Weinachten, av Franz Grillparzer

Dette er et juledikt av den tyske dramatikeren Franz Grillpatzer. I tematikken går det ut over det man vanligvis forbinder med jul, og over i det man forbinder med å være menneske og se livet gå.
Weihnachten

(Bei einer Zurücksetzung im Dienste)

Am heilgen Christtagabend
Den Kindern man beschert,
Da ist denn eitel Freude
An Wägelchen und Pferd.

Am heilgen Christtagabend,
Obgleich ich längst kein Kind,
Hat man mir auch bescheret,
Gut, wie die Menschen sind.

Man gab mir einen Kummer,
Man gab mir eine Qual,
Die tief am Leben naget,
Das längst schon geht zu Tal.

Man gab mir die Gewißheit,
Mein Streben sei verkannt,
Und ich ein armer Fremdling
In meinem Vaterland,

Man hat beim nahnden Winter
Genommen mir das Nest
Und hieß mich weiter wandern
Für meines Lebens Rest.

Doch ists der Lauf der Zeiten,
Ein Trost nur stellt sich dar:
Bin ich auch nichts geworden,
Ich blieb doch der ich war.

Min oversettelse

Julekvelden

(Av en tilbakesetter i tjeneste)

På den hellige kristendagskvelden
Barna blir man brakt,
De er forgjeves fryd
På vogn og hest.

På den hellige julekvelden,
Selv i lengden intet,
Har man også skjenket meg,
Godt, hvordan menneskene er.

Man gav meg en sorg,
Man gav meg et kval,
Tyven nager på livet,
Lengden går til dalen.

Man gav meg vissheten,
Min død er misforstått,
Og jeg er en stakkars fremmed
I mitt fedreland,

Man har ved nahnden vinter
Tatt til meg reiret
Og hett meg vandrer videre
For mitt livs hvile.

Dog er tidens løp,
En trost som bare stiller seg er:
Om jeg ikke blir noenting,
Blir jeg dog der jeg var.

Kommentar til oversettelsen og språket

Teksten er under arbeid. Oversettelsen kan ikke tas alvorlig.

nahnden har jeg ikke funnet oversettelsen til.

Kommentar til diktet

Dette er et juledikt.