Levende (som en sommerfugl)

I en skikkelig raptus ble alle mine egne dikt for april måned postet siste uken, fra mandag til fredag. Det vil si, det sise diktet blir postet nå, fredag 28. april., etter å ha vært skrevet noen år før, for så å bli plassert i samlingen Ta en slurk, en samling ganske intense dikt. Dette diktet her, Så levende som en sommerfugl, er intenst på en annen måte, men lar seg ikke lese uten livstørst, dette er dikt som ikke lar seg lese i ro, jeg håper diktet treffer noen og at andre også føler seg som en sommerfugl alt haster for, av og til.

Så levende (som en sommerfugl)

Jeg er her
Så levende som en sommerfugl
Som nettopp letter
Hver celle i meg gjør jobben sin
Jeg beveger ofte armene
Bare for moro skyld
Å, verden eksisterer helt utmerket
Og jeg i den
Samme hvem de er
Samme hva de sier

Jeg har mitt eget snakk å kose meg med.

Nr. 4

ES2013

Sommerfugl, blomst

Merk: Diktet var også postet som nummer 129 i Diktsamling. Der er i stedet nå To dikt (Havet og Livet).

Hvis tanker hadde farger

2008 ble et spesielt år for meg. Det året døde min far. Før det hadde jeg prosjekter og planer, jeg var aktiv og gjorde ting. Etterpå ble alt annerledes. Mange av diktene fra dette året er triste og tomme, og søker en glede jeg føler er tapt. Noen søker ikke engang noe håp, prøver ikke på noe. De er kanskje som dette, hvis tankene hadde farger.

Hvis tankene hadde farger

Hvis tankene hadde farger
så skulle de være blå
når jeg ikke hadde noe spesielt
å tenke på

Sånn som nå.

ES2008

Det lukkede sinn

2004 er ikke mitt beste år når det gjelder diktskriving. Men det er disse diktene som postes tirsdagene nå om dagen, og da er det dette som skal postes denne dagen også.

Det lukkede sinn

Så er det gjort
jeg har lukket mitt sinn
ingen får mer
slippe dit inn
inni mitt sinn
finnes bare jeg
der er ikke plass
ingenting
nei

ES, Lyrikk04, Nr 10

Uten overskrift

Dette diktet er veldig, veldig trist.

Uten overskrift

Jeg lever jeg også

Det er blod i denne kroppen her

Når du ser meg i gaten

gå opp og ned

da er det et levende vesen

du ser.

Jeg er med

eller jeg er ikke det

Du ser meg som andre

Jeg er ikke det.

ES, Lyrikk04, Nr 4

Jeg