Mama, se ut av vinduet, av Afanasij Afanasjevitsj Fet

I dag er det igjen et russisk vinterdikt jeg har tenkt å poste. Russland er vinterlandet, både når det gjelder den naturlige vinteren ute i verden, og den forunderlige vinteren de skriver og dikter om. Vi er ikke så verst med vinter i Norge heller, men vinteren er annerledes her, ikke som der, da snøen ligger som et teppe over det veldige landet fra sent på høsten til tidlig vår, og det blir dag og natt ut og inn med kald, magisk frost. Jeg har postet en serie russiske vinterdikt tidligere også, flere av Pusjkin, og et av Boris Pasternak, men ingen har skrevet om vinteren sett med barnets små øyne.

Det gjør Afanasij Afanasjevitsj Fet (1820-1892) her. I en alder av 67 år, i 1887, og i en tid med ganske tunge depresjoner for ham. Det er det ikke spor av i dette diktet her. Her er barnets glede, her er det ut å leke!

Мама! глянь-ка из окошка

Мама! глянь-ка из окошка —
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело —
Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий
По ветвям развешан иней —
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:
За салазки, да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

1887

Mama! gljan-ka iz okosjka

Mama! gljan-ka iz okosjka —
Znat, vtsjera nedarom kosjka
Umyvala nos:
Grazi njet, ves dvor odelo,
Posvetlelo, pobelelo —
Vidno, jest moroz.

Ne koljutsji, svetlo-sinij
Po vetvjam razvesjan inej —
Pogljadi khot ty!
Slovno khot-to torovayj
Svezjej, beloj pukloj vatoj
Vsje ubral kusty.

Uzj teper, ne budet sporu:
Za salazki, da i v goru
Veselo bezjat!
Pravda, mama? Ne otkazjesj,
A sama, naverno, skazjesj:
«Nu, skorej guljat!»

Mama, se ut av vinduet

Mama! se ut av vinduet —
Du skal vite, i går var det ikke forgjeves katten
Vasket nesen:
Ikke noe søle, helle gården er kledd,
I lyst, I hvitt —
Det er synlig, det er frost.

Ikke tornet, lyseblå
På grenene er det blitt rim —
Se da du!
Liksom en eller annen raus
Frisk, hvit, tjukk vatt
Pyntet alle buskene.

Nå er det ikke tid for diskusjon:
Bak sleden, ja og opp i fjellet
Det er kjekt å løpe!
Sant, mama? du trekker deg ikke,
Og selv, kanskje, sier du:
«Nå, snart ut på tur!»

Språk, form og innhold

Det er tre strofer med 6 linjer i hver. Rimmønsteret er AAbCCb, der små bokstaver tilsier trykktung mannlig utgang, store bokstaver er trykklett. Første og andre linje rimer, tredje og sjette, og fjerde og femte. Versefoten er alltid spesiell i russiske dikt, siden språket ikke tillater flere enn ett trykk i hvert ord, og heller ikke liker ord uten trykk. Det gir linje 4 i første strofe, der diktet egentlig ser ut til å skulle leses med tre trykksterke stavelser etter hverandre (нет, весь двор). Det er imidlertid det lille barnet som snakker, og den forholdsvis frie rytmen ligger lett og godt i munnen på det.

Her har jeg markert de trykksterke stavelsene i første strofe. I andre og tredje kommer ikke trykkene på samme plass, men rimmønsteret er det samme.

Мама! глянь-ка из окошка —
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело —
Видно, есть мороз.

Afanisj Fet: Mama, gljan-ka iz okosjka (trykkfordeling)

Det er et enkelt, barnlig språk i diktet, og det er ikke noen spesielle vanskeligheter i oversettelsen. Første strofe har barnet som påkaller morens oppmerksomhet i det diktet begynner, kom å se ut av vinduet! Så følger barnets logikk, med at det ikke var forgjeves (недаром) katten vasket nesen i går, for i dag er det jo snø ute. All søle er borte (så litt logisk er det jo at det nå nytter å vaske nesen, den blir ikke straks skitten på ny!), hele gården er dekket eller kledd (одело – odelo) i lyst og hvitt. Det er synlig (выдно – vydno) at det er frost. Litt språklige finesser er det i originalen, men ikke verre enn at det kommer greit frem i oversettelsen.

I andre strofe heter det at det ikke er torner lenger (не колючий – ne koljusij), ingenting som stikker. Nå er det lyseblå (светло-синий – svetlo-sinij) og utviklet frost på greinene, som det står. Det går kanskje an å oversette noe mindre høytidelig enn russiske (развешан – razvesjan), kanskje kan man bare skrive nå er det blitt frost. Ordet торова́тый er ikke et oppslagsord på norsk, men på alltid tjenestevillige internett går det an å finne at dette er et gammelt ord for жедрый, det å være raus og spandabel. Det passer godt i sammenhengen. Denne personen er subjekt i setningen som fullfører strofen, adjektivene og substantivet i linje 5 står i instrumental, så han bruker den friske, hvite, tjukke vatten til å pynte buskene. Det er en litt sjelden bruk av verbet убрать (ubratj – fjerne, rydde), grunnbetydningen er å ta noe bort, altså rydde. Verbet брать betyr å ta, og prefikset у- betyr vanligvis å ta noe bort, men kan også bli brukt i betydningen dekke, som her. Og da er det dekke i betydningen pynte.

Første linje i siste strofe byr på litt å diskutere. Det spesielle ordet уж (usj – æsj eller allerede, med mer) i starten er vanskelig å oversette, det kan være en forkortelse for уже (uzje – allerede), som betyr allerede, og det kan være en forsterkende partikkel, bare et utrop. Russerne har flere sånne, og det passer at det utålmodige barnet sier. Спору (sporu – (til) strid) er dativ av спор (spor – strid, diskusjon), den er grei, men jeg kan ikke godt forklare hvorfor det er dativ og ikke nominativ som er brukt. Min ganske uutviklede russiske språkfølelse og følelse for bruk av dativ tilsier at det blir gitt noe til krangelen, til diskusjonen, dativ er jo setningsfunksjonen for indirekte objekt, den som nyter godt (eller vondt) av verbalhandlingen. Den finessen lar jeg eventuelt pent være i oversettelsen, og glatter alle vanskeligheter ut i ren og klar norsk. Nå er det ikke tid for diskusjon, nå skal man i sleden. Det russiske ordet салазки kan bety både slede og kjelke, ord som er sterkt beslektet også på norsk, og preposisjonen за kan bety både «bak» og «til» og også «for». Meningen er nok kanskje at han skal opp og ake kjelke i fjellene. Fjell står i akkusativ, det vil si at det er bevegelse bort dit, noe som i oversettelsen kommer frem i vendingen «opp i fjellene». Ordet весело (veselo – kjekt, lystig) er et flott ord, det betyr kjekt, lystig, det er et nydelig gledesutrop barn og voksne bruker når de har det gøy. Her er det gøy å løpe! Verbet бежать (bezjat – løpe) har nok en utvidet betydning enn bare å løpe på føttene her, det kan være å renne og å være i fart, bevegelse raskere enn gange. Slutten er grei, med barnet som sier til moren, sant (правда – pravda), du trekker deg ikke (Не откажешь – ne otkazjesj), du sier snart at vi skal ut! Ordet гулять (guljat – rusle, spasere) betyr å gå uten noe spesielt mål, det man sier når man skal ut på en spasertur, og russerne bruker oftere denne formuleringen, enn å si at de skal ut. Så på norsk blir det at de skal ut.

Kommentar

Afanasij Fet poster jeg som regel i veldig glade og lystige dikt, barnlig og naiv glede over tilværelsen og årstidene. Jeg er svak for diktet hans til våren, Jeg har kommet til deg med en hilsen (я пришёл к тебе с приветом), der hele meldingen er at alt har våknet og våren er i gang. Poeten vet ikke hva han skal synge, vet bare at sang vil det bli. Det er nydelig. Diktet Hvisken, den stilleste pust (шепот, робкое дыхание) er noe mer meditativt. De glade og naive diktene er ikke helt representative for dikteren, som var ganske alvorstung og noe av en melankoliker.

I dagens glade dikt, blir alt dette satt til side, da forundringen over vinterens første frost blir lagt i munnen på et barn. Effekten er smittende glede. Det er barnet som vil ha morens oppmerksomhet, fullt overbevist om at hun vil være like begeistret over frosten og vinteren som han er det. Det er uformelle vendinger som gjør diktet veldig muntlig, veldig naturlig som barnet snakker til moren sin, окошка for vindu, глян-ка for å se, кошка for katten, alt sammen med diminutiv. At vi befinner oss i barnets verden blir understreket av barnets logikk, nå har ikke katten vasket snuten forgjeves, for nå er det jo snø ute! Det er så man smiler med moren, og ser barnet for seg, stå og hoppe ved vinduet, og peke og rope, i bare glede.

Andre strofe er kanskje litt vel raffinert til å komme fra barnemunn, her er det poeten som skriver, men moren – og leseren! – er med i utropet Погляди хоть ты! Det er frost, det er rim, alt er dekket av et tykt, hvitt teppe, av en raus og spandabel mann. Han har rikelig av materialet sitt, rikelig av snø. For russerne er nok frosten og vinteren enda mer personifisert enn den er hos oss, med deres дед мороз, eller bestefar frost. I følge legenden er det han som kommer og strør om seg med frost og vinter, en ide som også finnes i andre kulturer enn den russiske, også i vår egen.

I tredje strofe er det helt klart det utålmodige barnet som fører ordet igjen. Nå får det være nok diskusjon, nå er det ut å ake på kjelke! Det er så gøy! Og så må han liksom spørre, det er sant, mor? du trekker deg ikke? du blir med du også? du sier vi snart skal ut?

Det er et nydelig øyeblikksbilde. Det tar bare noen sekunder. Barnet er full av forventning, og vil ha dem oppfylt straks. Her er ingen andre tanker og ingen sorger og bekymringer og ingenting annet enn at nå er det vinter, og vinter er gøy! Her må vi ut! Mellom ham og det forunderlige står bare moren, moren må gi ham lov, og moren må bli med. Det vet han hun vil gjøre, hun vil komme, men han kan ikke være riktig sikker heller, og så må det jo skje med en gang, det er det siste, sterke ønsket uttrykt i siste linje. Diktet slutter i en flott spenning, der.

Og vi får vel kanskje alle en lengsel tilbake til denne barnlige, umiddelbare gleden. Der alt bare kan settes rett til side, for utenfor vinduet er en bra dag med frost og vinter. Den må vi komme oss ut i. Så er det jo bare å huske at det er ingenting som hindrer oss i å være barn igjen. Afanasij Fet var 67 år og melankoliker da han skrev dette diktet, likevel greide han både å gjenkalle og å uttrykke følelsen. Vi her i Norge i dag trenger ikke bare det, vi kan også eksponere den og å leve den ut. Det er vinter her også, en mild vinter, riktignok, men det trenger ikke å bety at det ikke er mye moro å finne på! Bare se ut, bare gå ut! Det er en verden som venter der ute, gå ut i den, som barnet, i lek og forundring!

Da gir det mening med dikt.

Gloseliste

Glosene er slått opp i Kunnskapsforlagets store blå ordbok. Oppslagsord står i fet skrift. тороватый er ikke et oppslagsord, det ordet er slått opp på викисловарь, og står i fetkursiv.

неда́ром 1. (не прилично) ikke forgjeves, ikke for ingenting неда́ром он историк det er ikke for ingenting han er historiker 2. (не без причини, не без умыслом) kke uten grunn, med rette (по правлу) неда́ром говорять det har sin grunn når man sier… det blir med rette sagt…
(умы́ть/)умыва́ть vaske (hendene eller ansiktet på noen) ~ руки vaske sine hender (i uskyld)
Гря́зи -> грязь 1. (мокрая зеьля, глина и т.п. – на дороге) søle, gjørme 2. gytje (norsk ordliste: slamlignende jordslag av organiske rester, som blir brukt til bad eller omslag mot reumatisme og lignende) 3. (пыл, сор, нечистота) skitt, smuss, lort 4. перен. smuss, søle
колю́чий 1. колю́щий) stikkende, tornet колю́чая про́волока piggtråd 2. перен. (о взгляде) stikkende 3- перен. (язвиетельный) stikkende, smertende
торова́тый 1. устар. то же, что щедрый во всех значениях ◆ Тороватый подарок. ◆ А церковный староста, мужик богатый и тороватый, нарочно подошёл к служивому осведомиться: кто он, откуда и куда путь-дорогу держит. П. И. Мельников-Печерский, «На горах», 1875-1881 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) 2. перен. несдержанный, склонный к излишествам в проявлении чего-либо ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). 3. перен. расторопный, ловкий, проворный ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации). (Wiktionary)
развешан -> развешать см развить utvikle…
убра́ть <нсв убирать> (..) 7. (украшать) pynte, smykke убра́ть ёлку pynte juletreet убра́ть комнату цветами pynte rommet med blomster
спору -> спор strid, ordskifte, diskusjon вне спо́ра в знеч. сказ. det er hevet over enhver tvil, det lar seg ikke bestride спо́ру нет вводе. сл. а) uten tvil, utvilsomt б) уступ. rett skal være rett,ganske visst не спор он han veddet på han skulle…
сала́зки 1. разг. kjelke 2. тех. slede

Min gjendiktning

Jeg har bare så vidt begynt på den. Det er å trikse det til så det blir noen slags rim, og at barnets henrykte glede over den første frosten som er kommet blir med over på norsk. Så er det ikke så veldig farlig med det formelle, i dette diktet her, synes jeg.

Mama! se ut av vinduet

Mama! se ut på marken —
Det er ikke forgjeves katten
Vasket nesen i går:
Ikke noe søle, helle gården er kledd,
I lyst, I hvitt —
Man kan se at frost vi får.

Ikke tornet, lyseblått
På grenene er rim og flott —
Ja, men så se!
Liksom en eller annen skatt
Av frisk, hvit, tjukk vatt
Dekket alle buskene.

Nei, nå er ikke tid å snakke:
Til fjells på kjelke finn en bake
Det er gøy i fart!
Sant, mama? du sier ikke nei,
Du sier vel heller til meg:
«Nå skal gå ut snart!»

ES2020

Jeg har kommet til deg med en hilsen, av Afanasij Afanasevitsj Fet

Forrige russiske dikt: Моим стихам, написанным так рано (Mine dikt, skrevet så tidlig), av M. I. Tsvetajeva

Russisk poesi i dag, av den russiske poeten Afanasij Fet (1822 – 1892), som norsk wikipedia ikke engang har laget side om. Det er rettet på av meg. Her er et flott dikt av ham, i originalen på russisk, og så transkribert, oversatt og gjendiktet, alt sammen, før det blir kommentert både oversettelsen og diktet.

Om poeten

Først vil jeg si litt om poeten, Afanasij Afanasievitsj Fet (russisk: Афанасий Афанасьевич Фет), en russisk dikter som sikkert ikke er så kjent i Norge, selv om navnet hans skulle være lett å huske. Det kommer fra hans tyske mor, Charlotta Foeth, som forlot sin første mann, Johann Foeth,  for å gifte seg med den russiske adelsmannen, Afanasij Sjensjin. Det var med denne Charlotta fikk sin sønn, Afanasij, i 1822, men siden ekteskapet ikke var gyldig og Afanasij med det ikke var ektefødt, fikk han verken adelsnavnet eller adelstittelen. Dermed måtte han ta det gamle navnet til moren, forenklet til Fet. Hele sitt liv kjempet Fet for å få godkjent adelstittelen og adelsnavnet sitt, men da han endelig fikk det i 1873, var han allerede så kjent som poeten Fet, at det nye navnet aldri riktig ble festet til ham.

Dette synes jeg er med på å gjøre Afanasij Fet til en riktig fascinerende og interessant, typisk russisk skikkelse, full av kontraster og motsetninger, og både tragisk og komisk på en gang. Som poet er han en av de reneste som finnes, med tro på kunsten for kunstens egen skyld, og med en mening om at kunstneren og verket var to helt forskjellige og atskilte ting, og måtte sees hver for seg. Det siste kan kanskje forklares, med at Fet som menneske opptrådte lite nobelt, eller kanskje var det nettopp nobelt han opptråde, for han gjorde absolutt alt som stod i hans makt, for å oppnå adelstittelen han mente han hadde krav på. Som menneske var dette øyensynlig mye viktigere for ham, enn hva han kunne oppnå i poesien.

I en tid da litteraturen og kunsten vendte seg bort fra de høye og flotte idealene, bort fra romantikken og den enda tidligere klassisismen, og over i det samfunnskritiske, hverdagslige, til realismen og den senere naturalismen, så går Fet et langt skritt tilbake og mener at kunsten skal tjene seg selv. Kunstneren skal heve seg over hverdagen og samfunnsmessige spørsmål, han skal ikke skildre tarveligheten som er, men heller det skjønne som kunne være. Vanligvis pleier slike som beveger seg i utakt med tiden å bli godt glemt, men vi i Norge hvor litteraturen nådde sitt høydepunkt nettopp med realismen og naturalismen, da vi hadde omtrent samtlige av våre store forrfattere på en gang, så var ikke strømningene i resten av verden fullt så entydige. I musikkens verden, for eksempel, var både Tsjaikovskij og vår egen Grieg aktive i siste halvdel av 1800-tallet, og de var romantikere gode som noen. Og jeg er blant dem som mener poesien har vel så mye å gjøre med musikken, som med den øvrige litteraturen med romaner og teaterstykker.

Nå skal det også sies at det blir litt rart for en sentral samfunnsaktør å ikke ta stilling til alle de spørsmål og omveltningene som foregikk i Russland den tiden Fet var aktiv, når han forhold seg nøytral til dem, måtte han også på en måte melde seg ut av samfunnslivet, noe han også gjorde. Han pådro seg også fiender og uvenner blant litteraturkritikerne, som mente at en kritisk litteratur var helt nødvendig for å bedre samfunnsforholdene, og at litteratur som ikke var kritisk, ikke hadde noe å melde. På den annen side fant han en på noen måter likesinnet i Lev Tolstoj, som litterært selvsagt står noen skulderhøyder over ham, noe Fet selv mindre enn noen ville protestere mot, men også Tolstoj mente som kjent at litteraturen måtte handle om noe høyere enn dagligdagse samfunnsspørsmål. For Tolstoj var det imidlertid hvordan man skulle leve og meningen med livet, mens Fet altså som en klassisk romantiker om noen skulle være fortjent det begrepet, mente at kunsten skulle tjene seg selv.

I kontrast til dette står altså Fets eget liv. Der han de første to tredjedelene bare forsøkte å oppnå adelstittelen, og for dette alene meldte seg inn i militæret i 1845, hvor han tjente til 1856, om jeg skal stole på kildene mine. I løpet av denne perioden forelsket han seg også i Maria Lazitsj, som gjengjeldte følelsene, men på grunn av finansielle problemer ikke kunne ekte ham. Hun døde i 1850, etter en så sjelden død som at hun ble brent til døde i sengen sin. Dette er også en episode som passer godt inn i Fets strabasiøse, og ikke helt vellykkede liv. Det blir liksom naturlig at han finner sin trøst i filosofen Schopenhauer, som han også introduserer for Tolstoj. Fet hadde nok passet inn i en annen tidsperiode, han burdet hett Sjensjin i den og vært adelig, og han skulle bare skrevet de samme diktene som han skrev i det livet han levde.

Følgende livsglade dikt har lite å gjøre med denne livshistorien, og det vi i alle fall må gi Fet rett i, er at dikteren og verket ikke må settes sammen. For ham er det to vidt forskjellige ting. Derfor forlater vi nå dikteren Fet, og går over til det herlige diktet, «Jeg har kommet til deg med en hilsen…»

Я пришел к тебе с приветом…

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю, сам что буду
Петь,- но только песня зреет.
1843

Jeg har kommet til deg med en hilsen…

Jeg har kommet til deg med en hilsen
Å fortelle at solen har stått opp
At den skinner med varmt lys
I bladene har det begynt en skjelving;

Å fortelle at skogen har våknet,
Alt har våknet, hver en kvist
Hver en fugl er livnet opp
Full av tørst etter våren;

Å si at med samme lidenskap
Som i går er jeg kommet på ny,
At sjelen er helt klar
Til å tjene lykken og deg;

Å fortelle deg at fra alle steder
er det glede i luften til meg,
Å fortelle deg at jeg selv ikke vet
Hva jeg skal synge  – bare at en sang er moden.

1843

Transkripsjon og gjendiktning

Ja prisjol k tebje s privjetom…

Ja prisjol k tebje s privjetom,
Rasskazatj, sjto solntse vstalo,
Sjto ono gorjatsjim svetom
Po listam zaterpetalo;

Rasskazatj, sjto les prosnulsja,
Vesj prosnulsja, vetkoj kazjdoj,
Kazjdoj ptitsej vstrepenulsja
I vesennej polon zjazjdoj;

Rasskazatj, sjto s toj zje strastjio,
Kak vtsjera, prisjol ja snova,
Sjto dusja vsje tak zje sjastjio
I tebje sluzjitj gotova;

Rasskazatj, sjto otovsiodu
Na menja veseljem vejet,
Zjto ne znaio, sam sjto budu
Petj,- no tolko pesnja zrejet.

Med en hilsen til deg er jeg kommet…

Med en hilsen til deg er jeg kommet
For å si at solen er oppe
At dens varmende stråler har flommet
Over blader som ikke vil stoppe;

For å si at skogen ei sover,
Det har våknet alt, hver eneste kvist
Hver eneste fugl landet over
Har tørst etter våren så visst;

For å si jeg er kommet på ny
Med lidenskapen som før,
At sjelen på lykken vil by
Og tjene ditt gode humør;

For å si at fra alle steder
er det glede i luften for meg.
Jeg vet ikke hva sangen min heter
Kun at en sang er på vei.

Engelsk oversettelse til dette og andre dikt (med russisk original) av Fet finner dere her.

Om gjendiktningen

Jeg har prøvd å gjendikte dette diktet, som jeg selv ville diktet det, om jeg skulle bruke formen og innholdet til Fet. Her er det altså det lyriske, og ikke oversettelsen som er det viktigste. Diktet har 10 stavelser i første linje, siden stort sett 8, og det rimer i annenhver linje, kryssrim. Alt dette går ikke an å få med, men noe skal jeg nok klare. Resultatet blir en nokså fri gjendiktning, som fungerer på norsk, men som kanskje har mer av Eivind Salen enn Afanasij Fet i seg. Og det tror jeg kanskje ikke den gamle, fete adelsmann vil være så fornøyd med.

Kommentar til oversettelsen

горячим betyr varmt, og står i instrumental. Затрепетало er fortid i intetkjønn av det perfektive verbet затрепать, som betyr «beve» eller «skjelve».  Forstavelsen за- betyr vanligvis at noen har startet opp med noe, gått i gang med noe eller brutt i noe. По листам betyr i bladene, dativ flertal, og best oversatt til norsk blir det kanskje med «i bladene har det begynt å beve», eller den jeg valgte «i bladene har det begynt en skjelving». Jeg skulle gjerne hatt det aktive verbet aktivt også på norsk, men det lar seg ikke gjøre, med noen løsning jeg kan se.

Andre strofe har ikke de store utfrodringene, selv om originalen gjør utstrakt bruk av den frie ordstillingen, og kasusene for å vise hva som hører til hva. Встрепенулся er fortidsformen av det refleksive verbet встрепенутьс\, som betyr «livne opp» eller «(på ny) bli livlig», et herlig ord!
Tredje strofe har kanskje en fortolkningsutfordring, eller så er det bare jeg som er dårlig i russisk. Что душа все так же счастью/ И тебе служить готова; Ord for ord er dette greit, «at sjelen er alt eller helt», tak betyr slik, og zje er en partikkel som kan sammenlignes med vår «jo», i betydningen «det er jo klart», так же kan også bety «slik at». Men så er det hva som hører til hva, счастью betyr lykke, og står i dativ, slik at oversettelsen «til lykken» på norsk blir mulig. Det samme gjelder тебе, som betyr «deg», og også står i dativ, slik at det kan bli oversatt «til deg». служить готова betyr «klar til å tjene», og det må altså være «til deg og til lykken», eller klar til å tjene lykken og deg. Jeg tror jeg har funnet ut av fortolkningsutfordringen, men inntil jeg har hørt med noen innfødte russere, kan jeg ikke være riktig helt sikker.
отовсюду betyr strengt tatt fra overalt, sammensatt av от = fra og всюду = overalt. Веет er presens 3. pers sing av веять, som betyr vaie eller blåse, lufte, og det blir brukt i betydningen веет весной = det er vår i luften. Her er det altså весельем i luften, og det betyr lykke. Vakkert! зреет betyr moden, og bør oversettes slik, selv om de fleste engelske oversettelser jeg har sett, har noe sånt som «sang vil bli» eller «sang vil komme». Moden passer bedre, siden det er et ord som hører naturen til.

Kommentar til diktet
Dette er et overstadig lystig vårdikt. Man kjenner virkelig hjertet glede seg ved å lese det, selv i oversettelse, og selv i en fri gjendiktning som min. Det er selve våren som kommer med hilsen. «Jeg er her!»

Pusjkins beslektede vinterdikt finner dere her.