Gud, av Edith Södergran

Et nytt dikt i dag av Edith Södergran, og et nytt dikt jeg ennå ikke har tid til å kommentere skikkelig. Det er et tema som jeg ikke så ofte har tatt opp her på bloggen, om Gud, og særlig om den Gud det kan være tale om i den modernistiske verden, der Nietzsche har sagt at Gud er død, og tro er blitt en privatsak, den enes tro er ikke noe bedre enn den andre. Edith Södergran er en bemerkelsesverdig kvinne, som jeg har skrevet om i den første posten jeg laget om henne, diktet Avsked, finlandsksvensk med sterk tilknytning til Russland og St. Petersburg, og med en sterk personlig historie med sykdom og død. Hennes kunstneriske påvirkninger kommer fra den tidens giganter, nevnte Nietzsche, og retningene ekspresjonisme, futurisme fra Russland og symbolisme fra Frankrike. Hennes gudsbilde må være fjernt fra det religiøse, en idé det er vanskelig å få tak på, og som hun i dette diktet prøver en rekke beskrivelser mot, i gjentakelser, som om hun stadig kommer på nye ting han kan være, før hun slutter med at Gud er hva lengselen kan formå ved å stige ned på jorden.

Gud

Gud är en vilobädd, på den vi ligga utsträckta i alltet
rena som änglar, med helgonblå ögon besvarande stjärnornas hälsning;
gud är en kudde mot vilken vi luta vårt huvud, gud är ett stöd för vår fot;
gud är ett förråd av kraft och ett jungfruligt mörker;
gud är det oseddas obefläckade själ och det outtänktas redan förruttnade kropp;
gud är evigheternas stående vatten;
gud är intets fruktbara frö och de nedbrunna världarnas handfull av aska;
gud är insekternas myriader och rosornas extas;
gud är en tom gunga mellan intet och alltet;
gud är ett fängelse för alla fria själar;
gud är en harpa för den starkaste vredens hand;
gud är vad längtan kan förmå att stiga ned på jorden!

fra Dikter, 1916

Språk og ordforklaringer

Jeg har slått opp ord jeg er i tvil om på Svenska Akademiens ordbok, eller søkt meg til andre steder på nettet.

vilobädd ser for meg ut til å være en slags sofa, eller et hvilested. Svenske ordbøker har ikke dette som oppslagsord.

förmå 1. være i stand til, kunne orke 2. Ha krefter til å klare

Kommentar til diktet

Kommer…

 

Jag, av Edith Södergran

Etter sommerferien vil det nok ta litt tid før bloggen er helt oppe og går igjen, men jeg skal se om jeg ikke får begynt å poste noen utkast, i det minste. Dette er et dikt av den svenske poeten Edith Södergran. Om henne og diktningen hennes har jeg skrevet tidligere, i forbindelse med diktet Avsked, et dikt hentet fra samme samling dagens dikt er en del av. Det er et dikt som handler om et av de mest grunnleggende lyriske tema av dem alle, særlig i den nye tid vi kaller modernismen, om hva det vil si å være jeg, hvem jeg er i en kaotisk og uforståelig verden. Som så mange andre av Södergrans dikt lyser det Gunvor Hofmo av dette diktet, setningene

Var jag en sten, den man kastat hit på bottnen?
Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?

ligner på Hofmos berømte

Å, om jeg var en sten
som kunne rumme denne tomhetens tyngde,

fra Fra en annen virkelighet. Det å sammenligne en selv med en stein var noe man ikke gjorde før modernistene, først var det dristig, nå er det vanlig. Hos en dikter som Tor Ulven er det et av hans sentrale motiv, om enn han gjør det på en måte enn hos Hofmo og Södergran. Nå skriver jeg meg bort fra diktet jeg skal presentere, og som jeg ikke har tid til å skrive mer om, enn hva jeg alt har gjort.

Jag

Jag är främmande i detta land,
som ligger djupt under det tryckande havet,
solen blickar in med ringlande strålar
och luften flyter mellan mina händer.
Man sade mig att jag är född i fångenskap –
här är intet ansikte som vore mig bekant.
Var jag en sten, den man kastat hit på bottnen?
Var jag en frukt, som var för tung för sin gren?
Här ligger jag på lur vid det susande trädets fot,
hur skall jag komma upp för de hala stammarna?
Däruppe mötas de raglande kronorna,
där vill jag sitta och speja ut
efter röken ur mitt hemlands skorstenar…

fra Dikter, 1916

Kommentar til diktet

Kommer…

Livet renner ut

Etter det enkle og lette dikt nummer 7 i samlingen Lyrikk14 kommer et tungt og vondt dikt som nummer 8. Det er om den intense følelsen at jeg nå er på høyden, at livet ikke blir bedre, at alt som betyr så enormt mye for meg nå ikke vil vare evig. Særlig sterkt er det for min den gang nyfødte datter, det er nesten uutholdelig at denne lille kroppen og dette fantastiske vesen skal kjenne smerte og vondt i løpet av livet, at hun skal eldes og gå gjennom et menneskeliv hun også, og at hun vil leve betydelige deler av det uten meg.

Livet renner ut

I hvert hjerteslag

jeg kjenner

fra din lille

kropp

er det en sterk

glede

og sorg.

Det er livet

som brenner

og renner

..

..

Nr. 8

ES2014

Gamle dikt: Denne tiden for meg selv

Så langt i år er det ikke postet noen gamle dikt onsdager. Det skyldes den enkle grunn at jeg ikke finner igjen boken jeg skrev dem i. Om jeg gjør det vil dikt for månedene januar til juli bli tilbakepostet, det finnes helt sikkert fine dikt å poste, men foreløpig blir det å begynne med august som jeg gjør i dag. Jeg tenkte i år å poste fra 1998. Unge ES er 24 år, og burde vært allerede vært en moden poet, mange poeter før ham har vært det, men han her – som er jeg – skrev fortsatt stort sett enkle dikt på rim og seks linjer. Som dette.

*

Denne tiden for meg selv

Stille sinn en stille kveld

Utenfor er mørket som

jeg slettes ikke bryr meg om

Det har ikke jeg noe med

Her inne finnes bare fred

*

ES1998

Sonnet 131, av William Shakespeare – Thou art as tyrannous, so as thou art

Jeg er på ferie, og rekker ikke å gjøre så mye med denne sonetten annet enn å poste den.

Sonnet 131

Thou art as tyrannous, so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel;
For well thou know’st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.
Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love groan:
To say they err, I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.
And, to be sure that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another’s neck, do witness bear
Thy black is fairest in my judgment’s place.
In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander, as I think, proceeds.

 

Sommerliv

Vi er på sommerferie om dagen. Solen varmer dovent. Jeg kjøper øl og kaffe hele tiden. Alt er lov her vi her. Vårt lille barn løper omkring og blir større. Konemor skjønn i sommerklær. Jeg sitter på en kafé. Skrivet dikt. Sommerliv, sommerliv

Sommerliv

Var jeg mygg

Tok jeg det måtelig å stikke

Det er ingen vits

Å være rask

En flue summer i riktig tempo

Den store elven har skjønt det

Jeg dukker i den

Bryr meg ikke

Om skitt og graps som også er

Sommerelv i sommervær

Jeg tenker tilbake

På begynnelsen 

Var jeg mygg

Tok jeg det med ro

Det bør jeg også gjøre

Du også

Det er tid

Sommerliv
Hei!

Stikk gjerne meg!

ES2016

Sie saßen und tranken am Teetisch, av Heinrich Heine

Jeg gjør klar noen dikt av Heinrich Heine for sommeren, og så ser jeg i hvilken versjon de vil bli postet. I hele sommer er jeg i utlandet, og har ikke tilgang til den utmerkede digitale bokhylla til nasjonalbiblioteket. Der finner jeg dette diktet i norsk gjendiktning og med tittelen «Teselskap», i boken Over alle tindar – Tysk lyrikk i utvalg og gjendiktning. Gjendiktningen er gjort av Åse Marie Nesse, og den er gitt ut i 1990 av Bokklubbens lyrikkvenner. Selve diktet er hentet fra Heines Buch der Lieder, en ganske stor utgivelse fra 1827, der flere av diktene er skrevet tidligere. Denne boken finnes også i bokhylla forresten, fotografert inn fra den tyske originalen, og i et utvalg mer gjendiktet enn oversatt av Andre Bjerke. Jeg poster dikt derfra gjennom hele juli, men tiden vil neppe strekke til for å få gjort disse postene ferdige og gjennomarbeidet.

Dagens dikt hører til undergruppen Intermezzo, og er dikt nummer 50 i denne delsamlingen. Disse diktene er fra årene 1822 til 1823.

L

Sie saßen und tranken am Teetisch,
Und sprachen von Liebe viel.
Die Herren waren ästhetisch,
Die Damen von zartem Gefühl.

Die Liebe muß sein platonisch,
Der dürre Hofrat sprach.
Die Hofrätin lächelt ironisch,
Und dennoch seufzet sie: Ach!

Der Domherr öffnet den Mund weit:
Die Liebe sei nicht zu roh,
Sie schadet sonst der Gesundheit.
Das Fräulein lispelt: Wie so?

Die Gräfin spricht wehmütig:
Die Liebe ist eine Passion!
Und präsentieret gütig
Die Tasse dem Herrn Baron.

Am Tische war noch ein Plätzchen;
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.
Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,
Von deiner Liebe erzählt.

 

Min oversettelse

L

Sie saßen und tranken am Teetisch,
Und sprachen von Liebe viel.
Die Herren waren ästhetisch,
Die Damen von zartem Gefühl.

Die Liebe muß sein platonisch,
Der dürre Hofrat sprach.
Die Hofrätin lächelt ironisch,
Und dennoch seufzet sie: Ach!

Der Domherr öffnet den Mund weit:
Die Liebe sei nicht zu roh,
Sie schadet sonst der Gesundheit.
Das Fräulein lispelt: Wie so?

Die Gräfin spricht wehmütig:
Die Liebe ist eine Passion!
Und präsentieret gütig
Die Tasse dem Herrn Baron.

Am Tische war noch ein Plätzchen;
Mein Liebchen, da hast du gefehlt.
Du hättest so hübsch, mein Schätzchen,
Von deiner Liebe erzählt.

Språket og oversettelsen

 

Gloser

zartem

dürre

Hofrat

lächelt

seufzet

roh

lispelt

Gräfin

Plätzchen

hübsch

Schätzchen

Kommentar til diktet

Kommer…