Slegge

Her er et dikt som uttrykker et savn, når savnet er så sterkt, at det kan sammenlignes med en slegge.

Slegge

Det finnes ingen slegge i verden
Stor nok
Til å gi meg den smerten i brystet
Savnet av deg
slår meg med.

ES2015

Reklamer