Gamle dikt: Alle snakker om dumme problemer…

Nylig fylte 19-årige Eivind Salen begynte dikteråret sitt 1993 med et brak, og da kan ikke vi 17 år senere være stort dårligere, og begynne vårt med akkurat det samme braket. Ingenting er som når en tenåring slår til med nødrim og selvinnsikt.

Alle snakker om dumme problemer
Det gjelder de fleste, fra dannede til bohemer
Uten unntak – alle vet best
De er verre enn både kolera og pest
Men stopp en halv, hva skjer nå
Jeg begynner jo å klage jeg og.

ES1993

Ytterligere kommentarer

Det må med at jeg på den tiden ikke helt kunne reglene for tankestrek, så originalen har «Uten unntak vet alle best». På den tiden uttalte jeg heller ikke ordet kolera riktig, jeg trodde trykket skulle være på «e», altså andre stavelse, og da vil rytmen i diktet bli riktig. At det ikke heter stopp en halv, men stopp en hal, visste jeg selvsagt ikke. Heller ikke visste jeg at «og» i denne betydningen som her gjelder ikke skal skrives «og», men «‘òg». Ellers er det i alle fall ingen språkfeil i diktet.

Gamle dikt: Det er stille, det er natt…

Det er første onsdag i måneden, og tid for å slippe til den 19 årige Eivind Salen som er i ferd med å avslutte sin ungdomstid og gå inn i den ukjente tilværelsen som kalles livet. Hans liv har bestått av 6 år på Ganddal barneskole, 3 år på Høyland ungdomsskole og 3 år på Sandnes videregående skole. Årene før det har han ikke så mange minner fra, selv om de også har vært der, å ja! det har de. Akkurat i mars 1993 avsluttet han et krevende filmprosjekt som han hadde jobbet med i særemnet, og som hadde tatt det meste av tiden hans i tiden før det ble ferdig. Etterpå kom refleksjonene, ikke bare om filmen, men om livet og det hele, slik det fortonet seg for en 19 årig i ferd med å avslutte livet han kjenner.

Det er stille, det er natt

Du er alene, og forlatt

Da er tiden inne

Til å la alle tanker svinne

Tilbake til lyse dager

Da livet var uten klager.

ES, 1993