dem overvintrer, spesielt de vanligste heromkring, svarttrost og gråtrost. Hos oss har vi fuglebrett, så dette vet vi. Når det står alt i februar, så skulle det vel kanskje ligge en tanke om at trosten allerede er her. Om man ser på denne trosten som en tilbakevendt trekkfugl, er det et tegn på at våren er i anmarsj. Det er et tidlig vårtegn, et vårtegn alt i februar. Og det er ganske sikkert at denne personen ikke pleier å høre trosten i februar, og at det overrasker ham.

Det blir nevnt at det er en by «hvor trosten også hører til», vi er altså i byen, og frasen «også hører til» får oss til å tenke på alle dem som ikke hører til noe sted. Eller, dette må ikke sies for sterkt, «også hører til» er inkluderende, men siden det er en trost, og hovedpersonen ennå ligger i sengen, så går ikke assosisasjonene til de rike og velstående. «Dette er for oss som identifiserer oss med trosten», kan man nesten si. De som passer på å få sagt at også trosten «hører til». Det kan også leses som at dette er en by hvor det også er plass for troster, altså en ikke altfor stor by, passende for stavanger. Men også i denne lesingen vil jeg si det er ganske viktig å ha med at dette er en by hvor det er plass til alle. Kanskje kan det være også outsiderne, også trosten.

Detaljen om dressen i skapet, den som ennå ikke er brukt, tja, det kan jo også leses som et slags uforløst potensiale, en dag skal den brukes, men i dette uforløste potensialet ligger også en tanke om at dette dreier seg om en som ennå ikke har fått det helt til. En som ikke har fått vært i en situasjon der han har bruk for dressen.

Det er et kort dikt, så man bør ikke bruke for mange ord på det. Jeg tror det skal være litt uhøytidelig. I dikt er man ofte på jakt etter hva de forskjellige tingene kan symbolisere, her hva denne trosten kan være. Sånn som diktet slutter, vil jeg si at jeg-personen identifiserer seg ganske sterkt med trosten, slik at han nesten snakker med seg selv. Så når han sier skal du òg, trosten, så sier han det nesten til seg selv. En dag skal han også. Hva han skal, blir ikke sagt, men det kan jo kanskje være å havne i en situasjon der han bruk for dressen, eller blir sånn som de andre, de som hører til uten at det er nødvendig å si det.