The glass of water, av Wallace Stevens

Det er allerede blitt 2017, nå når jeg skriver dette. Jeg har i snart ett år drevet og postet manglende innlegg, for å få kalendersystemet mitt til å gå opp. Det første året bloggen var aktiv, 2009, er det en post for hver dag. Siden skal jeg ha postet et innlegg for hver ukedag i en måned, et dikt en mandag, et dikt en tirsdag, et dikt for hver dag. Ukedagene er det mine egne dikt som postes, i helgene er det dikt fra verdenslitteraturen. Lørdag er dagen for Shakespeares sonetter, nå som det er blitt 2017, nærmer jeg meg å få postet dem alle sammen, om enn i innlegg ennå av varierende kvalitet. Søndager er det dikt fra språkområdene jeg kjenner, norsk og skandinavisk, engelsk, russisk, tysk og litt italiensk. For året 2013 manglet et engelsk dikt for oktober, og et italiensk dikt for november. Det engelske diktet kommer her, The glass of Water, av Wallace Stevence.

Mellomkrigstiden er en interessant tid. Naturvitenskapen gjorde enorme fremskritt, en ny verden åpnet seg, og poetene forsøkte på en måte å henge med. Ennå var det slik de følte seg kanskje litt overlegne naturviterne, ettersom de hadde evnen til å undre seg, mens vitenskapsmennene bare gjorde sine nøkterne observasjoner. I alle fall er det slik hos Wallace Stevens, at det alltid er undring med litt glimt i øyet, de vanskelige tingene blir brukt litt morsomt. Jeg skal skrive det ut bedre senere, nå må jeg gå, her er diktet.

THE GLASS OF WATER

That the glass would melt in heat,
That the water would freeze in cold,
Shows that this object is merely a state,
One of many, between two poles. So,
In the metaphysical, there are these poles.

Here in the centre stands the glass. Light
Is the lion that comes down to drink. There
And in that state, the glass is a pool.
Ruddy are his eyes and ruddy are his claws
When light comes down to wet his frothy jaws

And in the water winding weeds move round.
And there and in another state–the refractions,
The metaphysica, the plastic parts of poems
Crash in the mind–But, fat Jocundus, worrying
About what stands here in the centre, not the glass,

But in the centre of our lives, this time, this day,
It is a state, this spring among the politicians
Playing cards. In a village of the indigenes,
One would have still to discover. Among the dogs and dung,
One would continue to contend with one’s ideas.

Fra Parts of the world, 1942

 

Min oversettelse (og gjendiktning)

Glasset med vann

At glasset ville smelte i varme,
At glasset ville fryse i kulde,
Viser at dette objektet er bare en tilstand,
En av mange, mellom to poler. Så,
I det metafysiske, er det slike poler.

Her i sentrum står glasset. Lys
Er løven som kommer for å drikke. Der
Og i den tilstanden, er glasset et basseng.
Rødlig er øynene hans og rødlige klørne
Når lyset kommer for å væte hans kjever

I vannet beveger buktende ugress seg rundt.
Og der i en annen tilstand – brytningene,
Metafysikken, den plastiske delen av dikt
Krasjer i sinnet — Men, feite Jocundus, bekymrer seg
For hva som står her i sentum, ikke glasset,

Men i sentrum for våre liv, denne time, denne dag,
Er det en tilstand, denne våren blant politikerne
Spiller gårt. I en landsby til de innfødte,
En ville fremdeles måtte oppdage. Bland hundene og møkka,
En ville fortsette å slåss med sine ideer.

Kommentar til språket og oversettelsen

For enkle, engelske dikt som dette forsøker jeg å lage oversettelsen som en gjendiktning. De fleste interesserte vil selv se hva som står i originalen, og trenger ingen ordrett oversettelse av meg. I hvert fall ikke når vanskeligheter er forklart her, i kommentaren, og sjeldne ord er satt opp i gloselisten. Oversettelsen er ikke helt ferdig, heller, som man ser, men under arbeid.

Jeg oversetter for å få diktet til å passe. Folk som kan engelsk ser selv hvilke små endringer jeg har gjort.

I strofe 2 skriver jeg løven kommer for å drikke, ikke kommer ned (down) for å drikke. På engelsk er det ordspill og sammenheng mellom pole (pol) og pool (basseng), vanskelig å få over til norsk. Videre er det god oversetterskikk å gjenta samme ord når samme ord er brukt i originalen, slik som ruddy eyes og ruddy claws i linje 4, der. Jeg prøver å gjøre det med «rødlig», men det har kanskje ikke samme assosisasjoner og lydlige egenskaper som ruddy, og fungerer ikke like godt. Røde klør på norsk er ikke i nærheten så meningsfylt som ruddy claws på engelsk.

I strofe 3 står metaphysica som hunnkjønn, eller i sin latinske form. Det skulle jeg nok undersøke nærmere, hva det er for noe. Det må eventuelt bli ved en senere anledning. Plastikk, eller plastic, er også kjent for å være elastisk, bøyelig, tøyelig. Likeledes må jeg finne ut om Jocundus er noe spesielt, eller bare et navn.

I siste strofe er det dobbeltbetydning av state, «tilstand» og «stat». Jeg holder på tilstand, som er ordet jeg har brukt før i diktet. Kanskje er det også ordspill med spring, som også kan bety kilde (og en god del annet).

Gloser

Glosene er slått opp på Ordnett.no. Oppslagsordene står i fet skrift.

ruddy 1. rødmusset, rødlett 2. rød, rødlig. Som adverb kan ruddy bety forbasket, forbannet (she had a ruddy good reason to beat him).

frothy 1. frådende, skummende 2. skumaktig, skummende 3. tom, innholdsløs, overfladisk, intetsigende 4.  (om klær) tynn, luftig

winding buktet, slynget, svingete

weed ugress

refraction (lys)brytning, refraksjon

indigene innfødt

contend 1. stride, kjempe, slåss 2. konkurrere, kjempe 3. argumentere, diskutere 4. anføre, hevde, påstå

Kommentar til diktet

Diktet heter the glass of water (glasset med vann), men i første strofe står det ikke nevnt noe om vann. Det er glasset som vil smelte og fryse, i varmen og kulden

Kommer…

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s