Smerte, av Olaf Bull

I dag skal vi ta for oss et kjærlighetsdikt av Olaf Bull. De fire diktene vi hittil har behandlet av ham, i år og tidligere, har også vært kjærlighetsdikt. Men der har kjærligheten vært nesten som en filosofi, abstrakt, og atskilt fra livet. Det er kjærligheten i kunsten som har vært målet særlig i Metope og Fra Mezzainvinduet, men også i Til dig og Om vaaren. I sistnevnte dikt, som jeg postet for to uker siden, er kjærligheten bare et sidetema.

Mer enn i de fire andre diktene er det i diktet Smerte den personlige kjærligheten Olaf Bull skriver om. Her er de filosofiske tankene og kunstneriske målene helt underordnet. Her er diktet skrevet nesten som om det ikke er tenkt det skal leses av andre. Det ser ut til å være tanker som presser seg ut. Som gnager og gnager fra innsiden av hjernebarken, og ikke kan bli holdt inne.

Det er ikke en lys og fin kjærlighet Olaf Bull føler. For uansett hvor lys og fin den føles i øyeblikket, er frykten for å miste den større enn alt. Derfor blir ikke kjærligheten en glede, men en smerte.

SMERTE

Det brænder i hjertet ved nat og ved dag:
Elsker, elsker hun mig?
Thi bagom mit hjertes fortryllede slag
ligger et nagende Nei; – –
det jager bag hele min lidenskabs glød
bag freden med hodet i hendes skjød:
Elsker, elsker hun mig?

Det hænder, skjønt herlig og helt endda
sig selv hun har git til pris!
Hvad vil jeg i evigheds evighed ha –
kan mere i verden der gi’s?
O – nogenting bagenom sjæl og kjød,
en flygtende lue bag mund og skjød -!
Elsker, elsker du mig?

Da tar du mit hode, din mund er hed,
dit ansigt blir lidenskabshvidt – –
og sælsomt bevæget jeg sænker ned
mit øie i dybet af dit – –
Og dog er det aldrig af kjærlighed,
– kun angsten, som spør dig foruden fred:
Min elskede – elsker du mig?

fra Digte, 1909


Kommentar til språket

Det skulle ikke være noen språkvansker i dette diktet. Det kan gjentas at mig for meg bare er en skrivemåte, uttalen er akkurat lik. Så mig rimer på nei, slik meg – nei gjør det. Sjæl og kjød er kropp og sjel, med den gamle skrivemåten æ for e, og med kjød som en gammel skrivemåte for kjøtt. Å si kjøtt i stedet for kropp er noe man gjorde for å understreke det naturlige og verdslige ved mennesket. Vi består av kjøtt, som dyrene gjør det. Sjelen var det åndelige, det evige og det som skilte oss fra denne verden og fra dyrene. Kropp og sjel – eller kjøtt og sjel – blir det hele mennesket. Skjød er fang, eller noe som omslutter noe, som språkrådet skriver. Det er også et uttrykk som blir brukt om kvinnens kjønnsorgan. I første strofe er det nok mest brukt med tanke på fang, i andre er det erotisk sammen med munn (mund).

Sælsomt – selsomt er forunderlig, mystisk. Jeg hadde først en ganske voldsom tolkning av hva dette øie han senker ned i hennes kan være, kanskje er det dekning for denne tolkningen, men den er ikke nødvendig for å gi diktet mening. Først leste jeg dette veldig erotisk, og i overført betydning, noe diktet kanskje åpner for, men ikke krever.

Kommentar til diktet

Når det er sagt at Olaf Bull i dette diktet har et mye mer personlig uttrykk enn i mange av hans øvrige dikt, så er likevel dette diktet også formfullendt. Jeg er ingen metrisk ekspert, men jeg vil si første og tredjelinjene går i en slags lett – tung – tung, lett – tung – tung, lett – tung, lett, lett – tung, eller ta – tam – tam, ta – tam – tam, ta – tam, ta, ta – tam, en rytme som gir god fart og godt driv. Så stopper det helt opp med spørsmålet Elsker, elsker hun mig? Det gir svært stort meningstrykk mot dette spørsmålet, dette spørsmålet er viktig.

Merk: En hjelpsom leser som sendte meg en mail, gjorde meg oppmerksom på at diktet har daktylisk takt med opptakt, det går i versetakt, med (det) brænder i hjertet ved dag og ved nat, altså (ta) tam-ta-ta, tam-ta-ta, tam-ta-ta, tam. Takk til henne!

Så starter galoppen igjen med Thi bagom mit hjertes fortryllede slag, ta – tam – tam, ta – tam – tam, ta – tam-ta-ta, tam (merk at lesningen må skyte fart for å få plass til alle stavelsene i fortryllede,  og så får det seg en pause med enstavelsesordet slag). Ligger et følger rytmen, med tam – ta – ta, før vi i lesingen kan bremse godt opp med en lang a i naaaagende. Ordet kan trekke seg ut, som også nagingen gjør det. Den gir seg ikke. Et hardt enstavelsesord avslutter: Nei. Det er trykktungt og meningstungt. Og det henger i rim perfekt sammen med spørsmålet to linjer ovenfor: Elsker du meg? Nei.

Deretter starter nesten bokstavlig talt jaget, nå også med ordet jag som del av diktet. Rytmen er ta – tam – tam, ta – tam – tam, ta – tam – tam, ta – tam, og i neste lijne ta – tam – tam, ta – tam – tam, ta – tam – tam – tam. Ordene er liksom ikke så viktige når det går så fort og så greit i rytme og rim. Det er når det på ny i neste linje bremser opp det blir viktig: Elsker, elsker hun mig? Nå henger det i rim sammen med nei i linje 4.

De neste to strofene har ikke helt det samme oppsettet som den første. Her er det også 7 linjer, satt sammen av 6 + 1. De 6 første har rimmønster a – b – a – b – c – c, den 7’de har sitt eget rim og sin egen rytme. I førstestrofen rimer den syvende linjen med linje 2 og 4, det er variasjoner av spørsmålet elsker hun/du meg. Rytmemønsteret er omtrent det samme i alle de tre strofene.

Midtstrofen kan kalles drømmestrofen. Her er det beskrevet hva det ville vært, om han virkelig hadde hatt henne. Ta – tam – tam, ta – tam – tam, ta – tam – ta – tam i første linje, ta – tam, ta – ta – tam, ta – tam er rytmen i andre. Den vokaliske utgangen med endda i første linje gjør at dette ordet blir hengende, forsterket av at dette er uttalt med stigende tonegang (tonem 1), helt endda blir hengende i luften. Det klikker sammen med hva han i linje 3 vil i evigheds evighed ha, der rimene (endda – -hed ha), ordene (ha i evighets evighet, lenger blir det ikke) og rytmen (ta – ta-ta tam, ta – ta-ta, tamdet er først i sisteordet ha vi får noe virkelig trykktungt). På lignende måte klikker linje 4 sammen med linje 2. Den pris i linje 2 er det i linje 4 som gis. Ser man i selve ordene her i linje 4, har vi å gjøre med et høyst retorisk spørsmål. Det elskende mennesket i elskoven vil selvsagt svare nei (i hvert fall vil denne poeten det), større pris kan ikke gis, enn hun (eller han) nå.

Linjene 5 og 6 har som tilsvarende linjer i første strofe rask fart. Rytmen i linje 5 er Taa(m) – Ta(m) – ta(m) – ta(m), ta(m) – ta(m) – ta(m) – tam, ta – tam, og i linje 6 er den ta – tam – ta – ta, tam-tam, ta – tam, ta – tam. Jeg setter m i parentes for mange av rytmeslagene i linje 5, for flere av stavelsene i denne linjen mener jeg man kan velge om man vil gjøre trykktung eller trykklett. Uansett om man velger det ene eller andre, vil man få en slags klaketi-klakk rytme, som hester som rir. Det er i så fall det samme som det som jaget i strofe 1. Det er det naagende spørsmål, nå stilt direkte til henne: Elsker, elsker du mig?

Merk at dette står som et svar på det retoriske spørsmålet i linje 4. Den elskende poeten i elskoven vil selv i elskovens hete be om mer, et svar på spørsmålet om hun elsker ham. Det filosofiske får sin plass i vendingen bak sjæl og kjød (kropp og sjel), det erotiske i mund og skjød. Det er i forbifarten nevnt karakteristisk for Olaf Bull å løfte selv den hete elskov opp på et filosofisk plan, å blande inn begrep om evighet, og de store spørsmål om kroppen og sjelen.

Første linjen i siste strofe har lange vokaler (kun en konsonat bak) og leses langsomt. Ordet lidenskapshvidt i linje 2 har sin egen rytme, ta- ta – ta- tam, det smetter på plass. Vi må kanskje ta med at Bull nok tar seg noen dikteriske friheter her, lidenskapen er ikke hvit, men rød, siden blodet strømmer opp i ansiktet. Men lydlig og i diktet blir det flott, særlig siden rimet –skaps hvidt har halvrim med ansikt, og i den gufne stemningen diktet ender med, passer det bedre å være hvit som et lik, enn levende rød.

For selv i denne elskovens stund kan ikke den elskende poeten gi seg helt hen. Her kommer også den uhyggelige påminnelsen at det er ikke av kjærlighet han må spørre om hun virkelig elsker ham, det er ikke for å få det kjærlig bekreftet, det er på grunn av angsten for at hun ikke skal gjøre det. Og denne angsten vil aldri bli tatt bort. Det står helt direkte:

Og dog er det aldrig af kjærlighed,
– kun angsten, som spør dig foruden fred:

Selv om hun svarer ja, vil han måtte spørre på ny, for tvilen vil ikke slippe tak. Olaf Bull bruker et mye sterkere ord, han bruker angsten. Det er når man tenker etter en forferdelig forbannelse. Man vil aldri få gleden av kjærligheten fullt og helt, fordi angsten for å miste alltid vil være større enn gleden over å ha den..

Brev til mor (Письмо матери), av Sergej Aleksandrovitsj Jesenin

Denne posten er oppfrisket først i januar 2017, og på ny sent i oktober 2018.  Det er ordnet med formatet på diktet og oversettelsen, det hadde gått i stå, og ordene jeg allerede hadde slått opp og kommentert er lagt inn i en mer oversiktlig gloseliste. I tillegg kommer en gjendiktning, og noen få endringer i kommentarene. Skrivemåten av forfatternavnet er konsekvent endret til Jesenin. Dette er virkelig et vakkert dikt, jeg håper flere kunne funnet frem til.

I oktober 2018 ble oversettelsen og gjendiktningen ytterligere forbedret, og flere gloser er lagt til. Dette arbeidet ble avbrutt, så det er ennå ikke ordentlig.

*

Et langt og vakkert dikt skal serveres på diktbloggen i dag.

Det er skrevet av den russiske dikteren Sergej Aleksandrovitsj Jesenin (1895 – 1925). Den russiske skrivemåten er Сергей Александрович Есенин, med trykk på andre stavelse i etternavnet. Det betyr at j-lyden i den russiske ‘e’ ikke blir så helt tydelig, og navnet blir transkribert både til Esenin og Jesenin på norsk, og Esenin og Yesenin på engelsk. Jeg ser nettugaven av store norske leksikon skriver Jesenin, og derfor har jeg også det i overskriften. Men mitt første møte med denne forfatteren var i skrivemåten Esenin, og det er dette jeg har vennet meg til, så det tok litt tid for meg å endre.

Sergej Aleksandrovitsj Jesenin er av enkel russisk bondefamilie. Han er født i Rjazan oblast cirka 20 mil sørøst for Moskva, i landsbyen som i dag heter Jesenino (oppkalt etter poeten), og den gang het Konstantinovo. Stedet er så lite at det lar seg ikke finne på noe kart jeg har tilgang til. Foreldrene hans var gammeltroende ortodokse kristne, og følgelig regnet som dissidenter i samtidens Russland under tsar Nikolaj II. Sergej ble uansett satt bort til besteforeldrene som oppdro ham.

Allerede da Sergej Aleksandrovitsj var 17 år gammel flyttet han til Moskva. Det er 1912, året før de dramatiske begivenhetene i 1913, og to år før de enda mer dramatiske begivenhetene i 1914.  Det ligger både revolusjon og verdenskrig i luften. Unge Sergej hadde da allerede begynt å skrive dikt, og det så bra, at det var landsbylæreren hans som anbefalte ham å flytte til Moskva og satse på en poetisk karriere. I Moskva var han bare i to år, men rakk i løpet av den tiden å komme inn i en krets av unge, proletariske diktere, han publiserte selv sitt første dikt i 1914, han deltok også sporadisk på forelesninger i litteratur ved Sjaniavskij universitetet, og han jobbet med korrekturlesning i et tidskrift. Han gikk også inn i sitt første av fem ekteskap, og fikk sitt første av hva jeg har telt opp til å bli fire barn.

Jesenin ble aldri noen gammel mann, og livet hans er kjennetegnet ved å være kort og hektisk, akkurat som oppholdet hans i Moskva. Han flyttet i 1915 til byen som den gang het Petrograd, nylig skiftet navn fra det altfor tyskklingende St. Petersburg, når Russland og Tyskland nå var i krig. Denne byen har uansett hva den har blitt kalt alltid vært kulturhovedstaden i det russiske imperiet, og her vant fortsatt bare knapt 20 år gamle Sergej Aleksandrovitsj seg snart et navn i det litterære miljø. Dette miljøet bestod av storheter som Sergej Gorodetskij og Nikolai Kluiev, og giganter som Andrej Belej og Aleksander Blok. På denne tiden skrev Esenin dikt inspirert av russisk folklore, det var russisk landsbyliv i lyrisk, idyllisk form, og med interesse for og tro på den gamle russiske før-kristne overtroen.

Siden ble skrivestilen atskillig mer moderne. Navnet hans knyttes gjerne til det som kaller imaginismen, eller imagismen, på norsk kanskje «billeddiktning», der det gjelder å skrive diktene som en nøktern observatør av bilder. Diktene skulle være presise gjengivelser, nærmest et studium, av objektene, og man skulle unngå sentimentale, følelsesladde og patetiske utbrudd. Dikteren blir nesten en forsker, en vitenskapsmann, som i detalj og korrekt skal beskrive det han ser. Og alt er interessant, i god moderne ånd. Diktet jeg presenterer i dag har elementer av dette, det er jo ganske nøkternt. Men i et brev til mor blir den nøkterne stilen slik at det bare forsterker følelsene som ligger under. Eller som jeg skrev først: Dette er et enkelt og kjærlig brev til mor, skrevet året før Sergej Esenin tar sitt eget liv.

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, радная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

1924

Min oversettelse

Brev til mor

Lever du fortsatt, gamle mor?
Jeg lever også. Hei på deg, hei!
Måtte det ubeskrivelige kveldslyset
strømme inn over hytte din.

De skriver til meg at du, oppløst av uro,
Blir voldsomt trist på grunn av meg.
At du ofte går ute på gaten
I den gammeldagse, tynnslitte koften.

Og ofte i det blå kveldsmørket
Synes du å se akkurat samme tingen
Som om det var noen ved et slagsmål på kneipen
Som kjørte en finsk kniv inn i hjertet mitt.

Det er ikke noe, kjære! Ta det rolig.
Det er bare noe plagsomt tull.
Jeg er ingen slik bitter dranker allerede
At når jeg ikke ser deg, dør jeg.

Jeg er akkurat så kjærlig som før
Og drømmer bare om det
At jeg snart fra de opprørske sorger
Skal vende tilbake til det vesle huset vårt.

Jeg skal vende tilbake når vår hvite hage
Om våren brer ut greinene.
Du må bare ikke alt ved daggry
Vekke meg, som for åtte år siden.

Ikke vekk det som jeg har drømt meg bort fra,
Ikke uro deg over det som ikke slo til, –
Altfor tidlig har det meg i livet
Vært tap og trøtthet å prøve.

Og jeg ber deg ikke belær meg. Det er ikke nødvendig!
Det blir ingen retur til det gamle.
Du skal bare gi meg hjelp og glede,
Du mitt eneste usigelige lys.

Så glem du bare din uro,
Ikke vær så voldsomt lei på grunn av meg.
Ikke gå så ofte på veien
I den gammeldagse, slitte kåpen.

1924

Kommentar til oversettelsen

1. моя старушка er diminutiv av gammel, jeg legger til «mor» selv om det ikke står i den russiske teksten.Привет тебе, привет! betyr direkte oversatt «hei til deg» eller «jeg hilser til deg», men tonen er uformell, og det er min oversettelse også. избушкой er instrumental (styrt av над) av избушка, og betyr «hytte». Ønsket i linje 3 og 4 er usigelig vakkert og enkelt, men lar seg ikke oversette så vakkert som det står. Direkte oversatt ord for ord blir det: «La strømmer over din hytte det kvelds- uutsigelige lys», underforstått at det er så vakkert. Etter en del forsøk endte jeg med en oversettelse tett til den russiske originalen, og uten å bruke det ekstra ordet «vakkert». «La det vakre kveldslyset strømme over din hytte», er et annet godt forsøk på oversettelse.

2. Пишут er 3. person flertall presens av писать = «å skrive». Russerne bruker denne formen i upersonlige konstruksjoner, type «man sier», «de sier», «det blir sagt» (eller her «skrevet»). Her er det til meg (мне), altså «de skriver til meg», что ты, «at du». тая er gerundim av таять = «å smelte» – og flere andre betydinger, som kommer frem av gloselisten. Jeg tror det her må være tærende bort, altså uroen sliter henne helt ut, enkelt sagt, smelter henne vekk. Jeg tror oversettelsen min nå får frem mening, om den ikke er direkte. Forstavelsen i Загрустила blir av russerne ofte brukt i betydningen at noe starter opp, her er det -грустила som gjør det, det betyr trist. шибко betyr voldsomt, eller veldig, så hun er altså begynt å bli «voldsomt trist» over ham. обо мне betyr egentlig «om meg». ветхом er lokativ av ветхий, som betyr «avfeldig; falleferdig: skrøpelig, tynnslitt». шушуне (lokativ av шушун) står ikke i ordboken, og er heller ikke å finne i nettordbøker, men det er en artikkel på russisk wikipedia, som viser og forteller at dette dreier seg om et ytterplagg for kvinner, russisk кофта. Først oversatte jeg med «kåpe», etter en engelsk oversettelse jeg fant (overcoat), men jeg tror kanskje kofte er en bedre oversettelse. Noe av poenget er jo at plagget ikke er for varmt, og heller ikke så flott.

3. тебе видится i strofe 3 første og andre linje er en konstruksjon som henger sammen, og betyr «du synes å se, du ser i drømme». кабацкой er et annet ord som ikke er oppført i kunnskapsforlagets blå ordbok, og heller ikke i nettordbøkene. Men jeg har nøstet opp i det nå, og ser det er en avledning av ordet кабак, som betyr kneipe (se gloser).  Драке, eller драка, betyr «slagsmål». Саданул betyr «dro til, klabbet til» eller likefrem sammen med нож «kjørte kniven inn i». Det er altså den gamle moren som ser for seg at alt mulig skrekkelig skal skje med barnet hennes.

4. родная har tre ulike oversettelsesalternativ i følge ordboken: «1. Kjødelig», «2. føde- hjem (type «hjemby»)» og «3. kjær, egen». Stammen род betyr «slekt» eller «ætt». Her er det imidlertid радная, som må ha med adjektivet рад, glad, å gjøre. тягостная blir i ordboken oversatt med «1. besværlig, tung, byrdefull» og «2. pinlig, plagsom, deprimerende». бредь er et herlig russisk ord som betyr «ørske, villelse». Det kan også være en form av verbet бредить som betyr «å snakke i villelse».  Ofte blir det brukt der vi på norsk vil si «tøys» og «tull». Ordet пропойца betyr «dranker». видя er gerundium av å se.

5. Både только og лишь betyr «bare» eller «kun». мятежной betyr «opprørsk» eller «urolig, stormfull». Det er samme ord som Lermontov bruker i sitt dikt «seilet«. Det refleksivet verbet er Воротиться er muntlig for å vende tilbake. Det vanlige verbet å bruke for dette er вернуть og вернуться. Disse verbene er perfektive, og uttrykker handling som er fullført. Det vil skje en gang i fremtiden, så på norsk kan man godt bruke en fremtidsform med skal eller vil i oversettelsen. низенький står heller ikke oppført, men er diminutiv av низкий, lav. Jeg oversetter med «vesle», som ikke skulle være så altfor fjernt fra meningen i den russiske orginalen.

6. I strofe 6 bruker Jesenin det formelle verbet вернуться, der han i forrige brukte det muntlige воротиться. Det betyr fortsatt «vende tilbake». Så er det spesielt sånn han uttrykker når han skal vende tilbake, det er når раскинет ветви/ По-весеннему наш белый сад (raskinut vetvi/po-vesennemu nasj belyj sad). Her er раскинет er 3. person entall av раскинуть, som betyr «sprike», «bre (ut)» eller «spre».

ветви betyr «greiner», entallsformen er ветвь. Sammen blir det altså «når greinene sprer seg», eller en tid som ikke er kjent ennå, det er fortsatt uvisst.  По-весеннему er et ord Jesenin har satt sammen, best blir det vel oversatt med «vårlig». уж er en russisk partikkel, den virker forsterkende på det som ellers blir sagt, lignende vårt «jo» i «det er jo vel kjent at…» буди er imperativformen av будить, som betyr «å vekke». Jeg måtte stokke litt om på rekkefølgen av ordene i denne strofen.

7. Starten på denne linjen hadde jeg oversatt feil i første versjon av posten. Jeg skrev: Ikke vekk meg, men i originalen er ikke noe «meg» (меня). Det skal være: Ikke vekk det, som jeg har drømt meg fra. Ellers er å si om starten at того er genitivsformen av тот, som betyr «det», i genitiv «av det» eller «for det» eller også andre mulige konstruksjoner. отмечталось  er satt sammen av от (= fra) мечтать (= «drømme») -ло (= endelse for preteritum, intetkjønn) og -сь (= refleksivsending), og betyr noe sånt som «drømte fra seg». For russerne er drømmer en upersonlig konstruksjon, eller en dativkonstruksjon. Det er drømmene som kommer til deg, og ikke noe du eller jeg (subjektsform) aktivt utøver. Ordet er for øvrig ikke oppgitt i ordboken. Det er imidlertid волнуй, imperativ av волнувать, som ordboken oversetter med «1. gjøre nervøs, bekymre; sette i sinnsbevegelse, skake opp» og «2. bølge, opprøre». сбылось er intetkjønnspreteritumet av сбыться, som betyr «å gå i oppfyllelse, slå til».  привелось er refleksivformen i fortid intetkjønn av привести, som har hovedbetydning «bringe, føre». Sammensetningen her i siste linje i denne strofe nummer 7 betyr noe sånt som «måtte døye mye i livet», i følge ordboken. I den nye oversettelsen min flyttet jeg verbet «har» opp i linje 3, jeg er ikke sikker på om jeg har helt dekning for det, siden adjektivet раннюю (tidlig) står i akkusativ hunkjønn, og dermed hører til substantivene утрату (tap) og усталость (trøtthet), som også er akkusativ hunkjønn. Men med å ha verbet i siste linje (Altfor tidlig tap og trøtthet/ har gitt meg mye å døye i livet) ble det vanskelig å forstå meningen med linjene. Så jeg lot kanskje klarhet gå på bekostning av korrekthet. På russisk står tilsvarende «har brakt meg» til slutt, alt ligger i det perfektive verbet привелось, handlingen er fullført.

8. молиться betyr «å be», og er en refleksivsform av молить, som også betyr «å be». Den russiske formen er en infinitivsform, jeg oversetter til aktiv presens. Og det russiske учи er imperativ av «å lære», ikke «belære», men min norske oversettelse får klarere frem meningen direkte i diktet. возврата er genitivsform av возврат, som betyr «tilbakelevering, tilbakebetaling, returnering». Linje 3 i strofe 8 oversetter jeg litt fritt, hjelpen består stort sett at jeg setter inn det ekstra ordet «gi». Også her er det underforstått at med usigelig menes usigelig vakre.

9. же er en annen russisk partikkel, den blir brukt lignende vår «da» i «døren var da åpen…» eller «du må da skjønne jeg er glad i deg…»

Gloser

Glosene er om ikke annet er oppgitt slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok.

струится -> струиться 1. (течь струями) strømme, flyte 2. (об аромате и т.п.) spre seg, bre seg ut
избушкой -> избушка hytte
несказанный usigelig, uutsigelig

тая – gerundium -> (рас-)таять 1. smelte; tø, tine, bråne 2. бесл.  тает det tør [tiner] 3. (уменышаться, исчезать) skrumpe inn, smelte; svinne (inn) (о толпе, о силах); oppløses (об облаке), forsvinne; svinne (о видегий); dø hen (о свуках) 4. (чахнуть) tæres bort, vekk 5. от (умыляться) smelte av
Загрустила -> загрустить bli trist, bedrøvet
шибко прость. voldsomt, veldig
шушун  женская верхняя короткополая одежда или кофта (russisk Wikipedia – på nettsiden refereres til diktet til Jesenin, som har gjort plagget kjent!)

кабацкой -> кабацкий «kneipens, som finner sted på en kneipe» (Ordet er avledet, adjektivisert av кабак 1. kneipe, 2. перен. bule, sjappe 3. разг. grisehus, svineri)

тягостный 1. besværlig, tung, byrdefull 2. pinlig, plagsom, deprimerende
пропойца dranker

низенький – diminutiv -> низкий 1. (невысокий) lav 2. (небольшой) lav 3. (плохой) lav 4. (подлый) lav, lavsinnet, nedrig, simpel, lumpen 5. (о звуке) dyp, lav

раскинет – 3. person entall -> раскинуть 1. раскинуть руки sprike 2. (разостлать) bre (ut) 3. spre 4. trekke ut (стол): slå opp (палатку)
ветви greiner -> ветвь grein

волнуй – imperativ -> волнувать 1. gjøre nervøs, bekymre; sette i sinnsbevegelse, skake opp 2. bølge, opprøre
сбылось – intetkjønn, preteritum ->  сбыться gå i oppfyllelse; slå til (о предсказанный)
утрату – akkusativ -> утрата tap, hukommelsestap
испытать <испытывать> 1. (проверить) prøve, teste, sjekke разг.; (самолёт – тж) prøvefly; (автомашину – тж) prøvekjøre; (оружие – тж) prøveskyte; ~ чьё-л терпение sette noens tålmodighet på prøve 2. (уснать, исведать) oppleve (пережить) ; føle (почусивоват); (о неприятностях, невзгодах) gjennomgå, måtte døye; ~ на себе [собственном опыте] få oppleve [gjennomgå] selv; føle på kroppen; разг. ~ удовольствие få fornøyelse, føle glede
привелось – fortid, intetkjønn entall -> привестись (3 ед приведётся) <приводиться> бесл. разг. ему привелось увидеть это han hadde anledning til å se dette; han var så heldig å få se dette; det falt i hans lodd å se dette; ему привелось испытаь многое han måtte døyve mye

молиться 1. Д <св по-> be; ~ся богу be til Gud 2. на В (боготворить) tilbe, forgude, dyrke

возврата – genitiv, entall -> возврат tilbakelevering, tilbakebetaling, returnering
отрада glede; отрадно det er gledelig

Kommentar til diktet

For meg er dette enda et dikt av russisk magi. Det virker så enkelt, er så enkle og direkte ord, og så har det sånn virkning på meg. I de fleste andre språk er vakre ord for meg vakre, mens de på russisk eller oversatt fra russisk ikke bare blir vakre, men også sanne. Jeg leser hver setning og hvert ønske i dette diktet som oppriktige og ekte og ærlig, da blir det automatisk svært sterkt. Jeg vil som alltid bare gråte når jeg leser det.

Noe av nøkkelen ligger i at den enkle starten blir gjentatt i en noe annen betydning senere i diktet. I starten uttrykker han ønske om at kveldslyset må strømme over hytten til moren, det er så usigelig vakkert. Senere skriver han at moren er dette kveldslyset for ham. Overgangen til hvordan det skjer i strofe 8 er bare nydelig, der Esenin elegant utnytter at russisk ikke trenger coppola-verb for å få sammenhengen i en setning: Ты одна мне помощь и отрада/ Ты одна мне несказанный свет begynner på akkurat samme måte. Men på norsk må vi oversette første linje med «du skal», den andre med «du er».

Vi kan også ta som et lite eksempel strofe 2, der Esenin først skriver at han forstår moren er urolig for ham, og når hun ikke er urolig, så er hun svært trist. Det ligger mye under, når man kjenner biografien til Esenin, og hans egentlige forhold til moren, eller bestemoren, som fungerte som en mor for ham. Straks han gir uttrykk for denne bekymringen hun har for ham, kommer han med en bekymring han har for henne. Og det er at hun så ofte går ut på gaten i den gammeldagse, slitte koften. Jeg tror ikke så mye det er bekymring for at moren ikke følger moten, men heller at hun kan begynne å fryse og bli syk.

Slik kunne jeg tatt strofe for strofe nedover. Den litt gåtefulle strofe 3, der moren er så bekymret over det utsvevende livet sønnen lever, og sønnen kjærlig overdriver litt, og sier hun frykter han skal bli stukket ned med en finsk kniv under et slagsmål på en kneipe. Vi har strofe 4, der sønnen ikke vil at moren skal bekymre seg for alle ryktene om ham, han er ingen så bitter dranker, at han ikke straks dør når han ikke får se dere. Kan dere tenke dere en mor lese noe sånt?

Hver eneste strofe er så enkel og hverdagslig. I strofe 5 forsikrer sønnen at han er akkurat så kjærlig som før, og at det eneste han nå ønsker, det er å vende hjem. Hva mer kan en mor ønske å høre? Og hvor vakkert er det vel ikke når han henter frem minnene, det er ikke mer enn åtte år siden, og han syntes hun vekket ham altfor tidlig. Er ikke dette en kjærlig og ubetydelig irritasjon, etter alt som siden har hendt?

Russerne på sitt beste blir aldri lenge i sorgen og lidelsen (i motsetning til andre folk, som gjerne forsøker å dyrke den og forsterke den). Strofe 7 er eneste med antydning til klage, han har fått prøve mye i sitt unge liv. Men det varer bare to linjer. Nå skal han hjem. Han ber om at hun ikke skal belære ham, et enkelt og oppriktig ønske, han har ikke lyst at moren skal snakke om hvor dumt han har levd med sitt utsvevende liv, det er ikke nødvendig for ham å høre det, han vet det. Hun skal bare hjelpe ham, og glede seg over at han er tilbake. Og så denne eventyrlige overgangen, direkte til at hun er det uutsigelige vakre lyset i hans liv. Hvem kan la være å gråte?

Siste strofe runder det hele enkelt av. Hun skal bare glemme sin uro, og ikke være så lei over sønnen. Og så må hun passe på og ta vare på seg selv, og ikke gå på gaten i kulden med klær som ikke holder kulden ute. Det er bare en liten og rørende biting, at det vanligvis er mødre som bekymrer seg om slikt for sine sønner.

Min oversettelse er ikke i nærheten av å yte dette diktet rettferdighet. Lest på russisk er det så enkelt og liketil skrevet at det verken trenger tolking eller forklaring. Likevel er det helt fast i formen med bundet rytme og rim i annenhver linje. Det flyter av gårde lett og greit som en klukkende bekk, det skriker verken etter oppmerksomhet eller føleri. Det er det herlige russiske ønsket, kan ikke alt bare være godt?

Jeg elsker slike russiske dikt. Og jeg leser dem alltid uten forsvarsmekanismer. Men strengt tatt var nok virkeligheten mer brutal enn det her i diktet kan se ut som. Esenin var i 1924 sterkt alkoholisert og fysisk og psykisk nedbrutt. En eventuell mor som fikk dette brevet fra ham, ville aldri kunne stole på det, og slutte å bekymre seg. Så lett kommer man ikke ut av problemene Esenin her hadde. Det vet enhver mor. Likevel må vi beundre det lyse øyeblikk Esenin her hadde, og de tankene han her klarte å uttrykke. Esenin har også mange dikt som er meget avanserte og kunstferdige. Jeg like ham best når han skriver enkelt og nedpå slik som dette.

Første strofe kan de fleste russere utenatt. Hele diktet er også tonsatt, og mange russere har lært seg det også på den måten. Det er vel anvendt tid å lære seg det. Og i følelsens rus er jeg fristet til å anbefale alle å lære seg russisk, så man kan lese det i original! Vær hilset alle mødre! Dette diktet går ut til dere.

Min gjendiktning

Jeg håper jeg rekker å gjøre denne ferdig. Det er kryssrim i annenhver linje som skal på plass. Så det prioriterer jeg å tvinge til. Noen ganger er det halvrim, men heller det en oppkonstruerte setninger eller betydning fjernt fra originalen.

Brev til mor

Lever du fortsatt, gamle mor?
Jeg lever også. Hei du, hei!
Måtte kveldslyset dit du bor
strømme over hytten til deg.

De skriver at du, oppløst av sut,
På grunn av meg blir voldsomt trist
At du på gaten ofte går ut
I koften som er så gammel og slitt.

Og ofte er det som du synes å se
I dunkle kveld alltid samme ting
Som noen i slagsmål et tvilsomt sted
Skubbet en kniv i hjertet mitt inn.

Det er bare tull! Ta det med ro.
Det er bare noe plagsomt rør.
Jeg er ingen dranker, må du tro
Som når jeg ikke ser deg, dør.

Jeg er som jeg var like så kjærlig
Og drømmer bare om det, min venn
At jeg fra alt som er så besværlig
Snart til vårt vesle hus vender hjem.

Jeg vender tilbake når løvet spretter
På vårlig vis i vår hvite hage.
Du trenger dog ikke like etter
daggry vekke meg som i gamle dager.

Ikke vekk det jeg har drømt fra meg,
Ikke engst deg over alt som ikke ble, –
Altfor tidlig trøtthet, tap gav meg
Mye å døye og lære og se.

Jeg ber, ikke skjenn, blir aldri noe med det!
En retur til det gamle vil ikke bys.
Du skal bare gi meg litt hjelp og litt glede,
Du mitt eneste uutsigelige lys.

Så glem du bare din uro og sut,
Vær ikke så lei på grunn av mitt.
Gå ikke så ofte på gaten ut
I den gamle koften som er så slitt.

1924

Enda et forsøk på graving

Dette er dikt nummer 10, det henger sammen med nummer 10 i alle samlingene jeg skrev på denne tiden, og med nummer 5 i denne samlingen her. Det er en oppdiktet karakter, det må være sagt, selv ikke jeg blir så fortvilet som dette.

Enda et forsøk på graving

 

Jeg sier til verden

Som ikke vil høre

Nå skal det bli noe av

Jeg levde og levde

Så godt som jeg kunne

Nå skal jeg ned i min grav!

 

Du skal ikke be meg

Om å la være

Fra nå av er gråten hos deg

Jeg går i graven

Og der skal jeg råtne

Mens du skal bli pint av meg

 

Nå er det din tur

Til å trygle og angre

Nå skal du få lov til å se

Din pest og din plage

Din forbannede vorte

Endelig graver seg ned!

 

Og ingen skal være med!

Min sorg er det ensomste sted!

Forsvinne er alt jeg vil!

Borte fra verden

og alle de tanker

Hjelp med da! Vær så snill!

ES2003, Nr 10

The road not taken, av Robert Frost

Dette er et dikt av Robert Frost (1874 – 1963). Robert Frost var født i San Fransisco, men flyttet tidlig til New England på vestkysten da han var 11 år gammel. I 1912 flyttet han midlertidig til England, etter at han hadde mislyktes som gårdbruker i New Hampshire. På denne tiden hadde han også giftet seg. Ekteskapet skulle nok bli lykkelig, men familielykken skulle likevel ikke bli fullstendig. Tre av barna døde, et av dem ved selvmord, og et fjerde barn mistet forstanden og ble gal.

Frost var en stor poet som opplevde sitt litterære gjennombrudd sent. Han stod litt som en motvekt til den nye, modernistiske stil, der versene skulle være frie og rimene var unødvendige. Frost omtalte slike dikt som å spille tennis uten nett, hos ham er rytmen alltid bundet og rimene på plass.

Han klarer likevel å gjøre seg gjeldende i den nye tid. Diktene hans blir omfavnet både av kritikerne og av det store publikummet. Hans tanker er akkurat passe utfordrende. I et lett og ukunstlet språk som samtidig lyder friskt og originalt får han inn dagligdagse og gjenkjennelige menneskelige problemer, ofte konkretisert i landskapet og naturforholdene i hjemtraktene i New England.

The road not taken er et ypperlig eksempel på Frosts stil, og hans typiske motiv og tema. Her er det et veiskille i skogen som blir gjort om til et veiskille i livet, og uten å bruke verken vanskelige ord eller vanskelige referanser får han til en gåtefull slutt som gir kritikerne noe å diskutere så lenge diktet blir lest. Nå får dere lese diktet og gjøre dere opp deres mening selv, før jeg kommer opp med min!

The road not taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

furusti høst

Min oversettelse

The road not taken

To veier skiller lag i en gul skog,
Og lei for at jeg ikke kunne gå dem begge
Og være enslig vandrer, stod jeg lenge
Og så ned den ene så langt jeg kunne
Til den tok en sving i underskogen;

Den morgenen lå begge der likt
I løv som ingen hadde tråkket  sorte.
Åh, jeg bevarte den første for en annen dag!
Selv om jeg visste hvordan veier leder til veier,
Jeg tvilte om jeg noensinne ville vende tilbake.

Så tok jeg den andre, som var like så fin,
Og kanskje var det den som hevdet seg bedre,
Fordi den var grodd over av gress og manglet bruk;
Enda for det at passeringen der
Hadde slitt dem egentlig omtrent likt,

Jeg skal fortelle dette med et sukk
En gang om lang tid og enda lenger:
To veier skilte seg i skogen, og jeg —
Jeg valgte den som færrest har valgt,
Og det gjør hele forskjellen.

Kommentar til oversettelsen

Meningen i andre og tredje linje i første strofe er at han ikke kunne være bare èn, og samtidig gå begge stiene. Undergrowth er underskog, eller på godt norsk «kratt».

Andre strofe sier enkelt og greit at stiene den morgenen lå foran ham helt like. De var begge friske, ingen hadde trådt dem ned. Så han lot den ene stien være, og tenkte han skulle komme tilbake til den senere, skjønt, han vet at det er sjelden man vender tilbake for å gå veier på ny.

Want betyr «å mangle», wear er «brukt». så vi har her en sti som har «mangel i bruk», den er ubrukt, kort sagt.Want kan imidlertid også bety å ønske, noe som vil snu om på hele meningen. Da vil denne stien «ønske bruk», og ikke mangle den. Passing betyr «passere, gå forbi». Worn er «slite (ut)». Alt hva wanted skal tolkes som blir meningen at den stien han er i ferd med å velge ser litt finere ut, men når alt kommer til alt er de ganske like begge to.

Hence betyr «derfor, følgelig; fra nå av, fremover; herfra». Somewhere ages and ages hence er litt fritt oversatt.Nå er det altså slik at han valgte den stien som var minst oppgått – enda de var så like at det var nesten umulig å se forskjell -, og det at han valgte denne, det gjør hele forskjellen.

Kommentar til diktet

Det er nok naturlig å lese valg av sti som valg av livsvei. Det ligger også noe her om  at man skal velge den vei som færrest har gått før. Men det er ikke så lett alltid å vite hvilken vei dette er. Og det er heller ikke opplagt i diktet at det er en positiv forskjell dette gir. Det kan helt utmerket være at det fører til noe verre. Videre kan det lyriske jeg ikke vite helt hva forskjell det har gitt, for han prøvde bare den ene veien. Hva den andre veien betydde, har han ingen erfaring om.

Slike valg av livsvei står man overfor hele tiden i livet. Det er om å gjøre å vite hva man skal velge. Kanskje får dette diktet best av alt frem hvor lite man egentlig vet om valget man skal gjøre, og hvor lite man vet av hva det førte til. I vår tids moral – både i Norge og USA – er det riktig å velge den vei som færrest har gått før deg, du skal gå din egen vei. Mange vil sikkert lese diktet som en ren anbefaling av dette. Kanskje gjør Frost dette valget mer komplisert. Kanskje er det skrevet som en ren inspirasjon for dem som sliter med å tørre å velge den minst oppgåtte vei. Om man leser diktet biografisk og ser på Frosts valg av å bli poet, så ser man at det stemmer helt at det gjorde hele forskjellen. Det var dettte valget som gjorde ham til den han ble.

Hva er ditt valg?