Sentimentalitet

Det siste diktet fra samlingen Lyrikk04 var jeg veldig fornøyd med da jeg skrev det. Leserne kan bedømme om fornøyelsen var berettiget.

Sentimentalitet

Jeg ble så sentimental,
sa jeg
til meg selv
med et smil
et tappert smil
som skulle motvirke
sentimentaliteten.
 
Det tapre smilet
kjente krigen
var som veteran
å regne
pang! pang! pang!
ble det beskutt
det forsvarte seg ikke
det ble beskutt
det stod ikke bak forsvarsverkene
det var forsvarsverkene
bak stod jeg
kom igjen, mitt smil
heiet jeg
vettskremt
og smilet forsvarte seg
ikke
det ble beskutt
av kuler og krutt
men det tapre smilet
holder ut.
 
Jeg er sentimental sa jeg med et smil.

ES, Lyrikk04, Nr 12