Når livet lukker seg (åpner seg)

Dette er et vakkert dikt som ikke kom seg med i diktsamlingen Lyrikk08.

Når livet lukker seg

Livet er dører

og de fleste

går igjen

og jeg står og ser

og jeg står og ser

og rundt meg

er dører

som lukker seg

og lukker seg

igjen

og igjen

og igjen

og lukker seg

lukker seg

(åpner seg)

igjen.

ES2008