På høyden

Dikt nummer 10 i Lyrikk14 var et dikt jeg ikke fikk helt til. Tanken jeg vil ha frem er større og viktigere enn ordene jeg ikke får den sagt i. Jeg kjenner på det intenst, den gang jeg skrev det, det første året som har gått siden, året jeg er i nå, her jeg sitter og skriver. Jeg føler jeg er på høyden av livet, at nå er det alt gjelder for meg, dette er resultatet. Mitt elskede barn er skjønt, og byr ennå ikke på problemer, alt er fest med henne. Min kone er skjønn, ung og trofast, og hun svikter meg ikke. Selv er jeg med god helse, har god økonomi, trygg jobb og trygg bolig. Alt er som det skal. Alt vil ikke vare. Jeg vil ta vare på denne tiden og disse øyeblikkene med alle midler jeg kan, nyte dem, men også med vissheten at andre tider vil komme, og minnene vil bli viktige å ha, rike og mektige. Jeg kunne gjerne tenke med å holde denne tiden fast, ikke la den gå videre, stanse her. Men det kan jeg ikke, annet enn i ord. Diktet under viser at jeg kan det ikke helt i ord heller.

På høyden

Så stopper jeg opp

Trykker på play

Ser livet rulle seg ut for meg

 

jeg er på høyden nå

har et barn

har en kone

har det bra

 

Jeg kan lese det på ny og på ny

 

Jeg kan sitte på terrassen

dagen lang

og se

på det.

 

Jeg kan tenke på det for alltid

 

 

føler jeg

livet

renner

ut

 

Nr. 10

 

ES2014

Ønske, av Mikhail Lermontov

Jeg poster dette diktet av Lermontov, uten å tro jeg vil få tid å gjøre det ferdig dette heller. Jeg prioriterer å få transkribert og oversatt det, og funnet frem til glosene. Teksten er hentet fra russisk Vikiteka (викитека), der alt av Lermontov er publisert. Der finner man nok også det meste av de andre store, russiske forfatterne. Det er alt sammen åpent og fritt på nettet, for dem som kan russisk. Mange nettsteder tilbyr tekstene i bedre format, så man kan laste dem ned og lese dem på nettbrettene eller telefonene sine. Jeg benytter meg av dette systemet, men leser såpass sakte og har såpass liten tid, at jeg ikke kommer noen særlig vei. De ligger nå der lagret, om jeg en gang skulle få bedre tid i fremtiden.

Dagens dikt av Lermontov er skrevet i 1832, den gang han var 18 år. Han utmerket seg med å skrive forbausende voksne dikt i ung alder. Hans kanskje aller mest kjente dikt,  Парус (Seilet), skrev han også det året. Lermontov skrev to dikt med denne tittelen, Ønske, hvorav det jeg poster er det mest kjente. Det andre skrev han i 1831, da han var 17 år. Dere finner det her på Vikiteka, for de som kan russisk. Førstelinjen i det diktet er: Зачем я не птица, не ворон степной, eller «Hvorfor er jeg ikke en fugl, ikke en ravn av steppen». Det diktet har jeg ikke fått tid til å lese skikkelig. Og nå våkner barnet, så da må jeg med henne.

Желанье

 

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок досчатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая

В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал…

1832

Zjelanie

 

Otvorite mnje temnitsu,
Dajte mnje sijanje dnja,
Tsjernoglazuju devitsu,
Tsjernogrivovo konja.
Dajte raz op siniu poliu
Proskakat na tom konje;
Dajte raz na zjizn i boliu,
Kak na tsjuzjduiu mnje doliu,
Posmotret poblizje mnje.

Dajte mnje tsjenok dostsjatyj
S polusgnivsjeiu skamjej,
Parus seryj i kosmatyj,
Oznakomlennyj c grosoj.
Ja togda pusjusja v morje
Bezzaboten i odin,
Razguljaius ha prostore
I potesjus v bujnom spore
S dikoj prikhotiu pusjin.

Dajte mnje dvorets vysokoj
I krugom zelenyj sad,
Sjtob v teni evo sjirokoj
Zrel jangarnyj vinograd;
Sjtob fontan he umolkaja

V zale mramornom zjurtsjal
I menja b v metsjtanjakh raja,
Khldnoj pylju orosjaja,
Usypaljal i probuzjdal…

1832

Min oversettelse

Ønske

Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.

Дайте мне челнок досчатый
С полусгнившею скамьей,
Парус серый и косматый,
Ознакомленный с грозой.
Я тогда пущуся в море
Беззаботен и один,
Разгуляюсь на просторе
И потешусь в буйном споре
С дикой прихотью пучин.

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград;
Чтоб фонтан не умолкая

В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал…

1832

 

Kommentar til språket og oversettelsen

Som man ser, er det ennå ikke gjort.

Gloser

Jeg slår som vanlig glosene opp i Kunnskapsforlagets blå ordbok, og bruker nettet til å supplere og forsikre meg om at det blir riktig. Blir det likevel feil, må mer kyndige enn jeg gjerne si i fra!

Отворите ->  Отворить åpne, lukke opp

темницу -> akkusativ entall -> темница уст. или высок. fengsel

сиянье -> сияние 1. (яркий свет) skinn; glans stråleglans, glorie 2. (счастливое выражение лица, глаз) «strålende blikk»

черногривого -> черногривый sortmanet (чёрный sort, грива man)

чуждую

долю

челнок

досчатый

полусгнившею

скамьей

косматый

пущуся

просторе

потешусь

в буйном споре

прихотью

пучин

янтарный виноград

умолкая

журчал

Хладной пылью

орошая

Усыплял

пробуждал

Kommentar til diktet

(kanskje) på vei…

Jeg får se om jeg får sett på det i neste runde. Jeg har en liten oppfrisking av de russiske diktene på bloggen, men også den er satt litt på vent, i likhet med det meste andre.

Det er ord – betydning, av Mikhail Lermontov

Her er et dikt på russisk som jeg ikke har tid til å få gjort så mye med, annet enn å poste det. Det er av Mikhail Lermontov, poeten jeg skal presentere dikt av i oktober i år, og forhåpentligvis vil ha tid til å skrive mer om, enn jeg har i dag.

Jeg håper jeg får tid til å få på plass litt nå, morgenen etter. Jeg prioriterer transkripsjon og å få kommet i gang med oversettelsen. Jeg kom – som man ser – ikke særlig langt.

Есть речи — значенье

Есть речи — значенье
Темно  иль  ничтожно,
Но  им  без  волненья
Внимать невозможно.

Как  полны  их  звуки
Безумством  желанья!
В  них  слезы  разлуки,
В  них  трепет  свиданья.

Не  встретит  ответа
Средь  шума  мирского
Из  пламя  и  света
Рожденное  слово;

Но  в  храме, средь боя
И  где  я  ни буду,
Услышав, его  я
Узнаю  повсюду.

Не  кончив  молитвы,
На  звук  тот  отвечу,
И  брошусь из  битвы
Ему  я  навстречу.

1836

Jest retsji – znatsjenje

Jest retsji – znatsjenje
Temno ilj nitsjtozjno,
No im bez volnenja
Vnimat nevozmozjno.

Kak polny ikh zvuki
Bezumsvom zjelanja!
V nikh slezy razluki,
V nikh trepet svidanja.

Ne vstretit otveta
Sredj zjuma mirskovo
Iz plamja i sveta
Rozjdennoje slovo;

No v khrame, sred boja
I gde ja ni budu,
Usysjav, jevo ja
Uznaio povsiudu.

Ne kontsjiv molitvy,
Na svuk tot otvetsju,
I brosjus iz binvy
Emu ja navstretsju.

1836

Min oversettelse

Есть речи — значенье

Det er ord – betydning
Темно  иль  ничтожно,
Но  им  без  волненья
Внимать невозможно.

Как  полны  их  звуки
Безумством  желанья!
В  них  слезы  разлуки,
В  них  трепет  свиданья.

Не  встретит  ответа
Средь  шума  мирского
Из  пламя  и  света
Рожденное  слово;

Но  в  храме, средь боя
И  где  я  ни буду,
Услышав, его  я
Узнаю  повсюду.

Не  кончив  молитвы,
На  звук  тот  отвечу,
И  брошусь из  битвы
Ему  я  навстречу.

1836

Kommentar til oversettelsen

Tittelen på diktet utnytter at russerne ikke bruker kopulaverb så ofte som oss. De binder subjektet sammen med predikatet gjennom kasus. Direkte oversatt er tittelen Det er tale – betydning. Jeg har oversatt slik direkte, men formuleringen virker kanskje fremmed på oss.

Gloser

храме

 

En fin plass å se på det.

Til I’m not here (1956)

I’m not there (1956) er en av Bob Dylans merkeligste sanger og ganske sikkert hans merkeligste tekst. Sangen finnes på den nye Bootleg series volum 8, men ble spilt inn i 1967 i seansen som fikk navnet The basement tapes, der Bob Dylan jammer sammen med The band nede i en kjeller i New York. De tok opp det de spilte inn, og det sirkulerte som ordinær bootleg før det ble gitt ut offisielt som et dobbeltalbum av Dylan, og nå igjen med andre sanger og andre versjoner på en offisiell bootleg. Sangen I’m not there er så vidt jeg vet ikke utgitt før, og svært sjelden spilt, det er en skjult skatt som nå er kommet frem. Teksten er ingenting, den blir antagelig laget mens den blir sunget, den virker helt improvisert, og den henger ikke sammen. Men effekten er overveldende, i hvert fall for meg, og jeg vet jeg ikke er alene om det. Det er noe inderlig over det, som om Bob Dylan har noe svært viktig han vil si, men så går det ikke an å skjønne hva det er. Hver setning gir god mening, men sammen blir det bare vas, og det er ens egne assosisasjoner og spekulasjoner som bestemmer hva mening man vil legge i det. Her går tankene også til tidlig R.E.M, der vokalist Michael Stipe heller ikke laget tekstene skikkelig, men bare sang et eller annet, og fikk mye bedre resultat enn da han senere forsøkte å skrive noe ordentlig.

Den utflyttede nordmannen Eyolf Østrem  skriver om sangen på nettsiden sin viet Dylans sanger. Det samme gjør Tim Lucas på sin VideoWatch blog (han har også klipt og limt inn flere som har skrevet om den). Sangen ble bare sunget denne ene gangen, da den ble spilt inn, og den ble aldri spilt inn på ny og aldri gjort ferdig. Årstallet i parentes, (1956), ble lagt inn i tittelen skrevet ned av Garth Hudson, han som skrev ned tittelen på alle sangene i The Basement tapes. Ingen vet hvorfor.

Da jeg var ung skoleelev og student pleide jeg å skrive ned dikt og rimerier til sanger jeg hørte på, mange av disse er postet her på bloggen i kategorien Gamle dikt, og sangen I’m not there (1956) setter i gang noe av det samme i meg. Jeg får et sterkt behov for å skrive ned og uttrykke det jeg føler eller tenker mens jeg hører sangen, jeg får noe jeg vil ha sagt, og det pleier å komme noe greit ut av det. Jeg tenkte å prøve igjen, denne torsdags morgenen, i det Bootleg series volum 10 kommer til akkurat den sangen, den begynner med sitt intense Well it’s all right, og det vanskelige å høre, før det tydelige in my neighborhood, og vi er i gang, jeg forsøker å skrive noen ord til den mens sangen går.

 

Jeg har et brev jeg så gjerne vil skrive

Et enormt behov

At jeg selv er i live

Og jeg tenker på henne så veggene skjelver

Og det betyr ingenting at jeg ikke har spist noe heller

Jeg må skrive det ned

Det er alt som teller

Og jeg må sende det frem

Med post eller mail

Eller sms

eller hva

Slik at når hun kommer hjem

fra jobb eller hva

så da

så da

så tar hun ikke feil

At her sitter én

og tenker på henne

Så sterkt

at hun må forstå det

før brevet er fremme

og før det kan være i hånden

og brenne og brenne

med ord som sier så inderlig klart

at få med deg dette

før du har svart.

ES2016

 

 

Så Stig da i meg, einsemd, av Tor Jonsson

Et vakkert dikt i dag. Det er skrevet av Tor Jonsson, og er et av hans aller siste. Han døde tragisk, tok sitt eget liv, og derfor er det vanskelig å lese dette diktet annet enn som et avskjedsdikt. Det gjøravslutningslinjne desto sterkere, «einsemda stormar mot si grense», «mitt liv var draum» og helt til slutt «Men livet skal eg aldri, aldri misse -«. 

Så stig da i meg, einsemd,

storm mitt jordlivs siste skanse

og øyd min tæringsdraum om lykke her.

Du avgrunnssvimre jord,

ver du ei onnor verd,

gjev all din løyndom

i denne gjennomlyste morgonstund,

i denne timen føre dødsens store dag

når einsemdrøyster ropar meg attende

til atterføding or ein annan grunn.
No stormar all mi einsemd mot si grense.

Mitt liv var draum forutan dagklar visse

og difor eig eg ikkje jorda meir. – 

Men livet skal eg aldri, aldri misse – – –

Sonnett 133, av William Shakespeare – Beshrew that heart that makes my heart to groan

I sonett 134 er det en til som er forelsket i den mørke damen sonettene fra 127 har handlet om. Muligens er dette den skjønne ungdom de første 126 sonettene handler om, sonettene leses kanskje best slik, men om det har dekning i virkeligheten eller om det var dette Shakespeare mente, er umulig å vite. I hvert fall blir det for forfatteren av denne sonetten veldig vond, siden han er glad i dem alle tre, og det umulige forholdet gjør at alle lider. I en elegant vending og tanke blir det så for skribenten at lidelsen for ham må ganges med tre, siden han tar opp i seg også de andre tres lidelser.

Denne sonetten er beslektet med nr. 40 (Take all my loves, my love, yea take them all), 41 (Those pretty wrongs that liberty commits) og 42 (That thou hast her it is not all my grief).

Sonnet 134

Beshrew that heart that makes my heart to groan
For that deep wound it gives my friend and me!
Is’t not enough to torture me alone,
But slave to slavery my sweet’st friend must be?
Me from myself thy cruel eye hath taken,
And my next self thou harder hast engrossed:
Of him, myself, and thee I am forsaken;
A torment thrice three-fold thus to be crossed.
Prison my heart in thy steel bosom’s ward,
But then my friend’s heart let my poor heart bail;
Whoe’er keeps me, let my heart be his guard;
Thou canst not then use rigour in my jail:
And yet thou wilt; for I, being pent in thee,
Perforce am thine, and all that is in me.

Min oversettelse

Skam det hjerte som får mitt til å stønne
For det dype sår det gir meg og min venn
Er ikke nok til bare å torturere meg
Men også min venn må være slave til slaveriet?
Ditt slemme blikk har tatt meg fra meg selv
Og mitt annet jeg har du tatt mer og mer av
Av ham, av meg og deg er jeg forlatt
En pine tre ganger tre så å bli krosset
Fengsle mitt hjerte i ditt stålbrysts celle
Men så min venns hjerte, la mitt stakkars hjerte fri
Hvem som enn holder meg, la mitt hjerte være hans vakt
Du kan ikke da bruke strenghet i mitt fengsel
Og likevel vil du, for jeg er fengslet i deg.
Derfor er din, og alt som er i meg

Kommentar til språket og oversettelsen

Oversettelsen er ennå ikke helt gjennomarbeidet. Etter hvert som jeg glatter den ut forsøker jeg å gjøre den leselig på norsk.

Ordet Beshrew er i følge Oxfordutgaven av The complete sonnets and poems en mild forbannelse hos Shakespeare, ShakespearesWords har som vanlig full oversikt over hvor ordet ellers er brukt hos ham. Min norske «skam til» er også mildt, i motsetning til oversettelsen jeg prøvde først, «forbannet». Formuleringen slave to slavery (slave til slaveriet) fordobler dominansen den søte venn er under, ikke bare en slave, men slave til slaveriet forelskelsen gir. Første fire linjer betyr i enkel norsk at poeten (mildt) fordømmer den mørke damen som har gjort både ham selv og hans (mannlige) forelskelse forelsket i henne. Han spør om det ikke er nok at bare han skal tortureres av forelskelsens lidenskap, om det også skal ramme vennen.

Cruel eye oversatte jeg først med «onde øye», men siden det heller er evil eye, så skiftet jeg det til det mildere «slemme øye». Det er også vel så mye «blikk» som «øye», som er mening her. Den mørke damens blikk har tatt fra den forelskede poeten kontrollen over seg selv. «Min neste selv» – my next self – er den skjønne ungdom, eller den andre som har blitt forelsket i den mørke damen. De to står så nær hverandre, han og vennen, at vennen blir akkurat som hans annet jeg. Jeg oversetter med «annet jeg» for om mulig å få denne meningen frem direkte i teksten. Ordet og oversettelsen av engrossed har fått en litt lengre forklaring i glosene. Min oversettelse (tatt mer og mer av) får frem meningen «å gjøre noe større», som jo er den egentlige og opprinnelige meningen av dette ordet. Så det skulle være ganske greit, selv om det selvsagt er en forenkling. Å si i neste linje at poeten er forlatt av seg selv (myself) spiller på dette at vennen er som han selv, det er hans annet jeg.

Jeg har ennå ikke fått det skikkelig i min tekst. Vendingen thrice three-fold er ikke løst skikkelig.

Gloser

Glosene er slått opp på FreeDictionary, der ikke annet er oppgitt.

Beshrew Fordømme, forbanne. Defenisjonen til FreeDictionary er To invoke evil upon; curse.

groan stønne, bære seg

engrossed Her strekker ikke FreeDictionary til, de oversetter med «oppslukt, fordypet seg i». Oxfordutgaven av sonettene skriver at denne betydningen av ordet ikke kommer før på 1680-tallet, nesten 100 år etter sonettene ble skrevet og lenge etter Shakespeare døde. De skriver videre at ordet opprinnelig betyr å skrive (navn og andre ting) i store bokstaver i lovdokumenter, altså en bestemt variant av å forstørre. Her er det germanske betydninger vi nordmenn også godt vil skjønne, sånn som å bli engrossed ved å spise for mye, som vi vel ennå kan si litt spøkefullt. Shakespeare bruker det i betydningen søke å etablere monopol (ved å samle opp, monopolisere). Den andre gangen han bruker ordet er i All’s well that ends well, akt 2 linje 65, der det er grevinnen (countess) som sier det til Helena.

bosom bryst, barm, skjød

ward kan bety ganske mye, som FreeDictioanry skriver. Nettsiden Shakespeareswords skriver ganske enkelt det er en fengselscelle.

bail kausjon; løslate mot kausjon

pent står ikke i fri dictionary, men Shakespearswords skriver det er fengslet.

Kommentar til sonetten

Tross det kompliserte forholdet mellom de tre og lidelsene poeten påberoper seg er stiltonen i sonetten avklaret i tonen. Besvergelsene og følelsesutbruddene er i forhold til for eksempel sonette 129 temmelig milde, stemningen er aldri fortvilet, og konklusjonen har også en slags hengiven ro over seg.

And yet thou wilt; for I, being pent in thee,
Perforce am thine, and all that is in me.

 

Til ein namnlaus, av Tor Jonsson

Til ein namnlaus av Tor Jonsson er et dikt jeg liker godt, og som betyr mye for meg. Jeg ser av nettet at den namnlause i diktet skal være Gud, og det er diskusjoner om hvem «henne» er der til slutt, særlig siden Tor Jonsson aldri hadde noen «henne» å takke så veldig for. Han fikk det aldri til med kvinner. Det gjør diktet desto sterkere for meg, som de andre kjærlighetsdiktene til Jonsson også er det. Kanskje er det noe med at den utilfredsstilte lengselen er sterkere? Folk som lykkes i livet klarer jo aldri å skrive riktig intense dikt. Du må kanskje kjenne en uro for å formidle en.

For meg gir slutten utmerket mening, det er en kvinnelig inspirasjon som er gnisten i livet hans, det er den som gjør at han brenner. Slik taler diktet også til meg, som også har levd store deler av livet uten å ha noen kvinne å kalle min egen, å være helt nær med. Også jeg har bare hatt noen å lengte etter.

Nå som jeg leser hele diktet på ny og i sammenheng, så ser jeg det er rimelig å tolke den navnløse til å være Gud. Det er en Gud som passer i den moderne verden, der det ikke er så lett å tro på noen Gud eller allmektig kraft som styrer det hele, men der den religiøse lengselen kanskje ennå er til stede. Det står veldig flott at dikter-jeget (som vi her nesten må lese som Jonsson selv) savner noen å takke for skjønnheten i naturen og rikdommen i livet. At det er noe å være takknemmelig for, men ikke noen å rette takknemmeligheten til. I mangelen på en slik navnløs å takke, takker han for henne, som den navnløse har gitt ham.

Jeg synes den takken er intens, og vakker. Jeg liker også hvordan diktet ender ut i ordene «brenne og brenne», som både indikerer å brenne av energi, ha gnisten, være glødende og produsere, men også det å brenne opp, som man gjør mens man lever. Bindestreken (i stedet for punktum) gir ikke akkurat en avslappende pause eller slutt, her, brannen fortsetter, og det binder også slutten sammen til slutten på strofe 1 (vera og vera). Sånn blir det en forbindelse mellom det å være og det å brenne, som jeg leser som en ganske intens form for å leve.

Helt ferdig får jeg ikke denne posten heller, den er skrevet på forhånd, og i det den blir postet, er jeg på tur i Stølsheimen. Det er måten jeg brenner på, nå. Og jeg takker også henne, som nå er blitt min kone.

 

Til ein namnlaus

Kven skal eg takke
for det eg fekk sjå
sola gå under
og berga bli blå?
Kven skal eg takke
for all denne æra
i dette å gå her
å vera og vera –

Kven skal eg takke
for det eg fekk li
så gleda fekk grunn
å røte seg i?
Skogen har gøymt meg
og jord har eg femnt,
men kven eg skal takke
har ingen nemnt.

Det bleka mot blånar
i nattsvarte brunn,
men takken låg blodlaus
som bøn i min munn.
Kven er du, gjevar?
Kvi teier du still?
Di ordløyse fører
ein vantru vill.

Du namnlause gjevar,
eg får ikkje fred
før eg kan takke
for alt som laut skje –
Men kjem du kje nær meg
så takkar eg henne
du gav meg for det eg
skal brenne og brenne –

 

Kommentar til diktet