Skiftet jobb

Tiden er kommet til å poste dikt nummer to fra samlingen Lyrikk06. Det er et nokså direkte skrevet dikt. Jeg hadde skiftet jobb, og den nye jobben befant seg like ved der jeg bor. Den gamle jobben befant seg langt unna. Men hva slags forandringer gjorde egentlig det?

Skiftet jobb

Skiftet jobb
Skiftet jobb
Kom og si
jeg har skiftet jobb
Det er kort nå
Kort å gå
Ingen buss
Ingen avstand å
snakke om nå
Jeg går ut av døren
Så er jeg fremme
Og når jeg skal tilbake
så er jeg hjemme.

ES, Lyrikk06


Lenge siden

Det vil ikke bli postet så mange dikt i år som i fjor, men dagene vil bli holdt på plass, og for tirsdagene er det dikt fra de forskjellige lyrikksamlingene mine. Turen er i år kommet til Lyrikk06, og i løpet av 2010 skal alle de 12 diktene i samlingen postes. Det første er «Lenge siden».

Lenge siden

Jeg pleide å ha henne her

pleide å tenke det

pleide at når jeg kom hjem

fra jobb

så var hun her

pleide jeg tenke

den tiden

for lenge siden.

ES, Lyrikk06