Gamle dikt: Høyt og lavt, att og fram

Den unge Eivind Salens liv ser ikke ut til å ha vært så interessant som han gjerne skulle ønsket det i februar 1993. Vi ser det av diktene hans, de er melankolske og nedfor, mange av dem omhandler abstrakte temaer, og mange av dem handler stort og viktig om å realisere sine drømmer, om å få gjennomført det livet man ønsker. I disse sakene løfter den unge skoleeleven blikket, og gir råd ikke bare til seg selv, men så å si hele menneskeheten. Passende nok har originalen også en og/å feil.

Høyt og lavt, att og fram
Plasker rundt i livets dam
Menneske, du driver og svømmer
I pytten langt fra havets drømmer
Men hiss deg ned, ta det pent
Finn havet nå, det er ikke for sent

ES1993