Sonett 16, av Francesco Petrarca – Movesi il vecchierel canuto et biancho

Vi skal tilbake til senmiddelalderen, og forflytte oss geografisk til Italia, til Roma, og året 1337. Det er 12 år før den store pesten, irrelevant for diktet jeg i dag skal presentere, men relevant for tiden vi er i nå, med en pandemi vår siviliserte verden av i dag har hatt store probelmer med å få taket på. Sånn har historien beveget seg, epidemier, kriser, katastrofer og krig, og de utallige menneskene med daglige bekymringer, tanker og liv.

Francesco Petrarca (1304-1374) kom fra Toscana, fra Firenze, men flyttet sammen med familien tidlig til Avignon, i Provence, i dagens Frankrike. Han er berømt som den store italienske poeten i middelalderen, sammen med Dante, men av en ganske annen støpning, og med en litt annen måte å skrive poesi på. Dante er fremforalt berømt for sin Divina Commedia, Den guddommelige komedie, et av de aller største verkene i verdenslitteraturen, og uten sidestykke i måten det er skrevet og gjort på. Petrarca skrev aldri så kompliserte verk. Men i de mindre former, og i kjærlighetsdikt, er det han som er Dante overlegen.

Petrarca skrev 366 av dem i samlingen han kalte Rerum vulgarium fragmenta (fragmenter av vanlige ting), men som siden er blitt best kjent som Canzoniere. På norsk kan det oversettes som diktsamling, eller samling tekster til lett musikk. Den består av 366 sanger, eller tekster. De fleste av dem er sonetter (317), som den jeg poster i dag, men det finnes også canzoni (29), sestine (9), madrigaler (4) og ballader (7).

Betydningen Petrarca fikk for samtidig og senere kjærlighetsdiktning i Italia og resten av Europa kan ikke overvurderes, dette var modellen, det sånn det skulle gjøres. For italienske poeter betydde det at de bare kunne bli bleke kopier av mesteren, for Europas øverige poeter betydde det at de måtte bryne seg på det melodiøse og rimvennlige italienske språket, i sitt eget lands språk. Det gikk ikke. Så det var først når britene, tyskerne og i mindre grad franskmennene greide å bryte med det italienske, og med Petrarca, at de kom seg videre med sin egen nasjonale litteratur.

Det er å foregripe historiens gang, og gå litt ut av den verden denne bloggposten skal bevege seg i. Jeg møter også på gigantiske utfordringer når jeg skal jobbe med Petrarca, også fordi min italiensk har sine mangler, så jeg er i veldig stor grad avhengig av kilder og hjelpemidler for å komme noen vei, og det krever en del arbeid først å forstå sonetten, så å oversette den og forklare den. Derfor har det ikke blitt så mange tekster av Petrarca på denne bloggen, ikke sammenlignet med posisjonen han har i litteraturhistorien.

Men her kommer han igjen, i teksten som har nummeret 16, og som jeg kaller sonett XVI. Det er en sonett der kjærlighetserklæringen ikke er så dominerende versene gjennom, og der også andre motiv og tema blir brukt.

Sonetto XVI

Movesi il vecchierel canuto et biancho
del dolce loco ov’à sua età fornita
et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;

indi trahendo poi l’antiquo fianco
per l’extreme giornate di sua vita,
quanto piú pò, col buon voler s’aita,
rotto dagli anni, et dal camino stanco;

et viene a Roma, seguendo ’l desio,
per mirar la sembianza di colui
ch’ancor lassú nel ciel vedere spera:

cosí, lasso, talor vo cerchand’io,
donna, quanto è possibile, in altrui
la disïata vostra forma vera.

Sonett 16

Den gamle fjerner seg, gråhåret og hvit,
fra det søte stedet hvor han har sin alder ernært
og fra den forskrekkede familien
som ser den kjære faren mangle å komme;

derfor trekkende derpå den gamle siden
for de ekstreme dagene i sitt liv,
hvor mange flere kan, med gode vilje hjelper seg,
ødelagt av årene, og av den gamle veien;

og kommer til Roma, og følger ønsket,
om å se avbildningen av ham
som jeg igjen der oppe i himmelen håper å se:

slik, periode, går jeg og leter,
kvinne, hvor mye det er mulig, i en annen
type ønsker i deres sanne form..

Språk, form og innhold

Sonettene til Petrarca følger den italienske tradisjonen han selv utviklet til mesterskap. Versene består av femfotede jamber, lett-tung, lett-tung, lett-tung, lett-tung, lett-tung, og det skal være 14 av dem. De grupperer seg i 8 + 6, der de åtte første utvikler temaet, før det kommer en vending, en volta, og de seks siste er annerledes. Her skiller den italienske tradisjonen seg fra den engelske tradisjonen, med Shakespeare, der grupperingen er 3 x 4, og så en kort konklusjon i de to siste linjene til slutt.

Rimmønsteret er også mer komplisert i den italienske sonetten, med omsluttende rim i første halvdel av sonetten, og gjentatt rim i de to første kvartettene. Den engelske sonetten har kryssrim, og rimene blir ikke gjentatt. Årsaken til at det kan gjøres slik er at italiensk er et svært rimvennlig språk, med bare fem vokaler, og rikelig med ord og endinger som rimer. Sonett-formen vant ikke ordentlig frem i England før de med Shakespeare klarte å bryte det krevende rimmønsteret. Og oversettere og sonette-skrivere i germanske språk har en hard jobb foran seg, for å gjendikte eller skrive i den italienske formen.

Skjematisk skrives rimmønsteret i akkurat denne sonetten slik: ABBA ABBA CDE CDE. Lik bokstav betyr linjer som rimer. Stor bokstav betyr kvinnelig utgang, eller vokalisk, trykklett siste stavelse. Dette er lett å få til på italiensk, siden alle ord ender på vokal.

For å oversette en tekst som dette trenger jeg hjelp fra rikelig med nettsteder og ordbøker, som parafraserer sonetten over i moderne italiensk, og som forklarer ordene og stavemåten Petrarca bruker. Min viktigste kilde på nettet er letteritaliana, men jeg har også brukt noe som heter webschool, og også andre. I tillegg har jeg Canonziere, med notater av Paola Vecchi Galli e Stefano Cremonini (Milano, 2011). Av italienske ordbøker er det Treccani , Garzanti Linguistica og Dizzinario Italiano som er foretrukket, men jeg har også brukt andre. Greier jeg ikke å nøste det opp på andre måter, nøster jeg det opp på Google. Italiensk-norsk ordbok finner jeg på Ordnett.no. Ordene jeg slår opp der, finner dere i gloselisten under.

Første fire linjer er ganske krevende. Det er den gamle mannen (vecchierello), blek og gråhåret, som forlater stedet han har tilbrakt livet sitt. og familien som forskrekket ser han gå sin vei. Flere av ordene står i ordlisten. Movesi er gammel skrivemåte for muoversi, refleksiven av muovere (bevege, røre). Vecchierel, eller Vecchierello, er diminutiv av vecchio, gammel. Adjektivene canuto (grå, gråhåret) og biancho (egentlig bianco, hvit) beskriver håret og ansiktet hans i det han går. Videre står det del dolce loco, der dal dolce luogo (fra det søte sted) i dag er riktig skrive måte. Resten av linjen er krøkkete å få oversatt, ov’a sua eta fornita, hvor (han) har sin alder ernært, må det bli. Ove er litterært for hvor (dove er vanlig), og så er noen bokstaver og stavelser forkortet vekk: ove ha, skal det være, «hvor han har…» Så han fjerner seg fra stedet han har bodd, og – i neste linje – fra den forskrekkede familien (la famigliuola, en diminutiv av famiglia). Siste linje har konstruksjonen «som ser den kjære faren komme mangle» direkte oversatt. Heller ikke på italiensk er det vanlig å uttrykke seg slik, det er poetisk språk. Meningen er at han nok ikke skal komme igjen.

De fire neste linjene er ikke stort enklere enn de fire første. Trahendo er en form jeg ikke kjenner og ikke kan finne, men det går an å kjenne igjen verbet trarre (trekke, slepe, dra, bringe med seg) inni der, og moderne italienske omskrivinger bruker trascinando, av trascinare (slepe, trekke, dra, tvinge med seg). Linje 7 har «hvor mange flere kan», quanto piu po, og så tror jeg col buon voler s’aita betyr «med gode vilje hjelper seg», og at aita er en form for aiuto.

Alt ligger til rette for en vending, en volta, etter denne innledningen.

I første tersett kommer han til Roma for å få se han som han (colui) håper en gang til å få se i himmelen (nel ciel). Sembianza ser ut til å være en avledning av sembrare (synes, forekomme, ligne), og står i ordboken oppført som en av flere oversettelser av «utseende». Italiensk moderne omskriving bruker fattezze (lettereItaliana), som er ansiktstrekk., eller effegie (webschool), som er avbildning. Her må jeg inn til forskningslitteraturen for å finne ut av det, og da ser jeg at det er en meget konkret avbildning av Kristus det er snakk om (Petrarca, 2011, s.101-102). Det dreier seg om Velo della Veronica, Veronikas svetteeduk, den sanne avbildningen av Jesus da han langs smertens vei (via dolorsa) med korset på ryggen gråt mot pleddet til en kvinne som ville trøste ham. Dette var Veronika, den senere helgenen, og ansiktsavtrykket til Kristus festet seg til pleddet hennes. Det pleddet blir nå oppbevart i Peterskirken i Roma som en hellig relikvie. Peterskirken i sin nåværende form eksisterte ikke på Petrarcas tid, den ble påbegynt under pave Julius II og utført av Italias store renessansekunstnere fra 1500-tallet av, men den opprinnelige basiikaen ble påbegynt allerede i 324 under Konstantin den store, og denne eksisterte også på Petrarcas tid. Og den hadde det hellige pleddet til Veronika, på italiensk nær vera icona, det sanne ikon. Selvfølgelig er det helt umulig å vite om dette virkelig er et pledd som har tilhørt noen Veronika, eller om legenden Kristus som tørket ansiktet i duken hennes er sann, men det er ikke poenget i historier som dette. For Petrarca, og for jeg-personen i sonetten, er det ingen spørsmål om pleddets og historiens ekthet, og det holder for oss. I oversettelsen bruker jeg «avbildningen av ham». Ordet sembianza er ikke nok til å vise at det er denne konkrete avbildningen det dreier seg om, det må det ekstra noteverk til for å forklare. Videre blir det uttrykt håp om å se ham igjen i himmelen, så det er ingen tvil om at det er Jesu’ utseende (sembianza) jeg-personen vil se.

Den siste tersetten er vrien. Først er det uttrykket lasso, som ordboken oversetter med «tid» eller «tidsrom», mens moderne italiensk omskriving skyter inn ahimè (akk og ve). Videre betyr talore «noen ganger», men ser her ut til å være brukt i meningen «mange ganger». Det lille ordet vo er et verb, i presens 1. person, en alternativ for vado, jeg går, av andare, å gå. Cerchando, eller cercando, er gerundium av cercare, » å lete». Direkte oversatt blir formuleringen «jeg går letende», men på norsk sier vi heller «jeg går og leter». Så kommer i neste linje et utrop, donna, kvinne, jeg oversetter ordet alene, mellom komma, sånn som det står. Quanto è possibìle er direkte oversatt «hvor mange det er mulig», meningen er «i den grad det er mulig», jeg oversetter med «så mye det er mulig». Og så er det in altrui, der altrui betyr «en annen, andres», og er et ord som kan fungere som adjektiv, pronomen og substantiv (beskrive substantivet, erstatte substantivet og være substantivet). La er hunkjønnsartikkelen, bestemt form, men det er også objektsformen (henne) av lei (hun). disïata (ønsket) er ad omveier partisipp av desiare (ønske). Slutten er vostra forme vera, oversatt «deres former sanne». Den er grei. Alt er oversatt og forklart, alle ordene funnet ut av. Men hva er meningen? Også de italienske omskrivingene varierer, det samme gjelder oversettelser til andre språk, der man uansett tar seg friheter for å få formen til å gå opp. Jeg leser det sånn, at han her i siste tersett går og leter etter det som er ønsker i en annen form, enn ønskene som gjaldt å se Jesus i tersetten over. Så her er det å se kvinnen, den han elsker, Laura, i den grad det er mulig, gammel som han er. Jeg har omskrevet mer enn originalen åpner for, for å få denne meningen frem.

Gloseliste

Glosene vil bli slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok.

Movesi -> muovere (uttale: muòvere) (vb.trans.) (vb.refl.) (..) 8. bevege seg, røre seg, sette seg i bevegelse, gå (mot), begi seg, gå (da fra), fjerne seg, bryte opp (da fra), dra/reise (da fra); 9. (vb.refl.) (fig.) gå tilbake (da på) 10. (vb.refl.) (fig.) bestemme seg (for å gjøre noe), gripe inn (for å gjøre noe); 11. (vb.refl.) (hverdagslig) skynde seg;
canuto (adj.) 1. (om hår/skjegg o.l.) hvit, grå 2. hvithåret, gråhåret
loco -> luogo (uttale: luògo) m (flt. -ghi) 1. sted, plass, egn; 2. avsnitt, stykke, passasje, passus (i bok, skrift o.l.) 3. passende anledning, riktig øyeblikk
ove (uttale: óve) (adv.) (litt.) hvor
età (uttale: eta) f 1. alder 2. tidsalder, epoke
fornita -> fornire (-isco) 1. (vb.trans.) levere, skaffe, forsyne (di med) 2. (vb.refl.) skaffe seg, forsyne seg, utstyre seg (også fig.)
famigliola (uttale: famigliòla) f liten familie
sbigottita -> sbigottire (uttale: ṣbigottire) (-isco) 1. (vb. trans.) forskrekke 2. (vb. intrans., hjelpevb. avere; vb. refl.) bli forskrekket/forbløffet/lamslått
manco -> mancare (vb.intrans.) 1. (hjelpevb. essere) mangle, ikke finnes, ikke ha; (..)
fianco (uttale: fianco) m (flt. -chi) 1. side 2. (mil.) flanke
giornata f 1. dag 2. daglønn, dagsverk 3. dagsreise
cammino m 1. gang/gange 2. vei 3. bevegelse, ferd, gang, løp;
sembianza –> utseende aspetto, vista, apparenza, sembianza, (særl. persons)aria; (skinn)parvenza sembrare (sé-) (vb. intrans., hjelpevb. essere) 1. synes, forekomme, se ut til 2. ligne, se ut som
colui (uttale: colui) (pron.) han, han/den der
lassù (uttale: lassu) (adv.) 1. der opp(e) 2. (fig.) (hverdagslig) i himmelen
lasso m tidsrom, periode
talora (uttale: talóra) (adv.) noen ganger, av og til, iblant
disïata – desiato -> desiare (uttale: deṣiare) (-ìo) (vb. trans.) (litt., poet.) ønske

ITALIENSK
vecchierel -> vecchierello [vec-chie-rèl-lo] n.m. 1. diminutivo di vecchio 1 2. vecchio d’aspetto mite, fragile: Movesi il vecchierel canuto e bianco (PETRARCA Canz. XVI, 1). (garzantilinguistica.it)
ìndi ìn|di pronuncia: /ˈindi/ avverbio 1 (arcaico) perciò 2 Indi credevi di potermi prendere in giro, eh? 3 (poetico) dopo 4 Indi s’alzò e il guardo a me volse (dizionario-italiano.it)

Kommentar

Så hva skal man si? Arbeidet med denne sonetten åpnet for meg langt mer innhold enn jeg ante da jeg leste den for første gang. Omstendighetene rundt er interessante, med Petrarca som bodde i Avignon samtidig som pavesetet var i den byen, og skriver (indirekte) om Peterskirken, før den er bygget som vi nå kjenner den. Paven flytter tilbake til Roma og Vatikanet i år 1377, tre år etter Petrarca er død.

Fra tidligere har jeg postet sonett 1 og sonett 82, og jeg har lest i original mange av dem, og i oversettelser noen av dem. Jeg har også i flere anledninger lest om Petrarca, og om livet hans, men så pleier det å hende noe annet som må gjøres, så jeg får ikke skrevet det ned skikkelig før jeg glemmer det. Ennå sitter jeg med en følelse av at det er en verden her, som jeg ikke riktig kjenner.

Og det er det jeg liker så godt med dikt og litteratur og litteraturhistorie, og all annen historie: det er verdener som åpner seg. Det er måter å tenke på og å leve på, som man ikke skulle ant, om man levde hele livet i sin egen lille verden. Det siste er også fint, mange gjør det og har det bra, men for meg er det fascinerende å givende og forsøke å sette meg inn i stadig flere verdener og verdensbilder. Erfaringen er at jo mer man setter seg inn i det, jo mer mening gir det, og rikere føler man at ens eget liv, som en del av alt dette.

Dette var litt personlig, og ikke så mye til selve diktet. Sonetten handler om den gamle mannen, som nå forlater familien, og skal ut på en slags pilegrimsreise. Det er for å se Kristus, den sanne og hellige, men det er også for å se Laura, den elskede kvinnen. Disse to ønskene blander seg sammen med hverandre, det fromme og hellige, og det som er av en annen type. Alt blir satt mot en bakgrunn av livet som går og nærmer seg slutten, og familien som er igjen.

Min gjendiktning

Det er nesten håpløst å gjendikte en italiensk sonett av Petrarca. Det er egentlig mer en øvelse enn en kunst, og man kan ikke godt si man gjengir originalen på noen som helst representativ måte. Men jeg gjør et forsøk, og poster resultatet av forsøket.

Sonett 16

Den gamle reiser, skjegget, grå og hvite,
fra søte stedet han sin alder fødde
og fra familien, som nå så redde
ser kjære farens avskjed mangle lite;

for det å trekke på den gamle side
for hver ekstreme dag i livet levde,
hvor mange kan den gode vilje hevde,
når knekt av år, og trett av veien vide;

og kom til Roma, for å ønsket følge,
å se på bilde av den mann som samme
et håp å se i himmelen, kan sette:

og slik går jeg i søk og dølge,
o kvinne, hvilken grad er mulig, i annet
slags ønskemål, i formen deres rette.

ES2020

Kilder

Francesco Petrarca: Canzoniere – A cura di Vecchi Galli (Annotazioni di Paola Vecchi Galli e Stefano Cremonini) – Bur rizzoli,Milano, 2011

Francesco Petrarca: Il Canzoniere (con le note di Giuseppe Bigutini) – Ulrico Hoepli, Milano, 1918

I tillegg har jeg fått lastet ned den spesielle The sonnets, Triumphs, and other Poems of Petrarch, den første samlede engelske oversettelsen av Petrarcas verk. Den er utgitt av Thomas Campbell, kan det se ut som, i året 1789, og med London: George Bell and Sons, York Street, Covent Garden på tittelbladet som i min nedlastede uttgave er helt digitalisert.

Bergschloß, av Johann Wolfgang von Goethe

Her

Bergschloß

Da droben auf jenem Berge,
Da steht ein altes Schloß,
Wo hinter Toren und Türen
Sonst lauerten Ritter und Roß.

Verbrannt sind Türen und Tore,
Und überall ist es so still;
Das alte verfallne Gemäuer
Durchklettr ich, wie ich nur will.

Hierneben lag ein Keller,
So voll von köstlichem Wein;
Nun steiget nicht mehr mit Krügen
Die Kellnerin heiter hinein.

Sie setzt den Gästen im Saale
Nicht mehr die Becher umher,
Sie füllt zum Heiligen Mahle
Dem Pfaffen das Fläschchen nicht mehr.

Sie reicht dem lüsternen Knappen
Nicht mehr auf dem Gange den Trank,
Und nimmt für flüchtige Gabe
Nicht mehr den flüchtigen Dank.

Denn alle Balken und Decken,
Sie sind schon lange verbrannt,
Und Trepp und Gang und Kapelle
In Schutt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Zither und Flasche
Nach diesen felsigen Höhn
Ich an dem heitersten Tage
Mein Liebchen steigen gesehn,

Da drängte sich frohes Behagen
Hervor aus verödeter Ruh,
Da gings wie in alten Tagen
Recht feierlich wieder zu.

Als wären für stattliche Gäste
Die weitesten Räume bereit,
Als käm ein Pärchen gegangen
Aus jener tüchtigen Zeit.

Als stünd in seiner Kapelle
Der würdige Pfaffe schon da
Und fragte: Wollt ihr einander?
Wir aber lächelten: Ja!

Und tief bewegten Gesänge
Des Herzens innigsten Grund,
Es zeugte, statt der Menge,
Der Echo schallender Mund.

Und als sich gegen Abend
Im stillen alles verlor,
Da blickte die glühende Sonne
Zum schroffen Gipfel empor.

Und Knapp und Kellnerin glänzen
Als Herren weit und breit;
Sie nimmt sich zum Kredenzen
Und er zum Danke sich Zeit.

1802/1803

Fjellslottet

Da droben auf jenem Berge,
Da steht ein altes Schloß,
Wo hinter Toren und Türen
Sonst lauerten Ritter und Roß.

Verbrannt sind Türen und Tore,
Und überall ist es so still;
Das alte verfallne Gemäuer
Durchklettr ich, wie ich nur will.

Hierneben lag ein Keller,
So voll von köstlichem Wein;
Nun steiget nicht mehr mit Krügen
Die Kellnerin heiter hinein.

Sie setzt den Gästen im Saale
Nicht mehr die Becher umher,
Sie füllt zum Heiligen Mahle
Dem Pfaffen das Fläschchen nicht mehr.

Sie reicht dem lüsternen Knappen
Nicht mehr auf dem Gange den Trank,
Und nimmt für flüchtige Gabe
Nicht mehr den flüchtigen Dank.

Denn alle Balken und Decken,
Sie sind schon lange verbrannt,
Und Trepp und Gang und Kapelle
In Schutt und Trümmer verwandt.

Doch als mit Zither und Flasche
Nach diesen felsigen Höhn
Ich an dem heitersten Tage
Mein Liebchen steigen gesehn,

Da drängte sich frohes Behagen
Hervor aus verödeter Ruh,
Da gings wie in alten Tagen
Recht feierlich wieder zu.

Als wären für stattliche Gäste
Die weitesten Räume bereit,
Als käm ein Pärchen gegangen
Aus jener tüchtigen Zeit.

Als stünd in seiner Kapelle
Der würdige Pfaffe schon da
Und fragte: Wollt ihr einander?
Wir aber lächelten: Ja!

Und tief bewegten Gesänge
Des Herzens innigsten Grund,
Es zeugte, statt der Menge,
Der Echo schallender Mund.

Und als sich gegen Abend
Im stillen alles verlor,
Da blickte die glühende Sonne
Zum schroffen Gipfel empor.

Und Knapp und Kellnerin glänzen
Als Herren weit und breit;
Sie nimmt sich zum Kredenzen
Und er zum Danke sich Zeit.

Språk, form og innhold

Jeg har ikke fått gjort oversettelsen ferdig ennå, men her er en gloseliste.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

Schloss das, -es/Schlösser 1. slott; 2. lås;
Toren -> Tor I. das Tor -(e)s/-e 1. port; Stadttor byport (sport) mål; im Tor stehen stå i mål; ein Tor schießen skyte mål.
Tür die, -/-en; dør;
lauerten -> lauern (sv. itr.) lure, ligge på lur; (overført) vente utålmodig, lengte etter.
Roß -> Ross das, -es/-e, (dialekt) (Rösser); (høytidelig) hest; sich aufs hohe Ross setzen (omgs.) sette seg på sin høye hest.
Verbrannt -> verˈbrennen (uregelmessig itr.) brenne, brenne opp, bli innebrent, brenne ned, forbrenne; (refl.) brenne seg;
verfallne -> verˈfallen (adj.) forfallen; ein verfallenes Haus et forfallent hus.
Gemäuer das, -s/-; murverk, ruiner.
hierneben (adv.) her ved siden av; dessuten.
Krügen -> Krug der, -(e)s/Krüge 1. krus, kanne 2. vertshus, kro.
Becher der, -s/-; beger, (lite) glass.
Mahle -> Mahl das, -(e)s/; (høytidelig) måltid.
Pfaffen -> Pfaffe der, -n/-n; (nedsettende) prest(emann).
reichen (sv. tr. itr.) 1. rekke; 2. rekke, strekke til, være nok; 3. rekke, strekke seg; 4. servere;
lüsternen -> lüstern (adj.) lysten, begjærlig; lüstern nach etwas sein være lysten på noe.
Knappen -> Knạp·pe -n, -n der 1 gesch. ein junger Mann, der einem Ritter diente 2 bergb. Bergmann nach Abschluss der Lehre
Balken der, -s/-; bjelke; lügen, das sich die Balken biegen (hverdagslig) ≈ lyve en huden full.
decken (sv. tr., refl.) 1. dekke (i ulike betydninger); tekke 2. (om dyr) bedekke 3. (refl.) dekke seg, hverandre; stemme overens, falle sammen.
Schutt der, -(e)s; grus, avfall, murbrokker;
Trümmer die (flt.) ruiner; rester;
Zither die, -/-n; sitar.
felsigen -> felsig (adj.) full av klipper, fjell.
drängte -> drängen (sv. tr., refl. itr.) 1. presse, trykke sammen 2. presse (fram), forsøke å fremskynde, tilskynde 3. nach, auf etwas drängen presse på, insistere på, kreve 4. presse seg fram, trenge seg fram verdr5. es drängt det haster; es drängt mich jeg føler trang til, jeg må.
frohes -> froh (adj.) glad, fornøyd; gledelig;
verödeter -> verödet (adj.) øde, tom, utdødd.
feierlich (adj.) høytidelig, festlig.
stattliche -> stattlich (adj.) staselig, flott.
Räume -> Raum der, -(e)s/Räume 1. rom, plass 2. rom, værelse 3. område, omegn;
Pärchen das, -s/-; ungt par, kjærlighetspar.
tüchtigen -> tüchtig (adj.) 1. dyktig 2. kraftig, ordentlig, skikkelig;
stünd – ? -> stünde (pret. konjunktiv) → stehen.
würdige -> würdig (adj.) verdig;
statt
I. (prep. med gen.) i stedet for; statt meiner i stedet for meg.
II. (subjunksjon) statt zu arbeiten i stedet for å arbeide; er gab das Geld ihr statt ihm han ga pengene til henne i stedet for til ham.
Gipfel der, -s/-; (høyeste) spiss, topp; (overført) høydepunkt; toppmøte.
glänzen (sv. itr.) stråle, glinse; skinne, polere; (overført) lyse, briljere.
Kredenzen

Kredenzen nennt man das Ausschenken, Darbieten von Getränken aus einer Karaffe.

Speisen und Getränke, die für den König oder Fürsten bestimmt waren, mussten zunächst vorgekostet werden. Vorkoster war ursprünglich der Truchsess, auch Seneschall genannt, der als Vorsteher der Hofhaltung („der übers Gefolge Gesetzte“) auch für die Küche verantwortlich war. Wenn sie nach der Probe dann dem Herrscher vorgesetzt wurden, konnte dieser nun glauben – lateinisch „credere“ –, dass die Speisen und Getränke nicht vergiftet waren, welche man dem Fürsten anschließend „kredenzte“.

Kommentar

Kommer…

Der ligger et land, av Bjørnstjerne Bjørnson

Hurra for 17. mai!

Dette er et dikt Bjørnstjerne Bjørnson skrev til den datoen, 17. mai, 1859. Den siste strofen er lagt til senere.

Der ligger et land

Der ligger et land mod den evige sne,
i revnerne kun er der vårliv at se.
Men havet går til med historie-døn,
og elsket er landet som mor af søn.

Hun tog os i fanget, dengang vi var små,
og gav os sin saga med billeder på.
Vi læste, så øjet blev stort og vådt;
da smilte den gamle og nikked blot.

Vi sprang ned til fjorden, vi stirrede mod
den askegrå bauta, hvor gammel den stod;
hun stod der end ældre, sa’ ingen ting;
men stensatte hauger lå rundt i ring.

Hun tog os ved hånden, og følge hun gav
bort derfra til kirken så stille og lav,
hvor fædrene ydmygt har bøjet knæ,
og mild’lig hun sagde: gør I som de!

Hun strødde sin sne over fjældbratte li,
bød så sine gutter at stå den på ski.
Hun knuste med stormhånd det nordhavs spejl,
bød så sine gutter at hejse sejl.

Hun satte de vakreste jenter i rad
at følge vor idræt med smil og med kvad,
og selv sad hun højt i sin sagastol
og måneskinskåben opunder pol.

Da lød der et fremad! et fremad endnu
på fædrene-mål og med fædrene-hu
for frihed, for norskhed, for Norge hurra!
og fjældene selv roper langt hurra.

Da løsned’ begejstringens rullende fån,
da døbtes vi af hendes mægtige ånd,
da stod over fjældet et syn i glød,
som siden os maner indtil vor død.

1859 (17. mai)

Språk, form og innhold

Det går i daktyler.

Der ligger et land mod den evige sne,
i revnerne kun er der vårliv at se.
Men havet går til med historie-døn,
og elsket er landet som mor af søn.

Bjørnstjerne Bjrønson: Der ligger et land (Trykkfordeling)

Kommentar

An Mignon, av Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

An Mignon

Über Tal und Fluß getragen,
Ziehet rein der Sonne Wagen.
Ach, sie regt in ihrem Lauf,
So wie deine, meine Schmerzen,
Tief im Herzen,
Immer morgens wieder auf.

Kaum will mir die Nacht noch frommen,
Denn die Träume selber kommen
Nun in trauriger Gestalt,
Und ich fühle dieser Schmerzen,
Still im Herzen,
Heimlich bildende Gewalt.

Schon seit manchen schönen Jahren
Seh ich unten Schiffe fahren,
Jedes kommt an seinen Ort;
Aber ach, die steten Schmerzen,
Fest im Herzen,
Schwimmen nicht im Strome fort.

Schön in Kleidern muß ich kommen,
Aus dem Schrank sind sie genommen,
Weil es heute Festtag ist;
Niemand ahnet, daß von Schmerzen
Herz im Herzen
Grimmig mir zerrissen ist.

Heimlich muß ich immer weinen,
Aber freundlich kann ich scheinen
Und sogar gesund und rot;
Wären tödlich diese Schmerzen
Meinem Herzen,
Ach, schon lange wär ich tot.

1797

Nachtgesang, av Johann Wolfgang von Goethe

Et nydelig dikt av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) er det jeg poster i dag.

Nachtgesang

O gib vom weichen Pfühle
Träumend, ein halb Gehör
Bei meinem Saitenspiele
Schlafe! was willst du mehr?

Bei meinem Saitenspiele
Segnet der Sterne Heer
Die ewigen Gefühle;
Schlafe! was willst du mehr?

Die ewigen Gefühle
Heben mich, hoch und hehr
Aus irdischem Gewühle;
Schlafe! was willst du mehr?

Vom irdischen Gewühle
Trennst du mich nur zu sehr,
Bannst mich in diese Kühle;
Schlafe! was willst du mehr?

Bannst mich in diese Kühle,
Gibst nur im Traum Gehör.
Ach, auf dem weichen Pfühle
Schlafe! was willst du mehr?

1802, Trykket 1803

Nattsang

O gi fra bløte pølen
Drømmende, et halvt gehør
Ved mitt strengespill
Sov! Hva vil du mer?

Ved mitt strengespill
Signe stjernehæren
De evige følelser;
Sov! hva vil du mer?

De evige følelser
Hver meg, høyt og majestetisk
Ut av jordiske mylderet;
Sov! hva vil du mer?

Fra jordiske mylderet
Skiller du meg du så særlig,
Forbanner meg i denne kjæøligheten;
Sov! hva vil du mer?

Forbanner meg i denne kjølen,
Gir bare i drømmen gehør.
Akk, av den bløte pølen
Sov! hva vil du mer?

Språk, form og innhold

Dette er en variant av Heine-strofen, med 3+3 trykksterke stavelser i hvert linjepar. Grunnformen er jambisk, med annenhver lett-tung, men det er skutt inn en ekstra trykklett stavelse mellom første og andre trykktunge i linje 2 og 4. Det går også an å si det sånn at den trykklette stavelsen linjen skulle begynne med, for å følge den jambiske grunnformen, er flyttet etter den første trykksterke. Strofene har fire linjer, og kryssrim.

O gib vom weichen Pfühle
Träumend, ein halb Gehör
Bei meinem Saitenspiele
Schlafe! was willst du mehr?

Diktet er ikke spesielt vanskelig å forstå, men det er detaljer i oversettelsen som volder litt problemer.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no

weich (adj.) myk, bløt, mør, mild
Pfuhl der, -es/-e; pøl;
Saitenspiele Strengespill Saite die, -/-n; streng.
segnen (sv. tr.) velsigne, signe;
Heer das, -(e)s/-e 1. hær 2. hærskare, mengde.
Gefühl das, -(e)s/-e; følelse; kjensle, fornemmelse, anelse; sans;
hehr (adj.; poetisk) opphøyd, majestetisk, høy.
irdisch (adj.) jordisk, verdslig, timelig, forgjengelig;
Gewühl das, -(e)s/-e; vrimmel, mylder; trengsel, kaos.
trennen (sv. tr., refl.) 1. skille, atskille, separere 2. sprette opp 3. sich trennen skilles, gå fra hverandre.
bannen (sv. tr.) 1. bannlyse 2. trollbinde, holde fangen, få makt over; 3. besverge, holde borte, mane bort; få bukt med, oppheve.
Gehör das, -s/; hørsel, gehør;

Kommentar

Dette diktet er ofte tonsatt, naturlig nok.

Min gjendiktning

Gjendiktningen er ennå litt primitiv.

O gi fra bløte pølen
Drømmende, et halvt gehør
Ved mitt strengespill
Sov! Hva vil du mer?

Ved mitt strengespill
Signe stjernehæren
De evige følelser;
Sov! hva vil du mer?

De evige følelser
Hver meg, høyt og majestetisk
Ut av jordiske mylderet;
Sov! hva vil du mer?

Fra jordiske mylderet
Skiller du meg du så særlig,
Forbanner meg i denne kjæøligheten;
Sov! hva vil du mer?

Forbanner meg i denne kjølen,
Gir bare i drømmen gehør.
Akk, av den bløte pølen
Sov! hva vil du mer?

ES2020

Ingenstans, av Karin Maria Boye

Svenske Karin Maria Boye (1900-1941) er av de virkelig store skandinaviske kvinnelige diktere. I Norge får vi kort etter krigen Gunvor Hofmo, Inger Hagerup og – litt annerledes – Haldis Moren Vesaas, alle sammen tett forbundet med svenske Karin Boye og finlandssvenske Edit Södergran. Södergrans dikt er utrolige, med sin livsbejaelse, tross dikterens helsetilstand og livshistorie, det er tragedie som ignoreres til triumf.

For Boye er problemene annerledes, og diktene sterkere, mer direkte. Flere av dem har linjer som har gått inn i dagligtalen. Ja visst gör det ont når knoppar bristar er fra diktet med samme navn, og Den beste dagen, er en dag av tørst, er fra diktet I rörelse. Diktet jeg poster i dag er fra samme diktsamling, For trädets skuld, og er innledningsdiktet der.

Ingenstans

Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst,
till vilken naturen icke skapade någon dryck.

Ur alla marker springer bäckar och källor.
Jag böjer mig ner och dricker ur jordens ådror
dess sakrament.

Och rymderna svämmar över av heliga floder.
Jag sträcker mig upp och känner läpparna våta
av vita extaser.

Men ingenstans, ingenstans…

Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst,
till vilken naturen icke skapade någon dryck.

For trädets skuld, 1935

Kommentar

Dette diktet uttrykker det å ha en lengsel, en lyst, som ikke kan bli oppfylt.

Trost in Tränen, av Johann Wolfgang von Goethe

Et vakkert dikt av dikterhøvdingen Johann Wolfgang von Goethe i dag. Det er trøst i tårer.

Trost in Tränen

Wie kommt’s, daß du so traurig bist,
Da alles froh erscheint?
Man sieht dir’s an den Augen an,
Gewiß, du hast geweint.

»Und hab ich einsam auch geweint,
So ist’s mein eigner Schmerz,
Und Tränen fließen gar so süß,
Erleichtern mir das Herz.«

Die frohen Freunde laden dich,
O komm an unsre Brust!
Und was du auch verloren hast,
Vertraue den Verlust.

»Ihr lärmt und rauscht und ahnet nicht,
Was mich, den Armen, quält.
Ach nein, verloren hab ich’s nicht,
Sosehr es mir auch fehlt.«

So raffe denn dich eilig auf,
Du bist ein junges Blut.
In deinen Jahren hat man Kraft
Und zum Erwerben Mut.

»Ach nein, erwerben kann ich’s nicht,
Es steht mir gar zu fern.
Es weilt so hoch, es blinkt so schön,
Wie droben jener Stern.«

Die Sterne, die begehrt man nicht,
Man freut sich ihrer Pracht,
Und mit Entzücken blickt man auf
In jeder heitern Nacht.

»Und mit Entzücken blick ich auf,
So manchen lieben Tag;
Verweinen laßt die Nächte mich,
Solang ich weinen mag.«

1803

Trøst i tårer

Hva kommer det av, at du er så trist,
da alt synes så gledelig?
Man ser det på deg i øynene,
Visst, du har grått.

«Og har jeg ensomt også grått,
Så er det min egen smerte,
Og tårer flyter ganske søtt,
Letter meg hjertet.»

De glade venner inviterer deg,
Å, kom til vårt bryst!
Og hva du har tapet,
Stoler på tapet.

«Dere bråker og bruser og aner ikke,
Hva meg, den arme, plager.
Akk nei, tapt har jeg det ikke,
Hvor mye det enn meg mangler.»

Så begrip deg da hurtig på,
Du er et ungt blod.
I dine år har man kraft
Og til ervervet mot.

«Akk nei, erverve kan jeg det ikke,
Det står meg ganske så fjernt.
Det oppholder seg så høyt, det blinker så skjønt,
Som dere oppe enhver stjerne.«

Stjernen, den begjærer man ikke,
Man fryder seg over deres prakt,
Og med henrykkelser seg man på
I den varme natt.

«Og med henrykkelse ser jeg på,
Så mang en kjærlig dag;
Forgråte lar meg natten,
Så lenge jeg kan gråte.«

Språk, form og innhold

Dette er 4+3 jambisk takt med rim i andre og fjerde linje. Det vil si at det er fire trykksterke stavelser i oddetallslinjene, tre i partallslinjene. og at det går annenhver lett-tung. Utgangen på versene er alltid trykktung.

Wie kommt’s, daß du so traurig bist,
Da alles froh erscheint?
Man sieht dir’s an den Augen an,
Gewiß, du hast geweint.

Goethe: Trost in Tränen (trykkfordeling)

Oversettelsen er gjort litt raskt denne gangen.

Gloseliste

Glosene er slått opp i Ordnett.no

Trost der, -es/; trøst; jemandem Trost spenden/zusprechen trøste en; (omgs.) nicht (ganz) bei Trost sein ikke være helt klok.
traurig (adj.) trist, sørgelig, bedrøvelig;
da I. (adv.) der, her (på det(te) sted(et)); da (på det(te) tidspunkt; på den tid, på det punkt); så, før. II. (subjunksjon) ettersom, da (om årsak), siden.
froh (adj.) glad, fornøyd; gledelig;
erleichtern (sv. tr., refl.) lette, gjøre lettere, lindre;
laden (lädt, lud, hat geladen, tr.) 1. invitere, innby. 2. (jus) innkalle en, (inn)stevne en. 3. laste, lesse. 4. lade.
vertrauen (sv. itr.) stole på.
ahnen (sv. tr.) ane, formode.
quälen (sv. tr., refl.) 1. pine, plage. 2. sich quälen anstrenge seg, plage seg, slite hardt.
sosehr (subjunksjon) hvor mye … enn.
raffen (sv. tr. itr.) 1. legge i folder, drapere; brette og trekke opp; geraffte Vorhänge draperte forheng. 2. rafse, rive til seg, grafse til seg. 3. holde, løfte opp. 4. forkorte. 5. begripe, forstå; das rafft der nie det forstår/begriper han aldri.
erwerben (erwirbt, erwarb, hat erworben, tr.) 1. erverve (seg), skaffe seg; vinne, oppnå. 2. kjøpe, anskaffe. 3. tjene.
droben -> Dort oben
begehren (sv. tr.) begjære, forlange, ønske, ville ha; etwas ist stark begehrt noe er sterkt etterspurt.
entzücken (sv. tr.) henføre, henrykke, begeistre;
Nacht die, -/Nächte; natt;

Kommentar

Dikt er følelser og stemning. Mange dikt handler om å være trist, om å være vemodig. Ofte handler det om en lengsel å komme seg ut av den vemodige stemningen, å komme tilbake til en tid man har fått før, eller få tilbake noe man har mistet. I dette diktet handler det ikke om det. Her er det aksept for følelsen, og verken noe håp eller ønske om å komme seg ut av den. Det er trøst i tårer.

Hvit bjørk utenfor mitt vindu, av Sergej Jesenin

Dette diktet skrev Sergej Jesenin (1895-1925) da han var uforskammet 17 år. Det går inn i tradisjonen russiske vinterdikt, og handler om treet som står så sentralt i russisk litteratur og åndsliv, nemlig bjørketreet. Den russiske bjørka, for oss er bjørka symbol på vår og 17 mai, da bjørka springer oppe hos oss, men hos russerne gjelder bjørka hele året. Også om vinteren. Den russiske bjørka er også annerledes enn vår, større, og mer majestetisk, kan den være, med merkbart bredere stamme. Likevel er den et gjennomgående symbol på девучка, på jente, kanskje på grunn av a-endingen i navnet på treet, kanskje på grunn av noe annet. I alle fall kan russere lett tenke jente når de ser берёза (berjosa – bjørk), i et dikt. Og som dere vil se, passer det godt her.

Белая береза под моим окном

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
обсыпает ветки
Новым серебром.

Fra lenken: https://rustih.ru/sergej-esenin-beryoza/

Hvit bjørk utenfor mitt vindu

Hvit bjørk
Utenfor mitt vindu
Dekket med snø,
Helt som sølv.

På de dunete greinene
Snølig kant
Sprang ut duskene av
Hvit frynser.

Og står bjørka
I søvnens stillhet,
Og snøfnuggene brenner
I gyllen brann.

Og morgengry, lat
Gående rundt,
drysser over greinene
med nytt sølv.

Språk, form og innhold

Russiske dikt følger ikke helt de tradisjonelle versemønstrene, det russiske språket er ikke laget for dem. Og når Jesenin skriver, så er også dikterkunsten kommet dit hen at man ikke er så opptatt av formelle regler uansett hvor man er i verden. Det er ikke noe fast mønster og rytme her, formen er ganske fri, men det er rim i linjene 2 og 4. Her viser jeg trykkfordelingen i første strofe.

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

Sergej Jesenin: Hvit bjørk utenfor mitt vindu (trykkfordeling)

Gloseliste

Glosene er slått opp i kunnskapsforlagets store blå ordbok.

берёза (Betula) bjørk;
пуши́стый dunet(e); bløt (о волосах); lodden (о материи);
кайма rand, bord, kant
распусти́ться <распуска́ться> 1. (о растительности) få løv, springe ut, folde seg ut 2. разг. (о волосах) løsne, bli utslått 3. разг. (о вязаной вещи) rakne 4. разг. (потерять выдержку) miste fatningen, motet 5. разг. (в отнощении дисиплины) bli udsiplinert 6. разг. (раствориться) bli oppløst, smelte
кисть 1. (руки) hånd 2. (гроздь)klase кисть винограда drueklase 3. (украшение) dusk 4. (для рисования малярная) pensel 5. перен. (искуство живописи манера письма) pensel;владеть кистью føre penselen; писать жирокой кистью male med bred pensel; картина кисти неисвестного художника et bilde malt av en ukjent maler
бахрома́ frynse; висеть бахромой henge i frynser
горят -> горе́ть
снежи́нка snøfnugg
заря́ 1. morgenrøde, daggry (утренняя);aftenrøde (вечереняя); на заре ved daggry; от зари до зари hele dagen lang [gjennom] 2. перен. frembrudd, morgenrøde, gry; заря́ нового времени ny tids frembrudd; заря́ свобрды frihetens morgenrøde 3. (военный сигнал) утренняя заря́ revelje; вечереняя заря́ tappenstrek; играть зорю spille [blåse] revelje [tappenstrek]
(встать) ни свет ни заря́ stå opp før fanden får sko på
лени́вый 1. (избегающий труда) doven, lat 2. (выражающий лень) doven 3. (медлительный) doven, treg, treven
лени́вые вареники «falske ostekaker» (stykker av ostemasse blandet med mel, kokt i vann); лени́вые голубцы «falske kålruletter» (rettt av hakket kjøtt, kål og ris); лени́вые щи slags kålsuppe
обсы́пать св, обсыпа́ть нсв 1. drysse noe på noen, noe, strø noe på noen, noe 2. перен. overøse med

Kommentar

Vi hadde en hvit bjørk ute i hagen vår i mange år. Det var far som plantet den, og den stod i hjørnet. Den splittet seg i to, og vokste oppover som i to stammer, far og mor. Jeg har levende minner fra den, særlig fra 17. mai, da jeg mener vi pyntet den i norske farger og flagg. Men jeg er ikke sikker på om jeg her husker riktig, og jeg kan ikke finne igjen bilder av treet, som jeg mener vi skulle ha.

I dag er far død, og treet hogget ned.

Schäfers Klagelied, av Johann Wolfgang von Goethe

Så er det gjeterens klagesang, av Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Det er skrevet i 1802, da Goethe var 53 år, litt over midtveis i livet, og på vei inn i alderdommen. På denne tiden var han ennå ikke blitt gift med Christiane Vulpius (1785-1816), det skjedde i 1806, men de hadde flere barn sammen, og hun hadde flyttet inn til ham. Det skjedde i 1788.

Men gjeterens klagesang er ikke skrevet til Christiane Vulpius. Det er blant diktene som går til Silvie (også Sylvie) von Ziegesar (1785-1858). Dette er en kvinne som er 17 år da Goethe skriver diktet, den tiden Goethe også begynte å henvende seg direkte til henne. Far til Sylvia, August Friedrich Carl, forvaltet mange amt i hertugdømmet Sachsen-Gotha-Altenburg, og kjente Goethe som venn av familien. Det var aldri noe amorøst forhold mellom gamle Goethe og unge Silvie, men han skrev mange dikt til henne, som Bergschloß, Schäfers Klagelied, Trost in Tränen og Sehnsucht, og også flere dikt med hennes navn i tittelen.

Dette er biografiske detaljer som gir litt krydder til lesningen, men som ikke er nødvendige. Gjeterens klagesang går inn i en tradisjon, som er veldig mye brukt i diktningen. Det er den pastorale, landlige, der gjeteren går der med flokken sin, som han har gjort så mange ganger før, og tankene trenger seg på. Som så mange ganger ellers, er det ikke gjeteren selv som dikter, men dikteren som forestiller seg at han er gjeter. Goethe har selvfølgelig fantasi og skaperkraft til å gå fullstendig inn i den rollen.

Her er gjeterens klagesang.

Schäfers Klagelied

Da droben auf jenem Berge,
Da steh’ ich tausendmal
An meinem Stabe gebogen
Und schaue hinab in das Tal.

Dann folg’ ich der weidenden Herde,
Mein Hündchen bewahret mir sie.
Ich bin herunter gekommen
Und weiß doch selber nicht wie.

Da stehet von schönen Blumen
Die ganze Wiese so voll.
Ich breche sie, ohne zu wissen,
Wem ich sie geben soll.

Und Regen, Sturm und Gewitter
Verpaß’ ich unter dem Baum.
Die Türe dort bleibet verschlossen
Doch alles ist leider ein Traum.

Es stehet ein Regenbogen
Wohl über jenem Haus!
Sie aber ist weggezogen,
Und weit in das Land hinaus.

Hinaus in das Land und weiter,
Vielleicht gar über die See.
Vorüber, ihr Schafe, vorüber!
Dem Schäfer ist gar so weh.

Gjeterens klagsang

Der borte på det fjellet,
Der står jeg tusen ganger
Over staven min bøyd
Og skuer nedover i dalen.

Så følger jeg den gressende flokken,
Min lille hund tar vare på den for meg.
Jeg er kommet nedenunder
Og vet ikke engang selv hvordan.

Der står for skjønne blomster
Den hele hengen full.
Jeg brekker dem uten å vite,
Hvem jeg skal gi dem til.

Og regn, storm og torden
Lar jeg passere under et tre.
Dørene der blir lukket
Men alt er dessverre en drøm.

Det står en regnbue
Hel over det huset!
Men hun er flyttet vekk,
Og langt utover i landet.

Utover i landet og videre,
Kanskje til og med over sjøen.
Forbi, dere sauer, forbi!
Gjeteren er alt så vondt.

Språk, form og innhold

Diktet benytter det Hallvard Lie i sin Norsk Verslære kaller Den halvverte blandettaktige Hildebrandstrofe (Lie, s. 227). Den blir også kalt Heine-strofen, siden Heine bruker den så ofte. At strofen kalles halvert, betyr at verselinjene er kuttet på halvveien, i Hildebranddiktet ville linjeparene her i diktet være satt opp i samme linje. At den er blandettaktige, betyr at takten er blandet, og blandingen består av variasjoner mellom en og to trykklette stavelser mellom de trykktunge.

I dette diktet er det seks strofer på fire linjer. Alle strofene har balladerim, med OaOa, altså at andre og fjerde linje rimer. Hver av linjene har tre takter, eller tre trykksterke stavelser, slik det er i den halvverte Hildebrandstroen. Og det varierer om det er en eller to trykklette stavelser mellom dem, det som hos Lie kalles blandettakt.

Strofeformen gir en veldig ro i diktet, typisk for dikt skrevet på denne måten. Her er trykkfordelingen i første strofe.

Da droben auf jenem Berge,
Da steh‘ ich tausendmal
An meinem Stabe gebogen
Und schaue hinab in das Tal.

Goethe: Schäfers Klagelied (Trykkfordeling)

I andre strofe er det straks

Dann folg‘ ich der weidenden Herde,
Mein Hündchen bewahret mir sie.
Ich bin herunter gekommen
Und weiß doch selber nicht wie.

Goethe: Schäfers Klagelied (Trykkfordeling, strofe 2)

Vi ser at de tre taktene er konsekvent, selv om linjene her er lenger. Alle linjene har opptakt, altså at de begynner med en trykklett stavelse, og første og tredje slutter også med en trykklett, mens andre og fjerde slutter trykktungt. Det er daktylisk versefot med variasjoner, vil jeg si, grunntakten er tung-lett-lett, men tung-lett forekommer også. I siste strofe går det

Hinaus in das Land und weiter,
Vielleicht gar über die See.
Vorüber, ihr Schafe, vorüber!
Dem Schäfer ist gar so weh.

Goethe: Schäfers Klagelied (Trykkfordeling, siste strofe)

Verseformen gir tyngde til innholdet i dette diktet her. Det er en ro og en høytidelighet over stemningen, og denne er også frembrakt av rytmen i diktet. Det er vanskelig å sette ord på hva det er som gir denne effekten, annet enn at det har å gjøre med andre tekster skrevet på denne måten, man forventer liksom noe viktig, ettertenksomt og høytidelig i denne formen. Siden det heter en klagesang, har naturmotivet med og en gjeter som hovedperson, så går det også inn i en tradisjon på den måten.

Innholdet i diktet beveger seg på flere nivå. Den ytre handlingen er at gjeteren er på vei ned fjellet med sauene sine, den indre handlingen er at han tenker på ei jente som nå er flyttet vekk. Etter hvert overtar den indre handlingen helt.

Underveis er det noen hint til hva diktet egentlig skal handle om. Det begynner med at gjeteren står og ser oppover fjellet han nettopp har vært oppe på. Han har vært der tusentalls ganger før, stått bøyd over gjeterstaven, og skuet nedover dalen han nå går i. I første strofe er det ikke noe som antyder hovedhandlingen, om man ikke har lest diktet ferdig, og kan tolke hva det betyr at han står bøyd over stokken (An meinem Stabe gebogen) når han ser nedover dalen. Kanskje er det noe som tynger ham?

Han har med seg flokken (Herde) og den lille hunden (Hündchen). Flokken beiter, og hunden passer på (bewahret mir sie). Så er det en overgang fra den ytre til den indre handlingen, i det han sier han har kommet ned. Det tyske ordet heruntergekommen betyr forfallent, nedbrutt, når det står sammensatt. Så herunter gekommen kan si noe om sinnstilstanden hans, heller enn om det at han er kommet ned fra fjellet. Særlig når det står at han selv ikke vet hvordan (Und weiß doch selber nicht wie).

Engen står full av skjønne blomster, og han brekker dem (breche sie), uten å vite hvem han skal gi dem til. Her er det ny antydning til den indre handlingen, og nå blir det umulig ikke å få det med seg. Her er det lengsel og melankoli og savn å lese inn, han har blomster, men ingen å gi dem til. Verbet som er brukt er brekke (brechen), og ikke plukke (pflücken), to ord vi har tilsvarende på norsk, og skulle bruke på samme måte.

Vi er nå halvveis i diktet, og nå videre nedover er det den indre handlingen som overtar helt. I fjerde strofe går handlingen på ganske mange plan. Det er uvær, storm, regn og torden, og han lar det passere under et tre. Måten det er skrevet på gjør det uklart om det gjelder akkurat nå, i det han står og gjør seg disse refleksjonene, eller om det gjelder generelt, når det er regn og uvær. Og så er det spørsmålet om han mener i direkte eller overført betydning. Det fortsetter med dører som blir lukket, og det blir helt klart at det gjelder overført. Det er en historie som blir avsluttet. Det er en drøm alt sammen (alles is leider ein Traum), det er ikke virkelighet.

Den oppmerksomme leser vil nå være opptatt av hva som egentlig var en drøm, hva drømmen består i. Det blir også sagt bare antydningsvis. Det står en regnbue over et hus han ser (jenem Haus – det der huset). Også på Goethes tid gjaldt ideen at det finnes en skatt ved regnbuens ende, men den skatten er umulig å finne. Jenta er skatten, hun er flyttet vekk (weggezogen). Dette blir ikke uttalt, ikke at jenta er skatten, ikke at det er hun som er drømmen, men hjernen gjør veldig lett denne koblingen. Hun er flyttet vekk, og langt utover landet.

Siste strofe går bare med til å beskrive hvor langt vekk hun er dratt, og hvor utilgjengelig hun er. Hun er langt over landet, og kanskje over sjøen også. Gjeteren henvender seg til sauene sine, ihr Schäfe, bruker det poetiske og vanlige ordet vorüber, med gjentakelse, og sier om seg selv i tredje person at gjeteren har det vondt (Dem Schäfer ist gar so weh).

Så det var ikke gjeteren, sauene og fjellet som var poenget, det var jenta, som er vekk. Dette er gjeterens klagesang.

Gloseliste

Glosene er slått opp på Ordnett.no.

Schäfer der, -s/-; gjeter, hyrde.
droben (adv.) = dort oben der oppe.
Stabe -> Stab der, -(e)s/Stäbe 1. stav, sprinkel 2. (sport) stav 3. stab
gebogen (adj.) bøyd, krum, kroket.
hinˈab (adv.) ned dit, nedover
weidenden -> weiden (sv. tr. itr., refl.) slippe på beite; gresse
Herde die, -/-n; hjord, flokk, horde.
bewahret -> bewahren (sv. tr.) 1. oppbevare, forvare, ta vare på 2. beskytte, bevare, verne om; holde i ære;
Wiese die, -/-n; eng.
breche -> brechen I. (bricht, brach, hat gebrochen) bryte, brekke, knekke; kaste opp; (høytidelig) plukke, bryte av. II. (bricht, brach, ist gebrochen) brytes, briste, gå i stykker; ruse, styrte fram; bli uklar, grumset.
Gewitter das, -s/-; torden(vær); (overført) uvær.
Verpaß -> verpassen (sv. tr.) forsømme, komme for sent; forspille, gå glipp av;
verschlossen (adj.) lukket, innadvendt, innesluttet
leider (adv.) dessverre, uheldigvis.
Regenbogen der, -s/-; regnbue.
weggezogen -> ˈwegziehen (st. tr.) 1. trekke til side 2. flytte 3. trekke vekk.
hinˈaus (adv.) (dit) ut
vorüber (adv.) forbi, over (jf. vorbei)
Schafe -> Schaf das, -(e)s/-e; sau, får
gar (adj. adv.) 1. ferdig tilberedt, ferdigkokt, -stekt; mør 2. sogar, til og med, attpåtil, aldeles.
weh, wehe (adj. adv., interj.) ond/vond;

Kommentar

Det var et tilsynelatende enkelt dikt, og da jeg begynte på det, trodde jeg at jeg skulle bli ferdig i løpet av noen øyeblikk. Men nå har jeg brukt time på time på time over flere dager, på dette diktet også. Det er mer som åpner seg, i det man arbeider med det.

Det er den klassiske historien, skrevet om og servert i så utallige versjoner og variasjoner, mann søker kvinne, kvinne er vekk. Hvordan greie å skrive dette på en måte som virker relevant? Hvordan få dette til å angå flere enn den som selv skriver, sanser og opplever?

Goethe legger ordene i hodet på en gjeter, det er gjeteren som er det sansende subjektet i diktet. Med gjeteren kommer det straks mange andre assosiasjoner, alle skjønner og kan leve seg inn i at det er ensomt og vakkert å gå i fjellene med sauene. Da er man alene med tankene, man gjør en nyttig jobb, en ansvarsfull jobb, men det er også rutine, dag ut, dag inn.

Rytmen i diktet setter en stemning som er uforklarlig, men har å gjøre at man har lest denne type linjer mange ganger før. Man vet man har å gjøre med et dikt som gir seg ut for å være viktig, stemningsfylt, reflekterende.

Og så er det ordbruken, detaljene. Poesi er kommunikasjon konsentrert. Goethe er en mester. De små detaljene, antydningene, bøyd over staven, kommet nedenunder, eller kommet litt nedfor, man brekker de skjønne blomstene, og har ingen å gi dem til. Regnbuen over huset. Alle vet at regnbuen viser seg i det vakreste av lys, sol mot mørke skyer, selvfølgelig ser huset vakkert ut.

Men jenta er vekk, og veldig langt vekk. Den historien er slutt, den drømmen er tapt. Gjeteren er alene med sauene sine, det er dem han kan snakke til. Og til dem sier han at alt er forbi. Det blir sagt så poetisk som det blir, Vorüber, ihr Schafe, vorüber! Det er forbi, dere sauer, det er forbi. Det er nesten litt komisk at det er sauer som står inni denne høytidelige konstruksjonen, gjeteren gjør seg litt latterlig, men det er jo kanskje hele historien, med jenta han trodde han kunne drømme om, men som selvfølgelig reiser sin egen vei. Nå er han alene igjen med smerten. Også det sagt høytidelig, eller latterlig, med seg selv i tredje person, til sauene, som går der og beiter, og dalen ligger full i skjønne blomster.

Det er rikelig av sjanser til å lese mer og tolke mer ut av det som står i diktet. Blomstene kan være alle skjønne jenter, det er mange av dem i dalen, sauene kan være menneskene, særlig når han henvender seg til dem mot slutten, og gjeteren har assosiasjonen at det er han som skal være sterk og ha kontrollen. Nå er det han som har det vondt.

Og som alltid i store dikt er meningen konsentrert i siste linje, helt frem til siste ord, weh.

Kuriositet

En kuriositet er at diktets startlinje, Da droben auf jenem Berge, er brukt flere ganger. Både av Goethe selv, og av andre. Nøyaktig samme linje står først i diktet Bergschloss, som jeg skal poste om noen få uker. Det er attpåtil om noe av det samme tema, og skrevet i samme periode. Heine har også dikt som begynner på den måten, dikt XV i Heimkehr.

Min gjendiktning

Det er alltid gøy å dikte i Heine-strofen, en form som faller meg lett, om enn det selvsagt er vanskelig å gjendikte så det ikke gjør skam på originalen. Det er stemningen som er viktig, formen må være lett og naturlig, og ordene må se ut som de faller på plass av seg selv. Dette skrev jeg før jeg begynte. Det var ikke så lett. Men her er resultatet.

Gjeterens klagesang

Der borte på det fjellet,
Der står jeg tusentalls gang
Godt over staven min bøyet
Og skuer hit ned dalen lang.

Jeg følger den gressende flokken,
Min hund der bevarer den vel.
Jeg er nå nedover kommet
Og vet ikke hvordan selv.

Der står av skjønne blomster
Den hele engen mild.
Jeg brekker dem uten å vite,
Hvem jeg skal gi dem til.

Og regn og storm og torden
Forsømmer jeg under et tre.
De dørene der bliver lukket
Dessverre en drøm det med.

Det står en full regnbue
Rett over det huset der
Men hun er vekk derfra flyttet
Og langt ut i landet hun er.

Langt ut i landet og lenger,
Kan hende òg over sjø.
Er over, de’ sauer, er over!
For gjeteren er det nød.

ES2020

Kilder

Lie, Hallvard: Norsk Verslære, Universitetsforlaget, Oslo, 1967.

Otto, Regine og Witte, Bernd (red): Goethe Handbuch, Bind 1, Gedichte, J. B. Melzer Verlag, Stuttgart, 2004.

Der Pilgrim, av Friedrich Schiller

I min gjennomgang av tysk lyrikk har jeg nå kommet frem til Friedrich Schiller (1759-1804). Av ham har jeg tidligere postet An die Freude og Die Erwartung, begge ganske lange og ganske kompliserte dikt. Vi har kommet frem til Weimar-klassisismen, høydepunktet i tysk litteratur og kanskje i tysk kultur.

Det er et høydepunkt som har blitt litt utilgjengelig i dag, fordi diktningen og tenkningen krever en del forkunnskaper som ikke lenger hører til den allmenne dannelse. Selve begrepet allmenn dannelse er også miskjent, og gjeldende tone i dag er at man ikke trenger å lære noe man ikke har bruk for. At kunnskap er blitt noe som ikke har egenverdi er ikke av de beste tingene vår tid har oppnådd, men denne bloggen driver ikke med samfunnskritikk. Her presenterer man dikt, og det på en helt grei måte, i respekt og ærbødighet, entusiasme og glede.

Og da er det først litt om forfatteren, og tiden.

Friedrich Schiller (1759-1805)

Det er noe fascinerende med Schiller. Han er ti år yngre enn Goethe, og dør 27 år før ham. Likevel er det han som nevnes når det skal nevnes Goethe og en til. Brevvekslingen mellom Goethe og Schiller på 1790-tallet, da de begge bodde i Weimar, er blant de aller, aller mest berømte i verdenshistorien.

Det er også fascinerende at Schiller starter opp som så veldig revolusjonær. Han skriver sitt første drama, der Rauber, mens han studerer medisin og juss ved millitærakademiet Karlsschule, og får det oppført i 1781. Han er 22 år gammel, kommer fra en ganske fattig familie, faren er gartner hos hertug Karl Eugen av Würtenberg, Hertugen var regnet som ganske despotisk, og beholdt makten fra 1737 til 1793, så det kunne bli ganske trykkende stemning, for å si det som man sier det i dag. Familien Schiller stod i et avhengighetsforhold til hertugen, og det var hertugen som ville at unge Friedrich skulle ta utdannelsen sin ved militærakademiet hans. Så da ble det slik.

Og det ble krasj, med den unge og allerede frihetselskende Schiller, i møte med den strenge disiplinen på miliætrakademiet. Litteratur var forbudt, så unge Friedrich Schiller måtte lese Goethe, Shakespeare, Lessing, Klopstock og Rousseau i smug, på 1770-tallet, Sturm und Drang. Stormen av følelser. Trangen etter å utrette noe. Schiller skrev dramaet Der Rauber, Røveren, (eller på norsk Morderne, i Jens Bjørneboes oversettelse av 1967), om Karl Moor, en frihetselskende ung mann som gjør opprør mot all undertrykkelse, og dermed ender opp som røver. Han ser imidlertid sine feil, han er moralsk høyverdig, og stiller seg selv for retten. Rede til å ta sin straff, Døden for Friheten.

Schiller ble arrestert. Han måtte flykte. Han flykter gjennom 1780-tallet, kan man kanskje si, litt lettvint og forenklet. Det er på denne tiden han skriver diktet An die Freude (1785) og dramaet Kabale und Liebe (1784). Det berømte diktet er kanskje representativt for livet Schiller drømmer om, ikke livet han lever. Selv var han ikke så begeistret for diktet som ettertiden er blitt, og det er jo også helst kjent gjennom den fantastiske tonsettingen til Ludvig van Beethoven, og ikke gjennom teksten til Schiller. Det ikke fullt så berømte dramaet handler om opprørstrang, frihetslengsel, konflikten mellom adelen og borgerskapet, og alt det som leder frem til den franske revolusjonen i 1789.

Da revolusjonen kommer i Frankrike er Schiller 30 år, helt i sin rette alder, dette kan han ta del i, men han gjør ikke det. Han er utnevnt til professor i historie, ved universitetet i Jena. Og han tar sin oppgave alvorlig. Tiltredelsesforedraget har tittelen: Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? eller på norsk, sånn omtrentlig: Hva er og i hvilken hensikt studerer man universalhistorie?

Schiller vil nå finne svarene på alt. Han vil ha klarhet. Vi går inn i perioden som kalles Weimar-klassisismen, høydepunktet i tysk litteraturhistorie, eller senterpunktet, og her er Goethe og Schiller midt i hjertet av alt som skjer. De skriver tekster og avhandlinger, de brevveksler, de diskuterer ytterst komplekse og diffuse spørsmål, og vil sette nøyaktige, klare og forståelige ord på dem. Det er en oppgave man må være tysker for å prøve på, det er en orden og en disiplin og en systematikk som ingen andre land og nasjoner nærmer seg. Bare det å sette seg fore å besvare spørsmålet: «Hva er estetikk?» Og «Hva er estetisk erkjennelse?»

Goethe hadde klassisk bakgrunn, oppvokst i et velstående, klassisk hjem, og han hadde vært på sin Italia-reise årene 1786-1788. Schiller hadde oversatt den antikke litteraturen. De kjente idealene, og de kritiserte den nye, oppvoksende, romantiske diktertradisjonen for å være for fantasifulle og for formløse. Det skulle være harmoni og likevekt. Det var klassiske humanistideal som gjaldt. De skrev en rekke ballader, dette er balladeårene, både for Goethe og Schiller, og de skrev sine Xenien, basert på det antikke versemålet distikon (linjepar av heksametere (6 trykktunge stavelser) og pentametere (5 trykktunge stavelser)). De skrev også teaterstykker, Goethe arbeidet med Faust, og skrev romanen Wilhelm Meister, mens Schiller skrev de historiske stykkene Maria Stuart (1801) og Die Jungfrau von Orleans (1801).

Så det er jo her han er, da, sånn cirka, i det han skriver verket om pilgrimmen. Han selv, som er på søken, og etter hvert skjønner at han aldri vil finne det han søker etter. Han har gått gradene, fra den strenge disiplinen og despotismen under Karl Eugen, og militærakademiet, opprørstrangen og frihetslengselen, de vanskelige årene på 1780-tallet, og så trygg stilling som professor ved universitetet i Jena. Og jakten etter det klassiske skjønnhetsidealet, den klassiske humanismen, i en tid der frihetslengselen han hadde i ungdommen blir realisert, men ikke som han hadde tenkt seg det, og ikke på en måte som han kunne være med på.

Dette er Schiller som to år før sin død skildrer livsoppgaven sin, og hvordan han aldri kan fullføre det, aldri kan nå målet.

Der Pilgrim

Noch in meines Lebens Lenze
War ich, und ich wandert aus,
Und der Jugend frohe Tänze
Ließ ich in des Vaters Haus.

All mein Erbteil, meine Habe
Warf ich fröhlich glaubend hin,
Und am leichten Pilgerstabe
Zog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen
Und ein dunkles Glaubenswort,
»Wandle«, riefs, »der Weg ist offen,
Immer nach dem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten
Du gelangst, da gehst du ein,
Denn das Irdische wird dorten
Himmlisch unvergänglich sein.«

Abend wards und wurde Morgen,
Nimmer, nimmer stand ich still,
Aber immer bliebs verborgen,
Was ich suche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege,
Ströme hemmten meinen Fuß,
Über Schlünde baut ich Stege,
Brücken durch den wilden Fluß.

Und zu eines Stroms Gestaden
Kam ich, der nach Morgen floß,
Froh vertrauend seinem Faden,
Werf ich mich in seinen Schoß.

Hin zu einem großen Meere
Trieb mich seiner Wellen Spiel,
Vor mir liegts in weiter Leere,
Näher bin ich nicht dem Ziel.

Ach, kein Steg will dahin führen,
Ach, der Himmel über mir
Will die Erde nie berühren,
Und das Dort ist niemals Hier.

Pilgrimmen

Ennå i mitt livs forår
Var jeg, og jeg vandret ut,
Og ungdommens tidlige danser
Lot jeg i fars hus.

All min arv, mine eiendeler
Kastet jeg glad troende hen,
Og ved lette pilgrimsaven
Trakk jeg bort med barnesinn.

Så drev det meg et mektig håp
Og et dunkelt troskapsord,
»Vandre«, roper det, »veien er åpen,
Alltid bort etter oppgangen.

Helt til en gyllen port
når du frem, der går du inn,
Da blir det jordiske der
Himmelsk uforgjengelig å være.«

Kvelden går og blir til morgen,
Aldri, aldri står jeg stille,
Men alltid blir det skjult,
Hva jeg søker, hva jeg vil.

Fjell ligger meg i veien,
Strømmer hindret min fot,
Over avgrunner bygger jeg gangbro,
Broer over de ville elver.

Og til en elvs kyst
Kom jeg, som etter morgenen fløt,
Glad fortroende sin tråd,
Kaste jeg meg i dens skjød.

Hen til en stor sjø,
Drev meg sine bølgers spill,
Foran meg ligger det i vid tomhet,
Nærmere er jeg ikke målet.

Akk, ingen gangbro vil føre dit,
Akk, himmelen over meg
Vil ikke berøre jorden,
Og det der borte er aldri her.

Språk, form og innhold

Diktet er en romanse, et kort episk-lyrisk dikt, ofte i form av en ballade. Opprinnelig var romansen diktning på folkespråket, og den oppsto i senmiddelalderen i Middelhavsområdet. Språket var romansk, fransk, spansk og italiensk hører alle til de romanske språkene, og derfor navnet romanse. Formen er nært beslektet med balladen, så nær at de to går litt over i hverandre. Felles er at de uttrykker en stemningsfylt historie, for romansen ofte en kjærlighetsfylt eller skjebnesvanger, mens lyrikken bare uttrykker stemning, epikken bare historien.

Strofeformen er klassisk 4+4 takter med trokeisk versefot, og trykklett utgang i oddetallslinjene og trykktung i partall. Så det går i en periode på to og to linjer, hvor et meningsinnhold blir sagt ut. Rimmønsteret er kryssrym, også veldig vanlig, og den eneste mulige i denne strofeformen. Det går annenhver tung-lett fire ganger i hver linje, og så er det en ekstra trykklett stavelse til slutt i linje 1 og 3. Her er det illustrert.

Noch in meines Lebens Lenze
War ich, und ich wandert aus,
Und der Jugend frohe Tänze
Ließ ich in des Vaters Haus.

Schiller: Der Pilgrim

Diktet handler om jeg-personen, som er pilegrimen. Han bekjennegir at han allerede i ung alder forlot huset sitt, tok med seg pilegrimsstaven, og vandret av gårde. Han har håp og tro, han er på jakt etter en oppgang (Aufgang), opp etter noe høyere enn det jordiske, kan man nesten si her. Dette viser seg i fjerde strofe, da han kommer til den gylne porten, der det jordiske blir himmelsk.

Senterstrofen, den femte, lar kveld bli morgen, og vandreren står aldri stille. Han skal videre, men det er skjult hva han søker og hva han vil. Så er det en metaforisk strofe seks, med fjell som ligger i veien, og broer og gangbroer han gå over avgrunner og store elver. Så kom han til bredden av en elv, slik jeg lester det, eines Stroms Gestaden, han tror han er på rett vei, og kaster seg i fanget på dette stedet.

Men han kommer bare til et stort hav, foran ham er det store tomme, han er ikke nærmere målet sitt. Og han innser til slutt at det ikke finnes noen gangbro dit han vil. Himmelen over ham vil ikke berøre jorden, det som er der borte, vil aldri være her. Han leter etter noe han ikke kan finne. Han er pilegrimen som alltid vil være på vandring, aldri nå frem.

Så det er livsoppgaven sin Schiller her skildrer, hvordan han i sitt liv er en vandringsmann på jakt etter noe han bare litt diffust vil si hva er. Det er det som forener himmelen og jorden, det litt høyere, det som kan gjettes på å være innsikt og sannhet. Når livet hans nå går mot slutten, innser han at det han søker, vil han ikke finne.

Glosesliste

Glosene er slått opp i Ordnett.no

Lenz der, -es/-e; (poetisk) vår;
Ließ -> lassen (lässt, ließ, hat gelassen, etter forutgående infinitiv også: hat … lassen; hjelpeverb, tr., refl., itr.) 1. la, late, la være, la ha, la få, få til, tillate, tåle (ofte også andre oversettelser, se eks.).
Erbteil I. das Erbteil arveanlegg, arv II. der Erbteil del av arv.
Habe die, -/; eiendom, eiendeler
Aufgang der, -(e)s/Aufgänge; oppgang
unvergänglich (adj.) uforgjengelig.
ward dichterisch, sonst veraltet für vgl. wurde (Duden)
hemmen (sv. tr.) hindre, hemme, stoppe;
Schlünde -> Schlund der, -(e)s/Schlünde 1. svelg 2. (overført) gap, avgrunn.
Steg der, -s/-e 1. liten bro, gangbro. 2. landgang. 3. bue (på brillen) 4. forbindelsesstykke.
Brücke die, -/-n 1. bro (også kommandobro, sport, om tenner); 2. løper, matte; lite, smalt teppe.
Gestade dichterisch Teil des festen Landes, der an das Wasser grenzt; Küste, Ufer (Duden)
froh (adj.) glad, fornøyd; gledelig;
Faden der, -s/Fäden 1. tråd 2. (flt. lengdemål) favn.

Kommentar

Friedrich Schiller ble tidlig brystsyk, og visste nok at livet gikk mot slutten da han skrev dette diktet. Det er hans egen krønike over livet han har levd, hvordan han ser på seg selv, og sin livsoppgave.

Det ligger tett opp til biografien, hvordan han ser det som sin livsoppgave å finne svar på noen av livets store spørsmål, og begir seg ut på vandring for å finne dem.

Diktet er tonsatt av Franz Schubert…

Min gjendiktning

Det er ikke noe lett dikt å gjendikte, dette. Det er svært taktfast, og takten kan ikke brytes. Det kan heller ikke være noe lettvint, og ikke noe anstrengt, og det nærmeste man kommer halvrim er Lenze-Tänze i første strofe. Så dette er ikke godt, men så godt som det blir.

Pilegrimmen

Ennå livets forårs transe
Var jeg, og jeg vandret ut,
Og i ungdoms tidlig danser
Lot jeg i min faders hus.

All min arv, og alt jeg have
Kastet jeg i tro inn,
Og med lette pilgrimstaven
Trakk jeg bort med barnesinn.

Så det drev meg mektig håpet
Og et dunkelt troskapsord,
»Vandre«, rop: din vei er åpe’,
Alltid mot oppgangen bort.

Helt frem til den gylne porten
Når du frem, inn går du der,
Der vil det som før var jorden
Himmelsk uforgjeng’lig vær.«

Kvelden går og blir til morgen,
Aldri, aldri står jeg still’,
Men for meg blir skjult i sorgen,
Hva jeg søker, hva jeg vil.

Fjell ligger meg i veien,
Strømmer hindret min fot,
Over avgrunn bygges leier,
Broer over de villen flod.

Og til en elvs vide bredder
Kom jeg, som en morgenen fløt,
Glad fortrolig tråden tredde,
Kastet jeg meg i dens skjød.

Hen bort til en sjøen store,
Drev meg sine bølgers spill,
For meg ligger det vide jordet,
Nær er jeg ei målet til.

Ingen gangbro vil meg føre,
Akk, den himmel over meg
Vil ei jorden ei berøre,
Det der borte er her ei.

ES2020

Kilder

Urbanovský, P. : Vergleich der stilistischen Mittel in der Poesie von Gryphius bis Brecht, Brünn universitetet, 2018