Shakespeares sonetter

Alle de 154 sonettene til Shakespeare er nå postet med oversettelser og kommentarer. Kvaliteten varierer veldig, men i de beste og ferdige postene er det innledende kommentar, sonett og oversettelse, kommentar til oversettelsen, med gloseliste, og så en ytterligere kommentar til det hele. For en håndfull av sonettene er det også på plass en gjendiktning, og for noen av gjendiktningene skal også sonettformen være på plass.

Dette arbeidet tok omtrent 10 år, fra 2009 til 2018, med 52 sonetter det første året, så 12 sonetter i året, til alt var ferdig. Etterpå gjenstår et betydelig arbeid med å heve kvaliteten på en rekke av postene, og i det hele tatt få skrevet dem ferdig. Og dette arbeidet er desto mer tidkrevende, da Shakespeares sonetter bare er en liten del av denne bloggen, der jeg poster egne og andres dikt, og ufortrødent holder det gående med nye innlegg, tross et etterslep av uferdige poster.

Bloggingen er bare en liten del av livet mitt. Den kan bli en større del, om jeg får litt mer støtte og inntekt. Penger kan nå overføres også på Vipps, 90096564, eller kontonummer 97102048087.

Om postene med sonetter

Postene om sonettene skal når de er fullstendige bestå av innledning, sonetten med oversettelse, kommentar til språket og oversettelsen, og så en ytterligere kommentar til selve sonetten. I kommentaren til språket og oversettelsen går jeg også grundig inn på innholdet, og de forskjellige tolkningsmulighetene. Siden 2016 har jeg pleid å legge til en gloseliste i poster med utenlandske dikt, så også for Shakespeares sonetter. En slik gloseliste legger jeg også til når jeg henter opp eldre poster, for å bearbeide dem og gjøre dem bedre og ferdige. For noen sonetter legger jeg også til en egen gjendiktning.

I arbeidet med oversettelsene har jeg gjennom årene glidd fra å forsøke en mest mulig ordrett gjengivelse, til en mest mulig forståelig. Noen ganger gjør jeg en omskriving av originalen, slik at meningen kommer klart frem. Når jeg gjør det, står det alltid forklart i kommentarene etterpå, hva som har skjedd, og hvordan jeg har tenkt. I gjendiktningene forsøker jeg nå å få både den jambiske versefoten med fem takter  og rimmønsteret til Shakespeare på plass. Dette er vanskelig og tidkrevende arbeid, og det er ikke alltid det lykkes. I tidlige gjendiktninger forsøkte jeg bare å få antall stavelser og rimene på plass. Disse gjendiktningene forsøker jeg å endre på, når jeg finner frem til dem, og tiden tillater det. Det er bedre at gjendiktningene har noen ekstra trykklette stavelser, enn at de trykktunge ikke kommer på riktig sted og at det er fem av dem i hver linje.

Når jeg arbeider med sonettene, har jeg store vansker med å gå med på to trykklette stavelser etter hverandre også, så jeg presser på til jeg har annenhver stavelse trykklett og trykktung. Skal det være en ekstra trykklett stavelse, må den komme til slutt. Der kan jeg leve med den.

Om sonettene

Sonettene til Shakespeare er antagelig skrevet i perioden 1592 til 1598. De første 126 er adressert til en ung mann, den unge skjønnhet eller den unge elskede som jeg her vil kalle ham. De neste 26 er skrevet til en ung kvinne, det vil ta en stund før jeg begynner å behandle dem her på bloggen. De to siste er spesielle i forhold til de andre, og står litt utenfor. Til sammen består samlingen The complete sonnets av 154 sonetter. Det finnes imidlertid flere sonetter av Shakespeare plassert i skuespillene hans.

Den tradisjonelle sonettformen er 14 verselinjer med femfotede jamber plassert i grupper på fire og fire, og tre og tre. Shakespeare bruker imidlertid grupperingen 4 – 4 – 4 – 2. De tre kvartettene setter en stemning eller en situasjon, mens de to siste linjene konkluderer på dem. Rimmønsteret er at annenhver linje rimer i hver kvartett, mens de to siste linjene er parrim. Jeg liker å tro at Shakespeare valgte denne formen på sonettene, siden den tradisjonelle med 4 – 4 – 3 – 3 stiller større skrav til rimene, og passer bedre i språk hvor rimene faller lett, slik som i italiensk.

På søsterbloggen HeltGreiLitteratur skriver jeg om alle sonettene samlet.

Jeg vil også ha med at den korrekte norske skriveformen er sonett, mens det på engelsk heter sonnet. Her på bloggen bruker jeg den norske skrivemåten i tittelen på postene, men den engelske når sonetten presenteres i original i posten. På lenkelisten under er den englske stavemåten brukt.

De første 17 sonettene handler om hvordan sonettskriveren ønsker at den elskede ungdom skal få et avkom for å bringe skjønnheten videre.

Liste med lenke

Her er lenke til alle de 154 sonettene (med unntak av de få jeg ennå ikke har postet). Første linje av sonetten står i parentes.

Sonnet 1 (From fairest creatures we desire increase)

Sonnet 2 (When fity winters shall besige thy brow)

Sonnet 3 (Look in thy glass and tell the face thou viewest)

Sonnet 4 (Unthrifty loveliness, why dost thou spend)

Sonnet 5 (Those hours, that with gentle work did frame)

Sonnet 6 (Then let not winter’s ragged hand deface)

Sonnet 7 (Lo! in the orient when the gracious light)

Sonnet 8 (Music to hear, why hear’st thou music sadly?)

Sonnet 9 (Is it for fear to wet a widow’s eye)

Sonnet 10 (For shame deny that thou bear’st love to any)

Sonnet 11 (As fast as thou shalt wane, so fast thou grow’st)

Sonnet 12 (When I do count the clock that tells the time)

Sonnet 13 (O! that you were your self; but, love, you are)

Sonnet 14 (Not from the stars do I my judgement pluck)

Sonnet 15 (When I consider every thing that grows)

Sonnet 16 (But wherefore do not you a mightier way)

Sonnet 17 (Who will believe my verse in time to come)

Sonnet 18 (Shall I compare thee to a summer’s day?)

Sonnet 19 (Devouring Time, blunt thou the lion’s paws)

Sonnet 20 (A woman’s face with nature’s own hand painted)

Sonnet 21 ( So is it not with me as with that Muse)

Sonnet 22 (My glass shall not persuade me I am old)

Sonnet 23 (As an unperfect actor on the stage)

Sonnet 24 (Mine eye hath play’d the painter and hath steel’d)

Sonnet 25 (Let those who are in favour with their stars)

Sonnet 26 (Lord of my love, to whom in vassalage)

Sonnet 27 (Weary with toil, I haste me to bed)

Sonnet 28 (How can I then return in happy plight)

Sonnet 29 (When in disgrace with fortune and men’s eyes)

Sonnet 30 (When to the sessions of sweet silent thougt)

Sonnet 31 (Thy bosom is endeared with all hearts)

Sonnet 32 (If thou survive my well-contented day)

Sonnet 33 (Full many a glorious morning have I seen)

Sonnet 34 (Why didst thou promise such a beauteous day)

Sonnet 35 (No more be grieved at that which thou hast done)

Sonnet 36 (Let me confess that we two must be twain)

Sonnet 37 (As a decrepit father takes delight)

Sonnet 38 (How can my muse want subject to invent)

Sonnet 39 (O! how thy worth with manners may I sing)

Sonnet 40 (Take all my loves, my love, yea take them all)

Sonnet 41 (Those pretty wrongs that liberty commits)

Sonnet 42 (That thou hast her it is not all my grief)

Sonnet 43 (When most I wink, then do mine eyes best see)

Sonnet 44 (If the dull substance of my flesh were thought)

Sonnet 45 (The other two, slight air, and purging fire)

Sonnet 46 (Mine eye and heart are at a mortal war)

Sonnet 47 (Betwixt mine eye and heart a league is took)

Sonnet 48 (How careful was I when I took my way)

Sonnet 49 (Against that time (if ever that time come))

Sonnet 50 (How heavy do I journey on the way)

Sonnet 51 (Thus can my love excuse the slow offence)

Sonnet 52 (So am I as the rich, whose blessed key)

Sonnet 53 (What is your substance, whereof are you made)

Sonnet 54 (O! how much more doth beauty beauteous seem)

Sonnet 55 (Not marble, nor the gilded monuments)

Sonnet 56 (Sweet love, renew thy force; be it not said)

Sonnet 57 (Being your slave what should I do but tend)

Sonnet 58 (That god forbid, that made me first your slave)

Sonnet 59 (If there be nothing new, but that which is)

Sonnet 60 (Like as the waves make towards the pebbled shore)

Sonnet 61 (Is it thy will, thy image should keep open)

Sonnet 62 (Sin of self-love possesseth all mine eye)

Sonnet 63 (Against my love shall be as I am now)

Sonnet 64 (When I have seen by Time’s fell hand defac’d)

Sonnet 65 (Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea)

Sonnet 66 (Tired with all these, for restful death I cry)

Sonnet 67 (Ah! wherefore with infection should he live)

Sonnet 68 (Thus is his cheek the map of days outworn)

Sonnet 69 (Those parts of thee that the world’s eye doth view)

Sonnet 70 (That thou art blamed shall not be thy defect)

Sonnet 71 (No longer mourn for me when I am dead)

Sonnet 72 (O! lest the world should task you to recite)

Sonnet 73 (That time of year thou mayst in me behold)

Sonnet 74 (But be contented when that fell arrest)

Sonnet 75 (So are you to my thoughts as food to life)

Sonnet 76 (Why is my verse so barren of new pride)

Sonnet 77 (Thy glass will show thee how thy beauties wear)

Sonnet 78 (So oft have I invoked thee for my Muse)

Sonnet 79 (Whilst I alone did call upon thy aid)

Sonnet 80 (O! how I faint when I of you do write)

Sonnet 81 (Or I shall live your epitaph to make)

Sonnet 82 (I grant thou wert not married to my Muse)

Sonnet 83 (I never saw that you did painting need)

Sonnet 84 (Who is it that says most, which can say more)

Sonnet 85 (My tongue-tied Muse in manners holds her still)

Sonnet 86 (Was it the proud full sail of his great verse)

Sonnet 87 (Farewell! thou art too dear for my possessing)

Sonnet 88 (When thou shalt be dispos’d to set me light)

Sonnet 89 (Say that thou didst forsake me for some fault)

Sonnet 90 (Then hate me when thou wilt; if ever, now)

Sonnet 91 (Some glory in their birth, some in their skill)

Sonnet 92 (But do thy worst to steal thyself away)

Sonnet 93 (So shall I live, supposing thou art true)

Sonnet 94 (They that have power to hurt, and will do none)

Sonnet 95 (How sweet and lovely dost thou make the shame)

Sonnet 96 (Some say thy fault is youth, some wantonnes)

Sonnet 97 (How like a winter hath my absence been)

Sonnet 98 (From you have I been absent in the spring)

Sonnet 99 (The forward violet thus did I chide)

Sonnet 100 (Where art thou Muse that thou forget’st so long)

Sonnet 101 (O truant Muse what shall be thy amends)

Sonnet 102 (My love is strengthened, though more weak in seeming)

Sonnet 103 (Alack! what poverty my Muse brings forth)

Sonnet 104 (To me, fair friend, you never can be old)

Sonnet 105 (Let not my love be called idolatry)

Sonnet 106 (When in the chronicle of wasted time)

Sonnet 107 (Not mine own fears, nor the prophetic soul)

Sonnet 108 (What’s in the brain, that ink may character)

Sonnet 109 (O! never say that I was false of heart)

Sonnet 110 (Alas! ’tis true, I have gone here and there)

Sonnet 111 (O! for my sake do you with Fortune chide)

Sonnet 112 (Your love and pity doth the impression fill)

Sonnet 113 (Since I left you, mine eye is in my mind)

Sonnet 114 (Or whether doth my mind, being crowned with you)

Sonnet 115 (Those lines that I before have writ do lie)

Sonnet 116 (Let me not to the marriage of true minds)

Sonnet 117 (Accuse me thus: that I have scanted all)

Sonnet 118 (Like as, to make our appetite more keen)

Sonnet 119 (What potions have I drunk of Siren tears)

Sonnet 120 (That you were once unkind befriends me now)

Sonnet 121 (‘Tis better to be vile than vile esteemed)

Sonnet 122 (Thy gift, thy tables, are within my brain)

Sonnet 123 (No, Time, thou shalt not boast that I do change)

Sonnet 124 (If my dear love were but the child of state)

Sonnet 125 (Were’t aught to me I bore the canopy)

Sonnet 126 (O thou, my lovely boy, who in thy power)

Sonnet 127 (In the old age black was not counted fair)

Sonnet 128 (How oft when thou, my music, music play’st)

Sonnet 129 (The expense of spirit in a waste of shame)

Sonnet 130 (My mistress’ eyes are nothing like the sun)

Sonnet 131 (Thou art as tyrannous, so as thou art)

Sonnet 132 (Thine eyes I love, and they, as pitying me)

Sonnet 133 (Beshrew that heart that makes my heart to groan)

Sonnet 134 (So now I have confessed that he is thine)

Sonnet 135 (Whoever hath her wish, thou hast thy Will)

Sonnet 136 (f thy soul check thee that I come so near)

Sonnet 137 (Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes)

Sonnet 138 (When my love swears that she is made of truth)

Sonnet 139 (O call not me to justify the wrong)

Sonnet 140 (Be wise as thou art cruel; do not press)

Sonnet 141 (In faith I do not love thee with mine eyes)

Sonnet 142 (Love is my sin, and thy dear virtue hate)

Sonnet 143 (Lo, as a careful housewife runs to catch)

Sonnet 144 (Two loves I have, of comfort and despair,)

Sonnet 145 (Those lips that love’s own hand did make)

Sonnet 146 (Poor soul, the centre of my sinful earth)

Sonnet 147 (My love is as a fever, longing still)

Sonnet 148 (O me!What eyes hath love put in my head)

Sonnet 149 (Canst thou, O cruel, say I love thee not)

Sonnet 150 (O, from what power hast thou this powerful might)

Sonnet 151 (Love is too young to know what conscience is,)

Sonnet 152 (In loving thee thou know’st I am forsworn,)

Sonnet 153 (Cupid laid by his brand and fell asleep.)

Sonnet 154 (The little Love-god lying once asleep)

* * *

Det er også en kategori som heter  Shakespeares sonetter. Der får dere sonettene i rekkefølge, fra 154 ned til 1. Så det er lettere å finne frem til bestemte sonetter gjennom lenkene på denne siden, eller ved å bruke søkefeltet.

Jeg har også postet noen få andre tekster av Shakespeare, som kan kvalifisere som dikt. Disse er lagt i kategorien Engelske dikt, og kan finnes ved å se gjennom dem, eller gå til nettsiden for dikt fra verdenslitteraturen.

For de lengre diktene og poemene av Shakespeare vil jeg henvise til Helt grei litteratur. Merk at disse diktene der ikke er gjennomarbeidet, og selv om planen er en gang å gjøre det, vil dette ta tid.

Kilder

Det er to kilder jeg hovedsaklig bruker:

Nettsiden Shakespeare sonnets.

Oxford-utgaven av Complete Sonnets and Poems, redigert av Colin Burrow.

Når andre kilder er brukt, står dette i selve posten.

En tanke om “Shakespeares sonetter

  1. Tilbaketråkk: Shakespeares sonetter – på norsk | Det Norske Shakespeareselskap

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s