Bloggen

Jeg har skrevet mange dikt i mitt liv, de fleste av dem forglemmelige, noen av dem ikke. Jeg har opprettet denne bloggen for å legge dem ut til glede for dem som liker dem, og til overseelse for dem som ikke gjør det. Jeg vil legge ut mine egne dikt i hverdagene, og presentere dikt fra verdenslitteraturen i helgene. Er det helg, så er det helg. I 2009 vil bloggen bli daglig oppdatert med et nytt dikt hver dag. Siden vil regelen bli et dikt i måneden for hver av undergruppene, mandag, tirsdag, onsdag og så videre, se under. År med skuddår blir det postet et dikt hver søndag, det ble i hvert fall det i 2012 og 2016. I 2014 og 2017 ble og blir det postet to søndager i måneden, i 2014 fikk hver måned et ekstra russisk dikt, i 2017 får hver måned et ekstra svensk.

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at ingen av diktene mine er utgitt, men noen av dem er brukt, noen få er trykket og flere er lest opp på Det akademiske kvarter i Bergen eller på Prøverommet på BIT teatergarsjen. Jeg har også lest opp noen i andre anledninger. Noen av oversettelsene er også brukt. Ønsker flere å bruke dem, er det bare å ta kontakt.

For min behandling av diktene fra verdenslitteraturen har jeg studert nordisk og allmenn litteraturvitenskap ved universitetet i Bergen. Tysk lærte jeg i grunnskolen, italiensk lærte jeg på språkkurs i Firenze og Roma tre herlige somre, og russisk har jeg lært på tilsvarende språkkurs i St. Petersburg, Moskva og Minsk, og et mindre i Kiev. Siden har jeg giftet meg russisk, og snakker russisk hjemme med min kone og mitt barn. Jeg har også studert russisk ved universitetet i Bergen. Fra høsten 2017 studerer jeg tysk.

Tiden jeg har til rådighet for bloggen vil variere, så det samme gjør kvaliteten på postene. En rekke av dem ligger der ute uferdige og ufullstendige, i perioder jeg har god tid tar jeg dem for meg, og forbedrer dem. Særlig har 2016 og 2017 sett mange poster betydelig forbedret, og postene med russiske dikt er i dette blitt prioritert. I 2018 fortsetter dette arbeidet. Også mange norske dikt er forbedret da, særlig Welhaven, Grieg og Tor Jonsson, men også litt Kingo og Wergeland. Siden er planen å prioritere tyske dikt, og gjøre en grundig oppussing av dem.

Donasjoner

Helt grei poesi er godt besøkt, og krever en del arbeid. Om du ønsker å betale for det, kan du overføre en liten sum til konto 97104808747. Betal det du synes passer for en diktsamling du får billig.

Det vises av og til reklameannonser for noen av postene. Disse pengene går til WordPress.com, plattformen jeg skriver på. Jeg har ikke noe med dem å gjøre.

Kilder

Stort sett arbeider jeg med hvert dikt fra grunnen av. Jeg finner diktet, og skriver om det etter hva jeg får ut av det. Det er velden sjelden jeg følger andres analyser, de gangene jeg gjør det, står det alltid uttrykkelig i teksten. Det hender imidlertid ofte jeg bruker kilder for bakgrunnsinformasjon og informasjon om forfatteren.

Med sonettene til Shakespeare har jeg stor hjelp av The complete sonnets and poems utgitt på Oxford forlag. Nettsiden Shakespeare-sonnets bruker jeg også alltid for hver eneste sonnet jeg skriver om. Ellers er det å søke på nettet, og finne informasjon. For forfattere jeg bruker mye, leter jeg etter noen standardverk å få lest. Det var en klar forbedring for meg da store deler av nasjonalbiblioteket ble digitalisert, og lagt ut på den digitale bokhylla. Alt som er blitt utgitt på norsk, er dermed lett tilgjengelig for meg. For de svenske diktene er Litteraturbanken uunværlig. Mange av de russiske diktene og forfatterne møtte jeg først i boken Russian context, fra 1997, men denne boken er kanskje ikke så relevant lenger. Informasjonen den inneholder er nå lett å finne frem til på nettet.

Så er det jo standardverkene og pensumlitteraturen, verselæren til Hallvard Lie (1967), og andre verk som jeg kommer over og blir ført frem til. Nå som nasjonalbiblioteket er digitalisert og gjort tilgjengelig, leser jeg biografier av norske forfattere der. Nasjonalbiblioteket er også ypperlig for å finne bakgrunnsstoff om andre ting.

I poster der kilder er brukt, skal kildene stå.

Kommentarer

Om noen har kommentarer til diktene eller postene, setter jeg stor pris på å motta det. Det samme gjelder alternative oversettelser og gjendiktninger. De som ikke vil bruke kommentarfeltet, kan kontakte meg på eisalen@gmail.com.

I kommentarfeltet gjelder alminnelig høflighet. Sinte innlegg og personangrep vil bli slettet, om de skulle komme. I sjeldne tilfeller vil kommentarer også kunne bli slettet om posten som er kommentert siden endrer seg så kommentaren blir irrelevant. Spam, sjikane og tøys blir naturligvis ikke akseptert.

Oversettelsene

Oversettelsene er gjort av meg, og er ikke gått gjennom noen redaksjon eller korrektur eller noe sånt, så det kan forekomme feil. Om du finner noen, er det fint om du sender meg en mail på eller legger inn en kommentar.

Jeg prøver å oversette slik at meningen kommer ordentlig frem, og det blir lett for leseren å se hvilket ord som betyr hva. Jeg prøver også å oversette slik at det skal bli lett og greit å lese på norsk. I oversettelsen er jeg ikke opptatt av det lyriske, og bryter både rim og rytme, men forsøker å følge verselinjene med hvilken mening som er i dem. Alle gjennomarbeidede poster har omfattende kommentarer til språket og oversettelsen, slik at det skal være synlig og tydelig hva jeg har gjort.

I gjendiktningene skriver jeg diktet på ny på norsk, slik jeg ville skrevet det. Jeg prøver så godt jeg kan å få med meningen også fra originaldiktet, men jeg lar ikke dette gå på bekostningen at det skal være lett og greit å lese på norsk. Jeg vil ikke bruke ord og uttrykk som riktignok er norske, men som er like uforståelige for dagens norske språkbrukere, som ordene i originalteksten.

Både i oversettelser og gjendiktning vil jeg ha forandret meg litt i årenes løp, så prioriteringene vil variere etter når de er gjort. Generelt har jeg for oversettelsene gått mer i retning av at den skal være leselig og forståelig på norsk, heller enn at hvert ord kommer på sin rette plass, og i gjendiktningene har jeg blitt nøyere på å få rytmen og versefoten også riktig.

Orbøkene jeg bruker er Kunnskapsforlagets blå, og om ikke annet er oppgitt, er alle ord i gloselistene og andre steder slått opp der. De siste årene har jeg også fått tilgang på noen av ordbøkene på Ordnett.no, og kan bruke den for engelsk og tysk. Nå er den også tilgjengelig på italiensk, ser jeg.

Publisitet

Det hender noen vil bruke diktene eller oversettelsene. Da vil jeg naturligvis bli kontaktet. Det samme gjelder om jeg skulle være ønsket til et foredrag eller opplesing. Jeg har erfaring med begge deler, og rikelig med sceneerfaring fra teater, stand up og teatersport. Jeg er utdannet lektor, og har jobbet mange år i skolen.

Pål Vegard Hagesæter: Skeivt ut: reiser i homofobiens land, 2017, Pax forlag. Diktet Seilet (Парус), av Mikhail Lermontov.

Ukedagene

Postingen vil følge et fast mønster.

Mandag – Dikt fra diktsamling. Dette er en stor samling dikt jeg har samlet sammen her, fordi de ikke får plass andre steder. Som oftest fordi de er dårlige. Men de er ikke så dårlige at de blir slettet. Tvert i mot er de gode nok til å bli postet her mandager.

Tirsdag – Dikt fra lyrikksamlingene. Siden 2002 har jeg hvert år samlet sammen 12 dikt i en liten samling som liksom skal være dette årets samling. Noen av årene har også noen reservedikt. Disse diktene vil bli postet tirsdager, og de vil bli postet i rekkefølge med start fra 2002.

OnsdagGamle dikt fra tiden jeg gikk på gymnaset og de første årene som student. Disse diktene er skrevet for hånd på papir, er ment for skrivebordsskuffen, men jeg henter dem frem slik at ikke den unge og vitale Eivind Salen skal bli glemt. Han har gitt sine tanker og følelser kraftfulle uttrykk i hundrevis av dikt, og en liten brøkdel vil bli postet her i nostalgi og kjærlighet onsdager. Jeg var meget glad i denne utgaven av meg selv.

TorsdagSpesielle dikt og overraskelser. Denne dagen vil jeg holde åpen, her kan jeg poste hva som helst. Når jeg ikke har annet å poste, vil jeg ta dikt fra litt spesielle samlinger jeg har skrevet. Korte og greie dikt vil være en stabil leverandør, noen sangtekster og dikt for spesielle anledninger vil kanskje også komme. Og nye dikt skrevet bare for bloggen.

FredagDikt fra forskjellige samlinger jeg har skrevet. Dette er samlinger om et spesielt tema, eller med en spesiell tittel, og det er som regel 12 dikt i dem, pluss noen reserver. Jeg har allerede trykket en av dem, Dikt som rett og slett sier ja! til livet, på hovedbloggen. Her på Helt grei poesi kommer resten.

LørdagShakespeares sonetter. Arbeidet med dem er krevende, og det er langt fra alle sonettene jeg har postet av ham, som jeg har fått behandlet skikkelig. Jeg kom også grovt på etterskudd i årene 2014 og 2015, da bloggen lå ganske brakk, men jeg er i ferd med å tilbakeposte og fylle hullene nå om dagen. Når det er gjort, vil jeg ta for meg sonettene jeg ikke har gitt fått gjort ferdig, og fullføre postene om dem. I 2017 poster jeg sonettene fra 137 til 148, hvilket betyr at jeg vil få postet alle sonettene i løpet av 2018. Etter det er tanken at jeg skal ta for meg en annen av de store klassikerne.

SøndagDikt fra verdenslitteraturen. Diktene vil være fra Norge og Skandinavia, russisk, engelsk, tysk og italiensk. Det vil variere litt år for år hvilke språk som får dikt postet, jeg pleier å følge en syklus på fire, så i et normalår blir det postet tre dikt fra hver av språkgruppene jeg poster fra. Det blir da en gruppe til overs, som regel italiensk, men som kompensasjon har i noen år italiensk fått et ekstra dikt en femte søndag i måned. Så har jeg også glemt dette, av og til, og postet i vei så det har blitt litt rotete. Kategoriene i margen på høyre side og siden Dikt fra Verdenslitteraturen skulle uansett gjøre det enkelt for leseren å finne frem, og holde oversikten. Nå er det også lagt til en egen side for Russiske dikt. Kvaliteten på postene varierer noe, men stort sett er det ganske greit, og de som har mangler forsøker jeg å forbedre, når tiden åpner for det.

Standard for diktene jeg poster lørdager og søndager er at de skal ha innledning med presentasjon av diktet og forfatteren, så diktet med oversettelse, kommentar til oversettelsen og kommentar til diktet. Noen av postene har dette mer detaljert, med gjennomgang av språk, form og innhold. Alle nye innlegg og gamle innlegg som blir pusset opp for lagt til en gloseliste. Som standard vil jeg gjerne ha gjendiktning, men det er ikke alltid det lykkes.

Arbeidet med å forbedre gamle poster begynte for alvor i 2016, det var også da jeg begynte med gloseliste og utbredt gjendiktning, så det er en del å fylle opp før alle dikt eventuelt er utstyrt med det.

Meg

Jeg som har laget denne bloggen er Eivind Salen. Dere kan lese mer om meg på hovedbloggen min, som er En helt grei blogg. Det er også jeg som har bloggen Helt grei litteratur.

16 tanker om “Bloggen

 1. Super blogg! Tusen takk !
  I sonette 29 av Shakespeare betyr » contented » fornøyd på norsk !
  Keep up the good work – for us to enjoy !

  Per R.

 2. Hei. Fant bloggen din fordi jeg lette etter Inger Hagerups Aust-Vågøy. Da jeg hadde funnet det, leste jeg litt her og der. Mye fint som har gjort meg nysgjerrig på dine dikt. En liten teknisk utfordring til deg (det skal være mulig å få til med wordpress): Da jeg skulle tilbake til «Aust-Vågøy» fikk jeg problemer med å finne det igjen. Hvor var det? Norske dikt, men det er jo mange å skrolle seg gjennom. Det hadde vært fint med et søkefelt med muligheter for et helt åpent søk. Lykke til med skriving og blogg, jeg kommer sikkert tilbake. Hvis du besøker min blogg, ser du hvem som har besøkt deg. Hilsen Hild

 3. Nå har jeg lett litt mer, og ser at behovet for søkefelt er fullt ut ivaretatt under fanen «Norske dikt». Ja, ja. Nå har jeg blitt bedre kjent på bloggen din og vet hvordan jeg finner fram. Det er kanskje et symptom for vår tid – det å ikke ta seg tid til å lete grundig nok.

  • Jeg trodde jeg hadde søkefelt, og vil i hvert fall ha det. Det er den enkleste måten å finne frem på, jeg skal se om jeg får det ordnet – og tror det skal være gjort. Takk for hyggelige meldinger!

 4. Helt fantastiske dikt! Jeg elsker å lese diktene dine❤ De har alt; de har mangfold, er unike, varierte, glade, triste, kjærlige. Jeg må bare fortsette å lese og lese, mens du stjeler min nattesøvn💤 Takk!
  De er så mye mer enn No’bra😉

 5. Hei og god natt. For noen dager siden jeg kjøpte en liten boka med dikter av Vladimir Majakovskij i oversettelse av Audun J. Mørch. Det kostet opprinnelig hele 349 kroner mens jeg kjøpte det for hele 10 kroner! Hvis du trenger det jeg kan sende det som en gave :)

  • Wow! Det blir jeg meget glad for! Klarer du å finne ut av adressen? Jeg har ikke så lyst til å legge den ut her på det åpne nettet.

 6. Hej! Jag söker en översättare från ryska till norska som kan översätta en dikt om Edward Munch

Legg igjen en kommentar til esalen Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s