Belsatzar, av Heinrich Heine

Store oppgaver skal man ta fatt på, sa Julius Cæsar – ikke overveie. Da dette diktet først ble postet, var det et skjellett av en post. Jeg hadde diktet, og så diktet en gang til (som en «oversettelse»), og så hadde jeg alle glosene jeg ikke var sikker på. Det var i grove trekk så langt jeg kom. Tyske dikt har vært en vanskelighet, og tyske dikt om sommeren en ekstra vanskelighet, for da er jeg på ferie, og rører ikke bloggen. Men nå er det gått halvannet år, jeg er ferdig med min første eksamen i tysk på høyere studium, og nå skal vi se om vi ikke kan få fart på denne posten, og litt greit innhold inn i den. Det vil ennå ta litt tid, men nå er den i det minste i gang.

Her er et stort dikt av Heinrich Heine, en ballade, med mye for meg å slå opp og finne ut av. Men det er et av Heines berømte dikt, så jeg tar fatt.

Det dreier seg om Belsasar (eller Baltasar – se kommentarer om språk og oversettelse lenger nede), som har et gjestebud. Gjestebudet er skrevet om i Daniels femte bok, i Bibelen. Det er en dramatisk historie, der kongen har stor fest med mye god mat og vin for alle stormennene sine. De hentet gull- og sølvkarene de hadde ført bort fra tempelet i Jerusalem, fra Guds hus, og drakk av dem.  I tillegg priste de guder andre enn Han, guder av jordiske materialer. Så kommer en menneskehånd til syne, og skriver med kritt på veggen i lyset fra lysestaken, en tekst som alle kan se, men ingen kan skjønne. Denne scenen er det som er gjengitt i det berømte maleriet av Rembrandt, som jeg har limt inn nederst i denne posten. Kongen lover store rikdommer til den som kan tyde teksten, han blir naturlig nok skremt av det han ser, og vil gjerne vite hva som står. Dronningen hans sier at Daniel kan gjøre det, en av jødene i fangenskap, Daniel ble av kong Nebudkadnessar satt til drømmetyder og tolking av varsler, fordi han hadde en usedvanlig ånd i seg. Her kan jeg kanskje skyte inn at i bibelteksten står det at Nebudkadnessar er Baltasars far, noe Store norske leksikon skriver ikke er riktig. Daniel blir ført frem for kongen, og han forteller rolig, selvsikker og tidstypisk hva som står. Gavene avviser ham. Det er veldig tydelig i teksten at han har Gud i seg, og at kongens makt verken er egnet til å skremme eller imponere. Daniel forteller at kongen ikke er ydmyk, og ikke har æret Gud. Kongen har også drukket vin av kar stjålet fra Hans hus (tempelet i Jerusalem). Derfor har Gud nå tatt affære, og skrevet denne teksten: mene, mene, tekel, ufarsin. Det betyr at Gud har talt, kongen er veid og funnet for lett, riket er delt opp og gitt til mederne og perserne. Kongen befalte at Daniel skulle kles opp i purpur, og herske som tredjemann i riket. Samme natt blir kongen drept.

Det er altså litt av en historie Heine låner materiale fra. Og vi kan se at han legger seg tett opp til originalhistorien. De korte verselinjene og den fortettede rytmen forsterker dramatikken.

Belsatzar

Die Mitternacht zog näher schon;
In stummer Ruh lag Babylon.

Nur oben in des Königs Schloß,
Da flackerts, da lärmt des Königs Troß.

Dort oben in dem Königssaal
Belsatzar hielt sein Königsmahl.

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn,
Und leerten die Becher mit funkelndem Wein.

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht;
So klang es dem störrigen Könige recht.

Des Königs Wangen leuchten Glut;
Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.

Und blindlings reißt der Mut ihn fort;
Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.

Und er brüstet sich frech, und lästert wild;
Der Knechtenschar ihm Beifall brüllt.

Der König rief mit stolzem Blick;
Der Diener eilt und kehrt zurück.

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund,
Und rufet laut mit schäumendem Mund:

Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn –
Ich bin der König von Babylon!

Doch kaum das grause Wort verklang,
Dem König wards heimlich im Busen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand
Da kams hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knien und totenblaß.

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
Und saß gar still, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belsatzar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.

1820

Min oversettelse

 Belsasar

Midnatt trakk seg allerede nærere;
I stum ro lå Babylon,.

Bare oppe i kongens slott,
Flakket og larmet kongens flokk.

Der oppe i kongesalen,
Holdt Belsasar sitt kongemåltid.

Knektene sat i skimrende lys (? Original Reihn),
Og tømte begerne med funklende vin.

Det klirret i beger, knektene jublet;
Så klang det den forstyrrede (? Org, störrigen) kontge rett (?).

Kongens kinn lyste hett;
I vinen vokste frem i ham dristig mot.

Og i blinde reiste motet ham bort;
Og han spottet gudommen med syndige ord.

Og han brysket seg frekt, og spottet vilt;
Knekteskaren bifallt ham med rop.

Kongen ropte med stolt blikk;
Tjeneren ilte frem og tilbake.

Han bar mange gylne Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund,
Und rufet laut mit schäumendem Mund:

Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn –
Ich bin der König von Babylon!

Doch kaum das grause Wort verklang,
Dem König wards heimlich im Busen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand
Da kams hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knien und totenblaß.

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
Und saß gar still, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belsasar ble likevel samme natt
Av sine knekter tatt livet av.

Kommentar til språket og oversettelsen

Jeg har ikke hatt tid til å gjøre den ennå, kun noen forberedende arbeider.

Navnet på diktet og til denne kongen er allerede en vanskelighet. Store norske leksikon skriver at kongens akkadiske navn var bel-sarra-usur, oversatt «Bel-bevare-kongen». I Norge har vi i lang tid brukt den greske formen av navnet, Baltasar, og det er den formen jeg har vokst opp med og lært meg. Dette navnet er også knyttet til en av de tre vise menn som besøkte Jesus-barnet, slik at det har blitt veldig innarbeidet. Så har det blitt slik at vi heller vil gå til urkilden, altså navnet i språket til den som hadde det og brukte det. Da blir det Belsasar. Tysk ser ut til å bruke en mellomting, uten at jeg har satt meg inn i det. Skrivemåtene er for øvrig langt flere enn de jeg har angitt her, Baltazar, Baltassar, Balsassar, Balthazar, Beltzhazzar, alle mulige versjoner. Det er jo slik at den gamle sumeriske skriften ikke var med bokstaver (som latin, gresk, russisk og alle dagens europeiske språk), men med tegn(inger) (som kinesisk, egyptisk, og mange flere). Derfor går det ikke an å si at en måte er «korrekt». Jeg bruker Belsasar, siden det er den måten som skal være innarbeidet nå, selv om det er vanskelig å venne meg av med å si Baltasar, eller Baltazar, som er den måten jeg først har lært meg.

I første strofe er det spørsmål hvordan schon skal oversettes. Det er heller ikke klart hva ‘flackerts’ skal være, men det står litt forslag i gloselisten.

Strofe 7 ser ut til å ha litt problemer. Den må jeg sjekke opp.

I strofe 9 er det i originalen entall, mit sündigem wort, i oversettelsen flertall (syndige) for å få rytmen til å gå opp.

Jeg er ikke sikker på om Der Diener eilt und kehrt zurück er fast uttrykk.

Gloser

Glosene er slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok, hvis ikke annet er oppgitt. I fet skrift står ordene som er oppslagsord, og som kan brukes til å finne ut av ordet Heine har brukt i diktet.

zog -> ziehen 1. dra, trekke (i ulike betydninger) 2. lengte, lokke 3. dyrke, avle; oppdra 4. flytte 5. dra seg, strekke seg, slå seg
flackerts -> flackern står ikke i ordboken, men jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må bety «flakke»
Troß (høytidelig) pamp, tilhenger; (overført) følge, skare
hielt -> halten holde, holde fast, holde fast på, overholde; stoppe; holde seg, holde seg fast, klare seg
Königsmahl kongemåltid (mahl (høytidelig) måltid)
schimmernden -> schimmern glinse, skimre, skinne svakt
Reihn finner jeg ikke ut av, i ordboken står ordet ikke, og på nettet kommer jeg bare frem til elven (Rhinen)
leerten -> leeren tømme
Becher beger, (lite) glass
funkelndem  -> funkeln gnistre; tindre, skinne, glitre, funkle
jauchzten juble
störrigen står ikke, men jeg antar det har noe med stören forstyrre å gjøre
Wangen -> Wang 1. kinn 2. sidedel, vange
leuchten lyse, stråle, skinne
Glut hete, glød; glødende kull
erwuchs -> erwachsen I (adj.) voksen, fullvoksen II (erwuchs, ist erwachsen) vokse frem, oppstå
kecker -> keck kjekk, djerv, dristig, overmodig
Mut mot
blindlings i blinde, blindt, uoverlagt

fort (adv.) 1. bort, borte, vekk, fraværende; gått, kjørt av sted; ich muss fort jeg må gå; er war schon fort han var allerede gått.  2. videre; und so fort og så videre; in einem fort uavbrutt; fort und fort stadig vekk.
lästert -> lästern 1. spotte 2. baktale, baksnakke
brüstet -> brüsten bryske seg, skryte (av)

frech (adj.) frekk, uforskammet.
brüllt -> brüllen brøle, skrike høyt, hyle
rief -> rufen 1. rope 2. kalle 3. la tilkalle, sende bud på, hente
Diener 1. tjener, betjent 2. bukk, bøyning; einer Diener machen bukke (for en) 3. stummer Diener anretningsbord, stumtjener
eilt -> eilen ile, haste, skynde seg
trug ->tragen bære (i forskjellige betydinger: bære, ha på, ha; bære, tåle; bære, kaste av seg, forrentes; bære seg)

Gerät das, -(e)s/-e; verktøy, redskap, apparat, materiell, bruksgjenstand
geraubt -> rauben røve, plyndre
ergriff -> ergreifen gripe, ta fatt; ta til fange, gripe til; slå inn på, velge
frevler -> frevel formastelig, forbrytersk
schäumendem -> schäumen skumme
künd -> künden (høytidelig) kunngjøre, forkynne, fortelle om
kaum 1. (adv) neppe, knapt, nesten ikke; ikke før 2. (konj) knapt nok
grause -> grausen mir (sjelden mich) jeg grøsser, gyser, gruer, er redd for noe(n)
gellende -> gellend skingrende, skjærende, gjennomtrengende
Lachen latter
zumal I (adv) særlig, fremfor alt II (konj) (særlig) fordi
leichenstill «likstille» Leiche 1. lik 2. likferd; über leichen gehen gå over lik
Wand vegg
kams klarer jeg ikke finne ut av, verken ordboken eller nettet hjelper meg, men ut i fra sammenhengen ser det ut til at det kan bety noe sånt som «kommer», men i så fall kunne han jo like godt skrevet «kommt», så jeg vet ikke. Antagelig er det en preteriumsform av kommen, som jeg har skrevet om lenger nede.
schwand -> schwinden svinne, avta, minske, blekne, forsvinne
stieren stirre stivt, glo
schlotternden  -> schlottern skjelve, ryste; (overført) henge og slenge
Knien -> Knie kne
totenblaß likblek
saß -> sitzen sitte
kalt kald
durchgraut (?) gjennomgråne grauen I gry; gråne; bli grå II grauen mir (sjelden mich) jeg gruer meg
Magier magiker
kamen -> kommen 1. komme, komme fra (av), komme seg 2. hende, skje, gå til 3. oppføre seg 4. få/ha sin plass
deuten 1. forklare, tyde, (for)tolke, utlegge 2. auf etwas/jemanden deuten a) peke på b) tyde på (vise tegn på) noe
ward -?-> wurde -> werden 1. bli 2. (hjelpeverb) skulle, ville, komme til å bli; bli
selbiger -?-> selber selv
umgebracht-> ˈumbringen (uregelmessig tr., refl.); jemanden (sich) umbringen ta livet av (seg).

Kommentar til diktet

Jeg har bare fått sett på det helt overflatisk.

Bildet er i Public Domain, altså uten opphavsrett.

Belsasars gjestebud, av Rembrandt (1606-1699). Bildet henger i Gallery of Art/National Gallery i London.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s