Belsatzar, av Heinrich Heine

Store oppgaver skal man ta fatt på, sa Julius Cæsar – ikke overveie.

Her er et stort dikt av Heinrich Heine, med mye for meg å slå opp og finne ut av. Men det er et av Heines berømte dikt, så jeg tar fatt.

Belsatzar

Die Mitternacht zog näher schon;
In stummer Ruh lag Babylon.Nur oben in des Königs Schloß,
Da flackerts, da lärmt des Königs Troß.

Dort oben in dem Königssaal
Belsatzar hielt sein Königsmahl.

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn,
Und leerten die Becher mit funkelndem Wein.

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht;
So klang es dem störrigen Könige recht.

Des Königs Wangen leuchten Glut;
Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.

Und blindlings reißt der Mut ihn fort;
Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.

Und er brüstet sich frech, und lästert wild;
Der Knechtenschar ihm Beifall brüllt.

Der König rief mit stolzem Blick;
Der Diener eilt und kehrt zurück.

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund,
Und rufet laut mit schäumendem Mund:

Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn –
Ich bin der König von Babylon!

Doch kaum das grause Wort verklang,
Dem König wards heimlich im Busen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand
Da kams hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knien und totenblaß.

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
Und saß gar still, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belsatzar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.

1820

Min oversettelse

 Belsasar

Midnatt Die Mitternacht zog näher schon;
In stummer Ruh lag Babylon.Nur oben in des Königs Schloß,
Da flackerts, da lärmt des Königs Troß.

Dort oben in dem Königssaal
Belsatzar hielt sein Königsmahl.

Die Knechte saßen in schimmernden Reihn,
Und leerten die Becher mit funkelndem Wein.

Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht;
So klang es dem störrigen Könige recht.

Des Königs Wangen leuchten Glut;
Im Wein erwuchs ihm kecker Mut.

Und blindlings reißt der Mut ihn fort;
Und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.

Und er brüstet sich frech, und lästert wild;
Der Knechtenschar ihm Beifall brüllt.

Der König rief mit stolzem Blick;
Der Diener eilt und kehrt zurück.

Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;
Das war aus dem Tempel Jehovas geraubt.

Und der König ergriff mit frevler Hand
Einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.

Und er leert ihn hastig bis auf den Grund,
Und rufet laut mit schäumendem Mund:

Jehovah! dir künd ich auf ewig Hohn –
Ich bin der König von Babylon!

Doch kaum das grause Wort verklang,
Dem König wards heimlich im Busen bang.

Das gellende Lachen verstummte zumal;
Es wurde leichenstill im Saal.

Und sieh! und sieh! an weißer Wand
Da kams hervor wie Menschenhand;

Und schrieb, und schrieb an weißer Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.

Der König stieren Blicks da saß,
Mit schlotternden Knien und totenblaß.

Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
Und saß gar still, gab keinen Laut.

Die Magier kamen, doch keiner verstand
Zu deuten die Flammenschrift an der Wand.

Belsatzar ward aber in selbiger Nacht
Von seinen Knechten umgebracht.

Kommentar til språket og oversettelsen

Jeg har ikke hatt tid til å gjøre den ennå, kun noen forberedende arbeider.

Gloser

Glosene er slått opp i kunnskapsforlagets blå ordbok, hvis ikke annet er oppgitt. I fet skrift står ordene som er oppslagsord, og som kan brukes til å finne ut av ordet Heine har brukt i diktet.

zog -> ziehen 1. dra, trekke (i ulike betydninger) 2. lengte, lokke 3. dyrke, avle; oppdra 4. flytte 5. dra seg, strekke seg, slå seg

flackerts -> flackern står ikke i ordboken, men jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må bety «flakke»

Troß (høytidelig) pamp, tilhenger; (overført) følge, skare

hielt -> halten holde, holde fast, holde fast på, overholde; stoppe; holde seg, holde seg fast, klare seg

Königsmahl kongemåltid (mahl (høytidelig) måltid)

schimmernden -> schimmern glinse, skimre, skinne svakt

Reihn finner jeg ikke ut av, i ordboken står ordet ikke, og på nettet kommer jeg bare frem til elven (Rhinen)

leerten -> leeren tømme

Becher beger, (lite) glass

funkelndem  -> funkeln gnistre; tindre, skinne, glitre, funkle

jauchzten juble

störrigen står ikke, men jeg antar det har noe med stören forstyrre å gjøre

Wangen -> Wang 1. kinn 2. sidedel, vange

leuchten lyse, stråle, skinne

Glut hete, glød; glødende kull

erwuchs -> erwachsen I (adj.) voksen, fullvoksen II (erwuchs, ist erwachsen) vokse frem, oppstå

kecker -> keck kjekk, djerv, dristig, overmodig

Mut mot

blindlings i blinde, blindt, uoverlagt

lästert -> lästern 1. spotte 2. baktale, baksnakke

brüstet -> brüsten bryske seg, skryte (av)

brüllt -> brüllen brøle, skrike høyt, hyle

rief -> rufen 1. rope 2. kalle 3. la tilkalle, sende bud på, hente

Diener 1. tjener, betjent 2. bukk, bøyning; einer Diener machen bukke (for en) 3. stummer Diener anretningsbord, stumtjener

eilt -> eilen ile, haste, skynde seg

trug ->tragen bære (i forskjellige betydinger: bære, ha på, ha; bære, tåle; bære, kaste av seg, forrentes; bære seg)

geraubt -> rauben røve, plyndre

ergriff -> ergreifen gripe, ta fatt; ta til fange, gripe til; slå inn på, velge

frevler -> frevel formastelig, forbrytersk

schäumendem -> schäumen skumme

künd -> künden (høytidelig) kunngjøre, forkynne, fortelle om

kaum 1. (adv) neppe, knapt, nesten ikke; ikke før 2. (konj) knapt nok

grause -> grausen mir (sjelden mich) jeg grøsser, gyser, gruer, er redd for noe(n)

gellende -> gellend skingrende, skjærende, gjennomtrengende

Lachen latter

zumal I (adv) særlig, fremfor alt II (konj) (særlig) fordi

leichenstill «likstille» Leiche 1. lik 2. likferd; über leichen gehen gå over lik

Wand vegg

kams klarer jeg ikke finne ut av, verken ordboken eller nettet hjelper meg, men ut i fra sammenhengen ser det ut til at det kan bety noe sånt som «kommer», men i så fall kunne han jo like godt skrevet «kommt», så jeg vet ikke. Antagelig er det en preteriumsform av kommen, som jeg har skrevet om lenger nede.

schwand -> schwinden svinne, avta, minske, blekne, forsvinne

stieren stirre stivt, glo

schlotternden  -> schlottern skjelve, ryste; (overført) henge og slenge

Knien -> Knie kne

totenblaß likblek

saß -> sitzen sitte

kalt kald

durchgraut (?) gjennomgråne grauen I gry; gråne; bli grå II grauen mir (sjelden mich) jeg gruer meg

Magier magiker

kamen -> kommen 1. komme, komme fra (av), komme seg 2. hende, skje, gå til 3. oppføre seg 4. få/ha sin plass

deuten 1. forklare, tyde, (for)tolke, utlegge 2. auf etwas/jemanden deuten a) peke på b) tyde på (vise tegn på) noe

ward -?-> wurde -> werden 1. bli 2. (hjelpeverb) skulle, ville, komme til å bli; bli

selbiger -?-> selber selv

umgebracht «ombringe» (jeg vet det skal være en omskriving av «å drepe», de drepte ham) bringen 1. bringe (i ulike betydninger) innbringe; hente, ta, ha med (seg), komme med; (frem)skaffe, overbringe, gi, (av)levere; bli til del; ha som følge, medføre; få (til) 2. (i forbindelse med prep) etwas an sich bringen tilegne seg noe (urettmessig) 3. (i forbindelse med adv) etwas beiseite bringen legge noe unna, til side

Kommentar til diktet

Jeg har bare fått sett på det helt overflatisk.

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s