Mit einem gemalten Band, av Johann Wolfgang von Goethe

God desembermorgen!

Det er årets siste lørdag, og jeg poster nummer 52 av Goethes Lieder. Hver lørdag dette året har jeg postet en av dem, de aller fleste skikkelig gjort, med innledning, oversettelse, kommentarer og gjendiktning, og alle med en liten gjennomgang av språk, form og innhold.

Til neste år er det skuddår. Da legger jeg det opp litt annerledes. Da blir det annenhver uke, Goethe på lørdagen, en annen dikter på søndagen. Det vil ta oss 26 dikt videre. Og siden det er 79 dikt i Lieder-samlingen, vil det siste diktet, An Lina, bli postet lørdag 2. januar, 2021. Deretter vil det bli et dikt av Goethe i måneden, og ikke i uken som det var i år, og annenhver uke, som det blir til neste år.

Diktet i dag er også blant Goethes berømte. Han har ikke skrevet så veldig mange dikt som ikke er berømte, ikke blant dem som gikk gjennom hans egen kvalitetskontroll, og kom seg inn i den siste samleutgaven, Aufgabe letzter Hand, fra 1828.

Mit einem gemalten Band

Kleine Blumen, kleine Blätter
Streuen mir mit leichter Hand
Gute junge Frühlingsgötter
Tändelnd auf ein luftig Band.

Zephyr, nimm’s auf deine Flügel,
Schling’s um meiner Liebsten Kleid;
Und so tritt sie vor den Spiegel
All in ihrer Munterkeit.

Sieht mit Rosen sich umgeben,
Selbst wie eine Rose jung.
Einen Blick, geliebtes Leben!
Und ich bin belohnt genung.

Fühle, was dies Herz empfindet,
Reiche frei mir deine Hand,
Und das Band, das uns verbindet,
Sei kein schwaches Rosenband!

Skrevet 1771, trykket 1775

Med et malt bånd

Små blomster, små blader
Strør meg med lett hånd
Gode unge forårsguder
Flørtende på et luftig bånd

Sefyr, ta det på dine vinger
Slyng det om kjolen til min kjæreste;
Og så trer hun foran speilet
Alt i hennes munterhet.

Ser seg omgitt med roser
Selv som en rose ung.
Et blikk, kjært liv
Og jeg er belønnet nok

Føl, hva dette hjertet fornemmer
Rekk meg fri din hånd
Og båndet, som forbinder oss
Er ikke noe svakt rosebånd.

Språk, form og innhold

Dette er et typisk 4 + 4 dikt, der det er fire trykktunge stavelser i både oddetallslinjene og partallslinjene, og der utgangen i de første er trykklett, i de andre trykktung. Så to og to linjer hører sammen i en periode, og perioden avsluttes med en trykktung stavelse. Dette er helt vanlig. Takten er trokeisk, tung-lett, tung-lett, tung-lett, tung-lett, og så mangler den siste stavelsen i linjene 2 og 4. Det er fire strofer med fire linjer. Rimmønsteret er kryssrim, AbAb, med halvrim tillatt og brukt i linje 1 og 3 både i strofe 1 (Blätter-(Frühlings)götter) og 2 (Flügel-Spiegel). Her er første strofe med trykktunge stavelser markert i fet skrift.

Kleine Blumen, kleine Blätter
Streuen mir mit leichter Hand
Gute junge Frühlingsgötter
Tändelnd auf ein luftig Band.

Goethe: Min einem gemalten Band (1771/75)

Innholdet i diktet er beskrivelsen av ei jente jeg-personen i diktet er forelsket i, og båndet som er oppstått mellom dem. Det er en beskrivelse av forelskelsen. I første strofe går det i at det er små blomster og blader som strør ham flørtende unge vårguder på et luftig bånd, luftig i betydningen at det ikke består av noe synlig og konkret. I første strofes tredje linje oversetter jeg Frühlingsgötter med forårsgud, for rytmens skyld

Zephyr, eller på norsk Sefyr, er i gresk mytologi den personifiserte vestavinden, mild og svalende. Han skal ta det på sin vinge, og slynge det om kjolen til jeg-personens kjæreste. Her er det litt forkortelser (nimm’s for nimm es og Schling’s for Scling es) og genitiv (meiner Liebsten) å få øye på. Jeg vil for ordens skyld ha med at jeg er litt usikker på n-endelsen i Liebsten, og trodde det var forbeholdt dativ og flertall, men jeg kan ikke få dette til å bli verken dativ eller flertall. Jeg får ikke mening i det, annet enn at det er genitiv.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no. Det gjelder også Tändelnd, som bare gir treff for tysk-tysk ordliste.

treuen (sv. tr.) strø.
Frühlingsgötter -> Gott der, -es/Götter; Gud, gud; der allmächtige Gott den allmektige Gud; an Gott glauben tro på Gud; um Gottes Willen! for Guds skyld! Gott sei Dank! gudskjelov! grüß Gott! (hilsen) god dag! die griechischen Götter de greske guder.
Tändelnd -> tạ̈n·deln tändelst, tändelte, hat getändelt ohne OBJ ■ jmd. tändelt 1 geh. abwert. etwas ohne Ernst tun; etwas spielerisch tun Sie tändeln doch nur, es kommt nichts dabei heraus. 2 veralt. flirten mit jemandem tändeln Tändelei
Ze̱·phir Ze̱·phyr -s der kein Plur. 1 der Gott des Windes in der griechischen Mythologie 2 lit. leichter Wind (Sefyr, mild eller svalende vind fra vest, personifisert som Sefyros i gresk mytologi, SNL)
Liebste der, die, -n/-n; kjæreste.
Kleid das, -es/-er 1. kjole; das Kleid steht dir gut kjolen passer/kler deg godt 2. (flt.) klær.
Flügel der, -s/- 1. vinge (også overført) 2. fløy (i ulike betydninger, f.eks.: Flügeltür fløydør); der rechte Flügel høyre fløy 3. flygel.
belohnt -> belohnen (sv. tr.) belønne.
genung -> genung, (die), s. genüge.

Om utgivelsen

Det er på tide jeg skriver litt om den første Weimar-utgivelsen, den første samlingen dikt som er helt og holdent skrevet av Goethe.

Den inneholder diktene:

Mahomets Gesang, Wandrers Sturmlied, Künstlers Morgenlied, An Schwager Kronos, Prometheus, Ganymed, Menschengefühl, Eislebens Lied, Könglich Gebet, Seefahrt, Der Wandrer, Ein Gleichnis (Es hatt ein Knab), Legende (In der Wüsten), Ein lutherischer Geistlicher spricht, Freuden des jungen Werthers, Cathechisation, Kenner und Künstler, Ein Gleichnis (= Authoren), Ein Reicher dem gemeinen Wesen zur Nachricht, Vor Gericht, Kenner und Liebhaber (Monolog des Liebhabers), Der neue Amadis, Hypochonder, An Christel (Christel), Anekdote unserer Tage (= Kenner und Enthusiast), Bundeslied, Jägers Nachtlied (= Jägers Abendlied) og Zu einem gemalten Band (= Mit einem gemalten Band).

Innhold i Goethes første diktsamling, den som nå er kjent som Die Erste Weimarer Gedichtsammlung (1775). Dikt jeg har postet er lenket til.

Dette er de fleste av diktene skrevet mellom 1770 og 1775. Det er Goethes dikt fra Sturm und Drang-perioden. Her hører diktene Mahomets Gesang (Muhammeds sang), Wandrers Sturmlied (Vandrers stormsang), An Schwager Kronos (Til Kronos svoger), Prometheus og Ganymed til Vermischte Gedichte, eller blandede dikt, Kenner und Künstler, Kenner und Enthusiast og Monolog des Liebhabers hører til Kunst. Legende og Authoren er fra Parabolisch. Epigrammisch har Hypochonder, Bundeslied er plassert blant Gesellige Lieder. De andre kjenner jeg ikke så jeg kan plasser dem, uten litt arbeid som jeg ikke vil prioritere nå. Diktene fra Vermischte Gedichte vil jeg poste samtlige, om noen år, Fra Kunst har jeg postet Künstlers Morgenlied, og fra Parabolisch Dilettant und Kritiker.

Det er en verden her å trenge inn. En gjengivelse av utgaven, fra 1910, er lagt ut på nett på Archiv. Originalutgaven var heftet, og bestod av 22 blader bundet sammen med et rosa bånd.

Kommentar

Jeg har litt vanskelig for å trenge meg helt inn i dette diktet, og det er en del arbeid som gjenstår.

Min gjendiktning

Jeg må ta meg store friheter i denne gjendiktningen, for i det hele tatt få til noe som kan brukes..

Med et malt bånd

Småe blomster, småe blader
Strør til meg med lette hånd
Gode unge forårsgaver
Flørtende på luftig bånd

Sefyr, på din vinge seile
Slyng det om min kjær’stes klær;
La hun så tre frem for speilet
Alt mens hun så munter er.

Ser med roser seg omgivet
Hun er som en rose selv.
Lite blikk, det kjære livet
Og jeg er belønnet vel.

Føl, hva hjertet selv erindrer
Rike fri meg fra din hånd
Og detbånd, som oss forbinder
Er ingen svake rosebånd.

ES2019

Der neue Amadis (Den nye Amadis), av Johann W. von Goethe

Amadis de Gaula (Amadis fra Gallia) er tittelhelten i en ridderroman fra 1500-tallet og av spansk-portugisisk opprinnelse. Vi har å gjøre med en romanhelt av typen Miguel Cervantes parodierte i Don Quijote. Og i dag er det vel helst bare gjennom denne parodien vi kjenner disse ridderromanene, hvor fabelaktige ridderhelter er i stand til å gjennomgå enhver prøvelse uten å la det gå utover sin høviske ridderoppførsel.

Goethe henter navnet på denne helten, i diktet vi skal se på i dag. Her er det Goethe selv om er ridderhelten, og det er en helt av en annen type, der heltedåden og den høviske oppførselen viser seg i diktningen, ånden og fantasien, ikke i fantastiske gjerninger. Det er derfor en Amadis for en ny tid, en ny Amadis, en ny måte å være ridderhelt på. Goethe skrev dette diktet da han var i begynnelsen av 20-årene, og fikk det trykket i 1775 (i samlingen som nå er kjent som Die Erste Weimarer Gedichtsammlung) , da han var 26 år. Dette er en periode der den gamle klassisismen, ledet av blant annet Goethe, glir over i perioden som har fått navnet Sturm und Drang. Dette diktet er altså skrevet mens klassismen ennå var den rådende stilretningen, men trykket i det Sturm und Drang er på høyden.

Dette er det første diktet i samlingen som ikke er en slags forberedelse, slik Vorklage og An die Günstigen kan sies å ha vært. Dette diktet står helt på egne ben.

Der neue Amadis

Als ich noch ein Knabe war,
Sperrte man mich ein;
Und so saß ich manches Jahr
Über mir allein,
Wie in Mutterleib.

Doch du warst mein Zeitvertreib,
Goldne Phantasie,
Und ich ward ein warmer Held,
Wie der Prinz Pipi,
Und durchzog die Welt.

Baute manch’ kristallen Schloß
Und zerstört’ es auch,
Warf mein blinkendes Geschoß
Drachen durch den Bauch,
Ja, ich war ein Mann!

Ritterlich befreit’ ich dann
Die Prinzessin Fisch;
Sie war gar zu obligeant,
Führte mich zu Tisch,
Und ich war galant.

Und ihr Kuß war Götterbrot,
Glühend wie der Wein.
Ach! ich liebte fast mich tot!
Rings mit Sonnenschein
War sie emailliert.

Ach! wer hat sie mir entführt?
Hielt kein Zauberband
Sie zurück vom schnellen Flieh’n?
Sagt, wo ist ihr Land?
Wo der Weg dahin?

Enstanden Anfang der 70er Jahre, Erstdruck 1775

Den nye Amadis

Mens jeg ennå var en guttunge,
Sperret man meg inne;
Og slik satt jeg mange år
Over meg alene,
Som i mors liv.

Dog var du mitt tidsfordriv,
Gyldne fantasi,
Og jeg ble en varm helt,
Slik som Prins Pipi,
Og trakk gjennom verden.

Bygde mange krystall-slott
Og ødelegger dem også,
Kastet mitt blinkende prosjektil
Gjennom buken til dragen,
Ja, jeg var en Mann!

Ridderlig befridde jeg da
Prinsesse Fisk;
Hun var så elskverdig,
Førte meg til bordet,
Og jeg var galant.

Og hennes kyss var gudebrød,
Glødende som vinen.
Akk! Jeg elsket meg nesten død!
I ringer med solskinn
Var hun emaljert.

Akk! hvem har bortført henne meg?
Holdt ingen tryllebånd
Henne tilbake fra den raske flukt?
Sier, hvor er landet?
Hvor er veien dit?

Skrevet på begynnelsen av 1770-tallet, trykket første gang i 1775.

Språk, form og innhold

Om dette diktet er det litt å si om formen. Det er 6 strofer, hver med 5 verselinjer. Verselinjene har 4 + 3 trykktunge stavelser, altså 4 i linje 1 og 3, 3 i linje 2 og 4. Den femte linjen har 3 trykktunge stavelser.

Ach! wer hat sie mir entführt?
Hielt kein Zauberband
Sie zurück vom schnellen Flieh’n?
Sagt, wo ist ihr Land?
Wo der Weg dahin?

Som i alle klassisk dikt er formen konsekvent gjennomført. Alle strofene skulle leses sånn som dette, og å lese riktig var en del av barneskolelærdommen. Det var en grov feil å legge trykket på feil sted, helt utenkelig å gjøre for én som kjenner dikterkunsten.

Rimene er også konsekvente. For å få mønsteret til å gå opp, må strofene behandles to og to. Det er først kryssrim, abab, der den lille bokstaven også betyr at rimendelsen er trykktung. Så kommer den femte linjen, og serverer et nytt rim til å bli hentet opp i første linje i neste strofe. Her blir det videre: ccdede, fremdeles betyr den lille bokstaven at utgangen av verselinjen (siste stavelse) er trykktung. Satt opp med alle de ti linjene i en dobbelstrofe blir det altså: ababc cdede. Dette er gjort konsekvent gjennom diktet.

Jeg har ikke funnet ut av referansene Prins Pipi og Prinsesse Fisk (Fisch). Jeg tror det bare er fantasifigurer, eller figurer i mindre kjente verk. Begge navnene er sånne som klinger godt, og gir rike assosisasjoner. Det franske ordet obligeant har jeg oversatt til norsk i oversettelsen, og beholdt i tysk i gjendiktningen. Ordet er også lagt inn i gloselisten, med oppslag i fransk ordbok. Galant er også fransk, men dette har jeg ikke oversatt eller lagt i gloselisten, for dette ordet er i utstrakt bruk som fremmedord også på norsk.

Diktet begynner med at Goethe seg tilbake til den gang han bare var en liten gutt, og satt innesperret på rommet sitt i mange år, alene som i mors liv. Innesperret må her ikke forstås bokstavlig, han tilbrakte mye tid på rommet sitt, slik det er helt vanlig barn gjør.

Tidsfordrivet mens han satt der, var en gyllen fantasi, der han er en tapper helt som drar gjennom verden. Han er nok her påvirket av gamle ridderromaner og ridderhistorier, for han bygger krystallslott og dreper drager med spydet sitt. Han var en mann, sier han, i fantasien sin (Ja, ich war ein Mann).

Og denne mannen befrir prinsesse fisk, det typiske riddermotivet, den tapre ridder som befrir den skjønne jomfru fra dragens klør. Prinsessen er elskverdig, imøtekommende, obligeant, og fører ham til bords. Han er høflig og beleven, og oppfyller med det sin rolle.

Fjerde strofe er elskovsstrofen, der hun kysser som gudebrød, det vil si brød man gjerne vil ha og spise, hver dag, hele tiden, og kyssene var også glødende som vin. Sammenligningene er nok kanskje ment å være litt parodiske, prinsessenes og de skjønne jomfruers kyss er nok sammenlignet med litt av hvert i ridderromanene. Han elsket seg også til døde, slik en god ridder skal, og det er ingen tvil om at metaforen hun er emaljert med ringer av solskinn, er ment parodisk.

Siste strofe var litt vanskelig å få riktig i oversettelsen, men det skal være i orden nå. Spørreordet wer er subjekt i første setningen, sie er objektet og mir er det indirekte objektet. Så han spør hvem er det som har bortført henne for ham? Hvem er det som har tatt henne bort? Videre er en setning som går over to linjer, og spør om ikke noe tryllebånd har holdt henne igjen fra den raske flukten hennes. Så da spør han, hvor er hennes land? Hvor er veien dit inn?

Altså han vil tilbake igjen, tilbake til fantasien fra barndommens dager.

Gloseliste

Glosene er som alltid slått opp i Ordnett.no, der kunnskapsforlagets blå ordbøker ligger til grunn. Merk at ordet obligeant er fransk, og slått opp der.

Knabe der, -n/-n; (høytidelig) gutt.
einsperren (sv. tr.) sperre inne.
der Mutterleib morsliv;
der Zeitvertreib tidsfordriv.
Held der, -en/-en; helt.
Baute – preteritum, 1. pers, entall -> bauen (sv. tr. itr.) 1. bygge. 2. konstruere, anlegge. 3. dyrke, odle.
Geschoss das, -es/-e 1. prosjektil.2. etasje
Drache der, -n/-n, Drachen -s/-; drage, drake.
Bauch der, -(e)s/Bäuche; mage, buk; (overført) hvelving, runding; hulrom;
ritterlich (adj.) ridderlig.
obligeant – Fransk -> obligeant /ɔbliʒɑ̃/, obligeante /ɔbliʒɑ̃t/ f adj. forekommende, tjenstvillig, imøtekommende, elskverdig, vennlig, velvillig
entführt -> entführen (sv. tr.) bortføre, føre bort, kidnappe, kapre

Kommentar

Dette er et eksempel på Goethes tidlige diktning. Han var noen og tjue år da han først skrev det tidlig på 1770-tallet, og han var 26 da det først ble trykket i tidsskriftet Iris. Zeitschrift für Frauenzimmer. Dette tidsskriftet, redigert av Georg Jacobi, ble medium for mange av Goethes dikt i denne perioden, og de ble alle sammen utgitt anonymt. Strengt tatt hører perioden 1770-1775 til den vi kaller Sturm und Drang, når det kommer til Goethe, men akkurat dette diktet er ikke så karakteristisk for de stormende følelser og drivet etter å få utrettet noe. På den annen side er det her en lengsel inn i fantasien, og de stormende følelser i prinsesseforelskelsen. De virkelige Sturm und Drang diktene er atskillig mer kraftfulle, noe vi skal se når vi kommer til dem.

Nå er dette en poesiblogg, til glede og inspirasjon, og ikke ment å være forskningsartikler med henvisninger og referanser. For meg er dette et tidlig dikt, et litt enkelt dikt, selv om formen er komplisert, og et dikt som etter Goethes standard ikke har de aller høyeste ambisjonene. Det er en ennå ung mann som ser tilbake til sin enda yngre barndom og ungdom, og koser seg i fantasiene han hadde da, og lengter tilbake til dem. Og om diktet underveis kan være litt uhøytidelig og fornøyelig, så er slutten kraftfull og effektfull, med rimene som smeller på plass, og lengselen som oppleves sterk og ekte.

Min gjendiktning

Å gjendikte dette diktet er ingen stor kunst, i alle fall ikke som jeg har gjort det. Bruken av halvrim er utbredt, og jeg har også tatt meg andre friheter. Det er en spesiell rytme i dette diktet, og det er en del rim som må på plass. Jeg har trikset det til. Heller ikke originalen er utvungen, alltid.

Den nye Amadis

Mens jeg ennå unge var,
Sperret man meg inn;
Og slik satt jeg mange aar
Over ensomt sinn,
Som i moders liv.

Dog du var mitt tidsfordriv,
Gyldne fantasi,
Og jeg ble en tapper helt,
Slik som Prins Pipi,
Og trakk ut i felt.

Bygde mang’ krystallpalass
Og ødela dem óg,
Kastet blanke spyd og skaft
I dragen så den lå,
Ja, jeg var en Mann!

Ridderlig befri jeg kan
Min prinsesse Fisk;
Hun var riktig obligeant,
Førte meg til disk,
Og jeg var galant.

Hennes kyss var gudebrød,
Glødende som vin.
Akk! Jeg elsket meg til død!
Ring med solens skinn
Var hun emaljert.

Hvem har henne vekk meg ført ?
Holdt ei trylleband
Henne ‘gjen fra flukten sin?
Si, hvor er det land?
Hvor den vei dit inn?

ES2019

Forrige: An die Günstigen Neste: Stirbt der Fuchs, so gilt der Balg Alle: Goethe