Alfabetdikt

Dette alfabetdiktet passer for barn. Men det er kanskje like greit å lære seg alfabetet uten dette diktet? Nåvel, det rimer i alle fall. Og jeg liker det.

Alfabetdikt

En to tre
Sett dere ned
fire og fem
blyanter frem
seks og så sju
Da starter vi nu
eller nå
fra A til Å
Klar ferdig gå.

ABC
etter de tre kommer D
en bokstav som heter E
to bokstaver F og G
og så
har vi H
IJK
etterpå.
Men
LMN
tok du den?
OPQ
ferdig nu?
ikke det?
RST
U og V
den vanskelige
bare se
W
Det var lett
XYZ
ÆØÅ

Ferdig nå.

ES, Lyrikk04, Nr 5