Babi Jar, av Jevgenij Jevtusjenko

Forrige russiske dikt: Прощанье (Avskjed), av V. V. Majakovskij

I dag vil jeg presentere et stort, tungt og fryktelig dikt. Det er skrevet av ukraineren Jevgenij Jevtusjenko i 1961, og handler om de tyske massehenrettelsene i Babi Jar i Kiev under andre verdenskrig. Om Babi Jar og mitt besøk der, har jeg skrevet her, i min helt greie hovedblogg. Diktet er skrevet på russisk, og det er egentlig for vanskelig for meg til å oversette. Jeg gjør likevel et forsøk, og tror nok jeg vil si at mitt forslag ikke står noe tilbake for det til Marin Nag og Arnljot Eggen. Deres oversettelse er å finne i Framande dikt frå fire tusen år, redigert av Hartvig Kiran, Sigmund Skard og Halldis Moren Vesaas, og utgitt på Det norske samlaget i en utgave jeg har fra 1995. Dere kan finne engelske oversettelser her og her.

Det er skrevet av Jevgenij Jevtusjenko i 1961. Dessverre mistet det formatteringen etter en omredigering av siden, så innskuddene på noen av linjene er ikke korrekt. Min oversettelse har fremdeles linjedelingen som den skal være.

Det er gjort betydelige forbedringer i oversettelsen av dette diktet og hele posten i juni 2014, og igjen i oktober 2014.

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас –
я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне – следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус –
это я.
Мещанство –
мой доносчик и судья.
Я за решеткой.
Я попал в кольцо.
Затравленный,
оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется –
я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот:
«Бей жидов, спасай Россию!»-
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! –
Я знаю –
ты
По сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется –
я – это Анна Франк,
прозрачная,
как веточка в апреле.
И я люблю.
И мне не надо фраз.
Мне надо,
чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
обонять!
Нельзя нам листьев
и нельзя нам неба.
Но можно очень много –
это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
Не бойся — это гулы
самой весны –
она сюда идет.
Иди ко мне.
Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
Нет – это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Все молча здесь кричит,
и, шапку сняв,
я чувствую,
как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я –
каждый здесь расстрелянный старик.
Я –
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам,
как еврей,
и потому –
я настоящий русский!

1961

Евгений Евтушенко. Мое самое-самое.
Москва, Изд-во АО «ХГС» 1995.

Min transkripsjon

Nad Babim Jarom Pamjatnikov njet.
Krugoj obryv, kak gruboje Hadgrobje.
Mnje strasjno.
Mnje sevodnja stolko let,
kak samomu evrejskomu narodu.Mnje kazjetsja sejtsjas –
ja judej.
Vot ja bredu po drevnemu Egypt.
A vot ja, na kreste raspjatnyj, gibnu,
i do sikh por na mnje – sledy gvozdej.
Mnje kazjetsja, sjnto Drejfus  –
eto ja.
Mesjtsjanstvo –
moj donostsjik i sudja.
Ja za resjetkoj.
Ja popal v koltso.
Zatravlennyj,
oplevannyj,
obolgannyj.
I damotsjki s briusselskimi oborkami,
vizzja, zontami tytsjut mnje v litso.
Mnje kazjetsja –
ja maltsjik v belostoke.
Krov ljetsja, rastekajas po poljam.
Bestsjinstuiut vozjdi traktirnoj stojki
i nakhnut vodkoj s lukom popolam.
Ja, sapogom otbrosjennyj, bessilen.
Haprasno ja pogromsjtsjikov moliu.
Pod gogot:
«bej zjidov, spasaj Rossiu!» –
Hasiluet labaznik matj moiu.
O, russkij moj narod! –
Ja znaiu –
ty
Po susjtsjnosti internatsionalen.
No tsjasto te, tsji ruki netsjisti,
tvoim tsjisteisjim imenem brjatsali.
Ja znaio dobrotu tvoej zemli.
Kak podlo,
sjto, i zjilotsjkoj ne drognyv,
antisemity pysjno narekli
sebja «Zoizom russkovo naroda»!
Mnje kazjetsja –
Ja – eto Anna Frank,
prozratsjnaja,
kak vettsjka v aprele.
I ja liublio.
I mnje ne nado fraz.
Mnje nado,
sjto drug v druga my smotreli.
Kak malo mozjno videt,
obonjat!
Nelzja nam listjev
i nelzja nam neba.
No mozjno otsjen mnogo –
eto nezjno
drug druga v temnoj komnate obnjat.
Siuda idut?
He boisja – to guly
samoj vesny –
ona siuda idot.
Idi ko mnje.
Daj mnje skorjeje guby.
Lomaiot dver?
Njet – eto ledokhod…
Nad Babim Jarom sjelest dikikh trav.
Derevja smotrjat grozno,
po-sudejski.
Vsje moltsja zdes kritsjit,
i, sjapku snjav,
ja tsjutstvuio,
kak medlenno sedeio.
I sam ja,
kak splosjnoj bezzvutsjnyj krik,
nad tysjatsjami tysjatsj pogrebennykh.
Ja-
kazjdyj zdes rasstreljannyj starik.
Ja –
kazjdyj zdes rassteljannyj rebjonok.
Hisjto vo mnje
pro eto ne zabudet!
«Internatsional»
pust progremit,
kogda naveki pokhoronen budet
poslednij na zemlje antisemit.
Evrejskoj krovi njet v krovi moej.
No nenavisten zloboj zaskoruzloj
Ja vsem antisemitam,
kak evrej,
i potomu –
ja nastjojasjtsjij russkij!

Min oversettelse (og gjendiktning)

Over Babi Jar er det  ingen minnesmerker,

Bare et bratt stup, som en grov gravstein

Det synes meg forferdelig.

                  I dag er jeg like mange år

Som selve den jødiske befolkning

 

Jeg synes nå

                    jeg er jøde

Her er jeg, sleper meg frem i det gamle Egypt

Og her er jeg, korsfestet på korset, omkommer

Og til denne tid på meg – i sporet av naglene

Jeg synes, at Dreyfus –

                       det er jeg.

 

Småborgerskapet –

                 min angiver og dommer

Jeg er bak gitter

                 Jeg falt i ringen.

jaget

     rakket ned på

          baktalt.  

Og damene med Brussels rynekanter?

hvinende, stikker de til meg med paraplyen i ansiktet

Jeg synes

                Jeg er en guttunge i Białystok 

Blodet flommer, flyter utover marken

Høvdingene huserer vertshusdiskene

og lukter vodka blandet med løk

Jeg er kastet med støvlene, uten krefter

Forgjeves ber jeg høyere

under kneggingen

   ”Pryl jøder, redd Russland!”

Kornhandleren tvinger min mor

O, russer mitt folk! –

           Jeg vet

                   Du

i din kjerne er internasjonal

Men ofte er det de, hvis hender er urene,

som rasler med ditt rene navn.

Jeg kjenner godheten til landet ditt.

Hvor sjofelt,

at, ikke med skjelvende nerver,

kaller antisemitter

seg pompøst for ”union av det russiske folk”.

Det synes meg som om

     – Jeg – det er Anne Frank,

Gjennomsiktig

            som en liten grein i april.

Og jeg elsker.

          Og jeg trenger ingen fraser.

Jeg trenger,

             at vi så på hverandre.

Hvor lite vi kan se,

                       å lukte!

Det er umulig for oss med løv

                        Og himmelen er også umulig.

Men mye er mulig –

              Det er kjærlig

å klemme hverandre i et mørkt rom.

Går de hit?

        Vær ikke redd – det er bruset

fra selve våren –

         Den kommer hitover.

Kom til meg.

      Gi meg heller lepper.

Er det døren som brekker?

     Nei, det er isgang…

Over Babi Jar er rasling av vilt gress

Trærne ser på truende,

                 dømmende.

Hele stillheten roper her,

        og luen er tatt av

Jeg føler,

    jeg sakte blir grå

Og jeg selv,

   som et fullstendig lydløst skrik

over tusener på tusener med begravde

Jeg –

    er her alle gamlinger som ble skutt.

Jeg –

    er her alle barna som ble skutt.

Ikke noe i meg

      vil noensinne glemme noe om det.

La Internasjonalen

     tordne

Når den siste antisemitt på jorden

for alltid blir begravd.

Det jødiske blodet er ikke i blodet mitt

men den hatefulle ondskaps forstokkethet

Jeg er med alle antisemitter,

           som en jøde,

Og derfor –

      er jeg en virkelig russer.

Babi Jar, Minnesmerke

Det har i dag kommet opp en plate med minnetekst. Blant språkene det ikke er gitt plass til, er russisk.

 

Kommentar til oversettelsen

Det er et langt dikt, og jeg vet ikke om jeg vil få det helt gjennomarbeidet i denne revisjonen heller. Jeg ser tidligere versjoner har hatt noen virkelig stygge feil. Nå får jeg forhåpentligvis rettet dem opp, i hvert fall de i starten av diktet. Det er mye jeg har lyst å kommentere, men jeg prioriterer først å få oversettelsen mest mulig riktig.

Jeg setter også opp en liten gloseliste over de mest uvanlige ordene i diktet, de jeg dobbeltsjekker, og de det kan være tvil om. Der ser man også hvor langt jeg er kommet i revideringen.

Jeg er ikke sikker på om jeg traff helt med vendingen: Men ofte er det de, hvis hender er urene,/ som rister med ditt rene navn.

Det er ikke sikkert jeg vil få tid til å sjekke disse tingene opp. Det er andre russiske dikt jeg vil prioritere. På meg virker det som om det er det kontroversielle innholdet, mer enn den kunstneriske kvaliteten, som gjør dette diktet berømt.

Gloser

памятник minnesmerke

обрыв 1. brudd 2. stup

грубый 1. grov 2. grov, rå 4. ru, grov

надгробие gravstein, gravstøtte

бреду (1. pers. entall) -> брести slepe seg 2. slentre, rusle

разпятый –> разпять korsfeste

гибну –> гибнуть 1. omkomme, sette livet til, miste livet 2. gå til grunne, forgå

гвоздь spiker, nagle

мещанство 1. småborgerskap, småborgerstand

доносчик angiver

судья dommer

решётка gitter; gitterverk

кольцо ring

Затравленный jaget затравить jage

оплеванный rakket ned på -> оплевать rakke ned på, kaste smuss på

оболганный baktalt -> оболгать baktale, bakvaske

оборка rynkekant, rysj, volang

брюссельская оборка «rynkekant fra Brussel, volang i brusselsk stil»

визжа -> визжать hvine

тычут -> тыкать (muntlig) 1. stikke 2. puffe, dulte, dytte

Белостоке Białystok (by i Polen, der det også skjedde en jødeutryddelse under andre verdenskrig (Snl))

льется -> литься flyte, flomme

растечься -> flyte utover

Бесчинствуют -> бесчинствовать husere

вожди pl -> вождь fører, høvding

стойка stang, disk

пополам i to, halvt med

отброшенный -> отбросить/отбразывать kaste, slenge (fra seg)

гогот snadring (om gjess), «knegging, vrinsking» (slang)

лабазник kornhandler, melhandler

насиловать 1. voldta 2. tvinge

сущность vesen, kjerne

(про-)бряцать rasle, klirre

подлый nedrig, gemen, sjofel

жилочкой -> жилочка -> жилка 1. жила sene, åre 2 nerve, streng

дрогнуть I fryse II 1. i setninger som земля ~ула jorden bevet {skalv, gav seg}, его голос ~ул hans stemme sviktet {brast}, его сердце ~уло а) hjertet snørte seg sammen б) han ble rørt 2. bli forvirret

пышный myk; praktfull, svulstig, pompøs

нарекли -> наречь kalle

прозрачная gjennomsiktig, transparent

обонять lukte

обнять omfavne, klemme

гул dur, bulder, drønn, brus

ледоход isgang (is som bryter opp, og flyter nedover med elvevann)

шелест rasling, rassel

седеть bli grå {gråhåret}, gråne

сплошной ubrutt, sammenhengende; kompakt; total, fullstendig

погребенных begravde -> погрести begrave

заскорузлый grov, ru; stivsinnet

Kommentar til diktet

Jeg gir en litt kort kommentar til et langt dikt. Dette diktet er ikke så revolusjonerende i formen eller i måten det er gjort på. Det revolusjonernde ligger i at det ble skrevet i Sovjetunionen, hvor antisemittismen også lå tjukk. Det er fremdeles i dag ikke helt stuerent å snakke om jødenes lidelser i andre verdenskrig i de gamle Sovjetstatene, de vil ikke la jødene ta oppmerksomheten fra deres egne lidelser. Derfor ble dette diktet, som så utvetydig taler jødenes sak, forbudt i det gamle Sovjetunionen. Og det er ingen som liker det i dag heller. Det har vunnet større oppmerksomhet i vest enn i øst, som så mange av de andre tekstene som gikk i mot regimets offisielle linje.

Jeg må også ta med at kritikken mot regimet er veldig direkte. Det er skrevet for å provosere, og går rett i strupen både mot kommunistisk propaganda, og mot russisk nasjonalisme.

Neste russiske dikt:Моим стихам, написанным так рано (Mine dikt, skrevet så tidlig), av M. I. Tsvetajeva