Fedrelandet (Родина), av Mikhail Lermontov

Dette diktet fikk Mikhail Lermontov (1814 – 1841) trykket i Fedrelandets notiser (Отечественние записки) 13. mars, 1841. Det er samme år som han døde. Han fikk positiv oppmerksomhet for diktet. Den store kritikeren, Belinskij, mente at han nå var i ferd med å ta litt etter Pusjkin, mens andre mente det var på tide Lermontov nå skrev litt patriotisk.

Nå ved første gangs posting har jeg ikke tid til å skrive så veldig mye mer. Jeg vil prioritere å få laget en noenlunde oversettelse.

Dette er et dikt til fedrelandet, til Russland, med alle sine feil og karakteristiskker. Dikteren føler kjærlighet til dette landet, men det er en kjærlighet han ikke kan forklare, og som i alle fall ikke har noe med fornuften å gjøre. Det er noe urrussisk over dette. Russerne er følelelsesmennesker. Verken landet eller folket lar seg begripe med fornuften. Tiutsejv har formulert det slik:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

28. november, 1866

Eller: Med fornuften er Russland ikke til å forstå/ det lar seg ikke måle i arsjin (en lengdeenhet, 71,1 cm)/ Hun har en spesiell holdning/ I Russland kan man bare tro.

Med til historien hører også at Lermontov skriver dette patriotiske diktet mens han er i eksil i Kaukasus, der russerne er i krig med tsjetsjenerne. Han ble sendt dit etter å ha skrevet diktet Poetens død (Смерть поэта), om døden til Pusjkin, der han går langt i å anklage styresmaktene for dødsfallet. Det ble ikke tatt nådig opp, og Lermontov ble altså sendt bort, dit også han fant en lignende død som Pusjkin, samme år som dette diktet ble publisert.

Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!
     Не победит ее рассудок мой.
          Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья,
     Но я люблю — за что, не знаю сам —
     Ее степей холодное молчанье,
     Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
          Люблю дымок спаленной жнивы,
          В степи ночующий обоз
          И на холме средь желтой нивы
          Чету белеющих берез.
          С отрадой, многим незнакомой,
          Я вижу полное гумно,
          Избу, покрытую соломой,
          С резными ставнями окно;
          И в праздник, вечером росистым,
          Смотреть до полночи готов
          На пляску с топаньем и свистом
          Под говор пьяных мужичков.
 1841

Min transkripsjon

Rodina

Ljubliu otliznu ja, no strannoio lioboviu!
Ne pobedit jejå rassudok moj.
Ni slava, kuplennaja kroviu,
Ni polnyj gordovo doverija pokoj,
Ni temnoj stariny zavetnye predanja
Ne sjeveljat vo mnje otradnojo mesjtanja,
No ja liubliu – za sjnot, ne snaiu sam —
Jejå stepej kholodnoje moltsjanje,
Jejå lesov bezprezjnykh kolykhanje,
Razlivy rek jeja, podobnye morjam;
Proselotsjnym putem libliu skakat v telege
I, vzorom medlennym pronzaja notsji tenj,
Vstretsjatj po storonam vzdykhaja o notsjlege,
Drozjasjtsjie ogni petsjalnykh dereven.
Liubliu dymok spalennoj zjivy,
V stepi notsjuiusjtsji oboz
I na kholme sred zjelto nivy
Tsjetu beleiusjikh berez.
S otradnoj, mnogim naznakomoj,
Ja vizju polnoje gumno,
Izbu, pokrytuju solomoj,
S reznymi snavnjami okno;
I v prazdnik, vetsjerom rosistym, ,
Smotret dp polnotsji gotov
Na pljasku s tpanjem i svistom
Pod govor pjanykh muzjikov.

1841

Min oversettelse

Fedrelandet

Elsker mitt land gjør jeg, men det er en rar kjærlighet!
     Hun kan ikke vinne min fornuft.
          Ikke ære, betalt med blod,
Ikke full av stolt og tillitsfull fred,
Ingen mørke gamle sagn
Rører i meg glade drømmer,
     Men jeg elsker det – for hva, det vet jeg ikke selv —
     Steppene hennes er kald stillhet,
     Skogene hennes grenseløs svaiing,
De ulike elvene hennes, ligner på sjøer;
De dårlige lansbyveiene liker jeg å kjøre i gallopp
Og, med et sakte blikk gjennombore nattens mørke,
Møtes i veikanten, sukkende om nattely,
Skjelvende ild av de stakkars vedkubber.
          Jeg elsker røyken av brent stubbmark,
          I steppen nattlig vogntog
          Og på haugen mellom gule åkre
          Et par hvite bjørk.
          Med glede, med mange ukjente,
          Jeg ser en full låve,
          Ei hytte, dekket med halmtak,
          Vindu med utskårede skodder;
          Og til fest, om kvelden doggete,
          Klar til å se til midnatt
          Til å danse med tramping og plystring
          Mens praten går mellom fulle bønder.
 1841

Kommentar til språket og oversettelsen

Oversettelsen som den står nå skal være ganske grei, men mangler litt flyt. Jeg skal se om jeg får til å renskrive den.

Ordene родина og отчизну er to år for det samme, fedrelandet. Stammen i родина er род, som betyr ætt, og avledning er for eksempel ролить «å føde». Første linje i diktet har jeg omskrevet litt, for å få det til å fungere på norsk. купленная er partisipp av å kjøpe, altså kjøpt, mens кровью er instrumental av кровь, «blod». Altså: kjøpt med blod, eller hele linjen: Ikke ære kjøpt med blod.

многим незнакомой står i instrumental, «med mange ukjente» må det bety. Jeg må endre rekkefølge i den femte siste linjen før slutten, vindu (окно) må først i setningen på norsk, står til sist på russisk.

Gloser

родина 1. fedreland 2. fødested, hjemsted: fedreland, gamlelandet 3. hjemland, hjem

отчизну поэт. высок. fedreland

слава 1. ære 2. berømthet 3. разг. ry, rykte 4. разг. rykter

заветные -> заветный 1. (самый дорогой) inderligst, høyest 2. (тайный) lønnlig

преданья -> предание sagn, tradisjon, overlevering

отрадного -> отрадный gledelig (отрада glede)

мечтанья -> мечтание 1. drømmeri, svermeri 2. drøm, drømmeri

безбрежных -> безбрежный grenseløs, uendelig

колыханье -> колыхание svaiing, svinging, vogging

Проселочным -> проселочный; проселочная дорога -> просёлок vei uten fast dekke, bygdevei

скакать 1. hoppe 2. springe 3. galloppere, ri i full gallopp

телеге -> телега vogn

взором -> взор книжн. поэт. blikk

пронзая gjennomborende -> пронзить/пронзать 1. gjennombore, gjennomstikke 2. его пронизил мысл (пронизать 1. (пробить насквозь) gjennombore, gjennomhulle)

вздыхая -> 1. вздохнуть sukke 2. sukke etter

ночлеге -> ночлег 1. nattely, nattelosji 2. overnatting

спаленной -partisipp -> спалить 1. brenne ned, svi av; brenne opp 2. svi av 3. разг. forbrenne 4. разг. svi; brenne

жнивы -> жнивьё stubbmark

обоз 1. vogntog 2. воэн. tren

холме -> холм haug, høyde, bakke

нивы -> нива 1. поэт. Åker 2. перен. felt, område

Чету -> чета par

гумно 1. (крытый ток) treskelåve. låve 2. (сарай для сжатого хлеба) låve; lade

резными – instrumental plural -> резной utskåret

ставнями -> ставни lemmer, vinduslemmer; skodder

росистым -> росистый doggete

с топаньем med tramping -> топать trampe

Kommentar til diktet

Det er flott dikt som uttrykker poetens kjærlighet til fedrelandet og til det russiske folk. Det er skrevet i 1841, i perioden vi gjerne kaller romantikken, og hvor store deler av Europa var på vei inn i nasjonalromantikken. Diktet passer likevel ikke helt inn i den, synes jeg, her er ingen nasjonalromantisk patos, ingen kunstige eller anstrengte forsøk på å få følelsene til å svulme. Tvert imot, så blir det til og med tatt litt ned. Det begynner med at poeten innrømmer at han elsker fedrelandet, han gjør jo det, men det er en rar kjærlighet, som han sier. Det er en kjærlighet som ikke appellerer til fornuften, og aldri kan vinne den. Til det er det for mye som ikke er så bra. Eller, det skal man kanskje være forsiktig med å si, for det står ikke direkte uttrykt i diktet. Det står bare at kjærligheten aldri kan vinne fornuften. Det er også et par ting kjærligheten ikke kan vinne, eller ikke kan være. Det er ingen ære, kjøpt med blod, ingen stolt og tillitsfull fred, og ingen sagn og legender som kan røre i ham, røre i poeten. Det tar ned og bort tilløpene til nasjonalromantikk, svulmende nasjonalfølelse.

Kjærligheten til Russland er noe ganske annet. Poeten vet det ikke selv. Men så skriver han videre, beskriver det veldige landskapet, og i den beskrivelsen skinner kjærligheten gjennom. Det er veldig vakkert gjort, for det blir Russland som det egentlig er, de treffsikre beskrivelsene vitner om en dyp kjærlighet til det egentlige Russland, i motsetning til kanskje den nasjonalromantiske kjærligheten, hvor man står litt i fare for å bli forelsket i en idé, eller bare en forgyllet versjon av landet man skal elske.

Ordvalget til Lermontov er enkelt, nesten hverdagslig, med stepper som er «kald stillhet» og trær som er «grenseløs svaiing». Men det er også store deler av det veldige landskapet beskrevet, skogene i nord, steppene i sør. Elvene er som sjøer, ganske riktig. Så er det de dårlige landsbyveiene, den dag i dag et velkjent karakteristika for alle som ferdes i Russland, søleveier, gjørmeveier. Der liker han å kjøre i galopp, poeten, og med et er det også et subjekt i diktet. Han gjennomborer den mørke natten med blikket, finner nattely et sted, og ser på ilden av de stakkars vedstykker. Også noe mang en russer kan kjenne seg igjen i.

Så kommer en del jeg ikke er sikker på om jeg skjønte helt skikkelig. Oversettelsen skulle være grei, ord for ord, men det kan være mening her i originalen, som jeg ikke fikk helt med meg. Jeg skjønner ikke helt hva det er med de nattlige vogntogene, over steppen, og heller ikke helt hva det er med de par hvite bjørkene. Jeg vet bjørken er et viktig tre for russerne, og ofte et symbol på unge piker. Jeg vet også de har en tradisjon om å skrive inn navnene på kjærestepar i barken. Men jeg får ingenting helt til å gå opp i diktet.

Uansett, det ender opp med vinduskodder vakkert utskåret, karakteristisk for trehusene i Sibir. Så er det fest, med tramping og plystring, som det skal være. Alt til praten av fulle bønder.

Sånn ender diktet ut. Det er en kjærlighet som ikke appellerer til fornuften. Men kanskje nettopp derfor er den så mye dypere. Her er det veldige landskapet, det uendelige landskapet, der elvene er som sjøer, og det alltid finnes nye veier å ri, i gallopp. Her finnes det også landsbyer med lystige fester, der det bare er å kaste seg inn i dansen, med kjente og ukjente.

Merk også at ordet for å elske, Люблю, går igjen et par ganger. Den ene gangen der han «elsker å ri i gallopp på veiene», den andre der han «elsker lukten av brent stubbmark». Det er jo ikke så verst, det heller. Selv var Lermontov i Kaukasus da han skrev diktet, der han også skulle ende sitt liv.

Min gjendiktning

Gjendiktningene mine har av og til en tendens til å bli rene rimerier. Så kanskje dette også. Her er i alle fall en versjon som kanskje kan fungere som et dikt, på norsk.

Fedrelandet

Jeg elsker mitt land, men den er ganske rar!
     Hun kan ikke vinne fornuften min.
          Ikke ære kjøpt med blodet jeg har,
Ikke full av stolt, tillitsfull fred i sinn,
Ingen mørke gamle sagn som strømmer
Rører i meg glade drømmer,
     Men jeg elsker det – for hva, det vet jeg ikke selv —
     Kald og stille er hennes steppe,
     Stoppe å svaie gjør skogene neppe,
Som sjøer er hos henne mang en elv;
På gjørmete veier rir jeg min vogn i gallopp
Og bore gjennom natten den mørke med blikket,
På jakt etter nattely i veikanten stopp,
Skjelvende ild et stakkars trestykke.
          Jeg elsker røyken av brent råtre,
          Over steppen et nattlig vogntog kommer
          Og på haugen mellom gule åkre
          Et par hvite bjørkestammer.
          Med glede, ukjente mange,
          Jeg ser hele låven full om du vil,
          Ei hytte, dekket med halmstrå lange,
          Og vindu med skoddene pent skåret til;
          Og til fest, om kvelden doggete bløyt,
          Klar helt frem til midnatt å se
          Til å danse med tramping og plystrende fløyt
          Mens praten går mellom de fulle bøndene.

1841

Borodino (Бородино), av Mikhail Lermontov

Denne posten er under arbeid. Det blir en lang post. Men så er det også et langt, og viktig dikt.

*

Et virkelig langt dikt tar jeg fatt på i dag. Det er Borodino, av Mikhail Lermontov (1814 – 1841). Diktet er skrevet i 1837, men basert på et dikt Lermontov selv skrev i 1831, Borodinos marker (Поле Бородина). Den gang var Lermontov bare 17 år, men så var han også en bråmoden dikter, som skrev varige verk allerede i tenårene. Det er et dikt som omhandler det berømte slaget som fant sted ved Boridino i 1812, den gang Napoleon stod utenfor Moskva med sine franske og allierte styrker.

Slaget ved Borodino og Napoleons franske invasjon har alltid stått sterkt i den russiske nasjonale bevissthet. Den er representert i kunsten, foruten diktet til Lermontov, også ved Tsjaikovskijs overture 1812, og med Tolstojs roman, Krig og fred. Vår frelses kirke i Moskva ble bygget til minne om slaget. Den ble riktignok revet av Stalin i mellomkrigstiden, for å bygge «kommunismens palass», men den ble gjenoppbygget på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall.

Det er ikke så rart russerne husker slaget ved Borodino, og kampen mot Napoleon. Det var på en tid hvor Napoleon virket helt ustoppelig, han hadde beseiret alt som kom i veien for ham, det var ikke mange som ventet russerne kunne stoppe ham. Slaget på sletten er helt enormt. Opp mot 150 000 mann stod mot hverandre, på hver side, antagelig noen flere hos Napoleon. Rundt 30 000 franskmenn og rundt 50 000 russere mistet livet. Det er 80 000 mennesker på en eneste lang dag. I løpet av felttoget mistet franskmennene opp mot en halv million soldater. Omtrent 650 000 reiste ut i invasjonen. Knapt 100 000 kom tilbake.

Jeg reiste til Borodino den gang jeg var i Moskva i 2005. Det er en liten togtur utenfor byen. Slettene ligger helt åpne, asfaltveiene er nye, ellers er det veldig enkelt å danne seg et inntrykk av hvordan det må ha vært. Som ellers i slettelandet i det europeiske Russland er det få steder å søke dekning, få høyder og steiner og trær. Landskapet ligger åpent. Jeg vet geværene de brukte på Napoleons tid brukte litt tid på å lade. Jeg mener å ha lest de kunne skyte tre skudd i minuttet. Så man hadde litt tid å løpe fremover mellom hver gang motstanderne ladet om. Det gjorde at slagene ennå kunne utkjempes på gamlemåten, med dristig og rask fremrykning, storme fienden. Ved borgerkrigen i USA var geværene for gode til at dette gikk an. Mange liv gikk tapt ved at metoden likevel ble forsøkt.

Det er feil å si at russerne vant slaget ved Borodino, eller vant kampen mot Napoelon. Det var Napoleon som vant. Russerne led større tap, og de flyktet og overlot Moskva forsvarsløst for fienden. Napoleon kunne innta byen, plyndre den, og sette fyr på deler av den. Han sendte brev til tsar Alexander I i St. Petersburg, med varsel om hva som var hendt og krav i de kommende fredsforhandlinger. Alt etter regelboken. Problemet var bare at Alexander I ikke svarte på disse brevene, ikke brydde seg om nederlaget, ignorerte det, simpelthen. Etter som ukene gikk og vinteren nærmet seg, ble Napoleon mer og mer urolig. Han hadde ikke forsyninger til å overvintre, og noen russisk overgivelse så ikke ut til å være aktuelt.

Til slutt flyktet Napoleon hals over hode tilbake til Paris.

Diktet føyer seg inn i rekken av flere lengre dikt med historisk motiv jeg har postet i år, med Heines Die Grenadier og Die Wallfart nach Kevlaar fra juli. Diktene er også fra samme periode.

Det er lagt i munnen på et lite barn som snakker med sin onkel. Onkelen deltok selv i slaget.

 

Бородино

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны –
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

1837

Min oversettelse

 Borodino

– Si meg da, onkel, det var jo ikke forgjeves
Moskva, avsvidd med brann,
ble gitt bort til en franskmann?
Det var jo skarpe trefninger,
Ja, og hvilke kamper, sier de!
Med rette husker hele Russland
på dagen til Borodino!

– Ja, det var folk i vår tid – – Да, были люди в наше время,
Ikke de, som var lave fanger (?) – Не то, что нынешнее племя:
Kjemper er dere ikke! – Богатыри – не вы!
Dårlig til dem overlot de delen (?) – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля…
Det var ikke i herrens vilje – Не будь на то господня воля,
Moskva skulle ikke gis bort! – Не отдали б Москвы!

Vi lenge tidde og gikk bort (?) – Мы долго молча отступали,
Kjedelig var det, vi ventet på slaget,
De gamle brummet:
«Hvem er vel vi? I vinterkvarterene? – «Что ж мы? на зимние квартиры?
Våger dere ikke, eller, kommandører – Не смеют, что ли, командиры
Fremmede river sundt mundiren – Чужие изорвать мундиры
Om russiske bajonetter – О русские штыки?»

Og så fant de en stor mark – И вот нашли большое поле:
Alle spredte seg hvor de ville (cirka) – Есть разгуляться где на воле!
Bygget forsvarsverk – Построили редут.
I våre ører på ?? – У наших ушки на макушке!
Bare så vidt hadde morgenen kommet (cirka) – Чуть утро осветило пушки
Og skogen det blå over (ord for ord ganske rett, men hva det betyr er jeg usikker på) – И леса синие верхушки –
Franskmennene (franskmennene hadde blå uniformer) var der som dette – Французы тут как тут.

Jeg glemte  ladningen i kanonen – Забил заряд я в пушку туго
Og tenkte: jeg glemte å servere vennen min – И думал: угощу я друга!
Var den tom (?), bror monseiur – Постой-ка, брат мусью!
Hvem var den listige, og gikk til slag (cirka, men feilaktig) – Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Allerede går vi og ødelegger veggen (?) – Уж мы пойдем ломить стеною,
Allerede setter vi opp hodene – Уж постоим мы головою
Bak fedrelandet vårt! – За родину свою!

To dager var vi i skytingen – Два дня мы были в перестрелке.
Hva var ved slik ?? – Что толку в этакой безделке?
Vi ventet tredje dag – Мы ждали третий день.
Overalt hørtes taler (må omskrives) – Повсюду стали слышны речи:
«Det er på tide å samle seg til ??» – «Пора добраться до картечи!»
Og der på marken truende ?? – И вот на поле грозной сечи
Nattens falte (?) skygge – Ночная пала тень.

Jeg la meg og dormet på feltsengen (?) – Прилег вздремнуть я у лафета,
Og hørbart var det til daggry – И слышно было до рассвета,
Hvordan franskmannen jublet – Как ликовал француз.
Men stille (?) ble vår bivuak (?) åpnet – Но тих был наш бивак открытый:
Hvilken lue fjernet alle skamslåtte (?) –  Кто кивер чистил весь избитый,
Hvilken bajonett stakk, kjeltringen (?) sint (?) –  Кто штык точил, ворча сердито,
Sjærende av det (?) lange øre (?) – Кусая длинный ус.

Og bare hadde himmelen lysnet – И только небо засветилось,
Så begynte plutselig alle å støyende bevege seg – Все шумно вдруг зашевелилось,
Blinket fra oppstilte rekker (?) – Сверкнул за строем строй.
Obersten vår var fra fødselen av dugende:
I tsarens følge, faren var soldat – Слуга царю, отец солдатам…
Ja, synd på ham: ?? ?? – Да, жаль его: сражен булатом,
Han sover på den tør (?) jord – Он спит в земле сырой.

Og så sa han, gnistret med øynene – И молвил он, сверкнув очами:
«Folkens! Er vel ikke Moskva med oss? – «Ребята! не Москва ль за нами?
La oss dø ved Moskva (tror jeg, cirka) – Умремте же под Москвой,
Som våre brødre døde! – Как наши братья умирали!»
Og å dø lovet vi – И умереть мы обещали,
Og eden skal vi holde – И клятву верности сдержали
Vi ved slaget ved Borodino – Мы в Бородинский бой.

Nå, så var det altså dagen sin! Gjennom den svevende røyken
beveget franskmennene seg, som skyer,
Og alle siktet (?) på oss.
Ulanene (?) med brokete (?) barter (?),
Dragoner med ?? haler ,
Alle ble tause foran oss – Все промелькнули перед нам,
Alle døde her – Все побывали тут.

Dere vil aldri se slike slag – Вам не видать таких сражений!..
De ble opprettholdt bemerkelsesverdig, som skygger (ordene er ganske riktig, betydningen rar) – Носились знамена, как тени,
I røyken lyste en brann – В дыму огонь блестел,
Det lød av stål, ?? ?? ,
Hånden til soldatene ble sliten av stikk (omtrent) – Рука бойцов колоть устала,
Og ?? fløy ?? – И ядрам пролетать мешала
Et fjell av blodige kropper – Гора кровавых тел.

Jeg så ikke få fiender denne dagen – Изведал враг в тот день немало,
Hva betyr russisk slag gitt (cirka) – Что значит русский бой удалый,
Vår ?? slag – Наш рукопашный бой!..
Jorden skalv – som våre bryst – ,
De blandet seg sammen i hauger, hester, folk – Смешались в кучу кони, люди,
Og ?? tusen folk (?) – И залпы тысячи орудий
Rant ut (?) i det forlengede slaget (?) – Слились в протяжный вой…

Her ??. Vi var alle klare – Вот смерклось. Были все готовы
Fra morgenen av å starte krigen på ny – Заутра бой затеять новый
Og stå i det til slutten – И до конца стоять…
Så lød det i trommer – Вот затрещали барабаны –
Og busurmanene (?) gikk bort (?) – И отступили бусурманы.
Da talte vi de sårede – Тогда считать мы стали раны,
Talte kameratene våre – Товарищей считать.

Ja, det var folk i vår tid – Да, были люди в наше время,
Dugende, modige ?? – Могучее, лихое племя:
Kjemper var dere ikke.
Dårlig gav de delen til dem – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля.
Når det ikke var Guds vilje – Когда б на то не божья воля,
Ikke å gi fra seg Mosvka – Не отдали б Москвы!

Kommentar til språket og oversettelsen

Det er et virkelig langt dikt. Så det vil sikkert ta litt tid før oversettelsen kommer på plass. Nå har jeg i det minste begynt, og skal forsøke å få i hvert fall et skjellett på plass. Jeg har satt spørsmålstegn ved vendinger og ord jeg er usikker på, eller parentes med kommentar, og skal følge dette opp.

Første strofe begynner straks med en utfordring. Ordet даром har to betydninger, brukt som adverb (det kan også være instrumental av дар, gave). Den ene er gratis, den andre er forgjeves. Så gav de bort Moskva gratis, eller gav de byen bort forgjeves? På russisk blir begge deler uttrykt med samme ord, på norsk må man velge. отдана i linje 3, der, er passiv fortid, partisipp av verbet отдать, å gi fra seg. Passiv fortid er en partisippform vi ikke har av verb på norsk, men vi kommer langt med omskrivingen «ble gitt». Så står Французу i dativ, det ble altså gitt til dem, eller til ham, franskmannen eller en franskmann. Russerne opererer ikke med bestemt og ubestemt form av substantivene. På norsk må man velge. Her blir det kanskje mest naturlig med en franskmann. Det er ganske godt mulig denne franskmannen er ganske spesifikk, nemlig Napoleon, selv om han ikke blir nevnt i diktet. De første tre linjene henger sammen, så jeg har prøvd også på norsk å få det til i en setning, og at meningsinnholdet ligger i samme verselinje som det gjør på russisk. Jeg er litt i tvil på om схватки боевые er en unødvendig sammensetning, smør på flesk, fra et barns munn, av typen «krigerske kamper», eller om det er korrekt russisk, «skarpe trefninger». Jeg velger å tro det siste, selv om jeg tror схватки er nok til å betegne slag i krig. Den ekstra understrekningen trengs ikke. Og vendingen «skarpe trefninger», eller «skarpe sammenstøt», blir kanskje vel korrekt, i et ivrig barns munn? Til slutt i verset har jeg en liten nødløsning. Gloselisten viser at Недаром kan bli brukt i betydningen «med rette», noe som passer godt her. Hele Russland husker med rette Про день Бородина. Den er litt vrien, Бородина står i genitiv, så Borodinos dag eller dagen til Borodino blir en direkte oversettelse. Det klinger langt fra så godt på norsk, som på russisk. Men jeg prøver den likevel.

Andre strofe og siste strofe skal være lik (eller nesten lik, med noen viktige forskjeller!), men det har jeg ikke fått til ennå. Det er et viktig poeng, for ordene skal ringe på en annen måte til slutt, når forklaringen på hva som skjedde er gitt.

I tredje strofe er det боя ждали, боя kan være både akkusativ og instrumental av бой, «kamp, slag», mens ждали er fortid flertall av å vente. Det var altså soldatene som ventet på slaget. Verbet ворчать bruker russerne ofte, i hvert fall i litteraturen, kanskje har det noe med de dype basstemmene deres å gjøre? Måten å snakke på? Det er langt sjeldere på norsk noen brummer, knurrer eller murrer, her grynter eller snøfter vi heller. I oversatt russisk litteratur er det derimot mye brumming, bare se etter neste gang du leser Dostojevskij!

I strofe fire oversetter jeg редут med forsvarsverk, selv om det egentlig er samme ordet på norsk, redutt. Det ordet er imidlertid så lite brukt, at jeg tror ikke det er så mange som kan det. For å gjøre diktet leselig, bruker jeg «forsvarsverk». Men det er altså en redutt, en siste skanse, de bygger.

Vendingen Ну ж был денек i strofe 9, er en samling partikler og omskrivinger, typisk sånn russerne er så gode på, og språket deres er laget for. Hvordan å oversette det til norsk og andre språk er omstendelig og unøyaktig, både Ну og ж kan bety mange forskjellige ting i mange forskjellige sammenhenger. Vi har slike partikler på norsk også, men det er vanskelig å oversette fra det ene språket til det andre, og det er vanskelig å forstå disse partiklene fullt ut og bruke dem riktig på et fremmedspråk. Husk at det er onkelen som snakker til sin sønn, og at onkelen deltok i slaget. Han vil altså gjøre det høytidelige og viktige litt uhøytidelig og uviktig, денек er kjæleform av dagen, det var altså dagen sin som var her, dagen for slaget. тучи er mørke skyer, eller uværsskyer. Jeg er usikker på om jeg skal oversette det bare med skyer, eller legge til «mørke», noe jeg føler virker litt sterkere på norsk enn i originalen. Skyene blir jo ikke beskrevet der.

таких сражений i strofe 10 står i genitiv flertall. Russerne bruker genitivsform for å betegne en uspesifisert mengde, når det bare er mye av noe. Oversettelsen må også få med flertallet. Jorden skalv som våre bryst (Земля тряслась – как наши груди) må kanskje trekkes frem, det er en fin vending!

I siste strofe er господня skiftet ut med божья, herrer med Gud, det er en sterk effekt.

Det var så langt jeg kom i denne omgang.

Gloser

Glosene er hvis ikke annet er oppgitt slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok. Jeg prioriterer de som kommer igjen flere ganger, eller er spesielt viktige i teksten eller uforståelige for meg. Med tiden vil de alle bli sjekket opp.

даром 1, gratis, fritt; for en slikk og ingenting; for et godt ord 2. (впустую, зря) forgjeves, til ingen nytte. Недаром 1. (не непрасно) ikke forgjeves; ikke for ingenting 2. (не без причины, не без умысла) ikke uten grunn; med rette (по правду); недаром говорят… det har sin grunn når man sier…, det blir med rette sagt…

спаленная – partisipp, aktiv, fortid -> спалить 1. brenne ned, svi av; brenne opp 2. (иссушить) svi av 3. разг. (повретить кожу) forbrenne 4. разг. (испортить сильным жаром) svi; brenne

схватки -> схватка 1. возн. перен. sammenstøt, trefning 2. мн. (судороги) kramper

боевые -> боевой 1. strids-, kamp-, slag-, kombattant, militant; skarp (о боеприпасах) 2. (воинственный) krigs-, kamp-, stridslysten 3. (смелый, решительный) pågående боевой парень pågående [fandenivoldsk] kar, brande 4. (особо, важный) presserende

племя 1. этн. stamme 2. высок. (поколение) slektledd, generasjon 3. разг. шутл. (группа, категория людей) folk

богатыри -> богатырь 1. (эпический) kjeme 2. (силач) kjempe, kjempekar

доля 1. (часть) del, lodd, part, andel 2. анат. lapp 3. семенная доля flrøblad, kimblad 4. (судьба) lodd; lykke; hell

господня

отступали -> отступить/отступать 1. (отойти, отодвинуться) gå [trekke seg] tilbake, vike tilbake; vike 2. воэн. trekke seg tilbake, gjøre retret, retirere ~ с боем тж. rømme slagmarken; нсв тж. kjempe på vikende front 3. перен. 4. шахм. 5. от Р. (изменить чему-л)

Досадно det er kjedlig [ergerlig]; мне досадно, что…  det ergrer meg at….; досадный kjedelig, ergerlig, beklagelig

боя -> бой 1. kamp, slag (битва); trefning (местного значения) 2. (борьба, состязание) kamp 3. (разобывание) knusing, det å slå i stykker 4. (что-л разбытое) skår pl, noe som er gått i stykker 5. (часов) slag часы с боем slagur 6. см битьё; бить смертным боем slå fordervet (halvt i hjel) 7. у винтовки точный бой

Ворчали -> ворчать brumme, murre: knurre

смеют

штыки -> штык bajonett

редут уст. redutt, store norske leksikon hjelper med en nærmere forklaring. Det er en mindre skanse eller befestet stilling beregnet på det siste avgjørende forsvar, skriver de.

макушке

пушки – flertall – > пушка  1. kanon 2. арго (пистолет, револвер) skyter

верхушки

заряд 1. воэн. ladning 2. эл. ladning 3. перен. forråd, reserve

туго

угощу – 1. pers presens -> угостить/угошать 1. traktere noen med, servere noen noe; spandere noe på noen, rive i noe på noen 2. угостить кого-л оплеухой gi noen en ørefik

Постой-ка

мусью -> мусье  fransk. monsieur (står ikke i ordboken)

пожалуй

ломить 1. ломать bryte, brekke, knuse; rive (ned); bringe i ulage; ødelegge 2. безл. (болить) у него ломить спину ryggen hans verker

постоим

перестрелке

безделке

добраться

картечи

грозной

сечи

пала

лафета

ликовал  – preteritum, hannkjønn -> ликовать juble

тих

бивак

кивер sjako, eller sjakot (uttalt sjakå) – karakteristisk militærlue fra Napoleonskrigene. Her fikk jeg hjelp av Wikipedia.

точил,

ворча

сердито,

Кусая

ус

зашевелилось -> зашевелиться

Сверкнул -> сверкать/сверкнуть (однокр.) blinke, blimte; gnistre; skinne, stråle; glimre; flimre

строем

строй

Полковник oberst

рождён – perfektum partisipp (страдательное прчастие, прошедшее время) -> родить 1. føde, nedkomme 2. føde (av seg), avføde 3. (о почве) хорошо родить kaste godt av seg

хватом – instrumental, entall -> хват I разг. он (парень) хват han har det riktige grep på livet, han lar ikke noen sjanse gå fra seg II спорт. grep, tak

сражен

булатом

сырой

молвил -> молвить уст. поэт. mæle

очами med øynene – instrumental, flertall -> око <мн очи> с поэт. øye, øyne

денек ласк. и унич. к день dag (kjæleform)

редут

Уланы

с пестрыми

значками

Драгуны

с конскими

хвостами

сражений – genitiv flertall -> сражение 1. slag, kamp 2. разг. (схватка) kamp, batalje

булат

картечь

визжала

ядрам

мешала

рукопашный

залпы

орудий

Слились

протяжный

смерклось

затеят/затевать begynne, foreta, få i stand, sette i gang, arrangere

бусурманы

лихое

Kommentar til diktet

Det er skrevet ganske rett frem, patriotisk, med patos.

Kommentarene vil bli utfylt etter hvert.

Min gjendiktning

Jeg gjendikter strofe for strofe, når jeg har dem klar. Så foreløpig er den ufullstendig, som man ser. Slik resten av posten også er. Rimene er i første og andre, tredje og syvende og i fjerde, femte og sjette linje. Noen steder er det ikke fullrim, heller ikke i originalen. Så er det vel også å legge til at når jeg er oversetter er jeg ikke alltid så nøye med rytmen, jeg oversetter jo til vår tid, og leker litt med den. I romantikken var rytmen hellig, særlig i dikt med patos, som dette.

Borodino

Si meg da, onkel, det går ikke an
at selveste Moskva, svidd i brann
ble gitt bort sånn mon tro?
Det var jo skarpe kamper óg,
Ja, og hvilke kamper, de sier så!
Med rette husker hele Russland på
dagen til Borodino !

Strofen gir en smakebit på hvordan hele diktet er. Nå må jeg gå og gjøre andre ting. Jeg vet ikke når jeg får tid til å vende tilbake til dette diktet. Det er også andre dikt som ligger og venter.

Både kjedelig og trist, av Mikhail Lermontov

Dette diktet fikk en oppussing februar 2017. Oversettelse og gjendiktning er forbedret, gloseliste er lagt til, og i resten av posten er det gjort noen forbedringer og fylt på med litt mer stoff.

*

Mikhail Jurevitsj Lermontov (1814  – 1841) var en bråmoden dikter. Han debuterte

Både på det personlige plan og som russer i Russland levde han allerede fra tidlig av et rikt, om enn delvis tragisk, liv. Moren var en rik aristokrat som døde da lille Mikhail var 3 år gammel. Han ble så oppdradd hos bestemoren som ikke tålte synet av Mikhails far som bare var en fattig soldat. Unge Mikhail Lermontov hadde derfor erfaringer å høste av da han begynte å skrive dikt som 14 åring.

På det politiske plan ble Mikhail født to år etter Napoelons mislykkede erobringsforsøk av Russland. Napoleonskrigene raste imidlertid fortsatt, og Napoleon var også for Mikhail en stor, romantisk helt. Hjemme i Russland forsøkte først tsar Aleksander I, så Nikolai I, å holde styr på reform- og opprørsbevegelser. Kunstnerisk er dikteren Aleksander Pusjkin i ferd med å etablere en ekte russisk nasjonallitteratur, riktignok inspirert av franske, britiske og tyske romantikere, men med noe helt særeget russisk som også unge Mikhail lar seg gripe av. Byron og Pusjkin er hans forbilder.

Sommeren 2009 postet jeg Seilet som Lermontov skrev da han var bare 18 år gammel. I dag skal jeg poste et dikt Lermontov skrev 8 år senere, året før sitt dødsår. Begge diktene er så kjente at mange russere ennå kan dem utenatt.

И скучно и грустно

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!

Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
Такая пустая и глупая шутка…

январь, 1840

1840

Min oversettelse

Både kjedelig og trist…

Både kjedelig og trist, og ingen å rekke hånden til
Minuttet for sjelens gjenvordigheter…
Ønsker!.. hva nytte er i å ønske forgjeves og evig?..
Og årene passerer – alle de beste årene!

Å elske… hvem da?.. For en tid er det ikke verd bryet,,
Og å elske evig er ikke mulig.
Du ser inn i deg selv? – Der er ingen spor av fortiden:
Og glede, og kvaler, og alt er der ubetydelig…

Hva er lidenskapene? – Du ser, før eller senere vil deres søte lidelse
Forsvinne for ord av fornuft;
Og livet, som du ser med kald oppmerksomhet rundt det –
Det er slik en tom og dum spøk…

Januar, 1840

Kommentar til språket og oversettelsen

Starten av diktet er enkel og umiddelbar for russere, men utenlandske oversettere som jeg, må nok streve litt for å finne ut av hva som her er underforstått, og hvordan dette skal komme over til norsk. Некому står i dativ og betyr da «til ingen», hånden руку står i akkusativ og er direkte objekt. Verbet er подать er ikke perfektiv av дать «å gi», som jeg først trodde og skrev, men et selvstendig verb med mange betydninger (se gloselisten). В минуту står i akkusativ, noe som på russisk som på tysk indikerer at det er bevegelse til, altså noe sånt som «i det man går inn i minuttet for sjelens gjenvordigheter. Linjen er på russisk ikke knyttet sammen med noen preposisjon, men душевной («sjelens») невзгоды («gjenvordigheter, ulykker; viderverdigheter») er satt i akkusativ flertall, og jeg tror ikke det blir helt galt å sette inn et norsk «for» i mellom der. En prosaisk gjengivelse av de to første linjene kunne være «Livet er både kjedelig og trist, og det finnes ingen man kan rekke hånden i tiden for sjelens ulykker». Jeg ser andre oversetter med at det er ingen som gir deg hånden når du har vanskeligheter, men jeg kan ikke se annet enn at dette er oversetterens verk, og ikke noe som står der i originalen. Videre blir det enklere. Желание betyr «ønske» eller «lyst», og er her satt i flertall, желанья. Польза betyr «nytte», «gagn», «fordel», og står også i flertall, пользы. напрасно betyr «forgjeves» og вечно «evig». Проходить bruker russerne når de vil ha noen til «å gå videre», eller «gå forbi» og slikt noe. Meningen i de to siste linjene i første strofe er hva det nytter å ønske, når ønskene er forgjeves og aldri tar de slutt, og i mens går årene forbi, de beste årene man har (= ungdomsårene).

I strofe to begynner Lermontov med spørsmålet om å elske. Så lenge kjærligheten bare er midlertidig er det ikke verd alt strevet som følger med, og å elske evig er ikke mennesket gitt i livet. Derfor kan ikke kjærligheten være noen redning. Det lille ordet ли er en partikkel som vanligvis blir brukt i spørresetninger, det er vanskelig å peke på noe tilsvarede ord i norsk. Заглянуть er perfektivt verb og det betyr «å titte» eller «kikke» inn i. Прошлое betyr fortid, og står her i genitiv styrt av nektingen (нет). След betyr «spor», og er også satt i genitiv. Det henger altså sammen med прошлое, forsterket av и, og det vil på norsk bli noe sånt som «det finnes ikke engang spor av fortiden». Радость er «glede» og мука betyr her «plage, pine, kval» (det kan også bety «mel»). Ничтожно betyr «ubetydelig, uendelig liten» eller «ubetydelig, tom, intetsigende». Meningen er altså at man kan se inn i seg selv, men der ser man ingenting. Alt er bare gleder og sorger, som alle sammen er ubetydelige.

Ведь er også en partikkel, den betyr noe sånt som «du ser, du skjønner, ser du, skjønner du». Сладкий er «søt», «behagelig», недуг er et boklig uttrykk som betyr «lidelse», «sykdom». Рассудок betyr «fornuft», «forstand, vett», og står her i genitiv (med vokalbortfall). Meningen er at lidenskapene ikke kan stå seg mot fornuften, før eller senere tar rasjonaliteten over og kveler lidenskapene. Как betyr egentlig «hvordan», men kan også brukes som relativpronomen som her. Вокруг betyr «rundt», og kan ikke høre sammen med annet enn жизнь («livet»), på norsk er det lettere å forstå om hele dette ordet sløyfes. Meningen er noe sånt som at når du ser på livet med kjølig oppmerksomhet, altså uten lidenskapene og forstyrrelsene, så er det bare en tom og dum spøk.

Gloseliste

Glosene er slått opp i Kunnskapsforlagets blå ordbok. Oppslagsord er satt i fet skrift.

подать/подавать 1. (дать) gi, rekke 2. (поставить не стол) servere 3. (дать милостьыню) gi almisser 4. (повести для посадки и т.д.) kjøre frem; ~ машину к подьезду kjøre en bil frem til inngangen 5. (доставить) bringe, levere; tilføre, forsyne 6. (заявление, жалобу и т.д.) inngi, sende inn; ~ заявление об уходе sende inn avskjedssøknad 7. разг. (подвинуть, переместить) flytte; ~ машину назад rygge 8. спорт. serve 9. (изобразить) skildre; fremstille; главный герой подан в романе схематично 10. ~ помощь; совет ; команду ;сигнал gi hjelp; tegn; komando; signal
невзгоды мн <ед невзгода>  gjenvordigheter, ulykker; viderverdigheter

мука betyr her «plage, pine, kval

ничтожно -> ничтожный 1. (очень малый) ubetydelig; uendelig liten 2. (незначительный) ubetydelig; tom, intetsigende 3. ubetydelig (о человеке)
недуг книжн. lidelse, sykdom

Рассудок «fornuft», «forstand, vett»

Kommentar til diktet

Dette er diktet til livsleden. Da jeg sommeren 2007 var i Minsk for å lære russisk studerte vi dette diktet her. Lærerinnen som var av den gamle, gode sovjetiske skolen, likte naturligvis diktet godt, men syntes det var fryktelig trist og lite optimistisk. Hun mente det skyldtes at Lermontov var pen, og at det var umulig for en pen ung mann å bli lykkelig. Hun sammenlignet med Pusjkin, som rett å melde ikke er særlig billedskjønn, men som levde noenlunde lykkelig hele sitt liv. Han skrev aldri slike livsleie dikt som Lermontov skrev så mange av. Jeg vil si det finnes vel bedre forklaringer enn dette på at Lermontov skrev som han gjorde.

Formelt er det ikke noe kaos i dette diktet. Følelsene er kanskje dystre, men de er under full kontroll. Det er kryssrim, abab, i alle strofene, og alle linjene har trykklett utgang.

Lermontov er ikke mer enn 26 år når han skriver dette diktet. Men han har allerede drukket livet tomt, og tror ikke det har mer å gi. Alt som til vanlig skal gi glede i livet, slik som ønsker, lidenskaper og kjærlighet, det er hos denne poeten nå tomt og uten innhold. Man kan godt ønske seg noe i livet, men man vil aldri få det man ønsker seg, og om man gir etter for denne følelsen, vil man gå gjennom livet full av ønsker om ting man aldri får. Det er tidlig å få denne følelsen allerede 26 år gammel, at livet ikke har mer man kan strebe etter. Lermontov var bråmoden, og har hatt denne følelsen lenge. Han ser årene passere, og vet dette er ungdommens år, de årene som skal være best. Når heller ikke de kan gi ham noe, hva da med det som skal komme?

Kjærligheten, eller det å elske, har en godside og en vrangside. Poeten ser bare vrangsiden, alle kvalene og alt slitet med å få den man elsker, og å holde ut med henne. Kjærligheten, eller det at man elsker noen, varer bare for en tid, og da er det spørsmål om det er verd alt det negative, alt slitet som følger med? Om kjærligheten kunne vedvare kunne det være verd anstrengelsene, men det gjør den ikke, og da konkluderer denne poeten at det er like bra å frasi seg hele kjærligheten. Regnskapet går ikke opp.

For en mann i midten av 20-årene skulle minnene fortsatt være glødende og betydingsfulle. For denne poeten er de ikke det. Han ser på det som tidligere har betydd noe for ham, men som ikke gjør det lenger nå. Hva er vel gleder og sorger man har hatt verd, når man ikke har dem lenger? De er ubetydelige.

Lidenskapene kunne kanskje live opp den livsleie poeten, men i siste strofe lar han rasjonaliteten ta knekken på dem. For dem som gjerne vil lese optimisme og livsmuligheter inn i ethvert dikt er det kanskje her mulighet til en litt mer positiv tolkning enn i resten av diktet. Gjennom hele diktet har jo poeten latt nettopp fornuften ødelegge tilløpene til livsutfoldelse som måtte være, det er bare fornuften som kan konkludere med at elskoven ikke er verd noe, fordi den vil gå over. Her i siste strofe kan det se ut som poeten har et visst ønske om at lidenskapene på ny skal gjelde, han har altså kanskje ikke helt gitt seg hen til livsleden, men det er fornuften eller bare ordet fornuft, som vil kvele enhver lidenskap allerede i starten. Man skal altså anstrenge seg for å lese livsglede inn i dette diktet her.

Konklusjonen på diktet er vakker. Når man ser på livet som det egentlig er, så er det bare en tom og dum spøk. Det er ikke verd noen ting.

Året etter dør altså Lermontov i en duell, et dødsfall man nesten kan se på som et slags selvmord. Han døde meget ung, men har etterlatt seg noen av de vakreste og mest livstrette tekstene som er skrevet. Dette diktet her, både kjedelig og trist er livet, er kanskje det som tar prisen. Selv om man ikke vil gå med på et fullt så fornektende syn på livsmulighetene, er det her sunne og gode tanker om at det man føler betyr så mye når det står på, kanskje ikke betyr så mye allikevel. Slik leser jeg diktet, og har stort utbytte av det.

Min gjendiktning

Denen gjendiktningen har jeg etter hvert jobbet en del med, og den har vært postet i forskjellige versjoner. Den er ennå langt unna kvalitetene i originalen, men det begynner kanskje etter hvert å ligne en versjon å leve med. Otto Hageberg har også levert en fin oversettelse til nynorsk i kommentarfeltet. Det setter jeg stor pris på.

Både kjedelig og trist…

Kjedelig og trist, og ingen å gi
En hånd til i sjelens plage
Ønsker!.. hva er nytten deri?
Mens årene går – dine beste dager.

Å elske… med hvem? Bare en stund er ikke verd bryet
Og å elske evig er ingen mulighet.
Du ser inn i deg selv? Der er ikke så mye
Og gleder og sorger, alt er ubetydelighet.

Lidenskapene? Før eller siden vil den søte syke
Forsvinne for fornuftens ord
Og livet, når du ser litt kjølig rundt det
Er det en tom vits, dum og stor.