Ti års bryllupsdag

Det er i dag ti år siden vi giftet oss i dag. Det bør det bli dikt av.

Diktet har en liten historie, foruten de ti årene som ligger bak, diktet har en historie om hvordan det ble til. Jeg skulle skrive det om kvelden, på dagen, men fikk det ikke ordentlig til. Jeg redigerte det morgenen etter, til sånn det ser ut nå.

Uforklarlig fikk jeg problemer med formatet, min vanlige metode for å snike meg unna linjedelingen til plattformen jeg skriver på, fungerte ikke. Og jeg måtte bruke mye tid på å få oppsettet riktig. Resultatet var også at jeg fant en ny funksjon, vers som gjorde at linjene fikk et innskudd, og at det ikke var halvannen linjedeling ved linjeskift. Denne funksjonen brukte jeg for å få linjene til å henge sammen i strofe 2 og 4. Dermed har de fått et innskudd i venstra marg.

Det ser bra ut. Sånn skal det være. Gratulerer til alle som har bryllupsdag, diktet er laget for å leses opp, jeg leser, hun hører, og kysser meg etterpå!

Ti års bryllupsdag

Lykken har vært laget av et annet materiale
I det siste
Ti år
Gratulerer
og takk

Hver dag, hver natt
Har jeg henne
Overalt hvor jeg er
Så er hun der
En finger unna
I verden, og i hodet
Jeg for min del har ennå vanskelig for å tro det.

Og lykken er laget av dette uforklarlige
materialet
Som er så godt og gale
At hun er
Og jeg.

At lykken er til for meg.

ES2019

Fiskeren

Fiskemotivet. Eller fiskermotivet. Jeg liker det. Det er det jeg vil si i innledningen. Ellers står det i diktet, det jeg egentlig vil si.

Fiskeren

I overført betydning
ser jeg for meg meg selv
som fisker
jeg hiver snøret i
i vannet
håver inn
og der
mot meg
svømmer en fisk
den vakreste fisken jeg vet
min kone
Olia
det er ganske sånn det var
sånn flaks
sånn fisk.

ES2017

For den som vil bruke diktet, er det bare å bytte ut navnet Olia med navnet på kona. Sigrid, Kristin, Hilde, Bente, alt passer, også lengre navn, Benedikte, Elisabeth, Katrine, og korte,, Britt. Sånn flaks, sånn fisk.

Sonett 26, av William Shakespeare – Lord of my love, to whom in vassalage

Ærede lesere! Denne sonetten blir postet på dagen hvor jeg gifter meg, og jeg ber dere da bære over med at jeg velger en mer personlig gjennomgang og dedikerer hele sonetten og posten og alt som er rundt det til min kjære kone, Olga Jurijevna Jurzjenko, jeg elsker henne og vet ikke hva godt jeg skal gjøre for henne! Jeg er meget glad det ble nettopp denne betydningsfulle sonetten det ble mulig å tilegne henne.

Sonetten står som en slags oppsummering av alle de foregående (eller i alle for sonettene fra 20 til 25), og tallet 26 er også et flott tall med det at det er halvveis til 52 (antall uker i året), og Shakespeare skrev 126 sonetter til den unge, elskede mannen. Deretter følger nye 26 til en kvinne, og 2 til som skiller seg helt ut til slutt. Om de første er skrevet til en mann, passer de like godt til en kvinne mange av dem, og jeg dedikerer altså denne til min kjære, vakre kone. Jeg er glad Shakespeare finner ord jeg selv ikke ville klare å finne!

Sonnet 26

Lord of my love, to whom in vassalage
Thy merit hath my duty strongly knit,
To thee I send this written embassage,
To witness duty, not to show my wit:
Duty so great, which wit so poor as mine
May make seem bare, in wanting words to show it,
But that I hope some good conceit of thine
In thy soul’s thought, all naked, will bestow it:
Till whatsoever star that guides my moving,
Points on me graciously with fair aspect,
And puts apparel on my tottered loving,
To show me worthy of thy sweet respect:
Then may I dare to boast how I do love thee;
Till then, not show my head where thou mayst prove me.

Min oversettelse

Herre av min kjærlighet, til hvem i avhengighet
Dine fortrinn min plikt sterkt knyttet til seg
Til deg sender jeg dette skrevne bud
Å vitne pliktskyldig, uten å vise min forstand.
En oppgave så stor, med en forstand så fattig som min
Kan synes bart, i å ønske ord for å vise det
Men jeg håper en god ide fra deg
I din sjels tanke, nakent, vil skjenke det
Til hvilken som helst stjerne som bestemmer min bevegelse
Peker på meg grasiøst med fin plassering
Og putter kledning på min fillete elskov
Å vise meg verdig din skjønne respekt.
Da kan jeg tørre å skryte av hvordan jeg elsker deg
Før vil jeg ikke vise mitt hode hvor du kan prøve meg.

Kommentar til oversettelsen

Innledningen bruker begrep fra middelalderens føydalsystem. Systemet bestod av et nettverk herrer og vassaller, eller lords og vassals, der altså poeten setter seg selv i avhengighetsforhold til den elskede. Slike vendinger var vanlige på Shakespeares tid, men jeg synes ikke de blir mindre kraftfulle av den grunn, om man bare tar dem alvorlig. Som jeg selvsagt synes man skal. Merit kan i følge blå ordbrok fra kunnskapsforlaget oversettes med «fortjeneste, fortjenestefullhet, fortreffelighet, god side, dyd, gagn, fortrinn». Første to linjer har klar mening, men litt vanskelig syntaks, det er altså at de gode egenskapene til den elskede er sterkt sammenknyttet med pliktene til den elskende. Embassage betyr ganske enkelt en melding sendt med en ambassadør, eller kanskje også man kan prøve budbringer. Linje 4 byr på oversettelsesmessige utfordringer, siden ordet wit blir gjentatt i første stavelse av ordet witness, og siden flere ganger i sonetten. «Vidd» er et flott tilsvarende norsk ord, men «forstand» er kanskje mer dekkende, selv om dette ordet ikke inneholder de humoristiske og skarpskodde implikasjonene som også ligger i det herlige engelske ordet wit. Som dere ser har jeg ennå ikke lykkes i å finne en god løsning på den norske oversettelsen, her.

Linje 5-6 uttrykker at oppgaven om å vitne med ord (i den skrevne meldingen) for en med så liten forstand som poeten, det er en oppgave som kan etterlate ham litt maktesløs og naken (bare – uten midler til rådighet). Han vil aldri klare å finne de riktige ordene. Men det er et håp om at den elskede selv kan hjelpe ham. Conceit betyr «idé, forestilling; innfall, grille; innbilskhet, selvtilfredshet». Bestow betyr «overdra, skjenke; gi, vise».

Linjene 9 og 10 henter virkemidler fra astrologien. Det er stjernene som er med og bestemmer hva som skal skje på jorden, og det er stjernenes plassering som avgjør hva som skal skje. Aspect skal derfor ikke oversettes med «aspekt», som vel ikke gir noen særlig god mening på norsk, men med «utseende» eller «beliggenhet». Apparel betyr «kledning, drakt; klede, kle». Respect blir ikke godt oversatt med respekt, her, jeg velger foreløpig «omsorg».

Først når alle betingelsene i linje 9-12 er ordnet, tør poeten stikke hodet frem og bekjenne hvordan han elsker den elskede.

Kommentar til sonetten

Det må først her sies at tolkningen av sonetten er litt problematisk. Poeten skriver om sin manglende forstand og sin mangel på ord, men han gjør det i slikt et mesterskap, at det ikke kan være tvil om at han selv er klar over selvmotsigelsen i budskapet. Man ser det også i konklusjonen, der poeten skriver at først når alt med stjerner og stjernenes plassering og den elskedes inspirasjon er på plass, først da tør han stå frem og bekjenne sin elskov. Men bekjennelsen er jo allerede gitt i de 14 linjene sonetten består av. Så en ordentlig tolkning av sonetten blir umulig, så lenge man ikke holder åpent for leken.

Men akkurat her i dag når jeg gifter meg er det ikke en ordentlig tolkning som er målet. Jeg skriver under på den aller høyeste og aller mest tankeløse tolkningen av sonetten. Jeg er også en vasall av min hustrus kjærlighet, jeg er også fullt ut bundet opp av hennes fortrinn og mange gode egenskaper. Jeg vil også sende hende budskap om at jeg elsker henne, med med min ringe forstand og mine fattige ord vil jeg aldri komme i nærheten av den prising hun fortjener. Mitt eneste håp er at hennes skjønhet og ynde skal inspirere meg ytterligere, slik at jeg når opp til en forstand jeg vanligvis ikke har og finner ord jeg vanligvis ikke behersker, og hjulpet av stjerner og universet når opp til henne og viser meg verdig hennes oppmerksomhet. Først da tør jeg bekjenne min fulle kjærlighet. Og det tør jeg i dag, for akkurat i deg har hun sagt ja, og med det har hun gitt meg all den inspirasjonen jeg trenger!

Hvordan bryllupet forløp kan alle interesserte lese om på hovedbloggen.

Olia og meg, bryllupsdagen