Farvel uvaskede Russland (Прощай, немытая Россия), av Mikhail Lermontov

Det er et helt kort dikt jeg poster av Mikhail Lermontov denne gang. Jeg trenger et dikt det går raskt å gjøre seg ferdig med, for nå er jeg på etterskudd igjen.

 

Прощай, немытая Россия

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

1841

Farvel, uvaskede Russland

Farvel, uvaskede Russland,
Landet av slaver, landet av herrer,
Og dere, blå mundir,
Og du, til dem gitte folk.

Det kan være, bak Kaukasus veggerБыть может, за стеной Кавказа
? fra ditt ?,
Fra deres altseende øye,
Fra deres althørende øre.

1841

 

Kommentar til oversettelsen og diktet

Oversettelsen er så langt gjort i farten og uten ordbok. Ordene Сокроюсь og пашей i strofe to er jeg ikke riktig sikker på, og lar stå med spørsmålstegn. Linjene tre og fire er jeg ikke sikker på om jeg har fått riktig, om meningen kommer riktig frem. Jeg må se på det nøyere for å få det i orden, og har ikke tid til det nå.

Diktet er skrevet i 1841, det året Lermontov dør. Det er å tolke som et farveldikt, kanskje ikke direkte til dødsfallet, men til landsforvisningen han var i, og hvordan Russland hadde avvist ham. Også dette må jeg sjekke grundigere opp, for å være sikker på at jeg har forstått det og gjengir det riktig. Hva jeg er sikker på, er at dette er et svært berømt dikt med noen svært berømte linjer. De fortjener å bli behandlet skikkelig, noe de ennå ikke er.

Advertisements

Februar (Февраль), av Boris Pasternak

Fra før har jeg av Boris Pasternak, som ble født i 1890 og døde i 1960, postet det berømte diktet En vinternatt (Зимняя ночь) og I alle ting jeg ønsker å nå… (Во всем мне хочется дойти). Det første diktet er fra 1946, det andre fra 1956, altså sent i Pasternaks forfatterskap. I dag skal jeg poste et dikt fra hans unge år, 1912, da Russland ennå var imperiet Russland, og det sydet og kokte på den litterære arenaen. Unge Boris Pasternak trådte inn med ambisjoner. Han kom fra en aristokratisk kunstnerfamilie, faren var portrettmaler, og blant annet på grunn av det kom familien Pasternak i kontakt med mange berømte russiske og utenlandske kunstnere.

De tidlige arbeidene fra Pasternak er kjent for å være krevende. I sitt Forøsk på en selvbiografi skriver han at han selv ikke liker mange av dem.

Så får vi se hvordan det går når en ung, og mer temperamentsfull Pasternak enn vi senere skal kjenne ham, går løs på en av årets minst poetiske måneder. Mange har skrevet dikt om april og mai, sommermånedene er lette og lyse for alle, mens høstmånedene har poetiske farger og mye fin allegori å bruke om løvet som faller, og livet som avsluttes. Februar, derimot, den russiske februar, årets kaldeste måned på den nordlige halvkule, hva godt skal man si om den?

Ingenting, kan det se ut som. Det er kjent på russisk for vendingen Достать чернил и плакать, grip blekket og gråt!

 

Февраль

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочащая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

Min oversettelse

Februar

Februar. Grip blekket og gråt!
Skrive om februar så hjertet brister,
Mens buldrende møkkavær
Brenner med den svarte våren.

Grip en hestevogn. Til seksti kopek
Gjennom kirkeklokkene, gjennom hjulenes rop
Bring den dit, hvor pøsregnet
Ennå er mer bråkete enn blekket og tårene.

Hvor det flyr tusener av kråker,
Som forkullede pærer, fra trærne
De styrter ned i sølepyttene og velter
Tørt tungsinn ned til bunnen av øynene.

Under det blir de barflekkede områdene farget svarte,
Og vinden graver opp med rop,
Og jo mer hørbart, dess sannere
Danner det seg hjertebristende vers.

Kommentar til språket og oversettelsen

Foreløpig er ikke oversettelsen glattet til, så den flyter greit på norsk. Prioriteten er først å få ordene og meningen på plass.

Verbet достать kan oversettes på flere måter, som det fremgår av gloselisten, og det blir brukt flere ganger nedover i diktet, i litt endret betydning. Først passer det godt med «å gripe», grip blekket, men det passer kanskje ikke like godt når man skal достать en hestevogn i strofe to. Der oversetter jeg med «skaff». Ordet навзрыд er en utfordring, det er et adverb, og i ordboken bare satt opp sammen med «å gråte», плакать навзрыд hulke (som om hjertet skulle briste). Her står det sammen med «skrive», så da blir det kanskje å skrive «så hjertet skulle briste». Ordet kommer igjen som siste ord i diktet, så der bør det også i oversettelsen være en sammenheng. Jeg oversetter der med «hjertebristende». Ordet грохочащая er vanskelig å oppdrive. Det gir ikke resultat på den utmerkede siden Morfologija.ru, der ordet jeg foreslår, грохотать, har denne konjugasjonen. Dog finner jeg ikke noe bedre alternativ, enn at dette skal være en slags partisippform til dette verbet, og at det her er snakk om «buldrende møkkavær». Весною er instrumental av весна, vår, så her får jeg det til å bli at det buldrende møkkaværet brenner med den svarte våren (черною  står også i instrumental, så det er den svarte våren som brenner, ikke våren som brenner svart). Som det fremgår av gloselisten kan слякоть også oversettes på andre måter, for eksempel slaps eller sludd, og da om tingen, ikke været.

I stofe to tror jeg пролетку er en diminutiv (i akkusativ) av пролет, altså en liten åpning eller liten trappesjakt, men hvilken av disse oversettelsene jeg skal velge, er ikke så lett å avgjøre. гривен er genitiv plural av det som nå oversettes til norsk som hryvna, den ukrainske myntenheten. Russerne har den litt spesielle tellemåten, der tallet 1 gir nominativ entall, tallene 2 til 4 gir genitiv entall, og 5 og oppover gir genitiv flertall, slik at myntenheten ofte blir hørt som griven, for de som er på besøk i Ukraina. På norsk er det korrekt å oversette med hryvnaer, men for meg er det unaturlig å oversette med noe så forskjellig fra det vi sier, så jeg holder på griven. I 1912 hadde selvfølgelig ikke Ukraina noen egen myntenhet, en grivna var en gammelrussisk myntenhet, et sølvstykke. Kunnskapsforlagets ordbok oppgir at akkurat vendingen шесть гривен historisk har betydd seksti kopek, så det er nok det som er riktig her. шумней er komperativ av шумный, altså «mer bråkete». Substantivene чернил и слез (blekk og tårer) står i genitiv (flertall), noe som på russisk ved komperative sammenligner betyr at dette er de tingene det er mer enn. Så: mer bråkete enn blekket og tårene.

грач er den karakteristiske russiske kråken, den ser ut som en ravn og minner kraftig om den, men er mer blålig og har lysere, gulere nebb. Det er horder av dem der borte, på søppelfyllingene og andre steder. Jeg tror jeg er på trygg grunn med å oversette bare med kråke, selv om det formelle og korrekte navnet er blåkråke, eller kornkråke. Сорвутся betyr «å styrte ned» i forskjellige sammenhenger, «falle ned» og «ramle», det er tredje person flertall, så pronomenet «de» er underforstått.

Jeg er ikke sikker på hva hunkjønnspronomet i Под ней (under henne) viser til, i første linje i strofe 4. I strofen over er грусть (tungsinn) hunkjønn, så det kan være det. чернеют er presens tredje person av чернеть, som betyr «å farge svart» eller «gjøre svart». Så her er det «de farger svart». Den linjen har også andre vanskeligheter. Adjektivet случайней er komperativ av случайный, på samme måte som шумней av шумный over. навзрыд er fremdeles adverb, og skal altså stå til verbet, ikke substantivet (стихи, «vers»).  Слагаются er en liten nøtt. Det blir i ordboken henvist til сложиться i andre betydning, (2), men det finnes ingen slik annen betydning for det refleksive ordet, bare for сложить. Verbet er sammensatt av prefikset с, som kan bety 1. fjernelse, 2. bevegelse frem og tilbake, 3. at gjenstandene føres sammen 4. at handlingen utføres av flere subjekter samtidig 5. resiprok handling 6. kopiering 7. perfektiv handling. Som preposisjon betyr с vanligvis «med», eller «ned (fra)». ложить er å legge, og refleksiv blir å legge seg. Слагаться har en betydning nummer 2 «å bestå (eller utgjøres) av».

Gloser

Glosene er slått opp i Kunnskapsforlagets blå ordbok.

достать(/доставать) 1. (взять, вынуть) ta, ta opp {frem}; hente (принести) 2. (добыть) få tak i, skaffe 3. (коснуться) nå; rekke opp|ned til 4. безл. уст. (хватить) rekke til, strekke til 5. кого-л прост. см доехать (2) прост. (замучить) ta knekken på, plage livet av

чернил -> чернила blekk

навзрыд -> плакать навзрыд hulke (som om hjertet skulle briste)

грохочащая – ? -> (про-) грохотать buldre, brake, drønne, dundre, skralle; (одномонно – напр. о водопаде) dure; skramle, skrangle, ramle; (о повозках, плохо закрелённых предметах) rumle, ramle

слякоть 1. (жтдкая граз) søle; slaps, sludd 2. (о погоде) ruskevær, sludd (дожд с снегом)

пролетку – akkusativ -> пролётка lettere firehjulet hestevogn, kalesjevogn

гривен – genitiv flertall -> гривна 1. ист. «griven» (gammelrussisk myntenhet, ett punds sølvstykke) 2. уст. шест [девять] гривен seksti [nitti] kopek

благовест уст. kirkeklokkeklang, klokkeringing

клик поэт. rop

ливень 1. (кратковременный сильный дождь) byge, regnbyge, regnskur; (проливной дождь)  høljeregn, pøsregn, stiregn 2. перен. regn

обугленные -> обуглить(/обугливать) forkulle

груши – flertall -> груша 1. (Pyrus) Pæretre 2. (плод) pære 3. (боксёрская) punching ball

грачей – flertall, akkusativ og genitiv -> грач (Corvus frugilegus) kornkråke, blåkråke

лужи – flertall -> лужа vannpytt, dam

обрушат – 3. pers flertall presens -> обрушить(/обрушивать) 1. (заставить упасть) få til å styrte {ramle} sammen, velte ned; sende ned (сбросить) 2. перен. rette, slynge ut; ~ удар rette et slag mot

грусть vemod, tungsinn, tristhet

дно <ед1б. мн12. донья> в разн. знач. bunn

очей – genitiv flertall -> око <мн очи> с поэт. øye, øyne

проталины – flertall -> проталина ; поле в ~x barflekket åker

изрыт – 3. pers entall, presens -> изрыть(/изрывать)  <1 ед. буд. изрою> grave opp, rote opp; fure

Kommentar til diktet

Pasternak i unge år er ganske annerledes enn Pasternak i sine eldre. Han skriver i sine forsøk på memoarer sent på 50-tallet, at han stiller seg tvilende til diktningen som foregikk på første halvdel av 1900-tallet, deriblant sin egen. Han virker på sine eldre dager å ønske større klarhet, og irriterer seg tydeligvis på sin egen og annen ungdoms forsøk på å vise seg med «dristige bilder» og kunstige formuleringer. Han distanserer seg også fra seg selv, og beskriver hvordan han egentlig ikke ønsket å være så selvsikker og arrogant, men at det var sånn man måtte være, for ikke å fremstå som sensitiv, så han tok på seg en sånn maske han også. Uansett, både i eldre og yngre dager virker han til å være en ganske annen type enn Majakovskij, som er den poeten alle andre fremadstormende unge russiske poeter i tiden rundt revolusjonen måler seg mot. Majakovksij er seg selv tvers igjennom og fullt og helt, både i sin personlighet og i sin diktning, han er uten brister, han var som han skrev. Det var nesten en logisk avslutning på hans liv at han skjøt seg, når den strålende og kraftfulle fremtiden han skrev om, aldri kom.

Pasternak, derimot, utvikler seg i en roligere retning, og ender opp med å skrive en stor, episk roman, Dr. Zhivago, med et tillegg på vers, en samling dikt hovedpersonen Dr. Zhivago skal ha skrevet mens handlingen av romanen gikk sin gang. Så dette diktet er representativt for hvordan Pasternak var, ikke sånn som han ble, dette er representativt for de mange, mange unge russiske poeter og kunstnere, som med stor selvsikkerhet og påfølgende arroganse trådte inn på den kunstneriske arenaen, klare for å feie til side alt som har vært, og bringe frem alt som er nytt, alt som skal bli. I Russland blir jo dette også et bilde på samfunnet, det passer i samtiden, der revolusjonen i 1917 også feide til side alt som hadde vært, for å bringe inn noe helt og revolusjonerende nytt, riktignok på en annen måte.

Vi ser det er nesten en Majakovskijsk aggressivitet i starten der, grip blekket, skriv i vei, det er ungdommens futurisme hos Pasternak. Jeg skriver mer siden, nå må jeg gå.

Min gjendiktning

Det er rim eller halvrim i annenhver linje. Jeg vet Pasternak var selv overetter, og mente det var viktigere å få frem det karakteristiske i de oversatte tekstene, slik at det i noen tilfeller var viktigere med tonen enn med meningen. Jeg tar ham på ordet, og oversetter med bred hånd, for å få den tøffe stilen og rimene over til norsk. Jeg vet Pasternak var ganske streng i sin vurdering av slike arbeider, så jeg ville neppe ha vist dem til ham, uten å ha vunnet hans fortrolighet. Og selv da, bare med et avvæpnende smil, oversettelsene er ikke ment å konkurrere med hans original.

Februar

Februar. Grip blekket og gråt!
Skriv så hjertet brister,
Mens slafsende slaps og bråk
Med den svarte våren gnistrer.

Grip en vogn. For en billig penge
Gjennom klokkelang, gjennom hjulenes sang
Bring den dit, hvor det pøsende regnet
Øredøver blekk og tårer på en gang.

Hvor det flyr tusener av kråker,
Som svartbrente pærer fra trærne
De styrter ned i dammene og måker
Tåretørt tungsinn til øynenes kjerne.

Under blir de bare flekker farget svart,
Og vinden graver opp med rop,
Og jo mer det høres, dess mer sant og klart
Dannes hjertebristende vers i hop.

Poetens død (Смерть поэта), av Mikhail Jurjevitsj Lermontov

Nå i julen skal jeg se om jeg kommer meg litt videre på dette diktet, og andre russiske dikt. Det har vært et ambisiøst år, 2016, for bloggen, med posting av mange, lange dikt på utenlandske språk med krevende oversettelser, i tillegg til å ta igjen det tapte fra 2014 og 2015 hvor bloggen lå litt på is.

Et langt dikt jeg ikke rekker å gjøre ferdig i dag. Det er skrevet av Mikhail Jurjevitsj Lermontov (1814-41), og det er skrevet til minne om Aleksander Pusjkin, som døde i duell etter rykter og sladder ved hoffet. Slik er det i alle fall Lermontov fremstiller det, og som straff for å insinuere noe sånt, blir han sett til Kaukasus i et militærregiment. Diktet får kanskje enda større kraft, all den tid Lermontov selv dør i en duell, fire år senere. Det er et av hans mest kjente dikt, et dikt med mening og budskap, men i dag har jeg ikke tid til å gjøre mer enn å poste det.

Смерть поэта

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде… и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать. —

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

1837

 

Min oversettelse

Poetens død

              Hevn, min here, hevn!!
Jeg faller for dine føtter:
Vær rettferdig og ? morderen – Будь справедлив и накажи убийцу,
For at straff (?) hans i den kommende (?) evighet – Чтоб казнь его в позднейшие века
Din sanne rett lyste opp (?) ettertiden – Твой правый суд потомству возвестила,
(?) For å ha sett ondskapen i dens eksempel (?) – Чтоб видели злодеи в ней пример.

Poeten omkom – rakk ned på trellen – Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде… и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать. —

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

1837

Kommentar til oversettelsen

Jeg rekker bare å gjøre det halvveis. Som vanlig når overettelsen er underveis, setter jeg inn spørsmålstegn og kommentarer inne i diktet, der jeg er i tvil.

 

Starten i kursiv er mildt sagt ikke renskrevet. Det er bare cirka, ord for ord, og med litt gjetting.

чести kan både være imperativ av честить , rakke ned på, og

Gloser

Glosene er slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok, med oppslagsordene i fet skrift.

Погиб -> Погибнуть/погибать 1. (умереть) omkomme, miste livet, stryke med 2. (подвергнуться, уничтоженно) bli ødelagt, gå tapt, stryke med; gå under, forlise 3. перен. gå til grunne

Отмщенье уст. hevn

накажи

позднейшие

возвестила

невольник slave, trell

чести – imperativ, entall -> честить rakke ned på

Kommentar til diktet

Det er et komplisert dikt, som jeg må sette meg mer inn i før jeg kan si noe fornuftig om det. Det er skrevet til Pusjkins død, og det førte til at Lermontov ble sendt i eksil. Omstendighetene videre rundt dette, kjenner jeg ikke godt til.

Fedrelandet (Родина), av Mikhail Lermontov

Dette diktet fikk Mikhail Lermontov (1814 – 1841) trykket i Fedrelandets notiser (Отечественние записки) 13. mars, 1841. Det er samme år som han døde. Han fikk positiv oppmerksomhet for diktet. Den store kritikeren, Belinskij, mente at han nå var i ferd med å ta litt etter Pusjkin, mens andre mente det var på tide Lermontov nå skrev litt patriotisk.

Nå ved første gangs posting har jeg ikke tid til å skrive så veldig mye mer. Jeg vil prioritere å få laget en noenlunde oversettelse.

Dette er et dikt til fedrelandet, til Russland, med alle sine feil og karakteristiskker. Dikteren føler kjærlighet til dette landet, men det er en kjærlighet han ikke kan forklare, og som i alle fall ikke har noe med fornuften å gjøre. Det er noe urrussisk over dette. Russerne er følelelsesmennesker. Verken landet eller folket lar seg begripe med fornuften. Tiutsejv har formulert det slik:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

28. november, 1866

Eller: Med fornuften er Russland ikke til å forstå/ det lar seg ikke måle i arsjin (en lengdeenhet, 71,1 cm)/ Hun har en spesiell holdning/ I Russland kan man bare tro.

Med til historien hører også at Lermontov skriver dette patriotiske diktet mens han er i eksil i Kaukasus, der russerne er i krig med tsjetsjenerne. Han ble sendt dit etter å ha skrevet diktet Poetens død (Смерть поэта), om døden til Pusjkin, der han går langt i å anklage styresmaktene for dødsfallet. Det ble ikke tatt nådig opp, og Lermontov ble altså sendt bort, dit også han fant en lignende død som Pusjkin, samme år som dette diktet ble publisert.

Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью!
     Не победит ее рассудок мой.
          Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья,
     Но я люблю — за что, не знаю сам —
     Ее степей холодное молчанье,
     Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
          Люблю дымок спаленной жнивы,
          В степи ночующий обоз
          И на холме средь желтой нивы
          Чету белеющих берез.
          С отрадой, многим незнакомой,
          Я вижу полное гумно,
          Избу, покрытую соломой,
          С резными ставнями окно;
          И в праздник, вечером росистым,
          Смотреть до полночи готов
          На пляску с топаньем и свистом
          Под говор пьяных мужичков.
 1841

Min transkripsjon

Rodina

Ljubliu otliznu ja, no strannoio lioboviu!
Ne pobedit jejå rassudok moj.
Ni slava, kuplennaja kroviu,
Ni polnyj gordovo doverija pokoj,
Ni temnoj stariny zavetnye predanja
Ne sjeveljat vo mnje otradnojo mesjtanja,
No ja liubliu – za sjnot, ne snaiu sam —
Jejå stepej kholodnoje moltsjanje,
Jejå lesov bezprezjnykh kolykhanje,
Razlivy rek jeja, podobnye morjam;
Proselotsjnym putem libliu skakat v telege
I, vzorom medlennym pronzaja notsji tenj,
Vstretsjatj po storonam vzdykhaja o notsjlege,
Drozjasjtsjie ogni petsjalnykh dereven.
Liubliu dymok spalennoj zjivy,
V stepi notsjuiusjtsji oboz
I na kholme sred zjelto nivy
Tsjetu beleiusjikh berez.
S otradnoj, mnogim naznakomoj,
Ja vizju polnoje gumno,
Izbu, pokrytuju solomoj,
S reznymi snavnjami okno;
I v prazdnik, vetsjerom rosistym, ,
Smotret dp polnotsji gotov
Na pljasku s tpanjem i svistom
Pod govor pjanykh muzjikov.

1841

Min oversettelse

Fedrelandet

Elsker mitt land gjør jeg, men det er en rar kjærlighet!
     Hun kan ikke vinne min fornuft.
          Ikke ære, betalt med blod,
Ikke full av stolt og tillitsfull fred,
Ingen mørke gamle sagn
Rører i meg glade drømmer,
     Men jeg elsker det – for hva, det vet jeg ikke selv —
     Steppene hennes er kald stillhet,
     Skogene hennes grenseløs svaiing,
De ulike elvene hennes, ligner på sjøer;
De dårlige lansbyveiene liker jeg å kjøre i gallopp
Og, med et sakte blikk gjennombore nattens mørke,
Møtes i veikanten, sukkende om nattely,
Skjelvende ild av de stakkars vedkubber.
          Jeg elsker røyken av brent stubbmark,
          I steppen nattlig vogntog
          Og på haugen mellom gule åkre
          Et par hvite bjørk.
          Med glede, med mange ukjente,
          Jeg ser en full låve,
          Ei hytte, dekket med halmtak,
          Vindu med utskårede skodder;
          Og til fest, om kvelden doggete,
          Klar til å se til midnatt
          Til å danse med tramping og plystring
          Mens praten går mellom fulle bønder.
 1841

Kommentar til språket og oversettelsen

Oversettelsen som den står nå skal være ganske grei, men mangler litt flyt. Jeg skal se om jeg får til å renskrive den.

Ordene родина og отчизну er to år for det samme, fedrelandet. Stammen i родина er род, som betyr ætt, og avledning er for eksempel ролить «å føde». Første linje i diktet har jeg omskrevet litt, for å få det til å fungere på norsk. купленная er partisipp av å kjøpe, altså kjøpt, mens кровью er instrumental av кровь, «blod». Altså: kjøpt med blod, eller hele linjen: Ikke ære kjøpt med blod.

многим незнакомой står i instrumental, «med mange ukjente» må det bety. Jeg må endre rekkefølge i den femte siste linjen før slutten, vindu (окно) må først i setningen på norsk, står til sist på russisk.

Gloser

родина 1. fedreland 2. fødested, hjemsted: fedreland, gamlelandet 3. hjemland, hjem

отчизну поэт. высок. fedreland

слава 1. ære 2. berømthet 3. разг. ry, rykte 4. разг. rykter

заветные -> заветный 1. (самый дорогой) inderligst, høyest 2. (тайный) lønnlig

преданья -> предание sagn, tradisjon, overlevering

отрадного -> отрадный gledelig (отрада glede)

мечтанья -> мечтание 1. drømmeri, svermeri 2. drøm, drømmeri

безбрежных -> безбрежный grenseløs, uendelig

колыханье -> колыхание svaiing, svinging, vogging

Проселочным -> проселочный; проселочная дорога -> просёлок vei uten fast dekke, bygdevei

скакать 1. hoppe 2. springe 3. galloppere, ri i full gallopp

телеге -> телега vogn

взором -> взор книжн. поэт. blikk

пронзая gjennomborende -> пронзить/пронзать 1. gjennombore, gjennomstikke 2. его пронизил мысл (пронизать 1. (пробить насквозь) gjennombore, gjennomhulle)

вздыхая -> 1. вздохнуть sukke 2. sukke etter

ночлеге -> ночлег 1. nattely, nattelosji 2. overnatting

спаленной -partisipp -> спалить 1. brenne ned, svi av; brenne opp 2. svi av 3. разг. forbrenne 4. разг. svi; brenne

жнивы -> жнивьё stubbmark

обоз 1. vogntog 2. воэн. tren

холме -> холм haug, høyde, bakke

нивы -> нива 1. поэт. Åker 2. перен. felt, område

Чету -> чета par

гумно 1. (крытый ток) treskelåve. låve 2. (сарай для сжатого хлеба) låve; lade

резными – instrumental plural -> резной utskåret

ставнями -> ставни lemmer, vinduslemmer; skodder

росистым -> росистый doggete

с топаньем med tramping -> топать trampe

Kommentar til diktet

Det er flott dikt som uttrykker poetens kjærlighet til fedrelandet og til det russiske folk. Det er skrevet i 1841, i perioden vi gjerne kaller romantikken, og hvor store deler av Europa var på vei inn i nasjonalromantikken. Diktet passer likevel ikke helt inn i den, synes jeg, her er ingen nasjonalromantisk patos, ingen kunstige eller anstrengte forsøk på å få følelsene til å svulme. Tvert imot, så blir det til og med tatt litt ned. Det begynner med at poeten innrømmer at han elsker fedrelandet, han gjør jo det, men det er en rar kjærlighet, som han sier. Det er en kjærlighet som ikke appellerer til fornuften, og aldri kan vinne den. Til det er det for mye som ikke er så bra. Eller, det skal man kanskje være forsiktig med å si, for det står ikke direkte uttrykt i diktet. Det står bare at kjærligheten aldri kan vinne fornuften. Det er også et par ting kjærligheten ikke kan vinne, eller ikke kan være. Det er ingen ære, kjøpt med blod, ingen stolt og tillitsfull fred, og ingen sagn og legender som kan røre i ham, røre i poeten. Det tar ned og bort tilløpene til nasjonalromantikk, svulmende nasjonalfølelse.

Kjærligheten til Russland er noe ganske annet. Poeten vet det ikke selv. Men så skriver han videre, beskriver det veldige landskapet, og i den beskrivelsen skinner kjærligheten gjennom. Det er veldig vakkert gjort, for det blir Russland som det egentlig er, de treffsikre beskrivelsene vitner om en dyp kjærlighet til det egentlige Russland, i motsetning til kanskje den nasjonalromantiske kjærligheten, hvor man står litt i fare for å bli forelsket i en idé, eller bare en forgyllet versjon av landet man skal elske.

Ordvalget til Lermontov er enkelt, nesten hverdagslig, med stepper som er «kald stillhet» og trær som er «grenseløs svaiing». Men det er også store deler av det veldige landskapet beskrevet, skogene i nord, steppene i sør. Elvene er som sjøer, ganske riktig. Så er det de dårlige landsbyveiene, den dag i dag et velkjent karakteristika for alle som ferdes i Russland, søleveier, gjørmeveier. Der liker han å kjøre i galopp, poeten, og med et er det også et subjekt i diktet. Han gjennomborer den mørke natten med blikket, finner nattely et sted, og ser på ilden av de stakkars vedstykker. Også noe mang en russer kan kjenne seg igjen i.

Så kommer en del jeg ikke er sikker på om jeg skjønte helt skikkelig. Oversettelsen skulle være grei, ord for ord, men det kan være mening her i originalen, som jeg ikke fikk helt med meg. Jeg skjønner ikke helt hva det er med de nattlige vogntogene, over steppen, og heller ikke helt hva det er med de par hvite bjørkene. Jeg vet bjørken er et viktig tre for russerne, og ofte et symbol på unge piker. Jeg vet også de har en tradisjon om å skrive inn navnene på kjærestepar i barken. Men jeg får ingenting helt til å gå opp i diktet.

Uansett, det ender opp med vinduskodder vakkert utskåret, karakteristisk for trehusene i Sibir. Så er det fest, med tramping og plystring, som det skal være. Alt til praten av fulle bønder.

Sånn ender diktet ut. Det er en kjærlighet som ikke appellerer til fornuften. Men kanskje nettopp derfor er den så mye dypere. Her er det veldige landskapet, det uendelige landskapet, der elvene er som sjøer, og det alltid finnes nye veier å ri, i gallopp. Her finnes det også landsbyer med lystige fester, der det bare er å kaste seg inn i dansen, med kjente og ukjente.

Merk også at ordet for å elske, Люблю, går igjen et par ganger. Den ene gangen der han «elsker å ri i gallopp på veiene», den andre der han «elsker lukten av brent stubbmark». Det er jo ikke så verst, det heller. Selv var Lermontov i Kaukasus da han skrev diktet, der han også skulle ende sitt liv.

Min gjendiktning

Gjendiktningene mine har av og til en tendens til å bli rene rimerier. Så kanskje dette også. Her er i alle fall en versjon som kanskje kan fungere som et dikt, på norsk.

Fedrelandet

Jeg elsker mitt land, men den er ganske rar!
     Hun kan ikke vinne fornuften min.
          Ikke ære kjøpt med blodet jeg har,
Ikke full av stolt, tillitsfull fred i sinn,
Ingen mørke gamle sagn som strømmer
Rører i meg glade drømmer,
     Men jeg elsker det – for hva, det vet jeg ikke selv —
     Kald og stille er hennes steppe,
     Stoppe å svaie gjør skogene neppe,
Som sjøer er hos henne mang en elv;
På gjørmete veier rir jeg min vogn i gallopp
Og bore gjennom natten den mørke med blikket,
På jakt etter nattely i veikanten stopp,
Skjelvende ild et stakkars trestykke.
          Jeg elsker røyken av brent råtre,
          Over steppen et nattlig vogntog kommer
          Og på haugen mellom gule åkre
          Et par hvite bjørkestammer.
          Med glede, ukjente mange,
          Jeg ser hele låven full om du vil,
          Ei hytte, dekket med halmstrå lange,
          Og vindu med skoddene pent skåret til;
          Og til fest, om kvelden doggete bløyt,
          Klar helt frem til midnatt å se
          Til å danse med tramping og plystrende fløyt
          Mens praten går mellom de fulle bøndene.

1841

Ønske, av Mikhail Lermontov

Jeg poster dette diktet av Lermontov, uten å tro jeg vil få tid å gjøre det ferdig dette heller. Jeg prioriterer å få transkribert og oversatt det, og funnet frem til glosene. Teksten er hentet fra russisk Vikiteka (викитека), der alt av Lermontov er publisert. Der finner man nok også det meste av de andre store, russiske forfatterne. Det er alt sammen åpent og fritt på nettet, for dem som kan russisk. Mange nettsteder tilbyr tekstene i bedre format, så man kan laste dem ned og lese dem på nettbrettene eller telefonene sine. Jeg benytter meg av dette systemet, men leser såpass sakte og har såpass liten tid, at jeg ikke kommer noen særlig vei. De ligger nå der lagret, om jeg en gang skulle få bedre tid i fremtiden.

Dagens dikt av Lermontov er skrevet i 1832, den gang han var 18 år. Han utmerket seg med å skrive forbausende voksne dikt i ung alder. Hans kanskje aller mest kjente dikt,  Парус (Seilet), skrev han også det året. Lermontov skrev to dikt med denne tittelen, Ønske, hvorav det jeg poster er det mest kjente. Det andre skrev han i 1831, da han var 17 år. Dere finner det her på Vikiteka, for de som kan russisk. Førstelinjen i det diktet er: Зачем я не птица, не ворон степной, eller «Hvorfor er jeg ikke en fugl, ikke en ravn av steppen». Det diktet har jeg ikke fått tid til å lese skikkelig. Og nå våkner barnet, så da må jeg med henne.

Желанье

 

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок досчатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая

В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал…

1832

Zjelanie

 

Otvorite mnje temnitsu,
Dajte mnje sijanje dnja,
Tsjernoglazuju devitsu,
Tsjernogrivovo konja.
Dajte raz op siniu poliu
Proskakat na tom konje;
Dajte raz na zjizn i boliu,
Kak na tsjuzjduiu mnje doliu,
Posmotret poblizje mnje.

Dajte mnje tsjenok dostsjatyj
S polusgnivsjeiu skamjej,
Parus seryj i kosmatyj,
Oznakomlennyj c grosoj.
Ja togda pusjusja v morje
Bezzaboten i odin,
Razguljaius ha prostore
I potesjus v bujnom spore
S dikoj prikhotiu pusjin.

Dajte mnje dvorets vysokoj
I krugom zelenyj sad,
Sjtob v teni evo sjirokoj
Zrel jangarnyj vinograd;
Sjtob fontan he umolkaja

V zale mramornom zjurtsjal
I menja b v metsjtanjakh raja,
Khldnoj pylju orosjaja,
Usypaljal i probuzjdal…

1832

Min oversettelse

Ønske

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок досчатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая

В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал…

1832

 

Kommentar til språket og oversettelsen

Som man ser, er det ennå ikke gjort.

Gloser

Jeg slår som vanlig glosene opp i Kunnskapsforlagets blå ordbok, og bruker nettet til å supplere og forsikre meg om at det blir riktig. Blir det likevel feil, må mer kyndige enn jeg gjerne si i fra!

Отворите ->  Отворить åpne, lukke opp

темницу -> akkusativ entall -> темница уст. или высок. fengsel

сиянье -> сияние 1. (яркий свет) skinn; glans stråleglans, glorie 2. (счастливое выражение лица, глаз) «strålende blikk»

черногривого -> черногривый sortmanet (чёрный sort, грива man)

чуждую

долю

челнок

досчатый

полусгнившею

скамьей

косматый

пущуся

просторе

потешусь

в буйном споре

прихотью

пучин

янтарный виноград

умолкая

журчал

Хладной пылью

орошая

Усыплял

пробуждал

Kommentar til diktet

(kanskje) på vei…

Jeg får se om jeg får sett på det i neste runde. Jeg har en liten oppfrisking av de russiske diktene på bloggen, men også den er satt litt på vent, i likhet med det meste andre.

Det er ord – betydning, av Mikhail Lermontov

Her er et dikt på russisk som jeg ikke har tid til å få gjort så mye med, annet enn å poste det. Det er av Mikhail Lermontov, poeten jeg skal presentere dikt av i oktober i år, og forhåpentligvis vil ha tid til å skrive mer om, enn jeg har i dag.

Jeg håper jeg får tid til å få på plass litt nå, morgenen etter. Jeg prioriterer transkripsjon og å få kommet i gang med oversettelsen. Jeg kom – som man ser – ikke særlig langt.

Есть речи — значенье

Есть речи — значенье
Темно  иль  ничтожно,
Но  им  без  волненья
Внимать невозможно.

Как  полны  их  звуки
Безумством  желанья!
В  них  слезы  разлуки,
В  них  трепет  свиданья.

Не  встретит  ответа
Средь  шума  мирского
Из  пламя  и  света
Рожденное  слово;

Но  в  храме, средь боя
И  где  я  ни буду,
Услышав, его  я
Узнаю  повсюду.

Не  кончив  молитвы,
На  звук  тот  отвечу,
И  брошусь из  битвы
Ему  я  навстречу.

1836

Jest retsji – znatsjenje

Jest retsji – znatsjenje
Temno ilj nitsjtozjno,
No im bez volnenja
Vnimat nevozmozjno.

Kak polny ikh zvuki
Bezumsvom zjelanja!
V nikh slezy razluki,
V nikh trepet svidanja.

Ne vstretit otveta
Sredj zjuma mirskovo
Iz plamja i sveta
Rozjdennoje slovo;

No v khrame, sred boja
I gde ja ni budu,
Usysjav, jevo ja
Uznaio povsiudu.

Ne kontsjiv molitvy,
Na svuk tot otvetsju,
I brosjus iz binvy
Emu ja navstretsju.

1836

Min oversettelse

Есть речи — значенье

Det er ord – betydning
Темно  иль  ничтожно,
Но  им  без  волненья
Внимать невозможно.

Как  полны  их  звуки
Безумством  желанья!
В  них  слезы  разлуки,
В  них  трепет  свиданья.

Не  встретит  ответа
Средь  шума  мирского
Из  пламя  и  света
Рожденное  слово;

Но  в  храме, средь боя
И  где  я  ни буду,
Услышав, его  я
Узнаю  повсюду.

Не  кончив  молитвы,
На  звук  тот  отвечу,
И  брошусь из  битвы
Ему  я  навстречу.

1836

Kommentar til oversettelsen

Tittelen på diktet utnytter at russerne ikke bruker kopulaverb så ofte som oss. De binder subjektet sammen med predikatet gjennom kasus. Direkte oversatt er tittelen Det er tale – betydning. Jeg har oversatt slik direkte, men formuleringen virker kanskje fremmed på oss.

Gloser

храме

 

En fin plass å se på det.

Borodino (Бородино), av Mikhail Lermontov

Denne posten er under arbeid. Det blir en lang post. Men så er det også et langt, og viktig dikt.

*

Et virkelig langt dikt tar jeg fatt på i dag. Det er Borodino, av Mikhail Lermontov (1814 – 1841). Diktet er skrevet i 1837, men basert på et dikt Lermontov selv skrev i 1831, Borodinos marker (Поле Бородина). Den gang var Lermontov bare 17 år, men så var han også en bråmoden dikter, som skrev varige verk allerede i tenårene. Det er et dikt som omhandler det berømte slaget som fant sted ved Boridino i 1812, den gang Napoleon stod utenfor Moskva med sine franske og allierte styrker.

Slaget ved Borodino og Napoleons franske invasjon har alltid stått sterkt i den russiske nasjonale bevissthet. Den er representert i kunsten, foruten diktet til Lermontov, også ved Tsjaikovskijs overture 1812, og med Tolstojs roman, Krig og fred. Vår frelses kirke i Moskva ble bygget til minne om slaget. Den ble riktignok revet av Stalin i mellomkrigstiden, for å bygge «kommunismens palass», men den ble gjenoppbygget på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall.

Det er ikke så rart russerne husker slaget ved Borodino, og kampen mot Napoleon. Det var på en tid hvor Napoleon virket helt ustoppelig, han hadde beseiret alt som kom i veien for ham, det var ikke mange som ventet russerne kunne stoppe ham. Slaget på sletten er helt enormt. Opp mot 150 000 mann stod mot hverandre, på hver side, antagelig noen flere hos Napoleon. Rundt 30 000 franskmenn og rundt 50 000 russere mistet livet. Det er 80 000 mennesker på en eneste lang dag. I løpet av felttoget mistet franskmennene opp mot en halv million soldater. Omtrent 650 000 reiste ut i invasjonen. Knapt 100 000 kom tilbake.

Jeg reiste til Borodino den gang jeg var i Moskva i 2005. Det er en liten togtur utenfor byen. Slettene ligger helt åpne, asfaltveiene er nye, ellers er det veldig enkelt å danne seg et inntrykk av hvordan det må ha vært. Som ellers i slettelandet i det europeiske Russland er det få steder å søke dekning, få høyder og steiner og trær. Landskapet ligger åpent. Jeg vet geværene de brukte på Napoleons tid brukte litt tid på å lade. Jeg mener å ha lest de kunne skyte tre skudd i minuttet. Så man hadde litt tid å løpe fremover mellom hver gang motstanderne ladet om. Det gjorde at slagene ennå kunne utkjempes på gamlemåten, med dristig og rask fremrykning, storme fienden. Ved borgerkrigen i USA var geværene for gode til at dette gikk an. Mange liv gikk tapt ved at metoden likevel ble forsøkt.

Det er feil å si at russerne vant slaget ved Borodino, eller vant kampen mot Napoelon. Det var Napoleon som vant. Russerne led større tap, og de flyktet og overlot Moskva forsvarsløst for fienden. Napoleon kunne innta byen, plyndre den, og sette fyr på deler av den. Han sendte brev til tsar Alexander I i St. Petersburg, med varsel om hva som var hendt og krav i de kommende fredsforhandlinger. Alt etter regelboken. Problemet var bare at Alexander I ikke svarte på disse brevene, ikke brydde seg om nederlaget, ignorerte det, simpelthen. Etter som ukene gikk og vinteren nærmet seg, ble Napoleon mer og mer urolig. Han hadde ikke forsyninger til å overvintre, og noen russisk overgivelse så ikke ut til å være aktuelt.

Til slutt flyktet Napoleon hals over hode tilbake til Paris.

Diktet føyer seg inn i rekken av flere lengre dikt med historisk motiv jeg har postet i år, med Heines Die Grenadier og Die Wallfart nach Kevlaar fra juli. Diktene er også fra samme periode.

Det er lagt i munnen på et lite barn som snakker med sin onkel. Onkelen deltok selv i slaget.

 

Бородино

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны –
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

1837

Min oversettelse

 Borodino

– Si meg da, onkel, det var jo ikke forgjeves
Moskva, avsvidd med brann,
ble gitt bort til en franskmann?
Det var jo skarpe trefninger,
Ja, og hvilke kamper, sier de!
Med rette husker hele Russland
på dagen til Borodino!

– Ja, det var folk i vår tid – – Да, были люди в наше время,
Ikke de, som var lave fanger (?) – Не то, что нынешнее племя:
Kjemper er dere ikke! – Богатыри – не вы!
Dårlig til dem overlot de delen (?) – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля…
Det var ikke i herrens vilje – Не будь на то господня воля,
Moskva skulle ikke gis bort! – Не отдали б Москвы!

Vi lenge tidde og gikk bort (?) – Мы долго молча отступали,
Kjedelig var det, vi ventet på slaget,
De gamle brummet:
«Hvem er vel vi? I vinterkvarterene? – «Что ж мы? на зимние квартиры?
Våger dere ikke, eller, kommandører – Не смеют, что ли, командиры
Fremmede river sundt mundiren – Чужие изорвать мундиры
Om russiske bajonetter – О русские штыки?»

Og så fant de en stor mark – И вот нашли большое поле:
Alle spredte seg hvor de ville (cirka) – Есть разгуляться где на воле!
Bygget forsvarsverk – Построили редут.
I våre ører på ?? – У наших ушки на макушке!
Bare så vidt hadde morgenen kommet (cirka) – Чуть утро осветило пушки
Og skogen det blå over (ord for ord ganske rett, men hva det betyr er jeg usikker på) – И леса синие верхушки –
Franskmennene (franskmennene hadde blå uniformer) var der som dette – Французы тут как тут.

Jeg glemte  ladningen i kanonen – Забил заряд я в пушку туго
Og tenkte: jeg glemte å servere vennen min – И думал: угощу я друга!
Var den tom (?), bror monseiur – Постой-ка, брат мусью!
Hvem var den listige, og gikk til slag (cirka, men feilaktig) – Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Allerede går vi og ødelegger veggen (?) – Уж мы пойдем ломить стеною,
Allerede setter vi opp hodene – Уж постоим мы головою
Bak fedrelandet vårt! – За родину свою!

To dager var vi i skytingen – Два дня мы были в перестрелке.
Hva var ved slik ?? – Что толку в этакой безделке?
Vi ventet tredje dag – Мы ждали третий день.
Overalt hørtes taler (må omskrives) – Повсюду стали слышны речи:
«Det er på tide å samle seg til ??» – «Пора добраться до картечи!»
Og der på marken truende ?? – И вот на поле грозной сечи
Nattens falte (?) skygge – Ночная пала тень.

Jeg la meg og dormet på feltsengen (?) – Прилег вздремнуть я у лафета,
Og hørbart var det til daggry – И слышно было до рассвета,
Hvordan franskmannen jublet – Как ликовал француз.
Men stille (?) ble vår bivuak (?) åpnet – Но тих был наш бивак открытый:
Hvilken lue fjernet alle skamslåtte (?) –  Кто кивер чистил весь избитый,
Hvilken bajonett stakk, kjeltringen (?) sint (?) –  Кто штык точил, ворча сердито,
Sjærende av det (?) lange øre (?) – Кусая длинный ус.

Og bare hadde himmelen lysnet – И только небо засветилось,
Så begynte plutselig alle å støyende bevege seg – Все шумно вдруг зашевелилось,
Blinket fra oppstilte rekker (?) – Сверкнул за строем строй.
Obersten vår var fra fødselen av dugende:
I tsarens følge, faren var soldat – Слуга царю, отец солдатам…
Ja, synd på ham: ?? ?? – Да, жаль его: сражен булатом,
Han sover på den tør (?) jord – Он спит в земле сырой.

Og så sa han, gnistret med øynene – И молвил он, сверкнув очами:
«Folkens! Er vel ikke Moskva med oss? – «Ребята! не Москва ль за нами?
La oss dø ved Moskva (tror jeg, cirka) – Умремте же под Москвой,
Som våre brødre døde! – Как наши братья умирали!»
Og å dø lovet vi – И умереть мы обещали,
Og eden skal vi holde – И клятву верности сдержали
Vi ved slaget ved Borodino – Мы в Бородинский бой.

Nå, så var det altså dagen sin! Gjennom den svevende røyken
beveget franskmennene seg, som skyer,
Og alle siktet (?) på oss.
Ulanene (?) med brokete (?) barter (?),
Dragoner med ?? haler ,
Alle ble tause foran oss – Все промелькнули перед нам,
Alle døde her – Все побывали тут.

Dere vil aldri se slike slag – Вам не видать таких сражений!..
De ble opprettholdt bemerkelsesverdig, som skygger (ordene er ganske riktig, betydningen rar) – Носились знамена, как тени,
I røyken lyste en brann – В дыму огонь блестел,
Det lød av stål, ?? ?? ,
Hånden til soldatene ble sliten av stikk (omtrent) – Рука бойцов колоть устала,
Og ?? fløy ?? – И ядрам пролетать мешала
Et fjell av blodige kropper – Гора кровавых тел.

Jeg så ikke få fiender denne dagen – Изведал враг в тот день немало,
Hva betyr russisk slag gitt (cirka) – Что значит русский бой удалый,
Vår ?? slag – Наш рукопашный бой!..
Jorden skalv – som våre bryst – ,
De blandet seg sammen i hauger, hester, folk – Смешались в кучу кони, люди,
Og ?? tusen folk (?) – И залпы тысячи орудий
Rant ut (?) i det forlengede slaget (?) – Слились в протяжный вой…

Her ??. Vi var alle klare – Вот смерклось. Были все готовы
Fra morgenen av å starte krigen på ny – Заутра бой затеять новый
Og stå i det til slutten – И до конца стоять…
Så lød det i trommer – Вот затрещали барабаны –
Og busurmanene (?) gikk bort (?) – И отступили бусурманы.
Da talte vi de sårede – Тогда считать мы стали раны,
Talte kameratene våre – Товарищей считать.

Ja, det var folk i vår tid – Да, были люди в наше время,
Dugende, modige ?? – Могучее, лихое племя:
Kjemper var dere ikke.
Dårlig gav de delen til dem – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля.
Når det ikke var Guds vilje – Когда б на то не божья воля,
Ikke å gi fra seg Mosvka – Не отдали б Москвы!

Kommentar til språket og oversettelsen

Det er et virkelig langt dikt. Så det vil sikkert ta litt tid før oversettelsen kommer på plass. Nå har jeg i det minste begynt, og skal forsøke å få i hvert fall et skjellett på plass. Jeg har satt spørsmålstegn ved vendinger og ord jeg er usikker på, eller parentes med kommentar, og skal følge dette opp.

Første strofe begynner straks med en utfordring. Ordet даром har to betydninger, brukt som adverb (det kan også være instrumental av дар, gave). Den ene er gratis, den andre er forgjeves. Så gav de bort Moskva gratis, eller gav de byen bort forgjeves? På russisk blir begge deler uttrykt med samme ord, på norsk må man velge. отдана i linje 3, der, er passiv fortid, partisipp av verbet отдать, å gi fra seg. Passiv fortid er en partisippform vi ikke har av verb på norsk, men vi kommer langt med omskrivingen «ble gitt». Så står Французу i dativ, det ble altså gitt til dem, eller til ham, franskmannen eller en franskmann. Russerne opererer ikke med bestemt og ubestemt form av substantivene. På norsk må man velge. Her blir det kanskje mest naturlig med en franskmann. Det er ganske godt mulig denne franskmannen er ganske spesifikk, nemlig Napoleon, selv om han ikke blir nevnt i diktet. De første tre linjene henger sammen, så jeg har prøvd også på norsk å få det til i en setning, og at meningsinnholdet ligger i samme verselinje som det gjør på russisk. Jeg er litt i tvil på om схватки боевые er en unødvendig sammensetning, smør på flesk, fra et barns munn, av typen «krigerske kamper», eller om det er korrekt russisk, «skarpe trefninger». Jeg velger å tro det siste, selv om jeg tror схватки er nok til å betegne slag i krig. Den ekstra understrekningen trengs ikke. Og vendingen «skarpe trefninger», eller «skarpe sammenstøt», blir kanskje vel korrekt, i et ivrig barns munn? Til slutt i verset har jeg en liten nødløsning. Gloselisten viser at Недаром kan bli brukt i betydningen «med rette», noe som passer godt her. Hele Russland husker med rette Про день Бородина. Den er litt vrien, Бородина står i genitiv, så Borodinos dag eller dagen til Borodino blir en direkte oversettelse. Det klinger langt fra så godt på norsk, som på russisk. Men jeg prøver den likevel.

Andre strofe og siste strofe skal være lik (eller nesten lik, med noen viktige forskjeller!), men det har jeg ikke fått til ennå. Det er et viktig poeng, for ordene skal ringe på en annen måte til slutt, når forklaringen på hva som skjedde er gitt.

I tredje strofe er det боя ждали, боя kan være både akkusativ og instrumental av бой, «kamp, slag», mens ждали er fortid flertall av å vente. Det var altså soldatene som ventet på slaget. Verbet ворчать bruker russerne ofte, i hvert fall i litteraturen, kanskje har det noe med de dype basstemmene deres å gjøre? Måten å snakke på? Det er langt sjeldere på norsk noen brummer, knurrer eller murrer, her grynter eller snøfter vi heller. I oversatt russisk litteratur er det derimot mye brumming, bare se etter neste gang du leser Dostojevskij!

I strofe fire oversetter jeg редут med forsvarsverk, selv om det egentlig er samme ordet på norsk, redutt. Det ordet er imidlertid så lite brukt, at jeg tror ikke det er så mange som kan det. For å gjøre diktet leselig, bruker jeg «forsvarsverk». Men det er altså en redutt, en siste skanse, de bygger.

Vendingen Ну ж был денек i strofe 9, er en samling partikler og omskrivinger, typisk sånn russerne er så gode på, og språket deres er laget for. Hvordan å oversette det til norsk og andre språk er omstendelig og unøyaktig, både Ну og ж kan bety mange forskjellige ting i mange forskjellige sammenhenger. Vi har slike partikler på norsk også, men det er vanskelig å oversette fra det ene språket til det andre, og det er vanskelig å forstå disse partiklene fullt ut og bruke dem riktig på et fremmedspråk. Husk at det er onkelen som snakker til sin sønn, og at onkelen deltok i slaget. Han vil altså gjøre det høytidelige og viktige litt uhøytidelig og uviktig, денек er kjæleform av dagen, det var altså dagen sin som var her, dagen for slaget. тучи er mørke skyer, eller uværsskyer. Jeg er usikker på om jeg skal oversette det bare med skyer, eller legge til «mørke», noe jeg føler virker litt sterkere på norsk enn i originalen. Skyene blir jo ikke beskrevet der.

таких сражений i strofe 10 står i genitiv flertall. Russerne bruker genitivsform for å betegne en uspesifisert mengde, når det bare er mye av noe. Oversettelsen må også få med flertallet. Jorden skalv som våre bryst (Земля тряслась – как наши груди) må kanskje trekkes frem, det er en fin vending!

I siste strofe er господня skiftet ut med божья, herrer med Gud, det er en sterk effekt.

Det var så langt jeg kom i denne omgang.

Gloser

Glosene er hvis ikke annet er oppgitt slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok. Jeg prioriterer de som kommer igjen flere ganger, eller er spesielt viktige i teksten eller uforståelige for meg. Med tiden vil de alle bli sjekket opp.

даром 1, gratis, fritt; for en slikk og ingenting; for et godt ord 2. (впустую, зря) forgjeves, til ingen nytte. Недаром 1. (не непрасно) ikke forgjeves; ikke for ingenting 2. (не без причины, не без умысла) ikke uten grunn; med rette (по правду); недаром говорят… det har sin grunn når man sier…, det blir med rette sagt…

спаленная – partisipp, aktiv, fortid -> спалить 1. brenne ned, svi av; brenne opp 2. (иссушить) svi av 3. разг. (повретить кожу) forbrenne 4. разг. (испортить сильным жаром) svi; brenne

схватки -> схватка 1. возн. перен. sammenstøt, trefning 2. мн. (судороги) kramper

боевые -> боевой 1. strids-, kamp-, slag-, kombattant, militant; skarp (о боеприпасах) 2. (воинственный) krigs-, kamp-, stridslysten 3. (смелый, решительный) pågående боевой парень pågående [fandenivoldsk] kar, brande 4. (особо, важный) presserende

племя 1. этн. stamme 2. высок. (поколение) slektledd, generasjon 3. разг. шутл. (группа, категория людей) folk

богатыри -> богатырь 1. (эпический) kjeme 2. (силач) kjempe, kjempekar

доля 1. (часть) del, lodd, part, andel 2. анат. lapp 3. семенная доля flrøblad, kimblad 4. (судьба) lodd; lykke; hell

господня

отступали -> отступить/отступать 1. (отойти, отодвинуться) gå [trekke seg] tilbake, vike tilbake; vike 2. воэн. trekke seg tilbake, gjøre retret, retirere ~ с боем тж. rømme slagmarken; нсв тж. kjempe på vikende front 3. перен. 4. шахм. 5. от Р. (изменить чему-л)

Досадно det er kjedlig [ergerlig]; мне досадно, что…  det ergrer meg at….; досадный kjedelig, ergerlig, beklagelig

боя -> бой 1. kamp, slag (битва); trefning (местного значения) 2. (борьба, состязание) kamp 3. (разобывание) knusing, det å slå i stykker 4. (что-л разбытое) skår pl, noe som er gått i stykker 5. (часов) slag часы с боем slagur 6. см битьё; бить смертным боем slå fordervet (halvt i hjel) 7. у винтовки точный бой

Ворчали -> ворчать brumme, murre: knurre

смеют

штыки -> штык bajonett

редут уст. redutt, store norske leksikon hjelper med en nærmere forklaring. Det er en mindre skanse eller befestet stilling beregnet på det siste avgjørende forsvar, skriver de.

макушке

пушки – flertall – > пушка  1. kanon 2. арго (пистолет, револвер) skyter

верхушки

заряд 1. воэн. ladning 2. эл. ladning 3. перен. forråd, reserve

туго

угощу – 1. pers presens -> угостить/угошать 1. traktere noen med, servere noen noe; spandere noe på noen, rive i noe på noen 2. угостить кого-л оплеухой gi noen en ørefik

Постой-ка

мусью -> мусье  fransk. monsieur (står ikke i ordboken)

пожалуй

ломить 1. ломать bryte, brekke, knuse; rive (ned); bringe i ulage; ødelegge 2. безл. (болить) у него ломить спину ryggen hans verker

постоим

перестрелке

безделке

добраться

картечи

грозной

сечи

пала

лафета

ликовал  – preteritum, hannkjønn -> ликовать juble

тих

бивак

кивер sjako, eller sjakot (uttalt sjakå) – karakteristisk militærlue fra Napoleonskrigene. Her fikk jeg hjelp av Wikipedia.

точил,

ворча

сердито,

Кусая

ус

зашевелилось -> зашевелиться

Сверкнул -> сверкать/сверкнуть (однокр.) blinke, blimte; gnistre; skinne, stråle; glimre; flimre

строем

строй

Полковник oberst

рождён – perfektum partisipp (страдательное прчастие, прошедшее время) -> родить 1. føde, nedkomme 2. føde (av seg), avføde 3. (о почве) хорошо родить kaste godt av seg

хватом – instrumental, entall -> хват I разг. он (парень) хват han har det riktige grep på livet, han lar ikke noen sjanse gå fra seg II спорт. grep, tak

сражен

булатом

сырой

молвил -> молвить уст. поэт. mæle

очами med øynene – instrumental, flertall -> око <мн очи> с поэт. øye, øyne

денек ласк. и унич. к день dag (kjæleform)

редут

Уланы

с пестрыми

значками

Драгуны

с конскими

хвостами

сражений – genitiv flertall -> сражение 1. slag, kamp 2. разг. (схватка) kamp, batalje

булат

картечь

визжала

ядрам

мешала

рукопашный

залпы

орудий

Слились

протяжный

смерклось

затеят/затевать begynne, foreta, få i stand, sette i gang, arrangere

бусурманы

лихое

Kommentar til diktet

Det er skrevet ganske rett frem, patriotisk, med patos.

Kommentarene vil bli utfylt etter hvert.

Min gjendiktning

Jeg gjendikter strofe for strofe, når jeg har dem klar. Så foreløpig er den ufullstendig, som man ser. Slik resten av posten også er. Rimene er i første og andre, tredje og syvende og i fjerde, femte og sjette linje. Noen steder er det ikke fullrim, heller ikke i originalen. Så er det vel også å legge til at når jeg er oversetter er jeg ikke alltid så nøye med rytmen, jeg oversetter jo til vår tid, og leker litt med den. I romantikken var rytmen hellig, særlig i dikt med patos, som dette.

Borodino

Si meg da, onkel, det går ikke an
at selveste Moskva, svidd i brann
ble gitt bort sånn mon tro?
Det var jo skarpe kamper óg,
Ja, og hvilke kamper, de sier så!
Med rette husker hele Russland på
dagen til Borodino !

Strofen gir en smakebit på hvordan hele diktet er. Nå må jeg gå og gjøre andre ting. Jeg vet ikke når jeg får tid til å vende tilbake til dette diktet. Det er også andre dikt som ligger og venter.