Sonett 133, av William Shakespeare – Beshrew that heart that makes my heart to groan

I sonett 134 er det en til som er forelsket i den mørke damen sonettene fra 127 har handlet om. Muligens er dette den skjønne ungdom de første 126 sonettene handler om, sonettene leses kanskje best slik, men om det har dekning i virkeligheten eller om det var dette Shakespeare mente, er umulig å vite. I hvert fall blir det for forfatteren av denne sonetten veldig vond, siden han er glad i dem alle tre, og det umulige forholdet gjør at alle lider. I en elegant vending og tanke blir det så for skribenten at lidelsen for ham må ganges med tre, siden han tar opp i seg også de andre tres lidelser.

Denne sonetten er beslektet med nr. 40 (Take all my loves, my love, yea take them all), 41 (Those pretty wrongs that liberty commits) og 42 (That thou hast her it is not all my grief).

Sonnet 134

Beshrew that heart that makes my heart to groan
For that deep wound it gives my friend and me!
Is’t not enough to torture me alone,
But slave to slavery my sweet’st friend must be?
Me from myself thy cruel eye hath taken,
And my next self thou harder hast engrossed:
Of him, myself, and thee I am forsaken;
A torment thrice three-fold thus to be crossed.
Prison my heart in thy steel bosom’s ward,
But then my friend’s heart let my poor heart bail;
Whoe’er keeps me, let my heart be his guard;
Thou canst not then use rigour in my jail:
And yet thou wilt; for I, being pent in thee,
Perforce am thine, and all that is in me.

Min oversettelse

Skam det hjerte som får mitt til å stønne
For det dype sår det gir meg og min venn
Er ikke nok til bare å torturere meg
Men også min venn må være slave til slaveriet?
Ditt slemme blikk har tatt meg fra meg selv
Og mitt annet jeg har du tatt mer og mer av
Av ham, av meg og deg er jeg forlatt
En pine tre ganger tre så å bli krosset
Fengsle mitt hjerte i ditt stålbrysts celle
Men så min venns hjerte, la mitt stakkars hjerte fri
Hvem som enn holder meg, la mitt hjerte være hans vakt
Du kan ikke da bruke strenghet i mitt fengsel
Og likevel vil du, for jeg er fengslet i deg.
Derfor er din, og alt som er i meg

Kommentar til språket og oversettelsen

Oversettelsen er ennå ikke helt gjennomarbeidet. Etter hvert som jeg glatter den ut forsøker jeg å gjøre den leselig på norsk.

Ordet Beshrew er i følge Oxfordutgaven av The complete sonnets and poems en mild forbannelse hos Shakespeare, ShakespearesWords har som vanlig full oversikt over hvor ordet ellers er brukt hos ham. Min norske «skam til» er også mildt, i motsetning til oversettelsen jeg prøvde først, «forbannet». Formuleringen slave to slavery (slave til slaveriet) fordobler dominansen den søte venn er under, ikke bare en slave, men slave til slaveriet forelskelsen gir. Første fire linjer betyr i enkel norsk at poeten (mildt) fordømmer den mørke damen som har gjort både ham selv og hans (mannlige) forelskelse forelsket i henne. Han spør om det ikke er nok at bare han skal tortureres av forelskelsens lidenskap, om det også skal ramme vennen.

Cruel eye oversatte jeg først med «onde øye», men siden det heller er evil eye, så skiftet jeg det til det mildere «slemme øye». Det er også vel så mye «blikk» som «øye», som er mening her. Den mørke damens blikk har tatt fra den forelskede poeten kontrollen over seg selv. «Min neste selv» – my next self – er den skjønne ungdom, eller den andre som har blitt forelsket i den mørke damen. De to står så nær hverandre, han og vennen, at vennen blir akkurat som hans annet jeg. Jeg oversetter med «annet jeg» for om mulig å få denne meningen frem direkte i teksten. Ordet og oversettelsen av engrossed har fått en litt lengre forklaring i glosene. Min oversettelse (tatt mer og mer av) får frem meningen «å gjøre noe større», som jo er den egentlige og opprinnelige meningen av dette ordet. Så det skulle være ganske greit, selv om det selvsagt er en forenkling. Å si i neste linje at poeten er forlatt av seg selv (myself) spiller på dette at vennen er som han selv, det er hans annet jeg.

Jeg har ennå ikke fått det skikkelig i min tekst. Vendingen thrice three-fold er ikke løst skikkelig.

Gloser

Glosene er slått opp på FreeDictionary, der ikke annet er oppgitt.

Beshrew Fordømme, forbanne. Defenisjonen til FreeDictionary er To invoke evil upon; curse.

groan stønne, bære seg

engrossed Her strekker ikke FreeDictionary til, de oversetter med «oppslukt, fordypet seg i». Oxfordutgaven av sonettene skriver at denne betydningen av ordet ikke kommer før på 1680-tallet, nesten 100 år etter sonettene ble skrevet og lenge etter Shakespeare døde. De skriver videre at ordet opprinnelig betyr å skrive (navn og andre ting) i store bokstaver i lovdokumenter, altså en bestemt variant av å forstørre. Her er det germanske betydninger vi nordmenn også godt vil skjønne, sånn som å bli engrossed ved å spise for mye, som vi vel ennå kan si litt spøkefullt. Shakespeare bruker det i betydningen søke å etablere monopol (ved å samle opp, monopolisere). Den andre gangen han bruker ordet er i All’s well that ends well, akt 2 linje 65, der det er grevinnen (countess) som sier det til Helena.

bosom bryst, barm, skjød

ward kan bety ganske mye, som FreeDictioanry skriver. Nettsiden Shakespeareswords skriver ganske enkelt det er en fengselscelle.

bail kausjon; løslate mot kausjon

pent står ikke i fri dictionary, men Shakespearswords skriver det er fengslet.

Kommentar til sonetten

Tross det kompliserte forholdet mellom de tre og lidelsene poeten påberoper seg er stiltonen i sonetten avklaret i tonen. Besvergelsene og følelsesutbruddene er i forhold til for eksempel sonette 129 temmelig milde, stemningen er aldri fortvilet, og konklusjonen har også en slags hengiven ro over seg.

And yet thou wilt; for I, being pent in thee,
Perforce am thine, and all that is in me.