Gamle dikt: Alle snakker om dumme problemer…

Nylig fylte 19-årige Eivind Salen begynte dikteråret sitt 1993 med et brak, og da kan ikke vi 17 år senere være stort dårligere, og begynne vårt med akkurat det samme braket. Ingenting er som når en tenåring slår til med nødrim og selvinnsikt.

Alle snakker om dumme problemer

Det gjelder de fleste, fra dannede til bohemer

Uten unntak – alle vet best

De er verre enn både kolera og pest

Men stopp en halv, hva skjer nå

Jeg begynner jo å klage jeg og.

ES1993

Ytterligere kommentarer

Det må med at jeg på den tiden ikke helt kunne reglene for tankestrek, så originalen har «Uten unntak vet alle best». På den tiden uttalte jeg heller ikke ordet kolera riktig, jeg trodde trykket skulle være på «e», altså andre stavelse, og da vil rytmen i diktet bli riktig. At det ikke heter stopp en halv, men stopp en hal, visste jeg selvsagt ikke. Heller ikke visste jeg at «og» i denne betydningen som her gjelder ikke skal skrives «og», men «‘òg». Ellers er det i alle fall ingen språkfeil i diktet.

Reklamer