Begjær

Dikt nummer 5 fra samlingen Balladen om E & B tar for seg begjæret i kjæresteforholdet.

Begjær

Kom
Kom
Kom
Du må
Jeg dikter deg opp, hvis du ikke kommer.
 
Jeg dikter, dikter, dikter bene
 
Jeg dikter deg her
og dikter meg inn
og dikter oss sammen
i diktingen min.

ES, Balladen om E & B, Nr 5

Fra teaterstykket mitt, Mygg

Det var oss

Dikterjeget i diktene fra Balladen om E & B er en type som åpenbart var ganske forelsket, og fortsatt er det, men som ikke får gjengjeldt følelsene slik han hadde håpet. Mange har jo uttrykket dette rent og fint, jeg tar meg av den klønete delen, for selvbildet til en forsmådd elsker er jo ikke alltid så rent og fint som de rene fine diktene gir inntrykk av. Dikt nummer 4 forklarer hvordan det var når det var, og når det ikke var lenger. Det forklarer forholdet så klønete som det går. Og akkurat slik var det også.

Det var oss

Det var du
Det var jeg
Det var oss, det der
Jeg kalte oss ‘vi’
fordi
det var liksom slik
det
kanskje skulle bli
så jeg
jeg sa det på forhånd
jeg sa det sånn
at du og jeg
det var oss
sa jeg.
Men du sa
nei,
og jeg
ja, jeg
sa…
hva sa..
ja sa
hva
sa jeg.

ES, Balladen om E & B, Nr 4

Flyttelass