En begravd stakkars ønske om musikk

Om dette diktet er nødvendig å si at det er inspirert av Tom Waits, og særlig hans sang «Tom Traubert’s blues». Så det er et forsøk på å dikte opp en karakter, og denne karakteren går igjen i de fleste av diktsyklusene mine, for ikke å si omtrent alle. Og det er alltid dikt nummer 10, og handler om en som er fortvilt fortvilet over et eller annet. Ja, dikt skal man ikke snakke om. De skal man sette frem.

En begravd stakkars ønske om musikk

 

Du husker meg ikke

Det vet jeg på forhånd

Du skal ikke lyve for meg.

Mitt liv er råttent

og ikke for andre

Det er ganske opplagt synes jeg.

 

All ting er giftig

Og brennende smerte

Det har jeg vennet meg til

Jeg tåler å gråte

Med tørrede tårer

Så la meg i fred vær så snill.

 

La meg i fred, vær så snill

Ser du ikke hva jeg vil!

Jeg er så tydelig jeg kan!

Jeg snakker og snakker

Og kommuniserer

Jeg er en levende mann!

 

Jeg er en levende mann!

Jeg er en levende mann!

Jeg roper fra graven hallo!

Så snart noen hører

Så skal jeg snakke

Ja, da skal vi synge! vi to.

Nr 10, Lyrikk02, ES2002