Gamle dikt: En gang kom et sekund til meg…

Jaja, Eivind Salen. Det er den eldre utgaven av deg som skriver. Antagelig ville jeg likt å kjenne deg bedre enn jeg gjør, du 21 år gamle utgaven av meg selv. Jeg husker deg bare så vidt, at det var veldig gøy å være deg, at det alltid var en fest der du var invitert, og at det alltid var en dame som i deg var interessert. Jeg er antagelig i Russland når denne posten blir postet. Jeg tror det ville forundret deg om du hadde visst det, at du 14 år senere skulle befinne deg i Russland og ikke så verst beherske russisk. Jeg tror du ville likt deg, og ha vært fornøyd med meg, men jeg kan vanskelig tro at du ville hatt samme interesse i meg, som jeg ha i deg. Jeg tror ikke du ville skjønt hva jeg prøvde på i teksten jeg her har skrevet, som en innledning til det riktig artige diktet du skrev og som jeg skjønner så godt.

En gang kom et sekund til meg
I det sekund var hun og jeg
Sekundet måtte aldri ende
Alt var mitt, jeg hadde henne
Dumme ting er ofte sant
Sekundet varte, hun forsvant.

ES1995