Vårvann («Весенние воды»), av F. I. Tiuttsjev

Det er februar, ennå tidlig for våren og snøsmeltingen, særlig i Russland, der kuldegradene holder seg tosifrede over store deler av det veldige landet. Tenk dere, jordklodens største landmasser er spredt over den nordlige halvkule, godt opp mot nord, i de største landene, Russland og Canada. Begge land har tøffe vintre. Og i Russland er det en del av den nasjonale identiteten, med den sibirske kulde, avstengt fra varme sørfra med verdens høyeste barriere: Himmalayafjellene. I nord er det flate veien til Nordpolen. Ingen golfstrøm eller havtemperaturer til å balansere sprengkulden. Frost fra oktober til mars, halve året, heller mer, enn mindre.

Derfor har også russisk litteratur mange, mange dikt om årstidene. Særlig de to viktigste, vinteren, med frosten og kulden, men også gnistrende vinterlandskap og koselige stunder i kojen. Og så er det våren, med løfter om nytt håp, og varmere tider.

Også i Norge kan vi være værsyke, eller ha grunn for å være det. Særlig på vestlandet kan det være mye solid møkkavær, med kaldt og surt og regn og slaps. Russerne vet akkurat hva det går i. Hver vår er det kolossale mengder snø som skal smeltes vekk, og renne bort.

Dagens dikt er skrevet av russeren Fjodor Ivanovitsj Tjuttsjev (1803-1873). Aristokraten Tjuttsjev har vi støtt på tidligere, i det berømte diktet stillhet, og i Vårlig tordenvær. Det er også han som er mannen bak det berømte visdomsordet, Russerne fatter man ikke med fornuften, Russland kan man bare tro på. Han var en ganske filosofisk poet, det vil si, han befattet seg verken med poesi eller filosofi noe særlig, han var diplomat, og så på seg selv mer som politisk tenker. Men når han først skrev poesi, som han gjorde fra Tyskland, Bayern, som russisk diplomat der, så handlet det kjerne om orden og harmoni, i mennesket og i naturen. Det er på et ganske overordnet plan, ikke personlig, og ikke kjærlighetsdikt, for eksempel. Som aristokrat snakket han vel så godt og vel så ofte fransk og tysk, enn russisk, men det er likevel både vidd og ordkunst i de som oftest små diktene hans. Han ville ikke gi dem ut annet enn anonymt (først i 1854 kom en samling dikt av ham under fullt navn), og han er mye mer kjent i ettertiden enn i samtiden, men også i samtiden sirkulerte hans velformulerte linjer rundt i salongene som aforismer.

Diktet Vårvann, eller Весенние воды, er også gjort ytterligere kjent gjennom å være satt musikk til av Rachmaninov. Diktet handler om den russiske våren, selvfølgelig, men det er skrevet mens Tjuttsjev er i Tyskland, og noterer seg at våren der ikke er så ulik den i Russland. Og så får man se om den ikke er så forskjellige fra den i Norge, heller?

Весенние воды

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят —

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед».

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!

<1829>, начало 1830-х годов

Min transkripsjon, med trykk i fet skrift. Ingen russiske ord kan ha flere enn ett trykk, så jeg har market med kursiv der den jambiske takten i dikten vil ha trykk, men det russiske språket ikke vil det, for trykket i ordet er et annet sted. I strofe 2 tror jeg det skal være et poeng at takten endres i tredje linje, så der markerer jeg i fetkursiv ordet my (мы – vi), som jeg ville lagt trykt på, men der diktets rytme ellers ikke vil ha trykk, og det russiske språket ikke krever det.

Vesennie Vody

Jsjo v poljakh beleet sneg,
А воды уж весной шумят
begut и budjat sonnij breg,
begut i blesjut i glasjat

Oni glasjat vo vsje kontsy:
«Vesna idjot, vesna idjot!
My maladoj vesny gontsy,
Ona nas vyslala vperjod».

Vesna idjot, vesna idjot!
I tikikh, toplikh majskikh dnej
Rumanyj, svetlyj khorovod
Tolpitsja veselo za nej!

Vårvann

Ennå på markene hvitner snøen,
Og vannmassene bråker allerede med våren —
De løper og vekker den solfylte bredden,
Løper og stråler og lyder —

De lyder til alle kanter:
«Våren går, våren går!
Vi er vårens ilbud,
Den sendte oss i forveien».

Våren går, våren går!
Og stille, varme maidager
Rødfargede lyse ringdanser
Flokker seg glade bak henne!

Språk, form og innhold

Strofeformen er enkel jambisk, med tre takter i hver linje, lett-tung, lett-tung, lett-tung. Det er notorisk vanskelig, for oss som har russisk som et fremmedspråk, å vite hvor trykket skal være i de forskjellige ordene og bøyningen av dem. Men her i dette diktet er det bare å gjøre det annenhver, trykklett, trykktung.

Rimmønsteret er kryssrim, abab, og alle utgangene på linjene er trykktunge.

Her er første strofe med kyriliske bokstaver med trykk markert med fet skrift.

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят

I transkripsjonen er trykkfordelingen i hele diktet markert. Som jeg skriver der er det ingen russiske ord som kan ha flere enn en trykktung stavelse, så hvis det skal være et russisk ord med flere enn to stavelser, må trykket være i midtstavelsen for at det skal kunne gå opp. I andre strofe, tredje linje står ordet молодой (molodoj – ung), der trykket er på endingen. Her kan det være forfatteren vil fremheve denne linjen, med å la denne skille seg ut med et annet trykk. Det er når vannmassene selv snakker. Det går an da å ha trykk på det første ordet og den første stavelsen, мы (my – vi), fulgt av to trykklette stavelser molo- i молодой, og så er jamben tilbake. Det går også an å ha bitrykk på første stavelse av молодой, og ikke trykk på мы, for å tvinge den jambiske takten til å gå opp. Det blir omtrent som å sette trykk på første og siste stavelse i ord som tenkende på norsk, det er å sette trykk der det ikke skal være det. Det samme gjelder i ordet хоровод (horovod – ringdans) i siste strofe, tredje linje. Der er trykket på siste stavelse, og det er ikke noe i innholdet som gjør at det fortjener å leses annerledes, slik jeg ser det. Her ville jeg valgt bitrykk på første stavelse.

I oversettelsene er det som alltid mest å forklare og forsvare i oversettelsen av russisk. Man må gjøre noen valg, og valgene innebærer noen steder en tolkning, som velger bort og legger til av det som står i originalen. I første strofe i andre linje har russisk den lille konjunksjonen а, som er en slags mellomting eller både-og av «og» og «men». På norsk må man velge den ene. Det lille ordet уж er en partikkel, en ordklasse som ikke alltid har vært brukt på norsk, selv om småord som «da», «jo» og «nå» kan klassifiseres som det når de blir brukt i betydningen: «jeg låste jo døren», «garasjen var da åpen?». I bruken som er her, passer det med «allerede». весной (vesnoj – «med våren») er instrumental, på norsk uttrykket med preposisjonen «med». Alle verbene i denne strofen står i presens 3. person flertall, med underforstått subjekt, vannmassene (воды – vody). Innholdet skulle være greit, det ligger ennå snø og hvitner på markene, men vårflommene er også i ferd med å gå. De kommer buldrende med våren, og vekker opp den solfylte bredden, løper, glinser og lyder.

Andre strofe henter oppigjen siste linje fra den første, om at vannmassene lyder (гласфт – glasjat). Nå er også subjektet vist som et pronomen, они (oni – de), som viser tilbake til vannmassene. Merk at det russiske ordet for vann (вода – voda) har to flertallsbøyninger, der trykket for vanlig vann ligger på endingen, mens det for farvann og vannmasser (se gloselisten) ligger på stammen. Verbet идет (idjot – går) betyr å gå, men det er her brukt på en måte som gjør at man på norsk kanskje heller skulle oversette med å komme. Russerne har ikke et ord for å komme som helt tilsvarer det norske, de bruker det riktige bevegelsesverbet med en prefiks. Så ordbøkene pleier å sette å komme til прийдти eller приходить, med bevegelsesverbene for «å gå» og prefiksen for «å nærme seg» eller «komme inntil». Men bruken av disse ordene er langt, langt mindre utbredt enn norske «å komme», så her må man lære mange forskjellige oversettelser i forskjellige sammenhenger for å kunne snakke russisk skikkelig. Jeg oversetter likevel идёт med «går», etter prinsippet om å være nærmest mulig originalen. Oversettelsen av siste linje med она нас выслала вперёд kan også løses på forskjellige måter, som det vil fremgå av ordlisten. Det russiske вперёд (vperjod – frem, fremad) har sterkere betydning av frem, fremover, enn det norske «i forveien», som kan være det riktige å bruke her, i forbindelse med verbet выслать (vyslat – sende ut, satt sammen av вы (ut) + слать (sende)).

Gloseliste

Glosene er slått opp i Kunnskapsforlagets store blå ordbok. Oppslagsordene står i fet skrift.

блещут -> блесте́ть 1. skinne, lyse, stråle (сиять); glimre (сверкать); glitre (искриться); glinse (лосниться) 2. перен. utmerke seg
вода мн во́ды 1. (водные пространства) farvann pl; 2. мн. (водная масса) vannmasser; 3. мн. б.ч. уст. (курорт) badested; bad 4. мн. разг. (околоплодные) fostervann
гласят -> гласи́ть lyder; завещание гласить testamentet lyder som følger [har følgende ordlyd)
гонцы -> гоне́ц (il)bud
вперёд 1. frem, fremover, fremetter: forover; 2. (перед остальными, заранее) i forveien; 3. разг. (на будущее) for fremtiden, heretter; ~ буд осторо́жен du skal [får] være forsiktig for fremtiden 4. (разг) (сперва) først; forut, på forskudd, på forhånd (заранее);
румя́ный 1. rød; (о человеке) rødmusset; ~ые щёки røde kinner; ~ый небоскло́н rød himmel; ~ое яблоко rødt eple 2. (о поджаренном. печёном) som har (fått) (god) farge, med god farge
хорово́д ringdans, danselek; leikaring, dansaring
(с-)толпи́ться flokkes, trenges, stimle sammen

En liten analyse

Dette er en blogg for glede og poesi for alles velbehag. Analyse er tankearbeid, og reduserer dikt og skjønnhet til vitenskap og matematikk, når det blir brukt på feil måte. Brukt på riktig måte, åpner det diktet, og får leseren til å se ting i diktet de ellers ikke ville sett. Og derigjennom, når det virkelig går bra, se ting i verden og livet de ellers ikke ville vært oppmerksom på. Analysen skal berike, ikke redusere.

Dette er et svært enkelt dikt, i betydningen ukomplisert. Det er tre små strofer, og ingen metaforer, referanser eller overført betydning. Det som står, er det som er. Det eneste er at de ikke-levende vannmasser får levende egenskaper, besjeling, de er i stand til å snakke, og si at de er forvarselet for våren, som nå kommer. Det er ikke vanskelig å se at dette er fantasi, og det er ikke vanskelig å forstå at det er jo dette vannmassene varsler. Snøen smelter, og våren kommer.

Diktet er veldig billedlig. Det begynner med snøen som ennå er hvit på markene, lett å se for seg for den oppmerksomme leser. Sånn får dikteren også satt rammene i en enkelt linje, ennå er det snø og kaldt, kanskje er det sånn at man lengter litt etter våren, og så kommer den, med vannmassene. I beskrivelsen av vannet som kommer, er det fullt av verb som blir brukt. Verb er aktivitet, mange verb er stor aktivitet. At de løper og bråker og glinser, og vekker solbredden, er også en fin blanding av billedlige verb (glinser), personifiserende (løper) og varslende (bråker).

Verbene blir også gjentatt, gjentakelser er et virkemiddel som blir brukt. I et kort dikt som dette, må verb og setninger som blir gjentatt være av ekstra stor betydning. Her er det verbet гласят (glasjat – lyde) og linjen весна идёт (vesna idjot – våren går/kommer), nettopp det som er poenget i diktet. Det lyder – at våren kommer. Det aller viktigste, våren kommer, blir gjentatt to ganger i samme linje, og også denne linjen to ganger (i strofe 2, linje 2, og strofe 3, linje 1). For sikkerhets skyld blir det også sagt at dette lyder til alle kanter, i linje 1, strofe 2.

Så er det slik at våren kommer. De som lengter etter den, vil få lengselen oppfylt. De rolige og milde maidager flokker seg bak den, dette er hva vi har i vente, deilige dager i mai. Godt uttrykt i dette diktet, med berusende stemning og berusende vann, mye vann og mye følelser. Ennå er marken hvit av snø, begynner det, men nå kommer våren, slutter det.

Det var det jeg ville si i min lille analyse. Poenget var å vise hvordan Tjuttsjev får frem gleden og forventningen over våren i anmarsj, og med det kanskje få flere til å glede seg, både for diktet og for våren, som også her snart kommer.

Kommentar

Jeg er veldig glad i enkle dikt. Man kan prøve å forklare det med at verden er komplisert, la diktene være enkle, men sånne forklaringer er også med på å gjøre tingene vanskeligere enn de trenger å være. Jeg liker enkle beskjeder, «våren kommer, våren kommer». Hva mer trenger man? Resten er opplevelse.

Slik har jeg også en personlig favoritt i diktet Jeg har kommet til deg med en hilsen, av Afanasij Fet. Der er det også gjort naivt kjempeenkelt, jeg har kommet til deg med en hilsen, våren har våknet, alt har våknet, jeg vet ikke hvilken sang jeg skal synge, bare at en sang vil det bli.

Dikt handler om å sette ord på ting. Følelser og stemninger er vanskelige å sette ord på. Ofte skulle det heller være å starte en motor, våren er på vei, gå ut og gled dere!

Vårvann
Min gjendiktning

De russiske diktene er de vanskeligste å gjendikte. Her er et forsøk på dettte av Tiutsjev. Rimene er beholdt, den firfotede jamben er beholdt, men språket er presset og innhold endret. I linje 3 strofe 2 er jamben omgjort til troke, slik originalen også kanskje der har en endring. I linje 3 strofe 3 er det også litt spesielt i originalen, med rytmekrøll og halvrim. Det er, som man ser, gjort enda mer spesielt i min gjendiktning.

Vårvann

Enn på marken hvitner snø,
Og vannet bråker våren med —
I løp å vekke solens frø,
Løper, stråler, lyder det—

Fra alle kanter lyder ut:
«Åh våren går, åh våren går!
Vi er vårens første bud,
Den sendte oss nå frem der for».

Åh våren går, åh våren går!
Og stille, varme dagers mai
Den røde, lyse runddans óg
Bak våren glade flokker seg!

ES2019

Borodino (Бородино), av Mikhail Lermontov

Denne posten er under arbeid. Det blir en lang post. Men så er det også et langt, og viktig dikt.

*

Et virkelig langt dikt tar jeg fatt på i dag. Det er Borodino, av Mikhail Lermontov (1814 – 1841). Diktet er skrevet i 1837, men basert på et dikt Lermontov selv skrev i 1831, Borodinos marker (Поле Бородина). Den gang var Lermontov bare 17 år, men så var han også en bråmoden dikter, som skrev varige verk allerede i tenårene. Det er et dikt som omhandler det berømte slaget som fant sted ved Boridino i 1812, den gang Napoleon stod utenfor Moskva med sine franske og allierte styrker.

Slaget ved Borodino og Napoleons franske invasjon har alltid stått sterkt i den russiske nasjonale bevissthet. Den er representert i kunsten, foruten diktet til Lermontov, også ved Tsjaikovskijs overture 1812, og med Tolstojs roman, Krig og fred. Vår frelses kirke i Moskva ble bygget til minne om slaget. Den ble riktignok revet av Stalin i mellomkrigstiden, for å bygge «kommunismens palass», men den ble gjenoppbygget på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall.

Det er ikke så rart russerne husker slaget ved Borodino, og kampen mot Napoleon. Det var på en tid hvor Napoleon virket helt ustoppelig, han hadde beseiret alt som kom i veien for ham, det var ikke mange som ventet russerne kunne stoppe ham. Slaget på sletten er helt enormt. Opp mot 150 000 mann stod mot hverandre, på hver side, antagelig noen flere hos Napoleon. Rundt 30 000 franskmenn og rundt 50 000 russere mistet livet. Det er 80 000 mennesker på en eneste lang dag. I løpet av felttoget mistet franskmennene opp mot en halv million soldater. Omtrent 650 000 reiste ut i invasjonen. Knapt 100 000 kom tilbake.

Jeg reiste til Borodino den gang jeg var i Moskva i 2005. Det er en liten togtur utenfor byen. Slettene ligger helt åpne, asfaltveiene er nye, ellers er det veldig enkelt å danne seg et inntrykk av hvordan det må ha vært. Som ellers i slettelandet i det europeiske Russland er det få steder å søke dekning, få høyder og steiner og trær. Landskapet ligger åpent. Jeg vet geværene de brukte på Napoleons tid brukte litt tid på å lade. Jeg mener å ha lest de kunne skyte tre skudd i minuttet. Så man hadde litt tid å løpe fremover mellom hver gang motstanderne ladet om. Det gjorde at slagene ennå kunne utkjempes på gamlemåten, med dristig og rask fremrykning, storme fienden. Ved borgerkrigen i USA var geværene for gode til at dette gikk an. Mange liv gikk tapt ved at metoden likevel ble forsøkt.

Det er feil å si at russerne vant slaget ved Borodino, eller vant kampen mot Napoelon. Det var Napoleon som vant. Russerne led større tap, og de flyktet og overlot Moskva forsvarsløst for fienden. Napoleon kunne innta byen, plyndre den, og sette fyr på deler av den. Han sendte brev til tsar Alexander I i St. Petersburg, med varsel om hva som var hendt og krav i de kommende fredsforhandlinger. Alt etter regelboken. Problemet var bare at Alexander I ikke svarte på disse brevene, ikke brydde seg om nederlaget, ignorerte det, simpelthen. Etter som ukene gikk og vinteren nærmet seg, ble Napoleon mer og mer urolig. Han hadde ikke forsyninger til å overvintre, og noen russisk overgivelse så ikke ut til å være aktuelt.

Til slutt flyktet Napoleon hals over hode tilbake til Paris.

Diktet føyer seg inn i rekken av flere lengre dikt med historisk motiv jeg har postet i år, med Heines Die Grenadier og Die Wallfart nach Kevlaar fra juli. Diktene er også fra samme periode.

Det er lagt i munnen på et lite barn som snakker med sin onkel. Onkelen deltok selv i slaget.

 

Бородино

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны –
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

1837

Min oversettelse

 Borodino

– Si meg da, onkel, det var jo ikke forgjeves
Moskva, avsvidd med brann,
ble gitt bort til en franskmann?
Det var jo skarpe trefninger,
Ja, og hvilke kamper, sier de!
Med rette husker hele Russland
på dagen til Borodino!

– Ja, det var folk i vår tid – – Да, были люди в наше время,
Ikke de, som var lave fanger (?) – Не то, что нынешнее племя:
Kjemper er dere ikke! – Богатыри – не вы!
Dårlig til dem overlot de delen (?) – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля…
Det var ikke i herrens vilje – Не будь на то господня воля,
Moskva skulle ikke gis bort! – Не отдали б Москвы!

Vi lenge tidde og gikk bort (?) – Мы долго молча отступали,
Kjedelig var det, vi ventet på slaget,
De gamle brummet:
«Hvem er vel vi? I vinterkvarterene? – «Что ж мы? на зимние квартиры?
Våger dere ikke, eller, kommandører – Не смеют, что ли, командиры
Fremmede river sundt mundiren – Чужие изорвать мундиры
Om russiske bajonetter – О русские штыки?»

Og så fant de en stor mark – И вот нашли большое поле:
Alle spredte seg hvor de ville (cirka) – Есть разгуляться где на воле!
Bygget forsvarsverk – Построили редут.
I våre ører på ?? – У наших ушки на макушке!
Bare så vidt hadde morgenen kommet (cirka) – Чуть утро осветило пушки
Og skogen det blå over (ord for ord ganske rett, men hva det betyr er jeg usikker på) – И леса синие верхушки –
Franskmennene (franskmennene hadde blå uniformer) var der som dette – Французы тут как тут.

Jeg glemte  ladningen i kanonen – Забил заряд я в пушку туго
Og tenkte: jeg glemte å servere vennen min – И думал: угощу я друга!
Var den tom (?), bror monseiur – Постой-ка, брат мусью!
Hvem var den listige, og gikk til slag (cirka, men feilaktig) – Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Allerede går vi og ødelegger veggen (?) – Уж мы пойдем ломить стеною,
Allerede setter vi opp hodene – Уж постоим мы головою
Bak fedrelandet vårt! – За родину свою!

To dager var vi i skytingen – Два дня мы были в перестрелке.
Hva var ved slik ?? – Что толку в этакой безделке?
Vi ventet tredje dag – Мы ждали третий день.
Overalt hørtes taler (må omskrives) – Повсюду стали слышны речи:
«Det er på tide å samle seg til ??» – «Пора добраться до картечи!»
Og der på marken truende ?? – И вот на поле грозной сечи
Nattens falte (?) skygge – Ночная пала тень.

Jeg la meg og dormet på feltsengen (?) – Прилег вздремнуть я у лафета,
Og hørbart var det til daggry – И слышно было до рассвета,
Hvordan franskmannen jublet – Как ликовал француз.
Men stille (?) ble vår bivuak (?) åpnet – Но тих был наш бивак открытый:
Hvilken lue fjernet alle skamslåtte (?) –  Кто кивер чистил весь избитый,
Hvilken bajonett stakk, kjeltringen (?) sint (?) –  Кто штык точил, ворча сердито,
Sjærende av det (?) lange øre (?) – Кусая длинный ус.

Og bare hadde himmelen lysnet – И только небо засветилось,
Så begynte plutselig alle å støyende bevege seg – Все шумно вдруг зашевелилось,
Blinket fra oppstilte rekker (?) – Сверкнул за строем строй.
Obersten vår var fra fødselen av dugende:
I tsarens følge, faren var soldat – Слуга царю, отец солдатам…
Ja, synd på ham: ?? ?? – Да, жаль его: сражен булатом,
Han sover på den tør (?) jord – Он спит в земле сырой.

Og så sa han, gnistret med øynene – И молвил он, сверкнув очами:
«Folkens! Er vel ikke Moskva med oss? – «Ребята! не Москва ль за нами?
La oss dø ved Moskva (tror jeg, cirka) – Умремте же под Москвой,
Som våre brødre døde! – Как наши братья умирали!»
Og å dø lovet vi – И умереть мы обещали,
Og eden skal vi holde – И клятву верности сдержали
Vi ved slaget ved Borodino – Мы в Бородинский бой.

Nå, så var det altså dagen sin! Gjennom den svevende røyken
beveget franskmennene seg, som skyer,
Og alle siktet (?) på oss.
Ulanene (?) med brokete (?) barter (?),
Dragoner med ?? haler ,
Alle ble tause foran oss – Все промелькнули перед нам,
Alle døde her – Все побывали тут.

Dere vil aldri se slike slag – Вам не видать таких сражений!..
De ble opprettholdt bemerkelsesverdig, som skygger (ordene er ganske riktig, betydningen rar) – Носились знамена, как тени,
I røyken lyste en brann – В дыму огонь блестел,
Det lød av stål, ?? ?? ,
Hånden til soldatene ble sliten av stikk (omtrent) – Рука бойцов колоть устала,
Og ?? fløy ?? – И ядрам пролетать мешала
Et fjell av blodige kropper – Гора кровавых тел.

Jeg så ikke få fiender denne dagen – Изведал враг в тот день немало,
Hva betyr russisk slag gitt (cirka) – Что значит русский бой удалый,
Vår ?? slag – Наш рукопашный бой!..
Jorden skalv – som våre bryst – ,
De blandet seg sammen i hauger, hester, folk – Смешались в кучу кони, люди,
Og ?? tusen folk (?) – И залпы тысячи орудий
Rant ut (?) i det forlengede slaget (?) – Слились в протяжный вой…

Her ??. Vi var alle klare – Вот смерклось. Были все готовы
Fra morgenen av å starte krigen på ny – Заутра бой затеять новый
Og stå i det til slutten – И до конца стоять…
Så lød det i trommer – Вот затрещали барабаны –
Og busurmanene (?) gikk bort (?) – И отступили бусурманы.
Da talte vi de sårede – Тогда считать мы стали раны,
Talte kameratene våre – Товарищей считать.

Ja, det var folk i vår tid – Да, были люди в наше время,
Dugende, modige ?? – Могучее, лихое племя:
Kjemper var dere ikke.
Dårlig gav de delen til dem – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля.
Når det ikke var Guds vilje – Когда б на то не божья воля,
Ikke å gi fra seg Mosvka – Не отдали б Москвы!

Kommentar til språket og oversettelsen

Det er et virkelig langt dikt. Så det vil sikkert ta litt tid før oversettelsen kommer på plass. Nå har jeg i det minste begynt, og skal forsøke å få i hvert fall et skjellett på plass. Jeg har satt spørsmålstegn ved vendinger og ord jeg er usikker på, eller parentes med kommentar, og skal følge dette opp.

Første strofe begynner straks med en utfordring. Ordet даром har to betydninger, brukt som adverb (det kan også være instrumental av дар, gave). Den ene er gratis, den andre er forgjeves. Så gav de bort Moskva gratis, eller gav de byen bort forgjeves? På russisk blir begge deler uttrykt med samme ord, på norsk må man velge. отдана i linje 3, der, er passiv fortid, partisipp av verbet отдать, å gi fra seg. Passiv fortid er en partisippform vi ikke har av verb på norsk, men vi kommer langt med omskrivingen «ble gitt». Så står Французу i dativ, det ble altså gitt til dem, eller til ham, franskmannen eller en franskmann. Russerne opererer ikke med bestemt og ubestemt form av substantivene. På norsk må man velge. Her blir det kanskje mest naturlig med en franskmann. Det er ganske godt mulig denne franskmannen er ganske spesifikk, nemlig Napoleon, selv om han ikke blir nevnt i diktet. De første tre linjene henger sammen, så jeg har prøvd også på norsk å få det til i en setning, og at meningsinnholdet ligger i samme verselinje som det gjør på russisk. Jeg er litt i tvil på om схватки боевые er en unødvendig sammensetning, smør på flesk, fra et barns munn, av typen «krigerske kamper», eller om det er korrekt russisk, «skarpe trefninger». Jeg velger å tro det siste, selv om jeg tror схватки er nok til å betegne slag i krig. Den ekstra understrekningen trengs ikke. Og vendingen «skarpe trefninger», eller «skarpe sammenstøt», blir kanskje vel korrekt, i et ivrig barns munn? Til slutt i verset har jeg en liten nødløsning. Gloselisten viser at Недаром kan bli brukt i betydningen «med rette», noe som passer godt her. Hele Russland husker med rette Про день Бородина. Den er litt vrien, Бородина står i genitiv, så Borodinos dag eller dagen til Borodino blir en direkte oversettelse. Det klinger langt fra så godt på norsk, som på russisk. Men jeg prøver den likevel.

Andre strofe og siste strofe skal være lik (eller nesten lik, med noen viktige forskjeller!), men det har jeg ikke fått til ennå. Det er et viktig poeng, for ordene skal ringe på en annen måte til slutt, når forklaringen på hva som skjedde er gitt.

I tredje strofe er det боя ждали, боя kan være både akkusativ og instrumental av бой, «kamp, slag», mens ждали er fortid flertall av å vente. Det var altså soldatene som ventet på slaget. Verbet ворчать bruker russerne ofte, i hvert fall i litteraturen, kanskje har det noe med de dype basstemmene deres å gjøre? Måten å snakke på? Det er langt sjeldere på norsk noen brummer, knurrer eller murrer, her grynter eller snøfter vi heller. I oversatt russisk litteratur er det derimot mye brumming, bare se etter neste gang du leser Dostojevskij!

I strofe fire oversetter jeg редут med forsvarsverk, selv om det egentlig er samme ordet på norsk, redutt. Det ordet er imidlertid så lite brukt, at jeg tror ikke det er så mange som kan det. For å gjøre diktet leselig, bruker jeg «forsvarsverk». Men det er altså en redutt, en siste skanse, de bygger.

Vendingen Ну ж был денек i strofe 9, er en samling partikler og omskrivinger, typisk sånn russerne er så gode på, og språket deres er laget for. Hvordan å oversette det til norsk og andre språk er omstendelig og unøyaktig, både Ну og ж kan bety mange forskjellige ting i mange forskjellige sammenhenger. Vi har slike partikler på norsk også, men det er vanskelig å oversette fra det ene språket til det andre, og det er vanskelig å forstå disse partiklene fullt ut og bruke dem riktig på et fremmedspråk. Husk at det er onkelen som snakker til sin sønn, og at onkelen deltok i slaget. Han vil altså gjøre det høytidelige og viktige litt uhøytidelig og uviktig, денек er kjæleform av dagen, det var altså dagen sin som var her, dagen for slaget. тучи er mørke skyer, eller uværsskyer. Jeg er usikker på om jeg skal oversette det bare med skyer, eller legge til «mørke», noe jeg føler virker litt sterkere på norsk enn i originalen. Skyene blir jo ikke beskrevet der.

таких сражений i strofe 10 står i genitiv flertall. Russerne bruker genitivsform for å betegne en uspesifisert mengde, når det bare er mye av noe. Oversettelsen må også få med flertallet. Jorden skalv som våre bryst (Земля тряслась – как наши груди) må kanskje trekkes frem, det er en fin vending!

I siste strofe er господня skiftet ut med божья, herrer med Gud, det er en sterk effekt.

Det var så langt jeg kom i denne omgang.

Gloser

Glosene er hvis ikke annet er oppgitt slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok. Jeg prioriterer de som kommer igjen flere ganger, eller er spesielt viktige i teksten eller uforståelige for meg. Med tiden vil de alle bli sjekket opp.

даром 1, gratis, fritt; for en slikk og ingenting; for et godt ord 2. (впустую, зря) forgjeves, til ingen nytte. Недаром 1. (не непрасно) ikke forgjeves; ikke for ingenting 2. (не без причины, не без умысла) ikke uten grunn; med rette (по правду); недаром говорят… det har sin grunn når man sier…, det blir med rette sagt…

спаленная – partisipp, aktiv, fortid -> спалить 1. brenne ned, svi av; brenne opp 2. (иссушить) svi av 3. разг. (повретить кожу) forbrenne 4. разг. (испортить сильным жаром) svi; brenne

схватки -> схватка 1. возн. перен. sammenstøt, trefning 2. мн. (судороги) kramper

боевые -> боевой 1. strids-, kamp-, slag-, kombattant, militant; skarp (о боеприпасах) 2. (воинственный) krigs-, kamp-, stridslysten 3. (смелый, решительный) pågående боевой парень pågående [fandenivoldsk] kar, brande 4. (особо, важный) presserende

племя 1. этн. stamme 2. высок. (поколение) slektledd, generasjon 3. разг. шутл. (группа, категория людей) folk

богатыри -> богатырь 1. (эпический) kjeme 2. (силач) kjempe, kjempekar

доля 1. (часть) del, lodd, part, andel 2. анат. lapp 3. семенная доля flrøblad, kimblad 4. (судьба) lodd; lykke; hell

господня

отступали -> отступить/отступать 1. (отойти, отодвинуться) gå [trekke seg] tilbake, vike tilbake; vike 2. воэн. trekke seg tilbake, gjøre retret, retirere ~ с боем тж. rømme slagmarken; нсв тж. kjempe på vikende front 3. перен. 4. шахм. 5. от Р. (изменить чему-л)

Досадно det er kjedlig [ergerlig]; мне досадно, что…  det ergrer meg at….; досадный kjedelig, ergerlig, beklagelig

боя -> бой 1. kamp, slag (битва); trefning (местного значения) 2. (борьба, состязание) kamp 3. (разобывание) knusing, det å slå i stykker 4. (что-л разбытое) skår pl, noe som er gått i stykker 5. (часов) slag часы с боем slagur 6. см битьё; бить смертным боем slå fordervet (halvt i hjel) 7. у винтовки точный бой

Ворчали -> ворчать brumme, murre: knurre

смеют

штыки -> штык bajonett

редут уст. redutt, store norske leksikon hjelper med en nærmere forklaring. Det er en mindre skanse eller befestet stilling beregnet på det siste avgjørende forsvar, skriver de.

макушке

пушки – flertall – > пушка  1. kanon 2. арго (пистолет, револвер) skyter

верхушки

заряд 1. воэн. ladning 2. эл. ladning 3. перен. forråd, reserve

туго

угощу – 1. pers presens -> угостить/угошать 1. traktere noen med, servere noen noe; spandere noe på noen, rive i noe på noen 2. угостить кого-л оплеухой gi noen en ørefik

Постой-ка

мусью -> мусье  fransk. monsieur (står ikke i ordboken)

пожалуй

ломить 1. ломать bryte, brekke, knuse; rive (ned); bringe i ulage; ødelegge 2. безл. (болить) у него ломить спину ryggen hans verker

постоим

перестрелке

безделке

добраться

картечи

грозной

сечи

пала

лафета

ликовал  – preteritum, hannkjønn -> ликовать juble

тих

бивак

кивер sjako, eller sjakot (uttalt sjakå) – karakteristisk militærlue fra Napoleonskrigene. Her fikk jeg hjelp av Wikipedia.

точил,

ворча

сердито,

Кусая

ус

зашевелилось -> зашевелиться

Сверкнул -> сверкать/сверкнуть (однокр.) blinke, blimte; gnistre; skinne, stråle; glimre; flimre

строем

строй

Полковник oberst

рождён – perfektum partisipp (страдательное прчастие, прошедшее время) -> родить 1. føde, nedkomme 2. føde (av seg), avføde 3. (о почве) хорошо родить kaste godt av seg

хватом – instrumental, entall -> хват I разг. он (парень) хват han har det riktige grep på livet, han lar ikke noen sjanse gå fra seg II спорт. grep, tak

сражен

булатом

сырой

молвил -> молвить уст. поэт. mæle

очами med øynene – instrumental, flertall -> око <мн очи> с поэт. øye, øyne

денек ласк. и унич. к день dag (kjæleform)

редут

Уланы

с пестрыми

значками

Драгуны

с конскими

хвостами

сражений – genitiv flertall -> сражение 1. slag, kamp 2. разг. (схватка) kamp, batalje

булат

картечь

визжала

ядрам

мешала

рукопашный

залпы

орудий

Слились

протяжный

смерклось

затеят/затевать begynne, foreta, få i stand, sette i gang, arrangere

бусурманы

лихое

Kommentar til diktet

Det er skrevet ganske rett frem, patriotisk, med patos.

Kommentarene vil bli utfylt etter hvert.

Min gjendiktning

Jeg gjendikter strofe for strofe, når jeg har dem klar. Så foreløpig er den ufullstendig, som man ser. Slik resten av posten også er. Rimene er i første og andre, tredje og syvende og i fjerde, femte og sjette linje. Noen steder er det ikke fullrim, heller ikke i originalen. Så er det vel også å legge til at når jeg er oversetter er jeg ikke alltid så nøye med rytmen, jeg oversetter jo til vår tid, og leker litt med den. I romantikken var rytmen hellig, særlig i dikt med patos, som dette.

Borodino

Si meg da, onkel, det går ikke an
at selveste Moskva, svidd i brann
ble gitt bort sånn mon tro?
Det var jo skarpe kamper óg,
Ja, og hvilke kamper, de sier så!
Med rette husker hele Russland på
dagen til Borodino !

Strofen gir en smakebit på hvordan hele diktet er. Nå må jeg gå og gjøre andre ting. Jeg vet ikke når jeg får tid til å vende tilbake til dette diktet. Det er også andre dikt som ligger og venter.

Den første sommerfugl, av Henrik Wergeland

Det er mai! mine venner! Våren er her, jeg har vært på reise i utlandet, og får således oppleve den to ganger. Her i Rogaland står bladene på nippet til å springe ut på løvtrærne, syrinene i hagen er alt i gang, bjørka prøver seg her og der, det er vår i luften, enda en gang vår i luften. Og jeg vil her på bloggen hente opp han som om noen kan kalles vår nasjonalskald, Henrik Wergeland. Han levde fra 1808 til 1845, midt i Høyromantikken, alltid ung. Wergeland skrev mange dikt til våren, han elsket den, som han elsket naturen, og var som våren og som naturen full av liv.

Diktet vi skal ta for oss i dag, er blant hans mest kjente. Det er et dikt til en av vårens tidlige gjester, Sommerfuglen. I Wergelands dikt handler det om at den kanskje sågar var for tidlig, slik at den ikke kan leve og trives. I overført betydning blir dette et bilde på Wergeland selv, og hvordan han selv også var tidlig ute med diktningen sin, og dermed ikke ble forstått. Som sommerfuglen i det hinsidige skal Wergeland også få et godt liv i ettertiden, begges tid vil komme.

Diktet er skrevet i 1837. Jeg ble kjent med diktet gjennom Lyrikkboken fra Den norske bokklubben (trykket 1971), den vi brukte da vi studerte nordisk ved universitetet i Bergen. Der står diktet med 4 inndelinger, atskilt med romertall. Første del har 7 strofer, andre og tredje har 4, mens den siste har 10. Denne inndelingen finnes imidlertid ikke i sånn diktet er trykket i Wergelands samlede skrifter, 2. bind, 1833-1841. Der er alle de 25 strofene satt opp rett etter hverandre. Jeg vet ikke hvorfor Lyrikkboken har gjort sin inndeling. De skriver om diktet at det ble «trykket i diverse blad i 1937», men ikke noe om hvor de har hentet sin utgave fra. Jeg følger Universitetet i Oslo, som har denne utgaven på dokpro.uib.no. Romertallene er dog beholdt i parentes, så interesserte lesere kan se hvor de eventuelt stod hen.

 

Litt om Wergeland og om diktet

I 1837 har Wergeland vært litterært og politisk aktiv i omtrent 10 år. Norsk biografisk leksikon har som alltid en utfyllende biografi, for Wergeland er den svært utfyllende. Man ser at det er i 1828 det begynner for ham. Her begynner han på sitt litterærer hovedverk, det som skal ende opp med tittelen Skabelsen, mennesket og Messias. Det står ikke på ambisjonene, heller ikke i tittelen. Det er også dette året han først kommer alvorlig i klammeri med rettssystemet, han var egenrådig, unge Wergeland, og bøyde seg aldri for autoriteter. Heller ikke senere i livet. Det var også i 1828 han fikk det endelige avslaget fra Hulda Malthe, modellen til Stella, idealkvinnen i det omtalte verket. Siden er som kjent Wergeland en av våre mest produktive diktere, forfattere og skribenter, og forblir det gjennom hele sin levetid.

Perioden 1833 til 1837 var Wergeland opptatt av historie, han utgav mange historiske verk disse årene, men engasjerte seg i kjent stil også i en rekke andre saker og utgav flere andre verk og skrifter. Som alltid i flere forskjellige genre, og av ulik karakter. I 1836 fikk han endelig fast arbeide, som amanuensis ved Universitetsbiblioteket, og han var samtidig redaktør for flere tidsskrift og i gang med medisinstudiet. Det ble mindre tid til rene, litterære prosjekter, og han gav i denne tid ut bare enkeltstående dikt. Diktet Den første sommerfugl er blant dem, trykket først i tidsskriftet Statsborgeren, våren 1837.

Man ser i diktet den karakteristiske Wergelandske glød. Diktet er spekket med utropstegn, går ikke av veien for de store ord og store tanker, og den lille sommerfuglen får betydning langt utover seg selv. Dette er også karakteristisk for perioden Wergeland skriver i, romantikken, en periode han selv var med på å forme. Siden Wergeland fikk så mye å si også for vår nasjonale identitet, er han suverent den mest ruvende skikkelsen i den norske høyromantikken. Den eneste som kommer i nærheten er Johan Sebastian Welhaven, men hans sak er tapt, siden han ikke mente Norge skulle være det Norge endte opp med å bli.

Jeg skriver selv med overdreven glød, mange ganger, og har selv vært aktiv i mange ulike genre og på mange ulike felt. Wergeland vekker helt klart gjenklang hos meg, selv om patosen i de mest høyromantiske verkene hans er fremmed for meg. Jeg er formet i ironiens år, den postmoderne tidsalder, romantikerne tar seg selv for høytidelig for oss. Det går ikke an å forklare den menneskelige tilværelse, og i alle fall ikke i et verk med tittelen Skabelsen, mennesket og Messias. Et fint, lite dikt med tittelen «Den første sommerfugl», derimot, det går helt fint!

Den første sommerfugl

(I.)

Min Sommerfugl, flyv ind! flyv ind!
Varm dig ved Vindurosens Kind!
Tro Solen ei endnu! Dens Gløden
kun lokker troløs dig i Døden.

Paa Taget sidder traurig Stær;
meer klog end du den veed det er
ei Græs det blege Skjær derude.
Flyv ind og gjem dig bag min Rude!

Det Regnbublink fra brænet Iis
ei Kløver er og Ærenspriis;
det Hvide, som langs Gjærdet skinner
ei Somrens Snefann af Jasminer.

Flyv ind, du søde lille Gjest!
Vi begge feire vil en Fest.
Du maa min første Rose smage.
Paa Qvisten blomstrer du tilbage.

Flyv ind og sæt dig paa min Pen!
Da bli’r den from som du igjen;
igjennem den skal mine Drømme
i al din Uskylds Skjønhed strømme.

Ak, mangen Spæd af Guddomsæt
ei finder aaben Dør saa let.
Dog ligne dig, du Luftens Blomme,
de Staklers Sjele, som forkomme.

Men kom du Kræ, er det for koldt!
Kom, Barn, om Verden er for stolt!
Jeg er meer stolt end den; men eder,
I Smaa, om Kjærlighed jeg beder.

(II.)

— Den første Sommerfugl? Velan,
kom ind, om i min Sjel du kan!
Fra den er mange slige fløjne
med Vingen dækt af gyldne Øjne.

Flyv ind! flyv ind! Jeg ene er,
ei tænker meer end du; kun seer
hvor Solen kan til Leeg nedlade
sig mellem Gyldenlakkens Blade.

I aabne Vindu øder den
sin Glands paa Planten, som igjen
med trodsig Dunkelhed kun taaler
i brudte og brunlig Glands dens Straaler.

Flyv, første Sommerfugl, flyv ind!
Nei, flyv du efter eget Sind!
Jeg sender mine og i Kulden.
Bag mig de pynte engang Mulden.

(III.)

En Sommerfugl? Hvad mere smukt
er til det Skabtes Skjønhed brugt
end Farven paa dens Vinge drysset,
det Blomsterblad af Livet kysset?

Som paa et færdigt Maleri
det sidste Henstrøg af Geni
du, først da alt var skabt, blev givet
af Skaberfantasien Livet.

Gud saae hen paa det Skabtes Alt
— det stille stod som var det malt —
da lød «se alt er godt!» — da svævte
fra Græs Du først, og Alting levte.

Og saa hvert Aar det skeer endnu.
Det første Vaarens Bud er du,
Du melder først, at Skaberøjet
end seer udover Alt fornøjet.

(IV.)

Flyv, første Sommerfugl, flyv ind!
Varm dig ved Vindurosens Kind!
Tro Solen ei endnu! Dens Gløden
kun lokker troløs dig i Døden.

I Gyldenlakkens lune Skjød
du drømme dig en Drøm saa sød!
Min Sjel sig ofte der nedsænker,
og i sin Drøm den herligst tænker.

Imorgen flyv da om du vil.
Men kom blot naar det qveller til:
det Solskin er kun Vintrens Smilen,
den Lunkenhed kun Stormens Hvilen.

For koldt jeg selv jo finder alt,
de Andres Blod er mig for svalt.
Mit eget maa jeg derfor øde.
I Verdens Frost jeg ellers døde.

Oh, døde ei; men skrumptes ind,
blev Paul og Peder liig i Sind.
Min Geist blev slig som den behager,
og Digtets Flor en Kjøkkenager.

Meer Varme tidt mit Hjerte fik
af Hundens end af Vennens Blik,
Men Avindsmands? o, der er Varme!
Thi det optænder dog min Harme.

Men mindre Ting har større Glød:
det første Straa, som Vaaren skjød,
Skarlagnet paa en Flues Vinger
i livsfro Flugt min Blodstrøm bringer.

Kom, Sommerfugl! Jeg dig forstaar:
Du venter paa en bedre Vaar.
Du finder den hos mig; den naaes
af Alle hvor de kun forstaaes.

Engang hist i det Blaa for mig
og kjærligt Vindu aabner sig,
naar Dagen er for kold mig bleven,
om Sne ei er paa Issen dreven.

Og der derbag da blommer vel
en Rosenknop af Lys og Sjel.
Fordi min første jeg dig skjænker,
tillader Gud jeg did mig sænker.

1837

Språk, form og innhold

Det er til sammen 25 strofer i diktet. Strofene har et fast rimmønster, med parrim, der to og to linjer rimer. De to første linjene har trykktung utgang, de to siste trykklett. Alle linjene har 4 trykktunge stavelser, og det går jambisk i lett-tung, lett-tung, lett-tung, lett-tung. Jeg viser med første strofe, der trykktunge stavelser har fet skrift.

Min Sommerfugl, flyv ind! flyv ind!
Varm dig ved Vindurosens Kind!
Tro Solen ei endnu! Dens Gløden
kun lokker troløs dig i Døden.

Det skulle være unødvendig å si at trykktunge stavelser tillegges mer vekt, sånn at betydningsinnholdet der skal være viktigere enn i de trykklette. Her kan vi se det er veldig tilfelle, de trykklette stavelsene trenger knapt høres for at meningen skal komme helt klart frem.

 

 

Republikanerne, av Johan S. Welhaven

Slaget ved Ostrołęka fant sted 26. mai, 1831. Det var det viktigste slaget i det polske opprøret mot tsar Nikolai I og Russland i 1830 og 1831. Opprøret begynte i november 1830, og blir derfor kalt novemberopprøret. Selv om avgjørelsen egentlig falt med slaget ved Ostrołęka, så fortsatte opprøret frem til oktober 1831 før det ble endelig slått ned. Bakgrunnen for opprøret er selvfølgelig at store deler av Polen var underlagt Russland. Polens ulykker startet fra andre halvdel av 1600-tallet. Tidligere hadde landet vært en stormakt. Sammen med Litauen var Polen den store og dominerende mellom Østersjøen og Svartehavet, men nå var et ineffektivt styresett (med polsk riksdag, adelens rett til å legge ned veto mot ethvert forslag i riksdagen, noe som gjorde den polske nasjonalforsamlingen og dermed den polske stat sterkt handlingslammet) og andre årsaker skyld i at Polen ble spist opp av de voksende stormaktene rundt. Den store nordiske krig fra 1700-21 var en katastrofe for landet, og siden ble det verre. Mot slutten av 1700-tallet ble Polen delt i tre omganger, 1772, 1791 og 1795, mellom Russland, Preussen og Østerrike. Med det hadde Polen opphørt å eksistere som selvstendig stat.

Polen var et interessant land for romantikerne i Europa. Jeg skal vokte meg for å ta større ord i bruk enn jeg har dekning for, ideen min er at Polen kunne symbolisere frihetslengselen og fremtidstroen mange av romantikerne følte på. Polen var undertrykket av og kontrollert av den russiske tsaren, både en fremmed makt og et autoritært styre. Mange av de tingene romantikerne kjempet for på hjemmebane, mange av spørsmålene som brant i Europa, fantes i Polen, bare i sterkere grad. Vår egen Johan Sebastian Welhaven (1807 – 1873) skrev et av sine mest berømte dikt  om denne situasjonen.

Diktet skrev Welhaven i forbindelse med en reise til Frankrike i 1836. Reisen kom en periode Welhaven var blitt temmelig upopulær i Norge, etter utgivelsen av det polemiske diktet Norges Dæmring, der han var bitende kritisk til nivået i norsk åndsliv og tilstanden i den unge nasjonen vår. Han hadde også i flere år hatt en bitter feide med Wergeland, og var fullstendig på kant med alle i den kretsen, utenom Wergelands søster, Camilla, men det er en annen historie. Så det var godt for Welhaven å komme seg vekk lite grann. Den lutfattige Welhaven hadde ikke råd til noen reise selv, men reisekompanjongen Ole Falk Ebbell finansierte reisen for dem begge i kraft av sin rike far. Republikanerne er et av 14 dikt Welhaven skrev under eller like etter denne reisen. Noen av dem ble trykket i avisen Den Constitutionelle, resten av dem ble trykket i Welhavens første diktsamling, Digte, i 1839 (strengt tatt ble samlingen utgitt på Welhavens bursdag, 22. desember, 1838, men på tittelbladet står 1839).

Republikanerne

Ved Barrière de la Santé
ligger en ydmyg liden Kafé.
En gammeldags Stue er al dens Plads;
der er ei Forgyldning, der bruges ei Gas.
Den har en Søgning, der sjelden brister,
af Etudianter og smaa Artister;
og kommer ei disse, da eier den dog
en stillere Gjest i sin dunkle Krog.
Der vandrer omkring i den straalende Stad
en skibbruden Flok, der aldrig er glad
Der møder dem Ingen med Smil eller Nik;
de færdes i Sværmen med slukkede Blikk.
Pauvres honteux! De søge et Hjem;
en ringe Kafé er det bedste for dem.

Nu er det Midnat; der sidder en Gjest
endnu ved sit Bord med en Sukkervands-Rest.
Hans Ansigt er falmet, hans Dragt er grov,
hans Linned er rent, og hans Hænder er smukke.
Han støtter sit Hoved, som om han sov.
Der er saa tyst; man kan høre ham sukke.
Dog, mens han sidder i dette Ly,
aabner man Døren med Bulder og Gny.
Det er en Skare af Ungersvende
med stærke Moustacher, med Øine, der brænde.
De fløite og nynne en smuk Melodi,
en Sang af Den Stumme fra Portici.
Nourrit har iaften fra Scenen vakt
de fyrige Toners koglende Magt.
De rulle den jublende Flok gjennem Blodet;
nu har den igjen Republiken i Ho’det.

De sætte sig matte; men atter fra Stolen
springer der En og bestiger et Bord.
Han siger med rungende, vingede Ord:
„Forsamling, giv Agt, jeg vil tale om Polen!“

Det var en Tale som flammende Krudt;
o, der blev stormet og spiddet og skudt!
De Franskes Konge og Raad og Kammer
gik op med Kreml i de samme Flammer.
Men frem af de kolde russiske Grave
steg atter en Hær af Napoleons Brave;
de kæmpede med, de rystede Jorden,
med Faner som Storm, med Ørne som Torden.
Paa Varschaus Mure stod atter Fama
og læste for Verden et fransk Proklama,
at nu var Historiens sidste Knude
løsnet for evigt, og Stykket ude.
Den frie Mand og den frie Kvinde
blev proklameret i alle Vinde.
Europas Kongres forsamled sig bedst
i Polens Skjød, mellem Øst og Vest;
i Varschau reistes Kongressens Salon,
og dertil en Støtte for Saint Simon.

Da jublede Flokke, og atter det lød:
„Champagne, Garçon, paa Tyrannernes Død!“
Men just da de løste den skummende Drik,
saa de en Fremmed med studsende Blik;
thi Proppen fløi mod den selsomme Mand,
der sad i en Krog med sit Sukkervand.
„Drik,“ raabte de Alle, „Champagnen er god,
vort Bæger er helligt; drik, har Du Mod

„Jeg drikker ei Viin, om stærk eller mild;
dens Sødme er vammel, jeg hader dens Ild.
Jeg sidder med Gru paa mit Livs Ruin.
Mit Bæger er tømt; jeg drikker ei Viin.“

Da blev der et Gny; de kaldte ham Træl,
de raabte paa Skjændsel, paa Hevn og Duel. —
Han viste sit Bryst, — hvor det var skrammet,
af streifende Kugler, af Klinger rammet!
— „I Daarer! Det er Ostrolenkas Mærke.
Har I vel fattet, hvor det kan værke?
Der er ingen Lise for denne Kval;
den kan ikke blunde for Sladder og Pral.
Der er ingen Gjæk saa vindig og svag,
han sminker sig jo med mit dybeste Nag;
min hedeste Bøn, mit eneste Gode,
er kommen paa lallende Tunger i Mode.
Tilside, Drenge, giver mig Rum!
Himlen har Stjerner, — Natten er stum.“

De saa paa hverandre. Han vandred sin Vei.
De havde Champagne, men rørte den ei.

*

Skrevet 1836, første gang trykket i Digte, 1839 (egentlig kom samlingen ut 22. desember 1838, men på tittelbladet står 1839).

*

Gjennomgang av diktet

Det er ikke så altfor vanskelig å forstå handlingen i dette diktet, om enn det er et og annet ord som kanskje trenger litt forklaring. De står lenger nede. Her skal jeg gå gjennom det som skjer.

Det sitter en ensom mann med sitt sukkervann på en kafé i Paris. I første strofe er beskrevet hvordan kafeen og han er ganske dunkel og uten de store ord og fakter, det er lagt vekt på alle de strålende tingene som ikke er  der. Det er for eksempel ikke altfor mange studenter (etudianter) og artister der, søkningen til kafeen brister ikke av den slags type folk, sånne det kan bli noe spennende med.

Så kommer det en forsamling glødende unge menn inn i kafeen i strofe 2. De har vært i operaen, og der hørt en smukk melodi, melodien om frihet, og den nynner de på og synger de på og er begeistret av. Operaen er Den stumme fra Porticit, aritsten er Nourrit, og han har med de fortrollende (koglende) toner vakt ideen om republikken. De setter seg ned, i strofe 3, men en av dem reiser seg straks opp for å holde en tale om Polen. Talen er i strofe 4, der det går i at Frankrikes og Russlands kongedømme og keiserrike skal gå opp i flammer, og et fritt Polen skal på ny gjenoppstå. Den frie mann og kvinne skal deretter gjelde for hele Europa, det er den veien det vil gå, med det vil Historiens sidste Knute bli løsnet for evigt og stykket ude. Polen er samlingspunktet mellom øst og vest, der er det Europas folkeforsamlinger (kongress) best skal møtes.

Talen vekker stor begeistring, og man åpner straks champagnen over Tyrannernes død. Men den fremmede som var i kafeen fra før, ser ikke ut til å ville ta del i begeistringen, enda champagnen åpnes like mot ham. De andre vil ha ham til å drikke, ha ham med i revolusjonen, og oppfordrer ham til å gjøre det, drik, har du Mod. Den fremmede svarer i strofe 6, han drikker ikke vin, livet hans er ødelagt. Så blir det oppstand i strofe 7, de nyankomne tror fremdeles den fremmede er feig eller redd, eller ikke skjønner den nye tid, og derfor ikke vil være med i revolusjonen. Men den fremmede åpner jakken og blotter sitt bryst, for å vise dem at det er nettopp det at han har forsøkt å delta, som gjør at han ikke kan tro på den lenger. Hans bryst er merket med sår fra slaget ved Ostrołęka, der det polske opprøret ble slått ned.

Det får de nyankomne til å tie. Den fremmede forlater kafeen, de nyanomne lar champagnen være.

Noen ordforklaringer

For å finne forklaringen på disse ordene måtte jeg bruke litt forskjellige kilder. De viktigste er ordnett.no for alle utenlandske ord, ordbok.uib.no og store norske leksikon for norske. Finner jeg ikke ut av det der, er det å søke på Google og bruke nettet. Jeg har vært ganske raus med ordene jeg har valgt å gi en forklaring på, så det kan gi inntrykk av at diktet er vanskeligere enn det er.

Barrière de la Santé Direkte oversatt «De helliges barriere» (barriére – bom, grind; le; gjerde; stengsel; (overført) hindring, skranke, barriere; vern; (foreldet) byport, slottsport , ordnett.no), men her er det navnet på området hvor kafeen ligger. Fra en kommentator har jeg fått opplyst at den lå på vestbredden av Seinen, i krysset av boulevard Auguste-Blanqui og rue de la Santé.
Etudianter studenter
Pauvres honteux Fattige personer som har sett bedre dager, og kvier seg for å be om hjelp (Store norske leksikon).
Ungersvende En ungersvend er dansk for en ung mann, ugift (ungkar), og gjerne rask, sunn og livslysten. Ordet ble ofte også brukt om en ung beiler til en kvinne.
Den stumme fra Portici Opera av Daniel Auber (1782 – 1871). Operaen er om et opprør i Napoli, 1647, mot den spanske kongen, Portici er et område i Napoli. Opprøret ble kalt Masaniello, og også operaen er kjent under det navnet. Det opprørske i opraen vakte gjenklang i samtiden. Premieren var i 1828, og i 1830 var det opprør og oppstand både i Frankrike og Belgia, der operaen spilte en så sentral rolle at den ble forbudt. At gjestene som kommer til kafeen synger og nynner på en melodi herfra er i seg selv et uttrykk for opprør, i og med at denne operaen ble forbudt.
Nourrit Adolphe Nourrit (1802 – 1839 var en fransk tenor, berømt blant annet for sin rolle i operaen Den stumme fra Portici, den som er omtalt i diktet.
koglende -> kogle fortrolle, fjetre, forhekse
Republiken republikk, av latin res publica «offentlig sak», er en stat der statsoverhodet velges for et begrenset tidsrom, eller der statsoverhodet ikke er en monark. For de revolusjonære på Welhavens tid og i diktet er republikken fellesnavnet på den nye staten de ønsker, de vil kaste kongen – eller monarken – og innføre republikken. Så det å være republikaner og å ønske republikk var en revolusjonær og straffbar handling i de gamle monarkiene.
Kreml Kreml er navnet på den innerste borgen i russiske middelalderbyer, det er en festningsmur. Mest berømt er Kreml i Moskva, stedet der Russlands maktutøvelse i århundrer har funnet sted, og et symbol på denne makten og dens lukkethet. Kreml ble brent av Napoleon i 1812, så derav gik op med Kreml i de samme Flammer.
Napoleons Brave Napoleon er selvfølgelig den franske hærføreren, å være brav betyr å være modig (og også å være rettskaffen, bra). Napoleons brave er hans menn, modige og rettskafne.
Varschaus Mure Varschau er en gammel skrivemåte for Warszawa, den polske hovedstaden.
Fama Fama greier jeg ikke å finne ut av. Fama betyr rykte, men det er et latinsk navn, ikke et polsk, så langt jeg har klart å finne det ut.
Proklama kunngjøring, proklamasjon er høytidelig kunngjøring.
Kongressens Salon Etter Wienkongressen 1815 ble det gamle polske storhertugdømmet omgjort til «kongeriket Polen», med den russiske tsaren som konge. Et annet navn på dette polske kongedømmet var Kongress Polen
Saint Simon Her er det ganske sikert den tidlige franske sosialisten Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) det er snakk om.
Garçon Fransk ord for gutt. Å leve som Garçon, betyr å leve som ungkar. Her, i diktet, er det nok brukt som generelt uttrykk.
Gny larm, ståk; larmende ordskifte
Træl En trell, norrønt þræll, er det gamle norske ordet for en ufri person i en annen manns tjeneste. Her, i diktet, passer uttrykket også som skjellsord for en som vil være ufri og slave for kongen, altså en som ikke støtter den revolusjonære sak.
lise lindring, demping av smerte
Klinger sverdklinger, rammet av sverd.

Form og oppbygning

Dette er et av flere rapsodiske dikt i Welhavens produksjon, skriver Ingard Hauge i innledning til bind 1 av Welhavens samlede verker, utgitt i 1990. Et rapsodisk dikt er et metrisk dikt med fast eller skiftende rimstilling, men uten strofeinndelingen. Et annet kjent rapsodisk dikt hos Welhaven er Byens Kirkegaard. Det kan brukes til å sammenligne med, og til å illustrere hva et rapsodisk dikt er for noe.

Diktet består av 8 strofer. Strofene harvarierende lengde. Den første har 16 linjer, den neste 14, så kommer en på 4, en på 18, fulgt av 8, 4, 14 og til slutt 2. Det blir til sammen 80 linjer. Så man kan plassere diktet i gruppe med 8-versingene, det er det Hallvard Lie gjør i sin verselære fra 1967. Welhaven har bare flyttet litt på linjene slik at noen strofer har blitt lenger enn andre. Diktet har stort sett konsekvent parrim, men det er også et tilfelle av kryssrim og et av omsluttende eller kiastisk, rim. Parrim er at to og to linjer rimer, kryssrim er at annenhver linje rimer, og omsluttende rim er at i en gruppe på fire linjer rimer første og siste, og de to i midten. Kryssrimet er i strofe 2, linjene 3 til 6, der den fremmede blir beskrevet, og det omsluttende rimet er i strofe 3, der en av gjestene proklamerer at han skal snakke om Polen. At det er kryssrim for den fremmede, passer med det at han på alle måter skiller seg ut fra de andre. Kanskje kan man også si at introduksjonen av Polen også fortjener et annet rimskjema, her skal han jo tale bevingede ord, og trenger oppmerksomheten.

Det veksler mellom trykksterke og trykksvake utganger på verselinjene, det veksler mellom å være enstavede og tostavede rim, og det veksler mellom at versene ender på vokal og på konsonant. Det er dog klar overvekt av trykklette utganger i den berusede gjestens flammende tale om Polen. Også der den fremmede viser sitt bryst med merkene fra slaget er det trykklett, skrammet – rammet, Mærke – værke, så kanskje kan man snakke om et slektskap her. Videre har man kanskje en tendens til å snakke seg oppover, gå opp i de høyere tonelag, når man skal slutte slik trykklett, noe som i så fall passer med den begeistrede talen den revolusjonære skal holde. Stort sett ellers i diktet er det trykktungt og lukket. Fra gammelt av blir trykklette utganger kalt kvinnelige, trykktunge mannlige. Og utgang med vokal blir kalt åpen, de med konsonant lukket.

Diktet går i 4 takter, det er fire trykktunge stavelser i hver linje, og den trykktunge stavelsen er vanligvis fulgt av to trykklette. Det vil si at diktet går i daktyler, tung-lett-lett. De fleste verselinjene har tre daktyler fulgt av en enkelt, trykksterk stavelse til slutt. Første linje, Ved Barrière de la Santé, skiller seg ut ved å ha færre stavelser og annerledes trykk. Det er nesten som et inngangsparti til diktet, før versefoten kommer i gang. I neste linje er det LIGGer en YDmyg LIden kaFÈ/ en GAMMeldags STUe er ALL dens PLADS/ der ER ei forGYLNing der BRUGes ei GAS… Store bokstaver markerer trykk. Så her er det tre daktyler og en trykktung stavelse i linjene 2 og 4, den fjerde med opptakt (der), mens den tredje har to daktyler, en troké, tung-lett, og en trykktung. Også denne linjen har opptakt (en).

Det kan være forvirrende med disse verseføttene når det ikke er helt konsekvent, og man får vel ikke lenger så mye trening i hvordan dikt skal leses for at takten og rytmen skal bli riktig. Her i dette diktet fortsetter det DEN har en SØGNing, der SJELDen BRISTer,/ af ETudiANTer og SMAA arTISTer;/  og KOMMer ei DISSe, da EIer den DOG/ en STILLere GJEST i sin DUNKLe KROG. Merk at første ordet i femte linje, DEN, må være trykktung, ellers vil ikke mønsteret med trykktung fulgt av to trykklette gå opp. I lesingen er meningen at man skal komme inn i denne rytmen, og så da virkelig legge merke til om det er noen steder rytmen er annerledes. Da skal det også være noe viktig som skjer, noe å legge merke til. Linjene 5 og 6 har som man ser en ekstra, trykklett stavelse helt til slutt. Variasjoner i rytmen frisker også opp, helt konsekvente verselinjer og verseføtter blir raskt monotont, og det blir sjelden brukt.

Jeg avslutter med den berømte avslutningen, og hvordan rytmen er der:

De SAA paa hverANDRe. Han VANDRet sin VEI.
De HAVDe chamPAGNe, men RØRTe den EI.

Her er det sånn som det pleier i diktet, opptakt, tre daktyler og så trykktung stavelse til slutt. Vi ser de trykksterke stavelsene er de betydningsbærende, de trykklette er det ikke så farlig med, det er underforståtte subjekter (de, han), utfyllyng av verbsammensetning (saa paa), utfylling av ord hverandre, champagne, bøyningsendinger (-et, -e), konjunksjoner (men) og et eiendomspronomen (sin)  og et påpekende pronomen (den). Kanskje blir det i overkant finurlig å peke på at lydene er like i fem av de trykksterke stavelsene, A og lang A, eller Å, og diftong i rimet VEI – EI. Det gjør at den siste trykksterkve stavelsen, RØRTe, skiller seg ut, med en helt annen lyd, Ø. Det trekker oppmerksomheten mot det ordet, som er hele poenget i disse linjene, champagnen ble ikke rørt. Det er også poenget i diktet, champagnen ble ikke rørt, det var ikke verdt å drikke den med tanke på det som var skjedd i Polen, i Ostrołęka. For meg er det også slik at når et dikt er skrevet i en bestemt rytme, og ordene passer både med takten og rimet, så blir det liksom noe uunngåelig over det, man kan ikke styre unna eller velge å bruke andre ord. Det EI, som kommer til slutt, man kan ikke velge å skifte det ut med et annet ord, det hører sammen med VEI, det er lovbestemt, det må være slik. Champagnen kan ikke drikkes.

Kommentar til diktet

Det er ikke tilfeldig diktet er lagt til Paris, åstedet for den franske revolusjon. Det var også herfra mange av de liberale ideene som strømmet ut over Europa gjennom 1800-tallet kom. Tanken til mange av romantikerne var at disse liberale ideene nødvendigvis ville vinne frem, det nye vil fortrenge det gamle. Welhaven heller i dette diktet kaldt vann i blodet på den som er for optimistiske for hvordan dette kommer til å gå. De gamle kreftene som har styrt verden vil ikke gi fra seg makten så lett.

I diktet er det kontrasten mellom de støyende, berusede gjestene som har vært i operaen, og den grå, anonyme gjesten som sitter i kroken, som gir diktet mye av sin virkning. For de nyankomne er revolusjonen sterke følelser, en spennende ide, noe å drikke champagne for, noe å feire og begeistres over. For den anonyme gjesten fra Polen, han som hadde vært der, er det levd liv og følt nederlag. Han er merket av dette, i direkte og overført betydning. Sårene på brystet er også sår i sjelen. Så han kan ikke drikke champagne. I møte med ham, kan ikke de andre gjestene det heller. Revolusjonen har ikke kommet så langt som man kan få inntrykk av i operaen.

Dermed blir diktet på en gang berusende og avdempende, oppildende og avkjølende. Begeistringen til de revolusjonære er ikke så vinnende i dette diktet her, den er beruset og oppglødd, og ikke helt i samsvar på forholdene ute i den verden de vil gjøre noe med. Men leseren vil kanskje føle med den dystre gjesten som har kjempet i Ostrołęka, som har kjent på nederlaget, og som har prøvd revolusjonen i virkeligheten. Man sitter kanskje igjen med en følelse av å ville gjøre urett rett igjen, i alle fall til å støtte Polen og andre undtrykte folk og nasjoner. Her skal jeg også vokte meg fra å skrive mer enn det er dekning for, eller legge meg opp i andre folks lesing. Min oppgave er å forsøke å åpne diktet, og vise hva som står.

Mondnacht, av Joseph von Eichendorff

Det er litt ymse med oppdateringene her på bloggen. Jeg arbeider med den når jeg har tid og inspirasjon, ellers kan den være ganske glemt i månedsvis. Noen av postene er tidkrevende å lage. Særlig gjelder dette de utenlandske diktene, der jeg både må finne diktene og oversette dem. Jeg kjenner heller ikke så godt forfatterne der som jeg gjør med de norske, og det er heller ikke så lett å skumlese et stort antall dikt for å finne et det er verdt å poste.

Verst er det med de tyske diktene. Tysk er et språk jeg ikke jobber med, annet enn her på bloggen, og når jeg leser i original kan jeg ikke alltid garantere for at jeg skjønner hva som egentlig står der. Når jeg oversetter må jeg bruke mye tid, slå opp mange ord i ordboken, og likevel aldri bli helt trygg på at jeg har fått det godt og riktig. Det er små sjanser for meg til å ta noen snarveier her.

Derfor er det også de månedene det mangler et tysk dikt det tar lengst tid å få bloggen oppdatert og diktet på plass. Verst av alle er desember 2011, da jeg skulle ha postet et tysk dikt en av søndagene, men diktet ikke faller på plass før nå. Jeg skriver dette sommeren 2016. Verden og mitt liv er enormt forandret, bloggen og diktene er nokså de samme.

Det hjalp meg i arbeidet mitt å finne frem til Bokhylla på nasjonalbiblioteket. Det var noe som skjedde i 2016, et år jeg var i permisjon med min lille datter, og hadde tid noen morgener mens hun sov til å jobbe med dikt og med blogg. Jeg var også trett av verdenssituasjonen og dystre nyheter, greit å vende seg innover til litteraturen og poesien, finne tilbake til det som gjør livet verdt å leve. Ikke nyheter som setter folk og folkegrupper opp mot hverandre.

Det var på Bokhylla jeg fant en bok som het Over alle tindar – tyske dikt i utvalg og gjendiktning, og det var der jeg fant dette diktet av Johan von Eichendorff jeg poster i dag. Jeg tror lenken skal peke på sidetallet der diktet står i gjendiktningen til Åse Marie Nesse. Diktet er skrevet og utgitt en gang mellom 1835 og 1837, i den tyske høyromantikken, og det er svært berømt både for seg selv og blant Eichendorffs dikt. Skriver man Eichendorff inn i Google, får man forslag om Mondnacht automatisk. Tysk Wikipedia har en egen side om diktet, og det er rikelig med andre små analyser og kommentarer og beskrivelser på tysk, og også noen på engelsk.

Robert Schumann inkluderte diktet i sin Liederkreises, gav det en sentral plass der, og mente diktet var viktig i overgangen fra høyromantikken til senromantikken. Modernister som Thomas Mann og Theodor Adorno verdsatte også diktet, Mann kalte det «perlenes perle», og Adorno at det var «som om det spilte med en buestreng». Dette har jeg fra tysk Wikipedia, som også nevner andre og mindre kjente navn som har kommentert og verdsatt diktet.

Jeg fant raskt ut det var på tide jeg verdsatte diktet jeg også, og satte det her på bloggen, slik at året 2011 endelig blir fullendt og diktene som skal postes er postet. Det er slik et fint og ettertenksomt dikt, passende når et år går mot slutten, og et nytt år skal begynne.

Mondnacht

Es war, als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt’.

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis’ die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

1835-37

Min oversettelse

Måneskinnsnatt

Det var som hadde himmelen
stille kysset jorden,
At hun i blomsterskinnet
Fra den bare må drømme.

Vinden går over markene,
Vogger aksen sakte,
Den bruser stille skogene,
Så stjerneklar var natten.

Og min sjel spente
Vidt sine vinger ut,
Fløy over det stille landet,
Som om den fløy i hus.

Min gjendiktning

I min litt primitive gjendiktning forsøker jeg å få sånn halvveis rim og litt rytme på plass, som om jeg selv skrev et dikt basert på Eichendorffs original. Eller, i oversettelsen gjengir jeg meningen, i gjendiktningen forsøker jeg å få det til slik at det kan fungere som et dikt også på norsk.

Måneskinnsnatt

Det var som selve himmelen
Kysset jorden ømt,
At hun i blomsterskimmeren
Liksom hadde drømt.

Og vinden går over landskapet,
Vogger sakte aksen,
Bruser stille i skogene,
Så stjerneklar var natten.

Og jeg lot sjelen vandre
Med sine vinger sus,
Fløy stille over landet,
Som om den fløy i hus.

Kommentarer til språket og oversettelsen

Som alltid er det verbplasseringen som skaper hodebry for en skandinavisk oversetter av tysk lyrikk. Vi kan plassere verbet sist vi også, men det som er naturlig og riktig på tysk blir kunstig og feil på norsk, så om vi velger å følge det tyske mønsteret blir det lett litt anstrengt.

 

Jeg har slått opp glosene jeg er usikker på, og sjekket videre Ähren som betyr aks for å finne ut nøyaktig hva det er. Store norske leksikon skriver det er en blomsterstand der blomster uten stilk sitter på en ugrenet hovedakse. På dagligspråket snakker vi her om kornsorter og vanlig gress, hvete, rug og havre er det som kalles aks-bærende planter. Så når aksen vogger i strofe to, er det selve kornet på gresset som vogger frem og tilbake, slik vi alle har sett det gjøre i vinden.

Gloser

Glosene er slått opp i Kunnskapsforlagets blå ordbok.

Blütenschimmer -> sammensetning -> Blüte die blomst, blomstring(stid), flor; (overført) glansperiode, høydepunkt

Schimmer der 1. skinn, skimmer, glans, lysskjær 2. anelse; nicht den leisesten Schimmer von etwas haben

Felder die -> nominativ, plural -> Feld das felt (i ulike betydninger); mark, åker; (overført) område, gebet

Ähren -> Ähre die aks

wogten -> plural, preteritum -> wogen bølge

sacht(e)  sakte, stille, varsomt, mykt

rauschten -> plural, preteritum -> rauschen bruse, suse, rasle

leise svak, stille, lett

Wälder -> plural -> Wald der skog

spannte -> spannen spenne, stramme

Flügel der 1. vinge (også overført) 2. fløy (i ulike betydninger) 3. flygel

 

Kommentar til diktet

Noe av poenget med at så mange av de som arbeider med dikt og litteratur er opptatt av å plassere tekstene i sine riktige perioder er at dette utvider forståelsen av teksten og av perioden den er skrevet i. I romantikken var det en enhet mellom mennesket og naturen man ikke finner i andre perioder, eller det ble søkt etter en slik enhet, og det ble skrevet svært mange tekster der mennesket spiller rollen som observatøren i naturen. Naturen er stor og mektig, større enn det er gitt mennesket å forstå, men når mennesket finner sin riktige plass i den finner det også fred i seg selv og sin sjel.

Dette diktet av Eichendorff er et prakteksempel. Det er en måneskinnsnatt, og jeg-personen er til stede og iaktar hvordan månen liksom kysser jorden og hvordan vinden (eller luften) får alt til å bevege seg, nesten som i en stor harmoni, stor enhet. Sjelen til iaktageren tar også del i denne enheten, og sprer sine vinger og flyr med. På denne måten flyr den i hus, flyr den hjem, og jeg-personen kan være – og er – helt avslappet og trygg.

Formen i diktet er med på å bygge opp under harmonien og freden. Her er det faste rim og fast rytme, ordnede forhold, alt er under kontroll. Det er ingen vanskeligheter og utfordringer. Språket er stort sett direkte, her er ingen vanskelige referanser (slik som diktene i klassisismen er så full av, noe som gjør dem vanskelige å lese for en moderne leser) og metaforene og de andre litterære virkemidlene er ganske umiddelbare (som at himmelen kysser jorden, ingen skulle ha vanskeligheter med å forstå den).

Taushet, av Fjodor Ivanovitsj Tiutsjev

Denne posten er pusset opp i uke 25, 2016. Lagt til er foreløpig transkripsjon og gloseliste. Oversettelsen er forbedret, og jeg har også endret på kommentarene til den. Jeg har også endret skriftstørrelsen og font på overskriftene. Tittelen på diktet har jeg også endret fra silentium til taushet. Det er ingenting ved det russiske ordet moltsjanie som gjør det nødvendig å bruke et slikt lite brukt fremmedord på norsk.

*

Russisk dikt. Det er skrevet av F. I. Tiutsjev (1803 – 1873). Tiutsjev ble født inn i en gammel, russisk adelsfamilie i nærheten av Bryansk, der han ble opplært konservativt og patriotisk hjemme på godset. Han flyttet siden til Tyskland, der han ble boende store deler av sitt liv, og kom i kontakt med tyske diktere som Heinrich Heine og filosofer som Friedrich W. J. von Schelling. Kanskje er det dette som gjør Tiutsjev mer ettertenksom og filosofisk i diktene sine, enn andre mer følelsesladde og umiddelbare russiskediktere?

Молчание!

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..

1830

Min trasnkripsjon

Moltsjanije!

Moltsji, skryvaisja i tai
I tjustva i metsjty svoi  —
Puskaj v dusjevnoj gluine
Vstaiut i zakhodjat one
Bezmolvno, kak zvezdy b notsji, —
Liubujzja imi – i moltsji.

Kak serdsu vyskazatj sebja?
Drugomu kak ponjat tebja?
Poimjot li on, tsjem ty zjivjosj?
Mysl izretsjennaja jest lozj.
Vzryvaja, vozmutisj kliutsji, —
Pitaisja imi — i moltsji.

Lisj zjit v sebje samom umej —
Jest tselyj mir v dusje tvoej
Tainstvenno-volsjebnykh dum;
Ikh oglusjit naruzjnyj sjum,
Dnevnyje razgonjat lutsji, —
Vnumaj ikh penjiu – i moltsji!..

Min oversettelse

Ti stille, skjul og hold hemmelig
Både følelsene og drømmene dine —
Måtte de i dypet av sjelen
Reise seg og vandre
Stumme, som stjernerne om natten —
Beundre dem – og ti stille.

Hvordan uttrykke seg til et hjerte?
Hvordan skal andre forstå deg?
Forstår han noe om hva du lever med?
En tanke uttrykt er løgn.
Rører du rundt så forarger du kildene —
La deg få næring fra dem – og ti stille.

Vit bare å kunne leve med deg selv —
Det er en hel verden i din sjel
Hemmelige trylletanker;
Blir gjort døve av ytre støy
Daglige jaget av stråler —
Vær oppmerksom på sangen deres – og ti stille!..

Kommentar til oversettelsen

Oversettelsen er forbedret etter mitt første forsøk tilbake i 2009. Jeg har også laget til en egen gloseliste under så det er lett å finne frem i de vanskelige ordene, og man kan se hvilke alternativer det er for oversettelsen.

Скрывайся er imperativ til et verb som betyr «holde seg skjult» (se gloselisten). Пускай er en alternativ form for Пусть, som betyr noe sånt som «må/måtte» i betydningen «måtte det bli fint vær i kveld, slik at vi kan…» Den sjeldne formen оне har jeg nå funnet ut av. De har forklaringen på russisk wikislovar, det var som jeg tenkte en flertallsform for он, она, оно, они (han, hun, det), en variant av они, altså «de» på norsk. Jeg ser også jeg har fått en hyggelig kommentar fra Arni Thor Sigurdsson, der det blir oppgitt at оне er en gammel flertallsform for 3. person hunnkjønn. I samme linje står verbet заходят som har litt forskjellig betydning etter om det er perfektivt eller imperfektivt (med perfektivt parverb зайти, og ganske mange betydninger, «stikke innom», «gå bak», «gå rundt» er noen av dem). Her er det det perfektive verbet som gjelder, da er det «å begynne å gå», som det også kommer frem av gloselisten. Любуйся er ikke imperativ, refleksiv form av Любить («å elske»), slik jeg først skrev, men av любоваться. Det betyr å beundre. Verbet tar instrumental, noe som forklarer formen ими for dem (egentlig «med dem»). Med dette skulle meningen i første strofe endelig være helt klar: Du skal holde skjult dine følelser og drømmer, la dem stå opp selv der i dypet av sjelen din, stumme som stjernene om natten, du skal beundre dem – og tie.

Другому как понять тебя? viser muligheten for økonomi i det russiske språket. Другому er dativ av Друг, som betyr «andre», i dativ «til andre». как понять тебя betyr ordrett «hvordan forstå deg»? Den russiske setningen blir perfekt forstått av alle russere, mitt tilsvarende forsøk på norsk blir litt uvanlig og vanskelig. Взрывая er en partisippform av взрывать, (pf. взорвать), som kan bety «sprenge» eller «få til å eksplodere» eller «spa opp» (sjekk glosene). возмутишь er andre person presens av возмутить, som betyr «opprøre, forarge» eller «oppgvigle». ключи er flertall av ключ, som enhver moderat russiskkyndig vet betyr «nøkkel», men det kan også bety «kilde» (eller oppkomme, ille og olle), som jeg tror det gjør her. De siste to linjene i dette verset er vanskelige å få riktig på norsk, det er vanskelig å finne ord som sier det samme på samme måte, men jeg tror det betyr at om du styrer rundt med disse store spørsmålene og tingene blir det bare rot, du irriterer bare det du forsøker å finne ut av. I stedet skal du la disse tingene forsyne deg, de skal være kilden du øser av og har glede av. Så skal du tie stille. Hele strofen handler om at det ikke går an å overføre store, kompliserte tanker fra en til en annen, sentrert om den berømte midtsetningen «en tanke uttrykt er løgn».

Jeg antar дум er genitiv flertall av дума, som betyr tanke. оглушит betyr «gjøre døv», «slå i svime, bedøve» eller «svimeslå, lamslå». шум betyr «bråk» eller «støy». Дневные blir i kunnskapsforlagets ordbøker oversatt med varianter av «dags-, formiddags- og ettermiddags-«, mens разгонят er tredje personsformen i presens av verbet разгонять, (pf. разогнать), og betyr «spre, splitte, drive fra hverandre» eller «oppløse», «spre», «jage bort» og flere andre lignende betydninger. лучи er flertall av луч, som betyr «stråle». пенью får jeg til å bli en dativsform av hannkjønnsordet пень, og det betyr «trestubbe, stubbe», (i overført betydning) «treskalle, tosk» eller «ufølsom person». Innen jeg har funnet en bedre og sikrere oversettelse, velger jeg å hoppe over dette ordet.

Gloser

молчание -> taushet, stillhet

скрывайся -> скрываться нсв 1.-4. см скрыться 5. (прятаться где-л.) holde seg skjult 6. от кого-л. (избегать встреч с кем-л.) unngå nn 7. разг. (держать в тайне свои мысли, намерения) holde sine tanker {hensikter} for seg selv; gjøre sitt hjerte til en røverkule 8. (иметься – о чём-л. незаметом) ligge (skjult) 9. за Т. (корениться) stikke under

таи -> таить 1. (держать в тайне) hemmeligholde; skjule, dølge (скрывать) 2. (питать) nære; ~ злобу 3. (заключать в себе) romme, innebære

глубине -> глубина 1. dybde 2. в глубине леса (dypt) inne i skogen 3. морские глубины havets dyp 4. перен. (о мысли, чувстве и т.п.) dybde

заходят -> заходить II 1. (начать ходить) begynne å gå 2. (заколебаться) disse, riste

безмолвно -> безмолвный книжн. taus, stum: stille, tyst, ordløs; (онемевший – тж) målløs; stilltiende (о договорённости)

Любуйся -> (по-)любоваться Т, на В beundre; ~ картиной, ~собой

высказать <нсв высказывать> uttale, ytre, si; ~ своё мнение, желание, предложение

изреченная -partisipp-> изречь <1. ед. изреку> <нсв изрекать> ytre, uttale, mæle (til dette ordet står linjen i Tiutsjevs dikt som eksempel på bevinget ord, oversatt med «er tanken uttalt, er den løgn»)

Взрывая -imperfektiv gerundium-> взрывать I (вести взрывные работы – тж) skyte; взорвать 1. sprenge, eksplodere; sprenge i lufta 2. få til å eksplodere, bringe ut av fatning» eller «få til å eksplodere» ; взрывать II взрыть <1. ed. взрою> spa opp; снарядв взрыли землю granatene har pløyd opp jorda

возмутишь -> возмутить <нсв возмушать> 1. (привести в негодование) opprøre, forarge 2. уст. (побудвить в восстанию) oppvigle

ключи -> ключ I nøkkel II (источник) ille, olle, kilde

Питайся -> питаться 1. (есть) ernære seg av, leve av; spise(получить питание) 2. (получить что-л. необходимое) få tilførsel av, bli forsynt med; næres перен. озеро питается двумя реками

Лишь I частица (только) bare, kun; først (не ранее чем) II союз (едва, как только) så snart som, straks

умей -> уметь нсв (+инф) kunne; forstå (понимать, как надо что-л. успешно делать)

волшебных ->волшебный 1. (магический) trylle- 2. перен. (чарующий) fortryllende, magisk, eventyr-

дум -genitiv flertall-> дума 1. (мысль) tanke 2. (род стихотворения) ballade 3. duma (kommunestyre i russiske byer før 1917; государственная дума riksduma (Russlands nasjonalforsamling 1905 – 1917)

оглушит -> оглушить <нсв оглушать> 1. (звуком) gjøre døv 2. (ударом) slå i svime, svimeslå, bedøve 3. (ошеломить) lamslå, svimeslå

Дневные -> дневной прл 1. dags-; formiddags-; ettermiddags- 2. (за день) dag-, dags- 3. (о животных, насекомтх) dag-

разгонят -> разогнать <св разгонять > 1. (заставить разойтись, разбежаться) spre, splitte, drive fra hverandre 2. (организацию и т.п.)oppløse 3. (тучи и т.п.) spre 4. (скуку и т.п.) fordrive, drive {jage} bort 5. (ускорить ход, движение) få noen/noe opp i (en) fart 6. разг. (уволить) gi noen (flere personer) sparken 7. полигр. spatiere 8. разг. (удлинить) tøye, tvære ut

лучи -> луч 1. (полоска света) stråle (тж перен.) 2. мн. физ. stråler

пенью -> пение sang, synging

Min kommentar

Oversettelsen skal nå være ganske korrekt, og det er nå også lagt til en gjendiktning til slutt. Det er et berømt dikt jeg har tatt fatt på i dag. Russere med utdannelse kan det gjerne utenatt, i hvert fall de to første linjene: Молчи, скрывайся и таи/ И чувства и мечты свои, eller ti stille, skjul og hemmelig,/ både følelsene og drømmene dine. Det er filosofisk tenkt og skrevet, resten av diktet underbygger det, men i Russland og det senere Sovjetunionen har det også en konkret klangbunn. I et land med et sterkt hemmelig politi og utstrakt sensur, kan det lønne seg å holde litt skjult hva man egentlig tenker og mener. Ved å sitere det fra diktet til Tiutsjev, ufarliggjør man det litt, og kan styre unna å svare på ubehagelige spørsmål.

Linje 4 i strofe 2 er også berømt: Мысль изреченная есть ложь, eller Er tanken uttalt, er den løgn. Det står i ordboken som bevinget ord, under изреченный,  et adjektiv avledet av verbet изречь. Også det er med på å underbygge at man ikke skal buse ut med alt man vet, det er bedre å holde litt inne. Setningen inneholder også litt dyp filosofi, om mening og språk, at språket ikke alltid strekker til for å uttrykke den meningen vi har. Mange har vel gjort den erfaringen, at de har sagt noe, men så merker at dette ikke kom ut sånn som det var tenkt, eller ikke ble oppfattet sånn det var håpet.

Tiutsjev argumenterer for at vi skal holde igjen med alle tanker. Sjelen er dyp, et menneske rommer mye, man skal ikke forsøke å forklare alt. En del ting er best bare å la være i fred. Det som rører seg i dypet av sjelen, blir bare forstyret og ødelagt i møte med hverdagens larm og støy, det har det bedre der det kommer fra. Det er best å tie stille.

Min gjendiktning

Som alltid i mine gjendiktninger gjelder det om å få et dikt som kan fungere litt på norsk. Jeg legger vekt på å få rimene på plass, og lar det gå på bekostning av rytmen.

Stillhet

Ti, og hold hemmelig i sinnet
Følelsene og drømmene dine —
Måtte de i dybdene av sjelens bunn
Reise seg og vandre rundt
Stumme, som stjernerne i nattens ly —
Beundre dem – hold munn og ti.

Hvordan til hjertet å uttrykke seg?
Hvordan få andre til å forstå deg?
Forstår han noe om hva du lever hver dag?
En tanke uttrykt er løgn og bedrag.
Rører du rundt vil kildene forarget bli —
La deg få næring fra dem – og ti.

Vit bare å kunne leve med deg selv —
Det er en hel verden i din sjel
Hemmelige trolldomstanker;
Blir gjort døve av larm som banker
Daglige jaget av stråler stri —
Vær oppmerksom på sangen – hold munn og ti!..