Gamle dikt: Jeg ser ut etter stjerner, der er ingen nei

12. november 1995 var en produktiv dag for diktskriving. Det er nødt til å ha vært en søndag, en søndag kveld med kaffe, det ser jeg ut i fra musikken jeg spilte. To av diktene jeg skrev denne kvelden er allerede postet, Omsider har jeg satt meg ned… og Med ett et minne fra da jeg fikk… Det er de to beste diktene jeg skrev i november det året, vil jeg si, jeg velger jo de beste først. Men det tredje er heller ikke så verst, i sin rørende, 21-årige ungdommelighet.

Jeg ser ut etter stjerner, der er ingen nei

Sjelden noe skinner for meg

Men så, med ett, noe uendelig vakkert

Ser jeg en stjerne som smiler så tappert

Kjære stjerne, bli hvor du er

Kjære stjerne, jeg er her.

ES1995