Borodino (Бородино), av Mikhail Lermontov

Denne posten er under arbeid. Det blir en lang post. Men så er det også et langt, og viktig dikt.

*

Et virkelig langt dikt tar jeg fatt på i dag. Det er Borodino, av Mikhail Lermontov (1814 – 1841). Diktet er skrevet i 1837, men basert på et dikt Lermontov selv skrev i 1831, Borodinos marker (Поле Бородина). Den gang var Lermontov bare 17 år, men så var han også en bråmoden dikter, som skrev varige verk allerede i tenårene. Det er et dikt som omhandler det berømte slaget som fant sted ved Boridino i 1812, den gang Napoleon stod utenfor Moskva med sine franske og allierte styrker.

Slaget ved Borodino og Napoleons franske invasjon har alltid stått sterkt i den russiske nasjonale bevissthet. Den er representert i kunsten, foruten diktet til Lermontov, også ved Tsjaikovskijs overture 1812, og med Tolstojs roman, Krig og fred. Vår frelses kirke i Moskva ble bygget til minne om slaget. Den ble riktignok revet av Stalin i mellomkrigstiden, for å bygge «kommunismens palass», men den ble gjenoppbygget på 1990-tallet etter Sovjetunionens fall.

Det er ikke så rart russerne husker slaget ved Borodino, og kampen mot Napoleon. Det var på en tid hvor Napoleon virket helt ustoppelig, han hadde beseiret alt som kom i veien for ham, det var ikke mange som ventet russerne kunne stoppe ham. Slaget på sletten er helt enormt. Opp mot 150 000 mann stod mot hverandre, på hver side, antagelig noen flere hos Napoleon. Rundt 30 000 franskmenn og rundt 50 000 russere mistet livet. Det er 80 000 mennesker på en eneste lang dag. I løpet av felttoget mistet franskmennene opp mot en halv million soldater. Omtrent 650 000 reiste ut i invasjonen. Knapt 100 000 kom tilbake.

Jeg reiste til Borodino den gang jeg var i Moskva i 2005. Det er en liten togtur utenfor byen. Slettene ligger helt åpne, asfaltveiene er nye, ellers er det veldig enkelt å danne seg et inntrykk av hvordan det må ha vært. Som ellers i slettelandet i det europeiske Russland er det få steder å søke dekning, få høyder og steiner og trær. Landskapet ligger åpent. Jeg vet geværene de brukte på Napoleons tid brukte litt tid på å lade. Jeg mener å ha lest de kunne skyte tre skudd i minuttet. Så man hadde litt tid å løpe fremover mellom hver gang motstanderne ladet om. Det gjorde at slagene ennå kunne utkjempes på gamlemåten, med dristig og rask fremrykning, storme fienden. Ved borgerkrigen i USA var geværene for gode til at dette gikk an. Mange liv gikk tapt ved at metoden likevel ble forsøkt.

Det er feil å si at russerne vant slaget ved Borodino, eller vant kampen mot Napoelon. Det var Napoleon som vant. Russerne led større tap, og de flyktet og overlot Moskva forsvarsløst for fienden. Napoleon kunne innta byen, plyndre den, og sette fyr på deler av den. Han sendte brev til tsar Alexander I i St. Petersburg, med varsel om hva som var hendt og krav i de kommende fredsforhandlinger. Alt etter regelboken. Problemet var bare at Alexander I ikke svarte på disse brevene, ikke brydde seg om nederlaget, ignorerte det, simpelthen. Etter som ukene gikk og vinteren nærmet seg, ble Napoleon mer og mer urolig. Han hadde ikke forsyninger til å overvintre, og noen russisk overgivelse så ikke ut til å være aktuelt.

Til slutt flyktet Napoleon hals over hode tilbake til Paris.

Diktet føyer seg inn i rekken av flere lengre dikt med historisk motiv jeg har postet i år, med Heines Die Grenadier og Die Wallfart nach Kevlaar fra juli. Diktene er også fra samme periode.

Det er lagt i munnen på et lite barn som snakker med sin onkel. Onkelen deltok selv i slaget.

 

Бородино

– Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

– Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам…
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны –
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

1837

Min oversettelse

 Borodino

– Si meg da, onkel, det var jo ikke forgjeves
Moskva, avsvidd med brann,
ble gitt bort til en franskmann?
Det var jo skarpe trefninger,
Ja, og hvilke kamper, sier de!
Med rette husker hele Russland
på dagen til Borodino!

– Ja, det var folk i vår tid – – Да, были люди в наше время,
Ikke de, som var lave fanger (?) – Не то, что нынешнее племя:
Kjemper er dere ikke! – Богатыри – не вы!
Dårlig til dem overlot de delen (?) – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля…
Det var ikke i herrens vilje – Не будь на то господня воля,
Moskva skulle ikke gis bort! – Не отдали б Москвы!

Vi lenge tidde og gikk bort (?) – Мы долго молча отступали,
Kjedelig var det, vi ventet på slaget,
De gamle brummet:
«Hvem er vel vi? I vinterkvarterene? – «Что ж мы? на зимние квартиры?
Våger dere ikke, eller, kommandører – Не смеют, что ли, командиры
Fremmede river sundt mundiren – Чужие изорвать мундиры
Om russiske bajonetter – О русские штыки?»

Og så fant de en stor mark – И вот нашли большое поле:
Alle spredte seg hvor de ville (cirka) – Есть разгуляться где на воле!
Bygget forsvarsverk – Построили редут.
I våre ører på ?? – У наших ушки на макушке!
Bare så vidt hadde morgenen kommet (cirka) – Чуть утро осветило пушки
Og skogen det blå over (ord for ord ganske rett, men hva det betyr er jeg usikker på) – И леса синие верхушки –
Franskmennene (franskmennene hadde blå uniformer) var der som dette – Французы тут как тут.

Jeg glemte  ladningen i kanonen – Забил заряд я в пушку туго
Og tenkte: jeg glemte å servere vennen min – И думал: угощу я друга!
Var den tom (?), bror monseiur – Постой-ка, брат мусью!
Hvem var den listige, og gikk til slag (cirka, men feilaktig) – Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Allerede går vi og ødelegger veggen (?) – Уж мы пойдем ломить стеною,
Allerede setter vi opp hodene – Уж постоим мы головою
Bak fedrelandet vårt! – За родину свою!

To dager var vi i skytingen – Два дня мы были в перестрелке.
Hva var ved slik ?? – Что толку в этакой безделке?
Vi ventet tredje dag – Мы ждали третий день.
Overalt hørtes taler (må omskrives) – Повсюду стали слышны речи:
«Det er på tide å samle seg til ??» – «Пора добраться до картечи!»
Og der på marken truende ?? – И вот на поле грозной сечи
Nattens falte (?) skygge – Ночная пала тень.

Jeg la meg og dormet på feltsengen (?) – Прилег вздремнуть я у лафета,
Og hørbart var det til daggry – И слышно было до рассвета,
Hvordan franskmannen jublet – Как ликовал француз.
Men stille (?) ble vår bivuak (?) åpnet – Но тих был наш бивак открытый:
Hvilken lue fjernet alle skamslåtte (?) –  Кто кивер чистил весь избитый,
Hvilken bajonett stakk, kjeltringen (?) sint (?) –  Кто штык точил, ворча сердито,
Sjærende av det (?) lange øre (?) – Кусая длинный ус.

Og bare hadde himmelen lysnet – И только небо засветилось,
Så begynte plutselig alle å støyende bevege seg – Все шумно вдруг зашевелилось,
Blinket fra oppstilte rekker (?) – Сверкнул за строем строй.
Obersten vår var fra fødselen av dugende:
I tsarens følge, faren var soldat – Слуга царю, отец солдатам…
Ja, synd på ham: ?? ?? – Да, жаль его: сражен булатом,
Han sover på den tør (?) jord – Он спит в земле сырой.

Og så sa han, gnistret med øynene – И молвил он, сверкнув очами:
«Folkens! Er vel ikke Moskva med oss? – «Ребята! не Москва ль за нами?
La oss dø ved Moskva (tror jeg, cirka) – Умремте же под Москвой,
Som våre brødre døde! – Как наши братья умирали!»
Og å dø lovet vi – И умереть мы обещали,
Og eden skal vi holde – И клятву верности сдержали
Vi ved slaget ved Borodino – Мы в Бородинский бой.

Nå, så var det altså dagen sin! Gjennom den svevende røyken
beveget franskmennene seg, som skyer,
Og alle siktet (?) på oss.
Ulanene (?) med brokete (?) barter (?),
Dragoner med ?? haler ,
Alle ble tause foran oss – Все промелькнули перед нам,
Alle døde her – Все побывали тут.

Dere vil aldri se slike slag – Вам не видать таких сражений!..
De ble opprettholdt bemerkelsesverdig, som skygger (ordene er ganske riktig, betydningen rar) – Носились знамена, как тени,
I røyken lyste en brann – В дыму огонь блестел,
Det lød av stål, ?? ?? ,
Hånden til soldatene ble sliten av stikk (omtrent) – Рука бойцов колоть устала,
Og ?? fløy ?? – И ядрам пролетать мешала
Et fjell av blodige kropper – Гора кровавых тел.

Jeg så ikke få fiender denne dagen – Изведал враг в тот день немало,
Hva betyr russisk slag gitt (cirka) – Что значит русский бой удалый,
Vår ?? slag – Наш рукопашный бой!..
Jorden skalv – som våre bryst – ,
De blandet seg sammen i hauger, hester, folk – Смешались в кучу кони, люди,
Og ?? tusen folk (?) – И залпы тысячи орудий
Rant ut (?) i det forlengede slaget (?) – Слились в протяжный вой…

Her ??. Vi var alle klare – Вот смерклось. Были все готовы
Fra morgenen av å starte krigen på ny – Заутра бой затеять новый
Og stå i det til slutten – И до конца стоять…
Så lød det i trommer – Вот затрещали барабаны –
Og busurmanene (?) gikk bort (?) – И отступили бусурманы.
Da talte vi de sårede – Тогда считать мы стали раны,
Talte kameratene våre – Товарищей считать.

Ja, det var folk i vår tid – Да, были люди в наше время,
Dugende, modige ?? – Могучее, лихое племя:
Kjemper var dere ikke.
Dårlig gav de delen til dem – Плохая им досталась доля:
Noen vendte tilbake fra marken – Немногие вернулись с поля.
Når det ikke var Guds vilje – Когда б на то не божья воля,
Ikke å gi fra seg Mosvka – Не отдали б Москвы!

Kommentar til språket og oversettelsen

Det er et virkelig langt dikt. Så det vil sikkert ta litt tid før oversettelsen kommer på plass. Nå har jeg i det minste begynt, og skal forsøke å få i hvert fall et skjellett på plass. Jeg har satt spørsmålstegn ved vendinger og ord jeg er usikker på, eller parentes med kommentar, og skal følge dette opp.

Første strofe begynner straks med en utfordring. Ordet даром har to betydninger, brukt som adverb (det kan også være instrumental av дар, gave). Den ene er gratis, den andre er forgjeves. Så gav de bort Moskva gratis, eller gav de byen bort forgjeves? På russisk blir begge deler uttrykt med samme ord, på norsk må man velge. отдана i linje 3, der, er passiv fortid, partisipp av verbet отдать, å gi fra seg. Passiv fortid er en partisippform vi ikke har av verb på norsk, men vi kommer langt med omskrivingen «ble gitt». Så står Французу i dativ, det ble altså gitt til dem, eller til ham, franskmannen eller en franskmann. Russerne opererer ikke med bestemt og ubestemt form av substantivene. På norsk må man velge. Her blir det kanskje mest naturlig med en franskmann. Det er ganske godt mulig denne franskmannen er ganske spesifikk, nemlig Napoleon, selv om han ikke blir nevnt i diktet. De første tre linjene henger sammen, så jeg har prøvd også på norsk å få det til i en setning, og at meningsinnholdet ligger i samme verselinje som det gjør på russisk. Jeg er litt i tvil på om схватки боевые er en unødvendig sammensetning, smør på flesk, fra et barns munn, av typen «krigerske kamper», eller om det er korrekt russisk, «skarpe trefninger». Jeg velger å tro det siste, selv om jeg tror схватки er nok til å betegne slag i krig. Den ekstra understrekningen trengs ikke. Og vendingen «skarpe trefninger», eller «skarpe sammenstøt», blir kanskje vel korrekt, i et ivrig barns munn? Til slutt i verset har jeg en liten nødløsning. Gloselisten viser at Недаром kan bli brukt i betydningen «med rette», noe som passer godt her. Hele Russland husker med rette Про день Бородина. Den er litt vrien, Бородина står i genitiv, så Borodinos dag eller dagen til Borodino blir en direkte oversettelse. Det klinger langt fra så godt på norsk, som på russisk. Men jeg prøver den likevel.

Andre strofe og siste strofe skal være lik (eller nesten lik, med noen viktige forskjeller!), men det har jeg ikke fått til ennå. Det er et viktig poeng, for ordene skal ringe på en annen måte til slutt, når forklaringen på hva som skjedde er gitt.

I tredje strofe er det боя ждали, боя kan være både akkusativ og instrumental av бой, «kamp, slag», mens ждали er fortid flertall av å vente. Det var altså soldatene som ventet på slaget. Verbet ворчать bruker russerne ofte, i hvert fall i litteraturen, kanskje har det noe med de dype basstemmene deres å gjøre? Måten å snakke på? Det er langt sjeldere på norsk noen brummer, knurrer eller murrer, her grynter eller snøfter vi heller. I oversatt russisk litteratur er det derimot mye brumming, bare se etter neste gang du leser Dostojevskij!

I strofe fire oversetter jeg редут med forsvarsverk, selv om det egentlig er samme ordet på norsk, redutt. Det ordet er imidlertid så lite brukt, at jeg tror ikke det er så mange som kan det. For å gjøre diktet leselig, bruker jeg «forsvarsverk». Men det er altså en redutt, en siste skanse, de bygger.

Vendingen Ну ж был денек i strofe 9, er en samling partikler og omskrivinger, typisk sånn russerne er så gode på, og språket deres er laget for. Hvordan å oversette det til norsk og andre språk er omstendelig og unøyaktig, både Ну og ж kan bety mange forskjellige ting i mange forskjellige sammenhenger. Vi har slike partikler på norsk også, men det er vanskelig å oversette fra det ene språket til det andre, og det er vanskelig å forstå disse partiklene fullt ut og bruke dem riktig på et fremmedspråk. Husk at det er onkelen som snakker til sin sønn, og at onkelen deltok i slaget. Han vil altså gjøre det høytidelige og viktige litt uhøytidelig og uviktig, денек er kjæleform av dagen, det var altså dagen sin som var her, dagen for slaget. тучи er mørke skyer, eller uværsskyer. Jeg er usikker på om jeg skal oversette det bare med skyer, eller legge til «mørke», noe jeg føler virker litt sterkere på norsk enn i originalen. Skyene blir jo ikke beskrevet der.

таких сражений i strofe 10 står i genitiv flertall. Russerne bruker genitivsform for å betegne en uspesifisert mengde, når det bare er mye av noe. Oversettelsen må også få med flertallet. Jorden skalv som våre bryst (Земля тряслась – как наши груди) må kanskje trekkes frem, det er en fin vending!

I siste strofe er господня skiftet ut med божья, herrer med Gud, det er en sterk effekt.

Det var så langt jeg kom i denne omgang.

Gloser

Glosene er hvis ikke annet er oppgitt slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok. Jeg prioriterer de som kommer igjen flere ganger, eller er spesielt viktige i teksten eller uforståelige for meg. Med tiden vil de alle bli sjekket opp.

даром 1, gratis, fritt; for en slikk og ingenting; for et godt ord 2. (впустую, зря) forgjeves, til ingen nytte. Недаром 1. (не непрасно) ikke forgjeves; ikke for ingenting 2. (не без причины, не без умысла) ikke uten grunn; med rette (по правду); недаром говорят… det har sin grunn når man sier…, det blir med rette sagt…

спаленная – partisipp, aktiv, fortid -> спалить 1. brenne ned, svi av; brenne opp 2. (иссушить) svi av 3. разг. (повретить кожу) forbrenne 4. разг. (испортить сильным жаром) svi; brenne

схватки -> схватка 1. возн. перен. sammenstøt, trefning 2. мн. (судороги) kramper

боевые -> боевой 1. strids-, kamp-, slag-, kombattant, militant; skarp (о боеприпасах) 2. (воинственный) krigs-, kamp-, stridslysten 3. (смелый, решительный) pågående боевой парень pågående [fandenivoldsk] kar, brande 4. (особо, важный) presserende

племя 1. этн. stamme 2. высок. (поколение) slektledd, generasjon 3. разг. шутл. (группа, категория людей) folk

богатыри -> богатырь 1. (эпический) kjeme 2. (силач) kjempe, kjempekar

доля 1. (часть) del, lodd, part, andel 2. анат. lapp 3. семенная доля flrøblad, kimblad 4. (судьба) lodd; lykke; hell

господня

отступали -> отступить/отступать 1. (отойти, отодвинуться) gå [trekke seg] tilbake, vike tilbake; vike 2. воэн. trekke seg tilbake, gjøre retret, retirere ~ с боем тж. rømme slagmarken; нсв тж. kjempe på vikende front 3. перен. 4. шахм. 5. от Р. (изменить чему-л)

Досадно det er kjedlig [ergerlig]; мне досадно, что…  det ergrer meg at….; досадный kjedelig, ergerlig, beklagelig

боя -> бой 1. kamp, slag (битва); trefning (местного значения) 2. (борьба, состязание) kamp 3. (разобывание) knusing, det å slå i stykker 4. (что-л разбытое) skår pl, noe som er gått i stykker 5. (часов) slag часы с боем slagur 6. см битьё; бить смертным боем slå fordervet (halvt i hjel) 7. у винтовки точный бой

Ворчали -> ворчать brumme, murre: knurre

смеют

штыки -> штык bajonett

редут уст. redutt, store norske leksikon hjelper med en nærmere forklaring. Det er en mindre skanse eller befestet stilling beregnet på det siste avgjørende forsvar, skriver de.

макушке

пушки – flertall – > пушка  1. kanon 2. арго (пистолет, револвер) skyter

верхушки

заряд 1. воэн. ladning 2. эл. ladning 3. перен. forråd, reserve

туго

угощу – 1. pers presens -> угостить/угошать 1. traktere noen med, servere noen noe; spandere noe på noen, rive i noe på noen 2. угостить кого-л оплеухой gi noen en ørefik

Постой-ка

мусью -> мусье  fransk. monsieur (står ikke i ordboken)

пожалуй

ломить 1. ломать bryte, brekke, knuse; rive (ned); bringe i ulage; ødelegge 2. безл. (болить) у него ломить спину ryggen hans verker

постоим

перестрелке

безделке

добраться

картечи

грозной

сечи

пала

лафета

ликовал  – preteritum, hannkjønn -> ликовать juble

тих

бивак

кивер sjako, eller sjakot (uttalt sjakå) – karakteristisk militærlue fra Napoleonskrigene. Her fikk jeg hjelp av Wikipedia.

точил,

ворча

сердито,

Кусая

ус

зашевелилось -> зашевелиться

Сверкнул -> сверкать/сверкнуть (однокр.) blinke, blimte; gnistre; skinne, stråle; glimre; flimre

строем

строй

Полковник oberst

рождён – perfektum partisipp (страдательное прчастие, прошедшее время) -> родить 1. føde, nedkomme 2. føde (av seg), avføde 3. (о почве) хорошо родить kaste godt av seg

хватом – instrumental, entall -> хват I разг. он (парень) хват han har det riktige grep på livet, han lar ikke noen sjanse gå fra seg II спорт. grep, tak

сражен

булатом

сырой

молвил -> молвить уст. поэт. mæle

очами med øynene – instrumental, flertall -> око <мн очи> с поэт. øye, øyne

денек ласк. и унич. к день dag (kjæleform)

редут

Уланы

с пестрыми

значками

Драгуны

с конскими

хвостами

сражений – genitiv flertall -> сражение 1. slag, kamp 2. разг. (схватка) kamp, batalje

булат

картечь

визжала

ядрам

мешала

рукопашный

залпы

орудий

Слились

протяжный

смерклось

затеят/затевать begynne, foreta, få i stand, sette i gang, arrangere

бусурманы

лихое

Kommentar til diktet

Det er skrevet ganske rett frem, patriotisk, med patos.

Kommentarene vil bli utfylt etter hvert.

Min gjendiktning

Jeg gjendikter strofe for strofe, når jeg har dem klar. Så foreløpig er den ufullstendig, som man ser. Slik resten av posten også er. Rimene er i første og andre, tredje og syvende og i fjerde, femte og sjette linje. Noen steder er det ikke fullrim, heller ikke i originalen. Så er det vel også å legge til at når jeg er oversetter er jeg ikke alltid så nøye med rytmen, jeg oversetter jo til vår tid, og leker litt med den. I romantikken var rytmen hellig, særlig i dikt med patos, som dette.

Borodino

Si meg da, onkel, det går ikke an
at selveste Moskva, svidd i brann
ble gitt bort sånn mon tro?
Det var jo skarpe kamper óg,
Ja, og hvilke kamper, de sier så!
Med rette husker hele Russland på
dagen til Borodino !

Strofen gir en smakebit på hvordan hele diktet er. Nå må jeg gå og gjøre andre ting. Jeg vet ikke når jeg får tid til å vende tilbake til dette diktet. Det er også andre dikt som ligger og venter.

2 tanker om “Borodino (Бородино), av Mikhail Lermontov

  1. Hei. Desvarre men jeg forstå ikke rusisk. Det er mulig at hver gang du deler diktene i andre språk kan bli du oversatt til nors?.

    Hilsen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s