Gamle dikt: Løsne repet, seil avsted

Et gammelt dikt poster jeg i dag. Vanligvis er onsdagen for de gamle diktene, men etter systemet jeg følger, kommer jeg ikke lenger enn til 1997. Jeg skrev dikt de siste årene av 90-tallet også. Her er ett av dem!

Løsne repet, seil avsted
Se at ikke jeg er med
Vinker, vinker, alt jeg kan
Vinker, vinker hvem jeg er
Vinker litt i hytt og vær
Seil du bare, seil i vei
Seil og vit jeg er her jeg
Seil og se jeg står her på stranden
Jeg er den evig vinkende mannen.

ES1999

Skrevet i april