Om savnet (tre små dikt)

Savn. Jeg har jo savnet hele mitt liv, men jeg trodde ikke det gikk an, å savne så sterkt som jeg gjør det, når jeg har fått en kone, og et barn. Når de ikke er her, så skriver jeg dikt hele tiden. Om savn.

Om savnet (Tre små dikt)

Jeg savner så
Veggene er til
For at jeg skal gå på dem

Alle farger er fylt
Av savn

*

Savnet mitt
Er større enn meg
Større enn verden
Får ikke plass
Alt er savn,
Alt.
*

Det er ikke vanlig
Å ha så stort savn.

ES2018

Savner i dag også

Samlingen Atskillelse består av 8 dikt, og slutter med To små armer (I evigheten). De fire neste er epilog, først Solen, så dagens, Savner i dag også. Det diktet, det har jeg skrevet og redigert litt på. Det er særlig siste linje, om den skal være som den er, eller om den skal være annerledes. Nå postes den som det står, og som jeg først skrev det. Andre ganger har jeg syntes en annen slutt er bedre. Merkelig. Dikt er stemning. Stemning skifter. Da jeg satt og savnet, var det omtrent sånn, omtrent sånn som det står nå, jeg vet ikke. Andre ganger har det vært annerledes. Jaja.

Savner i dag også

Jeg savner henne i dag også
Jeg skriver rolige setninger.
Spiser vanlig mat.

Jeg sikter ikke på henne
Når jeg skriver
Hun er alltid mer enn
Jeg får plass til

Når jeg har skrevet det beste jeg kan
Er hun pluss

Jeg har henne ikke i ordene
Har henne her

I savnet.

ES2018

An die Entfernte

Det er på tide å ta seg en kopp kaffe og skru av radioen. Her er et nytt mesterverk av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), og det må leses med den ro og oppmerksomhet det fortjener. Har man terrasse, eller balkong, passer det å lese det der. Det passer om morgenen, og om kvelden. Det passer når man har en stund for seg selv.

Det passer når man savner noen, eller har savnet noen. Det er når man har hatt noen, og mistet dem, mest det siste. Det er om å ha mistet mennesket, men beholdt tanken og minnet og drømmen. Det gir ikke ro. Det gir ikke plass til andre tanker og følelser. Det er majestetisk sånn som Goethe gir det uttrykk i dette diktet.

An die Entfernte

So hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entfloh’n?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

So wie des Wandrers Blick am Morgen
Vergebens in die Lüfte dringt,
Wenn, in dem blauen Raum verborgen,
Hoch über ihm die Lerche singt:

So dringet ängstlich hin und wider
Durch Feld und Busch und Wald mein Blick.
Dich rufen alle meine Lieder;
O komm’, Geliebte, mir zurück!

Til den fjerne

Så har jeg virkelig mistet deg?
Er du, skjønne, forsvunnet meg?
Ennå klinger i de vante ører
Ethvert ord, enhver tone

Så slik som vandrerens blikk om morgenen
Forgjeves borer seg inn i luften
Når skjult i det blå rom
Lerken synger høyt over ham

Så borer engstelig frem og tilbake
Gjennom mark og busker og skog mitt blikk
Deg roper alle mine sanger
Å kom meg, kjære, kom tilbake!

Språk, form og innhold

Her er første strofe med trykksterke stavelser markert.

So hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entfloh’n?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

Goethe: An die Entfernte (Trykkfordeling)
Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

entfernt (adj.) fjern; avsides; på avstand, avsides-, fjerntliggende;
entfliehen (entflieht, entfloh, ist entflohen) flykte fra; (overført) forgå, svinne;
noch A. (adv.) ennå, (i tillegg) til, enda, nok (ofte andre oversettelser; se avsnittet → (NB særlig merkes)
gewohnten -> gewohnt (adj.) vanlig, vant til; tilvant;
Ohren -> Ohr das, -(e)s/-en; øre
vergebens (adv.) forgjeves, nytteløst.
dringt -> dringen 1. (dringt, drang, ist gedrungen, itr.) bane (seg) vei; trenge (inn, på, fram), bryte fram (av noe) 2. (dringt, drang, hat gedrungen); auf etwas dringen insistere på, kreve.
verborgen (adj.) skjult, hemmelig;
hin und wieder fram og tilbake;
Feld das, -(e)s/-er; felt (i ulike betydninger); mark, åker; (overført) område, gebet;

Min gjendiktning

Gjendiktningen er ikke gjennomarbeidet i denne første versjonen av posten. Bare satt inn riktig rytme, og tvunget inn noen rim. Heller ikke det er lyktes i alle tre strofer.

Til den fjerne

Så har jeg virk’lig deg nå mistet?
Er du, o skjønne, svunent bort?
Og ennå klinger ører visse
De alle toner, alle ord.

Så slik vandre’rns blikk en morgen
Forgjeves luften borer inn
Når i den blåe himmelborgen
En lerken synger sangen sin.

Så borer engst’lig frem, tilbake
I mark og busk og skog mitt blikk
Deg roper alle mine klager
Å kom meg, kjære, kom meg hit!

ES2019

Flyreisen

Diktet er skrevet omtrent for ett år siden, 3. april, 2018. På det flyet, flyreisen handler om.

Flyreisen

Så sitter jeg på flyet
Som en ensom majestet
Men hva jeg har i hodet
Er det ingen her som vet.

Hjemme er et hus
Som det ikke er noen i
Her sitter jeg og reiser
Dit som ingenting vil bli

Hva er det nå dette livet
Hva bruker jeg det til?
Hva var nå denne reisen hjem
Forklar meg, er du snill.

Forklar meg, er du snill.
Hvor er det jeg vil hen?
Hva er det jeg kaller livet?
Hva er det jeg kaller  hjem?

I byen som jeg reiser fra
Er min kone og mitt barn
Og alle ting jeg tenker på
Og alle ting jeg skriver nå
Og alt jeg kan få si
Ender i
Min kone og mitt barn

ES2018

Hjem

Dette diktet passer ikke til å hete «Hjem». Det handler ikke om Hjem, det handler nesten om det motsatte. Men bedre tittel finner jeg ikke, og på et vis passer det også.

Diktet og samlingen (Atskillelse) passer godt å poste i dag, da det enda en gang blir klart at min kone og mitt barn reiser fra meg igjen. Sånn har det vært i alle barnets leveår, hver gang vinter går mot vår, i en forlenget påskeferie, reiser de fra meg, og jeg savner så verden ikke blir stor nok for følelsene mine. Det er fra naturens side laget altfor sterkt, jeg må være med dem, selv om praktiske forhold gjør det umulig.

Det var min personlige historie. Dette er diktet, skrevet i 2017, er jeg ganske sikker på, eller 2018, da de også reiste bort.

Hjem

I et fly
Er min kone
Og mitt barn
Og min verden.

Det vil sprute ord ut av meg
I tre uker.

Min lengsel vil aldri bli tømt
Den vil flyte utover som
Store elver
Og hele havet

I ord som på død og liv må få sagt
Det som ikke er mulig å si.

ES2017

Savn (Kom mørke, kom)

De sterkeste diktene er de av savn. I fjor serverte jeg fredagene samlingen Når de ikke er her, i år blir det fortsettelse med samme tema i Atskillelse. Hver gang min kone tar med seg vårt barn og er på ferie uten meg, så blir følelsene veldig sterke, og jeg skriver veldig mange dikt for å få dem ut. Uten selvfølgelig å kunne få dem ut, for savnet er altfor sterkt. Dette er det første diktet, i en samling dikt jeg skrev i 2017 og 2018, mens jeg var alene, og min kjære kone og elskede barn, var vekk.

Savn (Kom mørke, kom)

Jeg savner
så nattmørket utenfor
strømmer inn
og dekker lyset

Det blir ikke mørkere
om jeg lukker
øynene

Jeg har aldri sett sofaen min så tom
som når hun ikke sitter i den
Barneleker ligger meningsløst på gulvet
Kom mørke,
kom.

ES2017

Min kone

Dette.

Min kone

Min kone er så pen
At jeg har bare lyst å gråte
Jeg ser ut i rommet
Hun ikke er her
Uten henne er selv fargene
Grå
Og lyset er akkurat som om det
Ikke er skrudd
På.
Jeg ser ut i rommet
Det er så tomt
At det gjør vondt
Det er stoler og bord og hyller
Som ikke er henne
Det er enormt med luft
Og stillhet
Som minner om
At hun er
Et annet sted
Jeg gråter
(alltid tørt)

Og hver tåre er et smil fra henne
Du har meg ennå
har meg nå.

ES2015-17

 

Hvor er min kone hen

Dette diktet er jeg ikke sikker på når jeg skrev ferdig. Så jeg setter 2015 til 2017 på det. Ennå er jeg ikke helt sikker på hvordan det skal være på slutten. Men hvordan det skal være ellers, er jeg ganske sikker på. Det er skrevet tett på Simple twist of fate, av Bob Dylan, og bruker samme strofeform som det er der. Tre rim pluss to, fast form, det er i sangtekster man finner det i vår tid, og hos meg, som man ser. Så gjelder det om rim og rytme er i stand til å uttrykke de følelsene diktet skal uttrykke, uten at det blir satt melodi til.

Hvor er min kjære hen

Jeg står opp, ser ut vinduet
Min kvinne ser ut et annet sted
Og i mellom raser regnet ned
Jeg lukker alt igjen
Hvor er min kjære hen

I gatene går folk som før
Min kvinne gjør som hun alltid gjør
Jeg tenker på fjellene, der det snør
Dekker alt igjen
Hvor er min kjære hen

Jeg har min jobb, jeg har mitt liv
Kjører rundt i min elektriske bil
Jeg vet jeg lever med min tvil
Kommer hun igjen
Hvor er min kjære hen

Og så følger tiden årets gang
Nå er det vår med fuglesang
Deretter venter en sommer lang
Alt skjer igjen og igjen
Men
Hvor er min kjære hen

Hvor er min kjære hen?
Hvor er min kjære hen?
Jeg spør uten håp igjen
og igjen, og igjen
Hvor er min kjære hen

Nr. 10

ES2015-17

Den siste strofen er jeg ikke sikker skal med. I noen versjoner har jeg hatt kvinne eller kone i stedet for kjære. Den siste strofen kan også være slik:

Hvor er min kjære kone hen?
Hvor er min kjære hen?
Jeg spør uten håp igjen
og igjen, og igjen
Hvor er min kjære hen

Gråte en elv (og svømme til dem)

Jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om dette diktet, annet enn å poste det, og kanskje gråte litt.

Gråte en elv (og svømme til dem)

Ordene
strømmer
sakte
ut av meg

Min kone
Mitt barn
Jeg savner dem så.
Jeg vil gråte en elv
Og svømme til dem
Slik at jeg endelig, endelig
Endelig
får se dem igjen.
Nr. 9

ES2015