Wechsel, av Johann Wolfgang von Goethe

Vi er på ny tilbake til ungdomsdiktene til Goethe et par uker. Dette er Wechsel, på norsk Veksel, en allegorisk fremstilling av hvordan forelskelsen skyller over en, og tar en med nedover steder en ikke har vært. For unge mennesker skjer dette flere ganger (og noen er jo unge hele livet!), og da veksler det fra den ene, til den andre. Likevel er det noe eget med den første, skriver unge Goethe i dette diktet.

Wechsel

Auf Kieseln im Bache da lieg ich, wie helle!
Verbreite die Arme der kommenden Welle,
Und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust.
Dann führt sie der Leichtsinn im Strome danieder;
Es naht sich die zweite, sie streichelt mich wieder:
So fühl ich die Freuden der wechselnden Lust.

Und doch, und so traurig, verschleifst du vergebens
Die köstlichen Stunden des eilenden Lebens,
Weil dich das geliebteste Mädchen vergisst!
O ruf sie zurücke, die vorigen Zeiten!
Es küsst sich so süße die Lippe der Zweiten,
Als kaum sich die Lippe der Ersten geküsst.

Skrevet på slutten av 1760-tallet, trykket 1769

Veksel

På steiner i bekken der ligger jeg, så lys!
Den kommende bølge sprer armene ut,
Og kurtiserende trykker hun det lengtende bryst
Så fører hun lettsinnet i strømmen nedover
Det nærmer seg den andre, hun stryker meg igjen:
Så følger jeg gleden til den vekslende lysten.

Og dog, og så trist, sleper du forgjeves,
De kostlige stunder til det ilende liv,
Fordi den elskeligste jenta glemmer den
O rop dem tilbake, de forrige tider!
De kysser seg så søtt leppene til nummer to
Som knapt leppene til nummer en kysset seg.

Språk, form og innhold

Det er seks linjer i strofene denne gangen. Først er det to linjer med parrim, så kommer omsluttende rim i de fire siste. Det er valsetakt, tung-lett-lett, eller daktylisk, som det heter på fagspråket. Alle linjene har opptakt (en trykklett stavelse i starten), og det er fire takter (fire trykktunge stavelser) i hver linje). Det er kun linje 3 og 6 som har trykktung utgang, altså at det slutter på en trykktung stavelse. Rimmønsteret skrives da slik: AAbCCb. I strofe 2 er rimene i linje 3 og 6 beslektet med tilsvarende i strofe 1.

Her er trykkene markert i fet skrift for den første strofen.

Auf Kieseln im Bache da lieg ich, wie helle!
Verbreite die Arme der kommenden Welle,
Und buhlerisch drückt sie die sehnende Brust.
Dann führt sie der Leichtsinn im Strome danieder;
Es naht sich die zweite, sie streichelt mich wieder:
So fühl ich die Freuden der wechselnden Lust.

Goethe: Wechsel, trykkfordeling

Diktet er skrevet allegorisk. Det er han som ligger på steinen i bekken, og så kommer bølgene og skyller over ham, og tar ham med. I overført betydning er det da forskjellige jenter som tar ham med nedover strømmen i forelskelse og kjærlighet, hver bølge er en jente. Den første er den beste, og selv om det kommer flere, vil han helst tilbake dit.

Kiesel er egentlig kisel eller kiselstein på norsk også. Vi har ordet fra tysk, der det betyr en liten stein som vannet har slipt glatt. Ordet er helt fremmed på norsk nå, og vi skjønner utmerket godt hva det er snakk om når jeg bare oversetter med «steinen i bekken». I linje 2 er det den kommende bølgen som brer ut armene sine, og jeg setter det førsst i setningen, for å gjøre det klart.

I andre strofe kan det være uklart om sie i linje 4 er «henne» (jenta som glemte ham) eller «dem» (de forgagne tider som skal ropes tilbake). Jeg er litt usikker på meningen i de to siste linjene, men forstår det sånn at samme hvor søtt leppene til nummer to kysser, så er det knapt som leppene til nummer en. Den første er best.

Gloseliste

Glosene er slått opp i Ordnett.no. Oppslagsordene er markert med fet skrift.

Kiesel der, -s/-; kisel(ste(i)n). (kleiner, vom fließenden Wasser rund geschliffener Stein)
Verbreite -> verˈbreiten (sv. tr., refl.) spre; ein Gerücht verbreiten spre et rykte; sich verbreiten spre seg, utbre seg.
buhlerisch -> buhlen (sv. itr., gammeldags) 1. kurtisere, flirte med, beile til, kjæle med. 2. mit jemandem um etwas buhlen konkurrere med en om noe. 3. um etwas buhlen trakte etter noe.
streicheln (sv. tr.) stryke, kjærtegne
verschleifst -> schleifen I. (st.) (schleift, schliff, hat geschliffen, tr.) 1. slipe, kvesse (hvesse). 2. drille, kjøre hardt (med en). II. (sv.) (schleift, schleifte, hat geschleift, tr. itr.) 1. slepe, dra. 2. (overført) overtale (til å bli med). 3. (tr.) jevne med jorda, rasere.
vergebens (adv.) forgjeves, nytteløst.

Kommentar

Dette er diktet er representativt for ungdomsdiktningen til Goethe og andre, og handler om det som opptar ungdommens sinn. Det er den skiftende kjærligheten, de voldsomme forelskelsene, alle skiftene. Her går den unge dikteren over i et analytisk nivå, og er ikke i følelsene i det han skriver, men ser det utenfra. Han beskriver det som en som sitter på en glatt stein i en bekk, og så kommer strømmene og skyller ham hjelpeløst og deilig nedover. Det bare å sitte og vente på det komme, det er ikke noe han trenger å gjøre aktivt.

Strømmen blir beskrivet som en bølge, og etter den første, kommer en andre. Hver av dem er nye forelskelser, nye kvinner, og sånn får han de kostlige stunder i livet som iler forbi, som det står. Men når det ses utenfra, så er det noe eget med den første. De neste leppene kysser ikke helt sånn som dem.

Diktet får en ekstra snert av den trippende takten, og av rimene som smeller inn på riktig sted. Særlig det siste rimet, der det hele slutter med ordet geküsst, kysset. Det siste ordet henger igjen etter at diktet er lest, og her er det det første kysset fra den første forelskelsen som henger igjen. Slik det gjør i livet til den unge poeten som har skrevet diktet, og ganske sikkert til mange av oss.

Min gjendiktning

I gjendiktningen gjelder det først og fremst å få riktig valsetakten og rimene, og så må innholdet tilpasses det. Det er ikke så lett, men det går som regel an å tvinge det til. Sånn gikk det denne gang.

Veksel

På steinen i bekken jeg ligger, i følge!
Sprer armene ut så den kommende bølge,
Hun fløtrende trykker det lengtende bryst
Så fører hun lettsinn i strømmen nedover
Den neste hun kommer og stryker og lover:
Så følger jeg gleden den vekslende lyst.

Og dog, og så traurig, du sleper forgjeves,
De kostlige stunder det liv som må leves,
Den elsk’ligste jenta hun glemte deg nyss
O rop dem tilbake, de forgagne tider!
De kysser så søtt gjør de lepper omsider
Som knapt gjør de lepper som først gir deg kyss

ES2019

Abschied, av Johann Wolfgang von Goethe

I dag er det et dikt skrevet i den klassiske perioden vi poster av Goethe. Det har også et klassisk motiv, avskjeden, og det er også det som er diktets tittel. Goethe skrev flere dikt med denne tittelen, eller med lignende tittel, og han har selvfølelig veldig mange dikt med dette motivet. Mest kjent er Wilkommen und Abschied, en av liederne, som jeg vil poste om noen uker. Allerede har jeg postet Der Abschied (Laß mein Aug den Abschied sagen), fra ungdomsdiktningen. Og han har også sonetten Abschied (War unersättlich nach viel tausend Küssen). Den vil jeg poste om noen år.

Alt til sin tid. Smilefjes.

Nå er det avskjedens tid, og en avskjed skrevet i den aller mest klassiske perioden i Goethes liv. Dette er 1797, han står i brevveksling med Friedrich Schiller, og han står på høyden av sitt dikteriske mesterskap. Slik Goethe gjorde praktisk talt hele sitt liv.

Her er hvordan han da, majestisk, beskriver avskjed, Abschied.

Abschied

Zu lieblich ist’s, ein Wort zu brechen,
Zu schwer die wohlerkannte Pflicht,
Und leider kann man nichts versprechen,
Was unserm Herzen widerspricht.

Du übst die alten Zauberlieder,
Du lockst ihn, der kaum ruhig war,
Zum Schaukelkahn der süßen Torheit wieder,
Erneust, verdoppeltst die Gefahr.

Was suchst du mir dich zu verstecken!
Sei offen, flieh nicht meinem Blick!
Früh oder spät mußt’ ich’s entdecken,
Und hier hast du dein Wort zurück.

Was ich gesollt, hab’ ich vollendet;
Durch mich sei dir von nun an nichts verwehrt;
Allein, verzeih dem Freund, der sich nun von dir wendet
Und still in sich zurücke kehrt.

1797

Avskjed

Det er for deilig å bryte et ord
For tung den fullt erkjente plikt,
Og dessverre kan man ingenting love,
Som ikke blir motsagt i vårt hjerte.

Du øver på den gamle trolldomsvisen
Du lokker ham, som knapt var rolig
Tilbake til den søte dumhets vuggende pram
Fornyer, fordobler faren.

Hva søker du å gjemme for meg!
Vær åpen, flykt ikke for mitt blikk!
Før eller senere må jeg oppdage det
Og her har du ordet ditt tilbake.

Hva jeg har skullet, har jeg fullendt
Gjennom meg er det fra nå av deg ingenting hindret
Alene tilgi vennen, som nå vender seg fra deg
Og ennå i seg vender tilbake.

Språk, form og innhold

Diktet er skrevvet i den klassiske perioden, men diktets form er ikke klassisk. Dette er en vanlig firfotet jambe, med trykklette utganger i oddetallslinjene, trykktunge i partall. Rimmønsteret er AbAb, der de store bokstavene betyr at siste stavelse i linjen er trykklett.

Zu lieblich ist‘s, ein Wort zu brechen,
Zu schwer die wohlerkannte Pflicht,
Und leider kann man nichts versprechen,
Was unserm Herzen widerspricht.

Goethe: Abschied (trykkfordeling)

Formen er ganske konsekvent gjennom hele diktet. Rimmønsteret er alltid det samme, også når det gjelder vekslingen mellom trykklett og trykktung utgang. Men i strofe 2 går takten i stå i linje 2:

Du übst die alten Zauberlieder,
Du lockst ihn, der kaum ruhig war,
Zum Schaukelkahn der süßen Torheit wieder,
Erneust, verdoppeltst die Gefahr.

Goethe: Abschied, strofe 2.

Det er ikke annenhver trykklett og trykktung i den linjen. Flere steder kommer to trykktunge stavelser etter hverandre, lockst ihn, og kaum ruhig. En mester som Goethe gjør ikke dette uten at det er bevisst. Og vi ser det kan leses som om også han kommer ut av likevekt her, også han som blir lokket, mister takten i livet, og kommer ut av rytmen.

Det samme gjelder i siste strofe. Også der er ikke takten konsekvent.

Was ich gesollt, hab’ ich vollendet;
Durch mich sei dir von nun an nichts verwehrt;
Allein, verzeih dem Freund, der sich nun von dir wendet
Und still in sich zurücke kehrt.

Goethe: Abschied, strofe 4

I denne strofen stokker det seg til i linje 2 og 3. Begge steder er det flere trykklette stavelser mellom to trykktunge, og begge steder er det ordet nun blant dem. De trykklette stavelsene etter hverandre må leses raskt, og det bygger veldig opp til den siste linjen, hvor rytmen igjen blir den samme som vanlig, og alt igjen faller tilbake på plass. Og det er akkurat i det den som tar avskjeden, vender tilbake – i seg – til den han tok avskjed fra.

Denne gangen er det litt å diskutere språklig. Det handler om en du og en jeg som tar avskjed med hverandre, det er jeg-personen som fører ordet. Han har brutt sitt ord, den erkjente plikten i linje 2 leser jeg som plikten til å holde ordet man har gitt. Så sier han at man ikke kan love noe, som ikke hjertet motsier.

Videre er det i strofe 2 en kvinne, en «du», og hun utøver de gamle trolldomssanger, lokker ham, og får ham ut på den gyngende grunnen av dumhet. Det fornyer og fordobler faren, uten at det er helt opplagt hvilken fare det er snakk om, om det er å gjøre noe dumt, eller å bryte ordet. Så er det strofe 3, med det retoriske spørsmålet hva hun gjemmer for ham, at hun ikke må unngå blikket hans, han vil oppdage hva det er. Og så gir han ordet sitt tilbake, antagelig det ord der han lover henne å bli.

Så sier han at han har fullført hva han har skullet gjøre, hun har ikke lenger noen hindringer gjennom ham. Hun kan altså gjøre som hun vil for hans del, hun har ikke noen forpliktelser overfor ham, lenger. Så ber han om at hun bare må tilgi ham, når han nå vender seg bort fra henne,.. før han slutter med å si at han i seg selv vil vende tilbake igjen. I det siste ligger en spenning, han klarer ikke å ta avskjeden helt fullt ut.

I første strofe står det Was unserem Herzen widerspricht. Meningen er klar, men på norsk bruker vi ikke dette ordet (widersprechen – motsi) på denne måten. Vi må ha med hvem som blir motsagt. For å få det til, skriver jeg litt om. Jeg har også endret ordlyden i starten av strofen for å få god norsk.

I andre strofe er det det sammensatte ordet Schaukelkahn. Jeg har Googlet det, og funnet 962 treff, tror ikke det er noe vanlig ord. Jeg har splittet det opp i min oversettelse, og omstokket på rekkefølgen av ordene der.

Tredjestrofe skulle være ganske grei. I siste strofe står partisippen gesollt (skullet) uten haben (ha), dette er nok styrt av verseformen i diktet, men på norsk i oversettelsen tar jeg det med. Slutten på diktet er nydelig, og lar seg ikke godt oversette eller gjendikte.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no. Oppslagsordene står i fet skrift.

lieblich (adj.) 1. deilig; yndig, søt, bedårende, fortryllende; liebliches Gesicht et yndig ansikt. 2. vennlig, lyst. 3. herlig; etwas duftet lieblich noe lukter herlig. 4. (vin) halvtørr.
versprechen (st. tr. itr.) 1. love; ich habe ihm versprochen, zu kommen jeg lovet ham å komme. 2. love godt; es verspricht etwas det lover godt. 3. sich versprechen forsnakke seg.
widerspricht – 3. person presens -> ˈwidersprechen (st. itr.) motsi, stride mot, stå i motsetning til; du widersprichst dir du motsier deg selv.
übst – 2. person presens -> üben (sv. tr. itr.) øve; øve seg
Schaukelkahn – Sammensatt ord -> Schaukel die, -/-n; gynge, huske Kahn der, -s/Kähne. 1. liten robåt. 2. pram, lekter. 3. (slang) loppekasse, (slitt) tøffel; fengsel.
Torheit die, -/-en; dumhet, dårskap.
wieder (adv.) 1. (om) igjen. 2. tilbake.
entdecken (sv. tr.) oppdage; jemandem etwas entdecken åpenbare, avsløre, fortelle en noe; sich jemandem entdecken åpne seg for en, betro seg til en.
verwehrt – 3. person presens -> verwehren (sv. tr.); jemandem etwas verwehren hindre, forby en noe.
verzeihen (verzeiht, verzieh, hat verziehen, tr.) tilgi, unnskylde

Kommentar

Det er skrevet mange dikt til avskjeden. Dette er litt på det filosofiske planet, nesten analytisk. Det er ingen følelsr i diktet, ikke direkte, alle følelsene ligger under. Sånn sett er diktet nesten kjølig. Jeg leser det som hun og ham, jeg-personen er mannen, og «du» er en dame. Det er han som har brutt ordet, og det han har brutt er at de to skal ha et forhold. Det forholder han seg kjølig til. Han erkjenner at det er en plikt, men skriver rett etterpå at dessverre kan man ikke love noe som ikke hjertet motsier. Så man kan ikke love noe, kan ikke holde noe.

Så er det hun, som i følge ham utøver trolldomsvisene sine, lokkesangene. Det får han utpå, bildet som brukes, er en vuggende pram av dumhet. Dette fornyer og fordobler faren, uten at jeg skal våge meg helt på hva fare det er snakk om. Mest sannsynlig er det å innlede forholdet på nytt, han vet han må ut.

I tredje strofe er det hun som skjuler noe for ham, og som unnviker blikket. Det kan altså være hun som har brutt ordet. Diktet sier ikke noe klart om hva som egentlig har skjedd, så således er det litt gåtefullt. I hvert fall er det hun som får ordet sitt tilbake. Og jeg leser det som om det er hennes ord om å være i forhold.

Så er det i fjerde strofe, der han sier han har fullført hva han må. Hun er ikke lenger hindret av ham, og av hennes ord til ham. Hun er fri. Så ber han om tilgivelse, før det slutter elegant med at han fremdeles i seg selv vender tilbake til henne.

Diktet har en spenning i det som ikke er kjent, hva det egentlig er som har skjedd. Er det han som er overbærende for noe hun har gjort, der i strofe 1, at det er hun som har brutt et løfte, og han som skjønner det? Eller forsvarer han seg selv, og noe han har gjort? Således blir det i strofe 2 et spørsmål om hun lokker ham tilbake, til et forhold han vet er dårlig, og om det er hun eller han som har skylden i at det er dårlig.

Kanskje leses diktet best om det er hun som har forbutt seg, om hun har vært utro eller delvis utro, gjort noe han ikke kan tilgi. Da blir de undertrykte følelsene sterke. Han er glad i henne, vet han må bort, men kjemper for å erkjenne det fullt og helt.

Biografiske detaljer om omstendighetene diktet er skrevet i kunne kastet lys over saken, men jeg har holdt det utenfor denne gangen. Her er kun teksten, kun diktet. Det er Abschied, Avskjed, og så kan man tolke det som man vil. Man kan også se etter i sitt eget liv, om man selv har hatt noen avskjed på denne måten. Noen man vil vekk fra, men vet man ikke kommer til å klare det. En avskjed fullt erkjent, men også med et håp og et ønske om det egentlig ikke skulle være slik. Det er det diktet utttrykker, tror jeg.

Min gjendiktning

Det er en krevende gjendiktning denne gang. Her er mitt forsøk. Jeg har kommet til at det er best å beholde originalens «Die Gefahr» som rim i siste linje i strofe 2. Så har jeg måttet jobbe litt for resten.

Avskjed

For søtt å kutte ordet over
For tung den plikt vi helt forstod,
Dessverre kan man intet love,
Som ei vårt hjerte sier mot.

Du gjør de gamle trolldomssanger
Du lokker ham, som rolig var,
Til toskeskapens vuggeprammer
Fornyer, dobler «die Gefahr».

Hva søker du meg deg å gjemme!
Vær åpen, flykt ei fra mitt blikk!
En gang så må jeg det erkjenne
Og her har du det ord jeg fikk.

Hva jeg har skullet, ført til ende
Fra meg er deg fra nå av intet mer
Tilgi den venn, som fra deg seg nå vil vende
Og ennå i seg, tilbake ser.

ES2019

Die Freuden, av Johann Wolfgang von Goethe

Dette er diktet Die Freuden, av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Det er enda et av ungdomsdiktene hans, skrevet en gang i 1760-årene, og trykket i 1769. Da var herr Johann Goethe 20 år, i Norge ville han vært ferdig med videregående skole. Goethes liv var jo mer spesielt. Han studerte juss ved universitetet i Leipzig i årene 1765 til 1768, men måtte vende hjem til Frankfurt på grunn av sykdom. Det er ukjent om han skrev dette diktet i studieårene, eller i sykdomsårene. Sikkert er det i alle fall at det har en del av ungdommens karakteristikker. Det handler om gleden, det er ganske fritt i formen, og det er fantasifullt og malerisk med en øyenstikker rundt bålet.

Die Freuden

Es flattert um die Quelle
Die wechselnde Libelle,
Mich freut sie lange schon;
Bald dunkel und bald helle,
Wie der Chamäleon,
Bald rot, bald blau,
Bald blau, bald grün;
O daß ich in der Nähe
Doch ihre Farben sähe!

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie!
Doch still, sie setzt sich an die Weiden.
Da hab ich sie! Da hab ich sie!
Und nun betracht ich sie genau
Und seh ein traurig dunkles Blau –

So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden!

Entstanden Ende der 60er Jahre, Erstdruck 1769

Gledene

Det flakser om kilden
De vekslende øyenstikkerne
Meg har de allerede lenge frydet
Snart mørke og snart lyse
Som kamelonen
Snart rød, snart blå
Snart blå, snart grønn
O at jeg i nærheten
Likevel ser fargene deres!

De svirrer og svever, hviler aldri
Dog stille, setter de seg på vidjetrærne
Da har jeg dem! Da har jeg dem!
Og nå betrakter jeg dem visst
Og ser en trist mørk blå

Så går det deg, analytiker av dine gleder!

Språk, form og innhold

Dette diktet har litt forskjellig form i de ulike strofene. Første strofe har et litt komplisert rimmønster, AAbAbooEE, ikke så mye brukt, akkurat. De to o’ene betyr at de linjene ikke rimer på noen andre, selv om grün har litt slektskap til schon og Chamäleon, og kan gå som halvrim, kanskje. Stor bokstav er trykklett utgang, på vokal, liten bokstav er trykktung, på konsontant. Det er ikke fast form i disse linjene, og det veksler litt tilfeldig hvor de trykktunge stavelsene er plassert. Om man leser på lag med diktet, som man jo helst skal, så kan man si at de bevegelige trykkmarkeringene samsvarer med den flagrende øyenstikkeren rundt bålet.

I andre strofe er diktet mer tradisjonelt med firfotede jamber, og det som best kan kalles parrim, bare med en innsatt ekstra linje som nummer 2. Så litt fri er denne strofen også. Rimmønsteret skrevet ut er aOabb.

Sie schwirrt und schwebet, rastet nie!
Doch still, sie setzt sich an die Weiden.
Da hab ich sie! Da hab ich sie!
Und nun betracht ich sie genau
Und seh ein traurig dunkles Blau

Goethe: Die Freuden, trykkfordeling, strofe 2

Det er ingen spesielle utfordringer i oversettelsen denne gang. Det skulle være ganske greit å se og skjønne hva som står der. I gloselisten står det listet opp ord det kan være tvil om.

Jeg ser for meg at kilden er en lyskilde, for eksempel et bål, og så skifter øyenstikkerne farge etter lyset fra bålet. Det er dette fargespillet den unge poeten beskriver, ganske intenst, det er det som er gleden hans. Så veksler det, da han trekker seg tilbake, og ser den dunkle fargen blå, og seg selv som analytiker av gleden. Sånn er det jeg leser diktet.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

flattern (sv. itr.) flakse (også overført); vaie, blafre; (overført) være vinglet, vankelmodig.
wechseln (sv. tr. itr.) skifte, bytte, veksle.
Libelle die, -/-n; øyenstikker.
schwirren (sv. itr.) 1. svirre, summe 2. suse; suse i vei.
rasten (sv. itr.) raste, hvile, ta pause.
Weide die, -/-n 1. beite(mark), gressgang 2. (botanikk) vidje, pil, selje; Trauerweide sørgepil; Salweide selje
zerˈgliedern (sv. tr.) dele opp, analysere.

Kommentar

Goethe er ungdommen, men han er også analytikeren, som analyserer sin egen glede. Det er dette refleksjonsnivået han utvikler til gangs gjennom livet sitt. Men folk som er veldig ettertenksomme og analytiske, får aldri helt det umiddelbare som mer impulsrike folk opplever. Altså, forskjellen mellom å sitte foran bålet og kjenne varmen og se lyset, sitte der i stemningen, og å sitte foran målet og se nøye etter hva man ser, kjenne nøye etter hva man føler, tenke.

Det er også en vel etablert og effektiv teknikk å bryte ut av en stemning man har satt i et dikt, eller en annen type tekst, det å avslutte med et brudd, slik Goethe gjør her.

Dikterisk ligger kvalitetene i den maleriske skildringen, fargene, og flittig bruk av antikkens retoriske figurer (Bald rot, bald blau,/ bald blau, bald grün). Det er også gjentakelser i diktet. Og alle rytmebruddene og taktskiftene har sin effekt, men denne effekten svekkes litt av at det er så mange av dem. Det er typisk ungdomsdiktning.

Min gjendiktning

Jeg har gjort et lite forsøk på gjendiktning av dette diktet også. I første strofe gjelder det at diktet skal hoppe og sprette av gårde, som i originalen, i andre strofe er det viktigere at versefoten treffer. Det er ungdomsdikt, og skal være litt friskt, skal være sånn at man bare sender det av gårde, ferdig.

Gledene

Det flakses om en kilde
De øyenstikker’ snille
Alt lenge gledet sånn.
Snart dunkle og snart milde
Slik som en kamelon.
Snart rød, snart blå
Snart blå, snart grønn
O at jeg nå er nær dem
Og fargene jeg ser dem!

De svirrer, svever, hviler ei
Dog stilt, de setter seg på vidjen
Der har jeg deg! Der har jeg deg!
Og visst betrakter jeg dem nå
Og ser sørgmodig, dunkel blå

Så går det deg, analytiker av gleden!

ES2019

Am Flusse, av Johann Wolfgang von Goethe

Et kort dikt om alle dikt fra Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) i dag. Han skrev det i ungdommen, på 1760-tallet, men fikk det ikke trykket før i 1798, da under tittelen «An meine Lieder».

Am Flusse

Verfließet, vielgeliebte Lieder,
Zum Meere der Vergessenheit!
Kein Knabe sing’ entzückt euch wieder,
Kein Mädchen in der Blütenzeit.

Ihr sanget nur von meiner Lieben;
Nun spricht sie meiner Treue Hohn.
Ihr wart in’s Wasser eingeschrieben;
So fließt denn auch mit ihm davon!

1760-tallet, trykket 1798

Til elvene

Flyter ut, meget elskede sanger,
Til havet av glemsel!
Ingen gutt synger begeistret til dere igjen
Ingen jente i blomstringen.

Dere sang bare om min kjærlighet
Nå snakker hun mitt sanne hån
Dere venter innskrevet i vannet
Så flyt da også med dem bort.

Språk, form og innhold

Diktet består av to strofer med jambisk takt. Det er fire trykktunge stavelser i hver linje, og utgangen er trykklett i linje 1 og 3 og trykktung i 2 og 4. Dette er en strofeform som er mye brukt. Rimene er kryssrim, 1 og 3, 2 og 4.

Verfließet, vielgeliebte Lieder,
Zum Meere der Vergessenheit!
Kein Knabe sing‘ entzückt euch wieder,
Kein Mädchen in der Blütenzeit.

Goethe: Am Flusse

Jeg er ikke sikker på om jeg fikk alle detaljer riktig i oversettelsen.

Gloseliste

verˈfließen (st. itr.) 1. flyte i hverandre, flyte ut, gå over i hverandre 2. forgå, svinne.
Knabe der, -n/-n; (høytidelig) gutt.
entzücken (sv. tr.) henføre, henrykke, begeistre; ich bin ganz entzückt jeg er helt begeistret/betatt; entzückend yndig, bedårende, henrivende.
Hohn der, -(e)s/; hån
davon (adv.) av (om, fra) den, det; derav, derom, derfra (jf. også von); av sted, bort

Kommentar

Den vuggende rytmen passer til elven som flyter. Ideen er at alle kjærlighetserklæringer i dikt, er som en elv som flyter bort i havet der de forsvinner og blir glemt. Slik er det også med denne unge poetens dikt og kjærlighet.

Min gjendiktning

Et lite forsøk

Ut flyter, meget elsket, sanger,
Til havet gjort av glemsel vid!
Ei synger gutten flere ganger
Ei jenta i sin blomstringstid.

De sang nå kun om kjærlig levet
Nå snakker hun min sanne hån
I vannet venter dere skrevet
Så flyt da også med dem bort.

ES2019

An die Entfernte

Det er på tide å ta seg en kopp kaffe og skru av radioen. Her er et nytt mesterverk av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), og det må leses med den ro og oppmerksomhet det fortjener. Har man terrasse, eller balkong, passer det å lese det der. Det passer om morgenen, og om kvelden. Det passer når man har en stund for seg selv.

Det passer når man savner noen, eller har savnet noen. Det er når man har hatt noen, og mistet dem, mest det siste. Det er om å ha mistet mennesket, men beholdt tanken og minnet og drømmen. Det gir ikke ro. Det gir ikke plass til andre tanker og følelser. Det er majestetisk sånn som Goethe gir det uttrykk i dette diktet.

An die Entfernte

So hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entfloh’n?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

So wie des Wandrers Blick am Morgen
Vergebens in die Lüfte dringt,
Wenn, in dem blauen Raum verborgen,
Hoch über ihm die Lerche singt:

So dringet ängstlich hin und wider
Durch Feld und Busch und Wald mein Blick.
Dich rufen alle meine Lieder;
O komm’, Geliebte, mir zurück!

Til den fjerne

Så har jeg virkelig mistet deg?
Er du, skjønne, forsvunnet meg?
Ennå klinger i de vante ører
Ethvert ord, enhver tone

Så slik som vandrerens blikk om morgenen
Forgjeves borer seg inn i luften
Når skjult i det blå rom
Lerken synger høyt over ham

Så borer engstelig frem og tilbake
Gjennom mark og busker og skog mitt blikk
Deg roper alle mine sanger
Å kom meg, kjære, kom tilbake!

Språk, form og innhold

Her er første strofe med trykksterke stavelser markert.

So hab ich wirklich dich verloren?
Bist du, o Schöne, mir entfloh’n?
Noch klingt in den gewohnten Ohren
Ein jedes Wort, ein jeder Ton.

Goethe: An die Entfernte (Trykkfordeling)
Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

entfernt (adj.) fjern; avsides; på avstand, avsides-, fjerntliggende;
entfliehen (entflieht, entfloh, ist entflohen) flykte fra; (overført) forgå, svinne;
noch A. (adv.) ennå, (i tillegg) til, enda, nok (ofte andre oversettelser; se avsnittet → (NB særlig merkes)
gewohnten -> gewohnt (adj.) vanlig, vant til; tilvant;
Ohren -> Ohr das, -(e)s/-en; øre
vergebens (adv.) forgjeves, nytteløst.
dringt -> dringen 1. (dringt, drang, ist gedrungen, itr.) bane (seg) vei; trenge (inn, på, fram), bryte fram (av noe) 2. (dringt, drang, hat gedrungen); auf etwas dringen insistere på, kreve.
verborgen (adj.) skjult, hemmelig;
hin und wieder fram og tilbake;
Feld das, -(e)s/-er; felt (i ulike betydninger); mark, åker; (overført) område, gebet;

Min gjendiktning

Gjendiktningen er ikke gjennomarbeidet i denne første versjonen av posten. Bare satt inn riktig rytme, og tvunget inn noen rim. Heller ikke det er lyktes i alle tre strofer.

Til den fjerne

Så har jeg virk’lig deg nå mistet?
Er du, o skjønne, svunent bort?
Og ennå klinger ører visse
De alle toner, alle ord.

Så slik vandre’rns blikk en morgen
Forgjeves luften borer inn
Når i den blåe himmelborgen
En lerken synger sangen sin.

Så borer engst’lig frem, tilbake
I mark og busk og skog mitt blikk
Deg roper alle mine klager
Å kom meg, kjære, kom meg hit!

ES2019

Gegenwart, av Johann Wolfgang von Goethe

Dette diktet heter på tysk Gegenwart. Det betyr nåtid, eller nærvær, det som på engelsk er precence, det å være til stede. Det er også navnet på den gramatiske verbtiden som på norsk har beholdt det latinske navnet, presens. Det er det som er .

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) var i 60-årene da han skrev dette diktet, i 1812, samme år som Napoleon gikk inn med soldatene sine i Russland. Det var en begivenhetsrik samtid, Goethe bodde i Weimar, og var ikke upåvirket. Men han holdt seg på avstand fra politikken, og skrev mer idemessige dikt og tekster. For ham handlet det om å være menneske, og å leve, i verden og i naturen, og å være en del av alle tingene.

Her i dette diktet, som på norsk hadde vært best om det gikk an å oversette til nærvær og nåtid på en gang, henvender han seg til solen. Skaperen av alle ting. Den som holder verden i gang. Og som alt annet kretser rundt.

Gegenwart

Alles kündet dich an!
Erscheinet die herrliche Sonne,
Folgst du, so hoff ich es, bald.

Trittst du im Garten hervor,
So bist du die Rose der Rosen,
Lilie der Lilien zugleich.

Wenn du im Tanze dich regst,
So regen sich alle Gestirne
Mit dir und um dich umher.

Nacht! und so wär es denn Nacht!
Nun überscheinst du des Mondes
Lieblichen, ladenden Glanz.

Ladend und lieblich bist du,
Und Blumen, Mond und Gestirne
Huldigen, Sonne, nur dir.

Sonne! so sei du auch mir
Die Schöpferin herrlicher Tage;
Leben und Ewigkeit ist’s.

Nærvær

Alle kunngjør for deg
Den herlige solen viser seg
Følger du, så håper jeg det, snart

Går du ut i hagen
Så er du lik rosenes rose
Og liljenes lilje.

Når du beveger deg i dansen
Så beveger alle stjernene seg
Med deg og om deg rundt om.

Natt! og så var det da natt!
Nå overskinner du månen
Kjærlig, innbydende glans

Innbydende og kjærlig er du
Og blomster, måne og stjerne
Hyller, sol, bare deg

Sol! så vær du også meg
Skaper av herlige dager
Liv og evighet er det.

Språk, form og innhold

Formen er litt spesiell. Diktet har ikke rim, og er satt sammen av 6 strofer på 3 linjer hver. Det er tre trykktunge stavelser i hver linje, og det er til vanlig to trykklette stavelser mellom hver trykktunge. Det vil si daktyl, tung-lett-lett. I første strofe begynner det med en troke, tung-lett, og det er eneste stedet den daktyliske versefoten blir brutt. Andre linje i strofene har opptakt, med en trykklett stavelse først. Jeg viser trykkfordelingen i de to første strofene.

Alles kündet dich an!
Erscheinet die herrliche Sonne,
Folgst du, so hoff ich es, bald.

Trittst du im Garten hervor,
So bist du die Rose der Rosen,
Lilie der Lilien zugleich.

Goethe: Gegenwart (Trykkfordeling)

Språklig er det ingen svært store utfordringer i diktet. Det er noen valg hvordan å oversette enkelte ord og vendinger, alternativer står å lese i gloselisten. Kanskje er det nyanser i linjen Folgst du, so hoff ich es, bald, jeg ikke får med. Sånn jeg forstår det, er det at om du følger (solen), så håper jeg (diktets jeg) det blir snart. I andre strofe har jeg oversatt treten (trittst) med går. Og så er det et spørsmål hvordan å oversette de tyske retningsangivelsene, hervor, umher, sånn at det flyter fint på norsk.

Når det gjelder innholdet er det slik jeg ser det spørsmål om dich og du i diktet er diktets leser (eller en annen du-person), eller om det er solen. Først leser jeg det til å være en du, et menneske-du, som blir meldt i første linje, at solen skal vise seg, og at dette mennesket, som er du, skal følge snart. Videre er det dette mennesket, diktets leser, eller en annen «du», som stiger ut i hagen, beveger seg i dansen, og gjør de andre tingene i diktet. Men i strofe 5 er det en glidning, der Sonne (solen) i siste linje kan være en metafor for du-personen, det kan være solen selv, som enten hyller eller blir hyllet (solen som subjekt, som hyller deg, diktets du, eller solen som objekt, den du som blir hyllet). Også i strofe 5 gjelder denne glidningen. Er solen diktets du, er det en metafor for mennesket diktets du skal være (kaller Goethe leseren for solen), eller henvender dikteren seg til solen i siste strofe, men til en annen du i resten.

Så da blir spørsmålet om diktet er en hyllest til solen, eller en hyllest til mennesket, en du-person, som er leseren av diktet, og kan være hvem som helst. Når jeg leser diktet flere ganger, passer det best til å være solen.

Gloseliste

Glosene er slått opp i Ordnett.no. Oppslagsord står i fet skrift.

Gegenwart die, -/ 1. nåtid, samtid, vår tid 2. (gram.) presens 3. nærvær.
ankündigen (sv. tr.) kunngjøre, bekjentgjøre, meddele, varsle om (künden (sv. tr. itr., høytidelig) kunngjøre, forkynne, fortelle om)
erscheinen (erscheint, erschien, ist erschienen, itr.) 1. komme til syne, vise seg; møte, innfinne seg, fremtre 2. utkomme, publiseres, komme ut (om bok) 3. synes, forekomme, virke.
herˈvor (adv.) fram, hit ut
umˈher (adv.) rundt omkring, hit og dit, til alle sider.
regen (sv. refl.) røre, bevege;
Ladend -> laden (lädt, lud, hat geladen, tr.) 1. invitere, innby 2. (jus) innkalle en, (inn)stevne en 3. laste, lesse 4. lade.
huldigen (sv. itr., høytidelig); jemandem huldigen hylle en.

Kommentar

Dette er gamle Goethe på sitt litt filosofiske og litt ekstatiske. Han likte sånne dikt, der individet, eller subjektet, går i ett med den vide verden og med hele universet. Du, som tenkende og følende menneske, er en del av det, og det er sterkt berusende når du går inn i disse følelsene og stemningen. I hvert fall er det det for Goethe.

Her i diktet er det solen som hylles, og Goethe, eller dikteren, som subjekt, er intenst med i det og del av det.

Min gjendiktning

I dette diktet, som ikke har rim, er det rytmen det gjelder å få riktig. Noen kompromiss må da til, men ikke sånn at det blir så stor forskjell på oversettelsen og gjendiktningen i akkurat dette tilfellet.

Nåtid

Alle melder til deg
Den skinner den herlige solen
Følg du, det håper jeg, snart.

Trer du i hagen hit ut
Så er du som rosenes rose
Liljenes lilje du lik

Når du i dansen deg trår,
Så rører seg alle de stjerner
Med deg og om deg omkring.

Natt! og så var det da natt!
Nå overskinner du månen
Smektende, bydende glans.

Bydende, kjærlig er du
Og blomster, måne og stjerne
Hyller, solen, kun deg.

Solen! så er du og meg
Den skaper av herlige dager
Livet og evighet er.

ES2019

Novemberlied, av Johann Wolfgang von Goethe

Da er vi ferdige med ungdomsdiktene til Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832) for denne gang, og sommerferien går også mot slutten. Det er på tide med en liten novembersang, fra året 1783, i første omgang ganske kort presentert her på bloggen.

Novemberlied

Dem Schützen, doch dem alten nicht.
Zu dem die Sonne flieht,
Der uns ihr fernes Angesicht
Mit Wolken überzieht;

Dem Knaben sei dies Lied geweiht,
Der zwischen Rosen spielt,
Uns höret und zur rechten Zeit
nach schönen Herzen zielt.

Durch ihn hat uns des Winters Nacht,
so häßlich sonst und rauh,
Gar manchen werthen Freund gebracht
Und manche liebe Frau.

Von nun an soll sein schönes Bild
Am Sternenhimmel stehn,
Und er soll ewig hold und mild
Uns auf und unter gehn.

1783

Novembersang

Til skytteren, dog ikke den gamle,
Til dem solen flykter
Som oss deres fjerne ansikt
Trekker over med skyer.

Gutten er innviet i denne sangen
som spilles mellom roser
Hører oss og i rette tid
Sikter etter skjønne hjerter

Gjennom ham har vinterens natt oss
Så heslig ellers og rå
Gar mange verdifulle venner brakt
Og mange kjære fruer.

Fra nå av skal hans skjønne bilde
Stå på stjernehimmelen
Og han skal evig, elskelig og mild
Gå oss opp og ned.

Språk, form og innhold

Dette er en 4 + 3 med jambisk versefot. Det vil si det er fire takter i første og tredje linje, lett-tung, lett-tung, lett-tung, lett-tung, og tre tilsvarende takter i andre og fjerde. Rimmønsteret er abab, altså kryssrim, og alle utgangene er mannlige.

Dem Schützen, doch dem alten nicht.
Zu dem die Sonne flieht,
Der uns ihr fernes Angesicht
Mit Wolken überzieht;

Goethe: Novemberlied (1783)

Skytteren det handler om i diktet er stjernetegnet. Det er til det solen flyr dit bort, og det er det som får ansiktet dekket av skyer. Det er også stjernetegnet som er gutten i strofe 2, slik jeg forstår sangen. Han er innviet i sangen. Han hører oss, og sikter i rett tid etter skjønne hjerter. Gjennom ham har vinternatten brakt sammen mange verdifulle venner og elskelige fruer. Fra nå av skal det skjønne bildet hans stå på stjernehimmelen. Og han skal for evig gå oss opp og ned.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

Schütze der, -n/-n; skytter.
Angesicht das, -(e)s/-e(r), (flt., sjelden, poetisk) ansikt, åsyn, utseende.
überziehen (überˈziehen, hat überzogen, tr.) trekke, kle, overtrekke; overskride;
weihen (sv. tr.) vie, innvie; ordinere; signe.
zielen (sv. itr.) sikte (mot), ta sikte på, rette mot; zielendes Zeitwort transitivt verb; eine gezielte Bemerkung en tilsiktet bemerkning.
rauh → rau (adj.) 1. ru; 2. rå, uvennlig; 3. kald, hard, streng;
hold (adj.) hengiven, vennligsinnet, elskelig, yndig, huld, hull.

Kommentar

Stjernebildet Skytten er fra 22. november til 21. desember. Det er en kald og mørk tid på året, det er mørkt og blir mørkere, men Goethe ser det i dette diktet også som kjærlighetens tid. Fra nå av skal stjernetegnet stå på himmelen, og gå evig opp og evig under, hvert eneste år, på denne tiden.

Min gjendiktning

Jeg har tvunget til en gjendiktning av denne også.

Novembersang

Til skytter’n, dog den gamle ei,
Til dem hvis solen flyr
Som oss fjerne ansikt
Vil trekker oss med sky’r.

Den gutt innviet i den sang
Som mellom roser spilt
Oss hører nok den rette gang
Til skjønne vil

Mad ham har oss en vinters natt
Så heslig og så rå
Vel mange gode venner brakt
Og mange fruer óg.

Fra nå av skal hans skjønne bild’
På stjernehimme’en stå
Og han skal evig, skjønn og mild
Oss opp og ned få gå.

1783