Russiske dikt

Jeg vil gjerne at denne bloggen skal være ledende i Norge når det gjelder presentasjon av russiske dikt. Det er ikke så mange konkurrenter, så det skulle være et oppnåelig mål. De russiske diktene skal være utstyrt med originalversjonen, transkripsjon, oversettelse, gjendiktning og omfattende kommentarer. Dette er et tidkrevende arbeid, og jeg har foreløpig kommet meg frem til 2013 i revisjonen av de eldre postene. Arbeidet fortsetter med et mål om å få ferdig et dikt i uken frem til de er ferdige alle sammen.

Disse postene holder god standard, og anbefales.

Her på denne siden er det lagt ut lenker til postene. Det finnes også en kategori: russiske dikt. Den er alltid oppdatert.

*

For ukjente er det kanskje vanskelig å orientere seg i alle postene og navnene. Pusjkin er den store nasjonalpoeten, Lermontov er hans nesten like store etterfølger. Man er på trygg grunn når man sjekker ut dikt av dem. Tiutsjev regnes også som en av de store, og som en eventuell etterfølger av Pusjkin og Lermontov. Han er også 1800-talls dikter med tradisjonell form og sentrallyrisk innhold. Afanasij Fet har noen veldig vakre og følsomme dikt, litt russisk magi i enkle ord. Diktet Jeg har kommet til deg med en hilsen, er en personlig favoritt for meg, en nydelig og enkel hyllest til våren i anmarsj. Nikolaj Nekrasov er arbeiderklassens og bøndenens dikter, kommunisten før kommunismen, en tid det heller ikke var industrialisering og arbeidere, men han tok de fattiges parti og skrev om deres liv på en måte som klart peker fremover mot arbeiderklassens diktere på starten av 1900-tallet, da arbeiderklassen fantes. De to siste fra 1800-tallet, Jevgenij Baratynskij og Appolon Majkoj, pleier å havne litt i skyggen av de større dikterne de var samtidige med. Diktet til Baratynskij jeg har postet her, Min gave er ynkelig, er imidlertid kort og fint, og lett å forstå.

Så går vi videre mot århundreskiftet. Aleksander Blok er den store symbolisten, og Natt, gate, lykt, apotek er et tidlig eksempel på hva som ligger i denne retningen av modernismen, mens Jenta sang i kirkekoret også har veldig sterke, russiske følelser. Vjatsjeslav Ivanov er nesten latterlig kunstnerisk orientert, men diktet hans jeg har postet her er en del av en sonettkrans, og sånne finnes det ikke for mange av i verdenslitteraturen. Posten om ham og diktet hans er nesten latterlig gjennomarbeidet også, svært mye interessant informasjon, om og rundt en kanskje ikke altfor interessant person. De to kvinnene, Akhmatova og Tsvetajeva, er på noen måter motsetninger, Akhmatova holder igjen, Tsvetajeva buser ut, men begge skriver gripende dikt i en veldig pulserende periode i russisk historie, like etter revolusjonen. De to er lette å like. I samme periode finner man Esenin og Majakovski. De to har litt ulikt temperament, Esenin er veldig følsom, i hvert fall i diktene sine, mens Majakovskij er den store og uredde futuristen. Nest etter Pusjkin og Lermontov er det Majakovskij som er klart mest elsket i Russland. Noen foretrekker til og med ham fremfor de to romantikerne, men diktene til Majakovskij er gjerne veldig lange, og det er vanskelig inntil det umulige å få diktene hans like effektfulle i oversettelse. Osip Mandelstam er også en av de mange mellomkrigstidsdikterne, og en av dem som fikk så store problemer med det kommunistiske regimet at han endte sitt liv i det. All diktningen hans ble bannlyst så tidlig som i 1925, i 1938 ble han arrestert for andre gang, sendt i konsentrasjonsleir og drept. Pasternak er mest kjent for romanen sin, Dr. Zhivago, men han så på seg selv først og fremst som poet. Det er Vinternatt (Зимняя ночь) som er det store diktet hans, vil jeg si. Men dette er en seriøs dikter, seriøs poet, som arbeidet hardt for at ingen ord skulle være overflødige og alt han skrev skulle ha høy kunstnerisk kvalitet. Til sist er det Jevgenij Jevtusjenko. Han døde 1. april i 2017, det ble skrevet litt om ham i den forbindelse. Han utvandret til USA, var en dissident i Sovjetunionen, og diktet hans om Babij Jar er vel kanskje vel så berømt for protesten som ligger i det, enn den kunstneriske kvaliteten.

Anna Akhmatova (1889 – 1966): Gyllen og vid er kveldshimmelen (Жирок и желт вечерный свет), Det siste møtes sang (Песна последней встречи), Jeg knep igjen hendene under den mørke kappen (Сжала руики под темной вуалью…), Forvirring (Смятение), Om kvelden (Вечером), Muse (Муза).

Jevgenij Aramovitsj Baratynskij (1800 – 1844): Min gave er ynkelig (Мой дар убог)

Aleksander Blok (1880 – 1921): Natt, gate, lykt, apotek (Ночь, улица, фонарь, аптека), Jenta sang i kirkekoret (Девучка пел в церковом хоре)

Afanasij Afanasevitsj Fet (1820 – 1892): Jeg har kommet til deg med en hilsen (Я пришел к тебе с приветом, 1843), Hvisken, den stilleste pust (шепот, робкое дыхание, 1850), Mama, se ut av vinduet! (Мама! глянь-ка из окошка, 1887)

Vjatsjeslav Ivanovitsj Ivanov (1870 – 1932): Kjærlighet (Любовь) (Vi er to trestammer i en storm (Мы – два грозой зажженные ствола))

Jevgenij Jevtusjenko (1932 – 2017): Babi Jar (Бабий Яр)

Mikhail Jurevitsj Lermontov (1814 – 1841): Seilet (Парус), Både kjedelig og trist (И скучно и грустно…), Jeg går alene ut på veien (Выхожу один я на дорогу),  Avtale (Договор), Til A. O. Smirnova (), Det er ord – betydning (Есть речи – значенье), Ønske (Желание), Fedrelandet (Родина), Poetens død (Смерт поета), Farvel, uvaskede Russland (Прощай, немытая Россия)

Sergej Aleksandrovitsj Jesenin (1895 – 1925): Brev til mor (Письмо к матерей), På gjensyn, min venn, på gjensyn (До свиданья, друг мой, до свиданья), Vi forlater nå stedet lite grann (Мы теперь уходим понемного), Så begynte det gylne løvet å virvle (Закружилась листва золотая), Jeg ynkes ikke, roper ikke, gråter ikke (Не жалею, не зову, не плачу), Denne gata er meg kjent (Эта улица мне знакома).

Vladimir Vladimirovitsj Majakovskij (1893 – 1930): Avskjed (Прощанье), Sky i bukser (Облако в штанах)

Appolon Majkoj (1821-1897): Høst (Осень)

Osip Mandelstam (1891-1938): Leningrad (Ленингад)

Nikolaj Aleksejovitsj Nekrasov (1821 – 1878): Snart er jeg det råtnedes rov (Скоро стану добычею тленья)

Boris Pasternak (1890 – 1960): Vinternatt (Яимняя ночь), I alle ting ønsker jeg å nå (во всем мне хочеться дойти), Februar (Февраль)

Aleksander Sergejevitsj Pusjkin (1799 – 1837): En vinterkveld (Зимнный вечер), Jeg elsket dem (Я вас любил), Vintermorgen (зимнее утро), Til *** (К * * *), Vinterveien (Зимная дорога), Høst (et fragment) (Осень), Det er på tide min venn, det er på tide (Пора, мой друг, пора), Nysgjerrig ( любопытный), I albumet til A. O. Smirnova (В албум А. О. Сминрновой), Ønske (Желание), Du og de (Ты и вы), En gave forgjeves og tilfeldig (Дар напрасный, дар случайный), Hvis livet bedrar deg (Если жизнь тебя обманет).

Fjodor Ivanovitsj Tiutsjev (1803 – 1873): Silentium (Молчание!), Vårlig tordenvær (всенняя гроза), Vårvann (Весенние воды)

Marina Ivanovna Tsvetajeva (1892 – 1941): Mine dikt, skrevet så tidlig (Моим стихам, написанным так рано), Jeg kjenner sannheten (Я знаю правду)